https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbWljcm9zb2Z0LWFjdGl2ZS1kaXJlY3RvcnktZXhwbG9yZXIuaHRtbCIsImhhc2giOiJiYzRiYTc0Yy0wZjQxLTQ1YjktOWQ5Yi0xY2EwYzIyNjNlMGIifQ

Veeam Explorer dla
Microsoft Active Directory

 • Natychmiastowe odzyskiwanie obiektów AD
 • Przeglądanie danych AD bezpośrednio z kopii zapasowej
 • Odzyskiwanie całych jednostek organizacyjnych i obiektów zasad grupy1
 • Część rozwiązania Veeam Backup & Recovery Community Edition

Narzędzie do odzyskiwania danych Active Directory

Narzędzie Veeam® Explorer™ dla Microsoft Active Directory umożliwia szybkie i niezawodne odzyskiwanie danych Active Directory na poziomie obiektów z pojedynczej bezagentowej kopii zapasowej lub z migawki pamięci masowej — bez potrzeby przywracania całej maszyny wirtualnej czy korzystania z odrębnych narzędzi.

Za pomocą bezpłatnego NOWEGO Veeam Backup & Replication™ Community Edition można szybko przywracać pojedyncze obiekty usługi Active Directory oraz eksportować obiekty bezpośrednio z kopii zapasowej obrazu w celu ich użycia z narzędziem LDIFDE.

Szybkie, niezawodne przywracanie obiektów Active Directory

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory znacznie ułatwia odzyskiwanie poszczególnych obiektów w środowisku Active Directory dzięki następującym funkcjom:

 • Natychmiastowe odzyskiwanie poszczególnych obiektów lub całych jednostek organizacyjnych Active Directory oraz ich atrybutów z pojedynczej kopii zapasowej na poziomie obrazu
 • Odzyskiwanie utraconych kont użytkowników i komputerów wraz z hasłami w celu zapobiegania przerwom w działalności
 • Przywracanie obiektów zasad grupy, rekordów Microsoft DNS zintegrowanych z usługą Active Directory i obiektów partycji konfiguracji1
 • Wykonywane jednym kliknięciem porównania stanów danych usługi Active Directory zawartych w kopii zapasowej i w środowisku produkcyjnym (na poziomie obiektów i ich atrybutów) w celu łatwego identyfikowania różnic oraz cofania starszych zmian i przypadkowych operacji usunięcia bezpośrednio w katalogu produkcyjnym
 • Łatwe przeglądanie baz danych Active Directory na dyskach maszyny wirtualnej w migawkach pamięci masowej pod kątem obiektów usługi Active Directory i ich atrybutów, w tym wyszukiwanie przy użyciu zwykłego tekstu i zaawansowanych filtrów LDAP
 • Eksportowanie obiektów i atrybutów użytkowników usługi Active Directory w formacie LDIFDE lub przywracanie obiektów Active Directory bezpośrednio do produkcyjnej bazy danych AD (.DIT)
Restore an item to its original location, other Active Directory location, or export it Wybrany element można przywrócić do pierwotnej lokalizacji, innej lokalizacji Active Directory albo go wyeksportować

Ochrona na wypadek typowych awarii

W firmie Veeam dobrze wiemy, jak ważne dla użytkowników i komputerów w przedsiębiorstwie jest uwierzytelnianie w usłudze Active Directory. Dlatego potrzebne jest rozwiązanie, które pozwala uzyskać najkrótsze możliwe czasy przywracania danych AD. Oto kilka typowych zastosowań:

Odzyskiwanie przypadkowo usuniętej jednostki organizacyjnej Active Directory w kilka sekund

Być może zabrzmi to mało prawdopodobnie, ale do przypadkowego usunięcia jednostki organizacyjnej Active Directory dochodzi częściej, niż mogłoby się wydawać. W tym przykładzie załóżmy, że udało się odzyskać jednostkę organizacyjną i jej użytkowników — ale to nie koniec problemu. Wyobraźmy sobie, jaki chaos zapanuje w danym dziale, lub co gorsza w całej firmie, gdy konieczne będzie utworzenie nowych haseł.

W narzędziu Veeam Explorer dla Active Directory można kilkoma kliknięciami przywrócić cały kontener Active Directory, odzyskując daną jednostkę organizacyjną wraz ze wszystkimi atrybutami. Obejmuje to przywrócenie zaszyfrowanych haseł, dzięki czemu nie trzeba prosić każdego użytkownika o zmianę hasła. Funkcja ta jest ogromną zaletą w przypadku kont komputerów dołączonych do domeny, ponieważ eliminuje potrzebę ich ponownego dołączania w sposób ręczny.

Proste, usprawnione odzyskiwanie użytkowników i haseł w usłudze Active Directory

Korzystając z narzędzia Veeam Explorer dla Active Directory, można przejrzeć bazę danych Active Directory bezpośrednio z poziomu kopii zapasowej lub repliki oraz kilkoma kliknięciami szybko przywrócić poszczególnych użytkowników i hasła.

Przywracanie usuniętych obiektów Active Directory

W usłudze Active Directory usunięcie obiektu z katalogu nie powoduje jego usunięcia z bazy danych. Zamiast tego Active Directory oznacza taki obiekt jako usunięty. Odtąd nosi on nazwę Tombstone i staje się niedostępny w normalnych operacjach na katalogu.

Narzędzie Veeam Explorer dla Active Directory umożliwia również odzyskiwanie Tombstone dzięki pobieraniu ich z kopii zapasowej. Tombstone można przywracać nawet, jeśli wartość czasu istnienia Tombstone została przekroczona. Jest to możliwe, ponieważ narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory otwiera plik NTDS.DIT (bazę danych Active Directory) bezpośrednio z kopii zapasowej.

Veeam Explorer for Microsoft Active Directory lets you restore individual object's attributes, the entire objects, and even the whole organizational units, along with the hierarchy. Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory umożliwia przywracanie poszczególnych atrybutów obiektów, całych obiektów, a nawet całych jednostek organizacyjnych wraz z hierarchią.

Przeglądanie bazy danych Active Directory bezpośrednio z kopii zapasowej

Łatwy i intuicyjny w obsłudze interfejs narzędzia Veeam umożliwia przeglądanie danych Active Directory bezpośrednio z poziomu kopii zapasowej lub repliki oraz szybkie odzyskiwanie potrzebnych elementów. Po dodaniu bazy danych Active Directory do zakresu narzędzia Veeam Explorer można przeglądać zawarte w bazie obiekty i kontenery, a także szczegółowo analizować ich atrybuty.

Możliwe jest także łatwe wyszukiwanie w usłudze Active Directory oraz stosowanie kwerend LDAP w celu szybkiego znajdowania elementów spełniających określone kryteria. Veeam Explorer umożliwia przeszukiwanie usługi Active Directory pod kątem wartości atrybutów wszystkich elementów w wybranej jednostce organizacyjnej, a także wyszukiwanie w całej bazie danych.

You can browse your Microsoft Active Directory database right from the backup or replica Bazę danych Microsoft Active Directory można przeglądać bezpośrednio z kopii zapasowej lub repliki

Export Active Directory objects

Narzędzie Veeam Explorer dla Active Directory umożliwia szybkie i łatwe eksportowanie obiektów, jednostek organizacyjnych i atrybutów do określonej lokalizacji, np. do folderu lokalnego lub dysku sieciowego. Wszystkie eksportowane obiekty oraz kontenery są zapisywane w formacie LDIF (Lightweight Data Interchange Format) i eksportowane jako pliki .LDF.
It is possible to export containers, objects, and attributes as LDF files Kontenery, obiekty i atrybuty można eksportować jako pliki LDF

Elastyczne możliwości na miarę obecnych potrzeb i strategii długofalowej

Veeam oferuje różne wersje swojego nagradzanego oprogramowania, które udostępnia zaawansowane funkcje backupu, odzyskiwania oraz replikacji przeznaczone do środowisk wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Od przywracania pojedynczych obiektów Active Directory w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication Community Edition po odzyskiwanie z funkcją wielokrotnego wyboru1 oraz przywracanie kontenerów1 i jednostek organizacyjnych Active Directory w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication Veeam to idealna propozycja niezależnie od potrzeb i możliwości budżetowych.
Veeam Backup & Replication™ lets you delegate the restore task to helpdesk administrators and even let users restore their files themselves Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ umożliwia zlecanie zadań przywracania administratorom z działu wsparcia, a nawet przyznawanie użytkownikom uprawnień do samodzielnego przywracania plików

Obsługiwane środowiska

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory jest dostępne we wszystkich rozwiązaniach Veeam do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji, w tym w Veeam Backup & Replication™ Community. Obsługuje ono następujące kontrolery domeny Microsoft Active Directory działające na hostach VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V:

 • Microsoft Windows Server 2019 (w tym wersja 1809)
 • Microsoft Windows Server 2016 (w tym wersje 1709, 1803)
 • Microsoft Windows Server 2012 R2
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 SP2

Minimalny obsługiwany poziom funkcjonalności domeny i lasu to Windows 2003. Więcej informacji zawierają uwagi o wersji.

Produkty i wersje

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory jest dostępne we wszystkich wersjach pakietu Veeam Availability Suite™, rozwiązania Veeam Backup & Replication i pakietu Veeam Backup Essentials™. Wchodzi także w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication Community i może być używane z narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows.

Więcej informacji na temat obsługiwanych funkcji i wersji zawiera porównanie wersji, które można wyświetlić przy użyciu poniższego łącza.

Dostępnych jest więcej narzędzi Veeam Explorer:

1 Wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication Enterprise lub Enterprise Plus