00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Veeam Management Pack dla System Center v8

Uwolnij potencjał oprogramowania System Center w środowiskach vSphere i Hyper-V

Pakiet Veeam® Management Pack (MP) dla System Center ułatwia działom IT podejmowanie trafnych decyzji technicznych i biznesowych w heterogenicznych centrach danych. Umożliwia on kompleksowe zarządzanie środowiskami Microsoft Hyper-V i VMware vSphere oraz udostępnia funkcje monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby infrastruktury Veeam Backup & Replication, w tym w środowiskach serwerowych Windows chronionych przy użyciu narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows. Veeam MP w pełni integruje się z oprogramowaniem System Center, zapewniając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, a także szczegółowy wgląd w infrastrukturę wirtualną i fizyczną oraz w aplikacje. Dodatkowo Veeam MP rozszerza mechanizmy monitorowania ze środowiska lokalnego na chmurę dzięki fabrycznej integracji z narzędziem Microsoft Operations Management Suite (OMS).

W pakiecie Veeam MP wprowadzono szereg innowacyjnych funkcji zarządzania:

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Obsługa platformy VMware vSphere 6

Pakiet Veeam MP obsługuje najnowszą platformę VMware vSphere 6, która oferuje nowe zaawansowane funkcje wirtualizacji zwiększające efektywność i wydajność infrastruktury IT.

Administrator ma pełny wgląd w nowe funkcje vSphere, takie jak magazyny danych woluminów wirtualnych (VVOL) oraz nowe alarmy vCenter dotyczące kluczowych usług, takich jak śledzenie certyfikatów hosta, stan sprzętu i usługa vShield.

Pakiet Veeam MP v8 zapewnia obsługę infrastruktur opartych na platformie VMware vSphere 6.5. Dzięki temu umożliwia uzyskanie szczegółowego wglądu we wszystkie firmowe środowiska VMware vSphere.

Obsługa monitorowania platformy vSphere 6

Zarządzanie środowiskiem Hyper-V

Zarządzanie środowiskiem Hyper-V

Pakiet Veeam MP udostępnia nowe funkcje zarządzania środowiskiem Hyper-V zapewniające administratorowi IT większą kontrolę. Obejmują one obsługę maszyn wirtualnych we współużytkowanej pamięci masowej SMB 3.0 oraz takich ważnych parametrów jak czas dyspozycji procesora, obrazujący obciążenie hosta w planowaniu zasobów procesorowych. Nowy pulpit Veeam Task Manager dla Hyper-V zawiera widoki na poziomie klastra i jest w pełni zintegrowany z narzędziami System Center Virtual Machine Manager oraz Operations Manager, dzięki czemu zapewnia wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym.

Pakiet Veeam MP został zaprojektowany z myślą o skalowalności klasy korporacyjnej. Obsługuje on rozległe środowiska Hyper-V, umożliwiając monitorowanie większej liczby maszyn wirtualnych działających na hoście i większej liczby woluminów CSV (Cluster Shared Volume) przypadających na klaster. Ponadto narzędzie Veeam Task Manager dla Hyper-V obsługuje te nowe widoki na poziomie klastra i jest w pełni zintegrowane z narzędziami System Center Virtual Machine Manager oraz Operations Manager, dzięki czemu zapewnia wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym.

Veeam Morning Coffee Dashboard

Pulpit Veeam Morning Coffee Dashboard wziął swoją nazwę od porannej kawy, ponieważ warto od niego zaczynać każdy dzień pracy. Veeam Morning Coffee Dashboard zapewnia szybki wgląd w bieżący stan infrastruktury wirtualnej, obejmujący hosty fizyczne, maszyny wirtualne, pamięć masową i ogólne wykorzystanie zasobów. Pulpit Veeam Morning Coffee Dashboard zawiera kompletny obraz ważnych parametrów, takich jak gęstość maszyn wirtualnych oraz nadmierna alokacja mocy obliczeniowych i pamięci masowej. Ponadto umożliwia administratorowi IT łatwe przekazywanie informacji o stanie członkom kierownictwa.

Pulpit Veeam Morning Coffee Dashboard umożliwia administratorom IT tworzenie odrębnych pulpitów o różnych zakresach na potrzeby precyzyjnego monitorowania określonych obszarów wirtualnego centrum danych, łącznie z przekazywanymi w czasie rzeczywistym informacjami o ich stanie. W zależności od specyficznych wymagań związanych z monitorowaniem można tworzyć osobne pulpity dotyczące określonych centrów danych, klastrów lub grup hostów.

NOWY pulpit Veeam Morning Coffee Dashboard obsługuje wszystkie środowiska Veeam Backup & Replication, przedstawiając skrótowe, przekazywane w czasie rzeczywistym informacje o stanie zadań backupu w jednym czytelnym widoku. Ułatwia to wykrywanie obszarów z problemami i umożliwia monitorowanie wydajności z myślą o dotrzymywaniu umów SLA w trybie 24.7.365. 

Veeam Morning Coffee Dashboard

Planowanie mocy obliczeniowych i określanie właściwej wielkości

Raporty dotyczące właściwej wielkości

Czy zamierzasz wdrożyć platformę vSphere 6 na nowym sprzęcie w ramach modernizacji infrastruktury lub zaplanowanego rozwoju środowiska wirtualnego? Jeśli tak, możesz skorzystać z dostępnych w pakiecie Veeam MP zaawansowanych funkcji planowania mocy obliczeniowych, modelowania typu „co, jeśli” i raportów prognostycznych, aby określić, ile obciążeń wirtualnych będzie można przenieść do nowego środowiska. Chcąc dodatkowo zwiększyć efektywność migracji, możesz zawczasu zoptymalizować środowisko przy użyciu raportów Veeam MP dotyczących właściwej wielkości maszyn wirtualnych. Pakiet Veeam MP dostarcza danych koniecznych do uzasadnienia potrzeb budżetowych i strategicznych planów rozwoju, tak więc modernizacje można wykonywać z większym spokojem i przekonaniem.

Biblioteka raportów pakietu Veeam MP jest zintegrowana bezpośrednio z konsolą System Center i obejmuje następujące raporty:

 • Modelowanie awarii hosta
 • Prognoza wydajności magazynów danych vSphere
 • Prognoza wydajności pamięci masowej Hyper-V
 • Prognoza wydajności klastrów vSphere i Hyper-V
 • Przewidywanie mocy obliczeniowych dla maszyn wirtualnych
 • Zmiana wielkości maszyn wirtualnych w celu odzyskania zasobów
 • Planowanie mocy obliczeniowych na potrzeby chmury hybrydowej
 • Planowanie mocy obliczeniowych na potrzeby repozytoriów kopii zapasowych Veeam

Planowanie mocy obliczeniowych pod kątem chmury hybrydowej na platformach Microsoft Azure i VMware vCloud Air

Popularność chmury hybrydowej stale rośnie, a pakiet Veeam MP v8 zawiera ulepszone narzędzia, które ułatwiają jej wdrażanie. Raporty planistyczne zawierają zaktualizowane specyfikacje zasobów Azure i vCloud Air, umożliwiając precyzyjne przewidywanie wielkości i klasy zasobów potrzebnych w celu przeniesienia obciążeń do chmury.
Raporty planistyczne dotyczący chmury hybrydowej

Szczegółowe śledzenie migawek i punktów kontrolnych

Pulpit i raporty dotyczące migawek

Zapomniane migawki i punkty kontrolne często szybko się rozrastają, zajmując cenne zasoby i negatywnie wpływając na wydajność. Aktualizowana w czasie rzeczywistym mapa ciepła pozwala sprawdzić, dla których maszyn wirtualnych istnieją migawki lub punkty kontrolne. Natomiast przechodząc do szczegółowego raportu z pełnym drzewem migawek, można sprawdzić ich sygnatury czasowe i komentarze, szybko ustalić wiek, właściciela oraz powód utworzenia, a następnie je usunąć lub podjąć inne potrzebne działania.

Zobacz zrzuty ekranowe produktu

Widoki topologii pamięci masowej, sieci i zasobów obliczeniowych

Widoki topologii pamięci pasowej, sieci i zasobów obliczeniowych umożliwiają szybkie przeglądanie powiązań i zależności między kluczowymi aplikacjami, usługami oraz wykorzystywaną przez nie infrastrukturą wirtualną i fizyczną. Dzięki nim można szybko odszukać hosta lub pamięć masową, w której działa określona maszyna wirtualna, oraz ustalić, w jaki sposób współużytkowanie zasobów w definiowanym programowo centrum danych wpływa na działanie krytycznych usług IT. Łącza kontekstowe dostępne w tych widokach umożliwiają przechodzenie do aktualizowanych na bieżąco pulpitów i szybkie rozwiązywanie problemów.

W najnowszej wersji pakietu Veeam Availability Suite™ firma Veeam wprowadziła repozytoria Scale-out Backup Repository™. Natomiast przy użyciu pakietu Veeam MP klienci mogą łatwo monitorować swoje repozytoria Scale-Out Backup Repository, korzystając z historii wydajności, widoków topologii i wizualizacji przedstawiających poszczególne repozytoria składowe.

Zobacz zrzuty ekranowe produktu

Widoki topologii

Monitorowanie i ostrzeganie

Pakiet Veeam MP dostarcza krytyczne dane niezbędne do monitorowania środowiska w trybie 24x7 dzięki systemowi zbierania danych o dużej skalowalności. W tym celu korzysta z systemu zbierania danych o dużej skalowalności. Dynamiczna korelacja danych stosowana w alarmach pakietu Veeam MP zapewnia operatorom zawsze aktualne zalecenia, dzięki którym mogą lepiej poznać pierwotne przyczyny i szybciej rozwiązywać problemy.

W NOWYM pakiecie Veeam MP rozszerzono obsługę narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows, umożliwiając administratorom IT monitorowanie funkcji backupu środowisk fizycznych opartych na systemie Windows. Teraz można łatwo monitorować tworzenie kopii zapasowych zarówno w środowisku fizycznym z systemem Windows, jak i w środowiskach wirtualnych VMware i Hyper-V, a wszystko to w dobrze znanej konsoli Microsoft System Center Operations Management.

Za pomocą NOWEGO pakietu pakietu Veeam MP specjaliści IT mogą przeglądać i monitorować środowiska VMware vSphere — również te wdrożone na platformie AWS. Niezależnie od tego, czy chodzi o lokalne środowisko vSphere, czy o VMware Cloud on AWS, pakiet Veeam MP zapewnia spójny, skonsolidowany widok firmowej infrastruktury vSphere.

Zobacz zrzuty ekranowe produktu

Raportowanie

Raportowanie

Veeam MP dzięki gromadzeniu i korelacji ogromnych ilości danych przedstawia wartościowe raporty, które ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji technicznych i biznesowych. Raporty z zakresu śledzenia konfiguracji i korelacji alarmów przedstawiają szczegółowe właściwości konfiguracji wszystkich obiektów, umożliwiając śledzenie zmian zachodzących w środowisku vSphere lub Hyper-V. W przypadku wystąpienia problemu dotyczącego zasobów lub mocy obliczeniowych odpowiednia korelacja zdarzeń ułatwia precyzyjne ustalenie przyczyny.

NOWY pakiet Veeam MP v8 obejmuje rozszerzoną obsługę alarmów vSAN i vCenter na platformach vSphere 6.5 i vSAN 6.6, umożliwiając przedsiębiorstwom proaktywne śledzenie indywidualnych kontroli stanu vSAN i ocenę ogólnej kondycji usług vCenter. Gromadzone dane o stanie mogą być natychmiast importowane do raportów pakietu Veeam MP, w tym do pulpitu Morning Coffee Dashboard, co zapewnia tworzoną w czasie rzeczywistym wizualizację krytycznych informacji o stanie. Ponadto każdemu alarmowi odpowiada odrębny artykuł bazy wiedzy z dokładnym opisem danej kontroli stanu vSAN i vCenter, co zwiększa możliwości pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie i skraca czas rozwiązywania problemów.

Dostępne są także inne raporty analityczne:

 • Statystyka sprawności maszyn wirtualnych ułatwiająca tworzenie sprawozdań na temat przestrzegania umów SLA
 • Obiekty powodujące najwięcej problemów w środowisku
 • Bezczynne maszyny wirtualne — identyfikowanie tzw. maszyn-zombie powodujących marnotrawstwo zasobów
 • Wyłączone maszyny wirtualne — raport na temat wyłączonych maszyn zajmujących cenne miejsce w pamięci masowej
 • Maszyny wirtualne o nadmiernej i niedostatecznej wielkości — łatwiejsze określanie właściwego rozmiaru i optymalizowanie maszyn

Zobacz zrzuty ekranowe produktu

Pulpity

Pakiet Veeam MP zawiera wyjątkowe pulpity ułatwiające orientację i wgląd w centrum danych:

 • Sygnalizacja świetlna Veeam — raport z 10 obiektami wykorzystującymi najwięcej zasobów oraz wbudowanymi, indywidualnie dostosowywanymi progami ułatwiającymi szybką identyfikację problemów
 • Mapy cieplne Veeam — skrótowa wizualizacja najważniejszych parametrów wydajności
 • Widgety Veeam umożliwiające tworzenie własnej wizualizacji z potrzebnymi widokami

Zobacz zrzuty ekranowe produktu

Planowanie mocy obliczeniowych

Wgląd w rozwiązanie Veeam Backup & Replication

Topologia w narzędziu Veeam Backup Enterprise Manager
Topologia w narzędziu Veeam Backup Enterprise Manager

Bezpośrednio w konsoli Operations Manager można otrzymywać powiadomienia o nieudanych zadaniach tworzenia kopii zapasowych. Pakiet Veeam MP udostępnia zaawansowane raporty analityczne na temat rozwiązania Veeam Backup & Replication. Dotyczą one chronionych i niechronionych maszyn wirtualnych, weryfikacji maszyn, delegowanych uprawnień do przywracania, powielania kopii zapasowych i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby repozytoriów kopii.

Aby przekonać się na własne oczy, jak działa pakiet Veeam MP, pobierz jego BEZPŁATNĄ 30-dniową wersję próbną. Po 30 dniach przestaną działać funkcje zarządzania hypervisorem, ale mechanizmy ostrzegania i monitorowania dotyczące środowiska Veeam Backup & Replication wciąż będą aktywne.

Więcej informacji o bezpłatnych funkcjach dostępnych w pakiecie Veeam Management Pack for Veeam Backup

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety