https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbWljcm9zb2Z0LWFjdGl2ZS1kaXJlY3RvcnktZXhwbG9yZXIuaHRtbCIsImhhc2giOiIxZTM5MjRhMi0zMzRiLTRiMGYtODVjMy05NDA3NGQ0YWRhZGIifQ

Veeam Explorer for
Microsoft Active Directory

Niezawodne odzyskiwanie danych usługi Active Directory na poziomie obiektów

Szybkie przywracanie obiektów i atrybutów Active Directory

Skorzystaj z funkcji umożliwiających błyskawiczne i niezawodne odzyskiwanie danych Active Directory na poziomie obiektów z jednoprzebiegowej bezagentowej kopii zapasowej lub z migawki pamięci masowej — bez potrzeby przywracania całej maszyny wirtualnej czy używania narzędzi innych firm.

 • Wykonywanie szybkich porównań ze środowiskiem produkcyjnym w celu łatwego lokalizowania usuniętych danych
 • Przywracanie utraconych lub uszkodzonych obiektów Active Directory do pierwotnej lokalizacji
 • Oszczędzanie czasu dzięki przeglądaniu bazy danych Active Directory bezpośrednio z poziomu obrazu kopii zapasowej
 • Łatwe eksportowanie obiektów Active Directory bezpośrednio z obrazu kopii zapasowej na potrzeby zbiorczych operacji na użytkownikach i innych operacji biznesowych

Odzyskiwanie na poziomie obiektów

Teraz możesz uprościć odzyskiwanie na poziomie obiektów w środowisku Active Directory dzięki funkcjom pomagającym zaoszczędzić czas:

 • Przywracanie obiektów zasad grupy, rekordów Microsoft DNS zintegrowanych z usługą Active Directory i obiektów partycji konfiguracji
 • Natychmiastowe odzyskiwanie wybranych obiektów i atrybutów Active Directory z jednoprzebiegowej kopii zapasowej na poziomie obrazu
 • Wykonywane jednym kliknięciem porównania stanów danych Active Directory zawartych w kopii zapasowej i w środowisku produkcyjnym w celu łatwego identyfikowania różnic oraz cofania starszych zmian i przypadkowych operacji usunięcia w katalogu produkcyjnym

Przeglądanie kopii zapasowych
Active Directory

Przeglądaj dane usługi Active Directory bezpośrednio z poziomu kopii zapasowej lub repliki i szybko odzyskuj dokładnie to, czego potrzebujesz, korzystając z łatwego w obsłudze, intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Eksportowanie obiektów
Active Directory

Łatwo eksportuj obiekty, jednostki organizacyjne i atrybuty w formacie LDIF do folderu lokalnego lub sieciowego na potrzeby zbiorczych operacji na użytkownikach.

Przywracanie obiektów
typu tombstone

Niezawodnie przywracaj obiekty typu tombstone, również te wygasłe, przez otwarcie pliku bazy danych Active Directory bezpośrednio z kopii zapasowej.

Wybrana funkcja: odzyskiwanie

Często zadawane pytania

Jak rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe usługi Active Directory?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ tworzy spójne aplikacyjnie, oparte na obrazach kopie zapasowe danych Active Directory, zapewniając skuteczne odzyskiwanie kluczowych usług biznesowych oraz przywracanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji i obcinaniem dzienników. 

 1. Otwórz kreator zadania tworzenia kopii zapasowej Veeam.
 2. Dodaj do zadania żądany kontroler domeny.
 3. Określ, jak długo ma być przechowywana kopia zapasowa danych Active Directory.
 4. Koniecznie włącz przetwarzanie obrazów z uwzględnieniem aplikacji (opcja Application-aware image processing), aby zapewnić spójność transakcyjną systemu operacyjnego i aplikacji działających na maszynie wirtualnej, w tym bazy danych Active Directory i katalogu SYSVOL.

Gdy w ustawieniach zadania jest włączone przetwarzanie z uwzględnieniem aplikacji, podczas tworzenia kopii zapasowej lub repliki rozwiązanie Veeam Backup & Replication wykonuje następujące operacje:

 1. Veeam Backup & Replication wdraża na maszynie wirtualnej proces wykonawczy i wykrywa, czy na maszynie jest uruchomiona któraś z obsługiwanych aplikacji, w tym Active Directory.
 2. Veeam Backup & Replication zbiera informacje na temat aplikacji zainstalowanych na maszynie wirtualnej — wymagane do przywracania z uwzględnieniem usługi VSS. Tego rodzaju przywracanie jest wykonywane w przypadku uruchomienia maszyny wirtualnej po jej przywróceniu z kopii zapasowej lub awaryjnym przełączeniu na replikę maszyny.
 3. Veeam Backup & Replication przygotowuje aplikacje do przywrócenia z uwzględnieniem usługi VSS.
 4. Usługa Microsoft VSS nawiązuje łączność z aplikacjami i wycisza operacje we/wy w określonym momencie.
 5. Veeam Backup & Replication działa jako obiekt żądający VSS i wyzwala migawkę VSS maszyny wirtualnej.
 6. Veeam Backup & Replication wyzwala migawkę VMware vSphere maszyny wirtualnej.
 7. Usługa Microsoft VSS wznawia wyciszone operacje we/wy w systemie operacyjnym-gościu maszyny.
 8. Sesja jest kontynuowana w normalny sposób.
 9. Jeśli w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication zostało skonfigurowane obcinanie dzienników transakcji, po udanym utworzeniu kopii zapasowej lub repliki Veeam Backup & Replication obcina dzienniki transakcji w systemie operacyjnym-gościu maszyny.
Jakiego rodzaju odzyskiwanie danych Active Directory udostępnia rozwiązanie Veeam?
Narzędzie Veeam Explorer for Microsoft Active Directory umożliwia przywracanie i eksportowanie danych oraz obiektów schematów usługi Active Directory z kopii zapasowych utworzonych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication.
Jakiego rodzaju replikację kopii zapasowych Microsoft Active Directory udostępnia rozwiązanie Veeam?
Oferowana przez firmę Veeam wbudowana akceleracja sieci WAN na potrzeby replikacji bezpośrednio z kopii zapasowych przyspiesza replikację kopii Active Directory za pośrednictwem sieci WAN lub powolnych połączeń nawet 50-krotnie, a jednocześnie nawet 20-krotnie zmniejsza wykorzystanie przepustowości w porównaniu ze zwykłym kopiowaniem danych.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora społeczności Veeam

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam