https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbWFuYWdlbWVudC1wYWNrLXN5c3RlbS1jZW50ZXItZmVhdHVyZXMuaHRtbCIsImhhc2giOiIyYWEyZmNiNi03NzMwLTQwYzQtOTEwNy1mZWU1NDE5N2M3NmEifQ

Uwolnij potencjał oprogramowania System Center w środowiskach vSphere i Hyper-V

Pakiet Veeam® Management Pack™ dla System Center ułatwia działom IT podejmowanie trafnych decyzji technicznych i biznesowych w heterogenicznych centrach danych. Umożliwia on kompleksowe zarządzanie środowiskami Microsoft Hyper-V i VMware vSphere oraz udostępnia funkcje monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby infrastruktur Veeam Backup & Replication™.

Proaktywne monitorowanie

Obsługa platformy VMware vSphere 6

Veeam Management Pack dla System Center obejmuje obsługę środowiska vSphere 6.x, zapewniając pełny wgląd w funkcje vSphere, takie jak magazyny danych woluminów wirtualnych (VVOL) oraz nowe alarmy vCenter dotyczące kluczowych usług, np. śledzenia certyfikatów hosta, stanu sprzętu i usługi vShield.

Obsługa monitorowania platformy vSphere 6

Zarządzanie środowiskiem Hyper-V

Pakiet Veeam Management Pack dla System Center udostępnia nowe funkcje zarządzania środowiskiem Hyper-V, które zapewniają administratorom IT większą kontrolę nad rozległymi środowiskami Hyper-V, umożliwiając monitorowanie większej liczby maszyn wirtualnych działających na hoście i większej liczby woluminów CSV (Cluster Shared Volume) przypadających na klaster. Ponadto narzędzie Veeam Task Manager dla Hyper-V obsługuje te nowe widoki na poziomie klastra i jest w pełni zintegrowane z narzędziami System Center Virtual Machine Manager oraz Operations Manager, dzięki czemu zapewnia wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie środowiskiem Hyper-V

Pulpit Veeam Morning Coffee Dashboard

Pulpit Veeam Morning Coffee Dashboard (wbudowany w pakiet Veeam Management Pack) zapewnia szybki wgląd w bieżący stan infrastruktury wirtualnej, obejmujący hosty fizyczne, maszyny wirtualne, pamięć masową i ogólne wykorzystanie zasobów, w tym takie parametry jak gęstość maszyn wirtualnych i nadmierna alokacja mocy obliczeniowych, w jednym czytelnym widoku.

Pulpit Veeam Morning Coffee Dashboard

Wgląd w rozwiązanie Veeam Backup & Replication

Bezpośrednio w konsoli Operations Manager można otrzymywać powiadomienia o nieudanych zadaniach tworzenia kopii zapasowych. Pakiet Veeam Management Pack udostępnia zaawansowane raporty analityczne na temat rozwiązania Veeam Backup & Replication. Dotyczą one chronionych i niechronionych maszyn wirtualnych, weryfikacji maszyn, delegowanych uprawnień do przywracania, powielania kopii zapasowych i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby repozytoriów kopii.

Topologia w narzędziu Veeam Backup Enterprise Manager Topologia w narzędziu Veeam Backup Enterprise Manager

Planowanie mocy obliczeniowych

Określanie właściwych rozmiarów maszyn wirtualnych

Raporty dotyczące właściwych rozmiarów maszyn wirtualnych generowane przez pakiet Veeam Management Pack umożliwiają łatwą optymalizację środowiska. Pakiet Veeam Management Pack umożliwia proaktywne monitorowanie i przewidywanie wykorzystania zasobów w całej infrastrukturze — bez względu na to, czy chodzi o proste modelowanie typu „co, jeśli” i generowanie raportów prognostycznych w celu ustalenia, ile obciążeń maszyn wirtualnych można przenieść do nowego środowiska, czy o określenie odpowiedniej wielkości obecnego środowiska, która pozwoli na zwiększenie jego wydajności.

Raporty dotyczące właściwej wielkości

Planowanie mocy obliczeniowych pod kątem chmury hybrydowej w środowiskach Microsoft Azure i VMware Cloud on AWS

Popularność chmury hybrydowej stale rośnie, a pakiet Veeam Management Pack zawiera ulepszone narzędzia, które ułatwiają jej wdrażanie. Raporty planistyczne zawierają zaktualizowane specyfikacje zasobów Azure i VMware Cloud on AWS, umożliwiając precyzyjne przewidywanie wielkości i klasy zasobów potrzebnych w celu przeniesienia obciążeń do chmury.

Raporty planistyczne dotyczący chmury hybrydowej

Pulpity

Pakiet Veeam Management Pack zawiera wyjątkowe pulpity ułatwiające orientację i wgląd w centrum danych:

  • Sygnalizacja świetlna Veeam — raport z 10 obiektami wykorzystującymi najwięcej zasobów oraz wbudowanymi, indywidualnie dostosowywanymi progami ułatwiającymi szybką identyfikację problemów
  • Mapy cieplne Veeam — skrótowa wizualizacja najważniejszych parametrów wydajności
  • Widgety Veeam umożliwiające tworzenie własnej wizualizacji z potrzebnymi widokami
Planowanie mocy obliczeniowych

Optymalizacja zasobów i wyeliminowanie czynników obniżających efektywność

Szczegółowe śledzenie migawek i punktów kontrolnych

Zapomniane migawki i punkty kontrolne często szybko się rozrastają, zajmując cenne zasoby i negatywnie wpływając na wydajność. Pakiet Veeam Management Pack pozwala szybko sprawdzić, dla których maszyn wirtualnych istnieją migawki lub punkty kontrolne. Natomiast po przejściu do szczegółowego raportu z pełnym drzewem migawek, można przejrzeć ich sygnatury czasowe i komentarze, szybko ustalić wiek, właściciela oraz powód utworzenia, a następnie je usunąć lub podjąć inne potrzebne działania.

Pulpit i raporty dotyczące migawek

Widoki topologii pamięci masowej, sieci i zasobów obliczeniowych

Widoki topologii pamięci pasowej, sieci i zasobów obliczeniowych umożliwiają szybkie przeglądanie powiązań i zależności między kluczowymi aplikacjami, usługami oraz wykorzystywaną przez nie infrastrukturą wirtualną i fizyczną. Pakiet Veeam Management Pack umożliwia szybkie odszukanie hosta lub pamięci masowej z określoną maszyną wirtualną oraz ustalenie wpływu współużytkowania zasobów w definiowanym programowo centrum danych na działanie krytycznych usług IT. Łącza kontekstowe dostępne w tych widokach umożliwiają przechodzenie do aktualizowanych na bieżąco pulpitów i szybkie rozwiązywanie problemów.

Pulpit i raporty dotyczące migawek

Raportowanie

Veeam Management Pack dzięki gromadzeniu i korelacji ogromnych ilości danych przedstawia wartościowe raporty, które ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji technicznych i biznesowych. Raporty z zakresu śledzenia konfiguracji i korelacji alarmów przedstawiają szczegółowe właściwości konfiguracji wszystkich obiektów, umożliwiając śledzenie zmian zachodzących w środowisku vSphere lub Hyper-V. W przypadku wystąpienia problemu dotyczącego zasobów lub mocy obliczeniowych odpowiednia korelacja zdarzeń ułatwia precyzyjne ustalenie przyczyny.

Raportowanie