00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint

Szybkie i łatwe wykonywanie granularnych operacji eDiscovery oraz odzyskiwania danych programu SharePoint

Łatwy wgląd i przywracanie danych SharePoint

Szybkie odzyskiwanie pojedynczych elementów programu SharePoint

Program Microsoft SharePoint jest od dawna zaliczany do aplikacji, w których najtrudniej wykonuje się operacje odzyskiwania granularnego i elektronicznego wyszukiwania informacji (eDiscovery). Firma Veeam® zmienia tę sytuację dzięki bezpłatnemu narzędziu Veeam Explorer™ dla Microsoft SharePoint, które umożliwia szybkie i łatwe przywracanie witryn, dokumentów, bibliotek i list programu SharePoint bez konieczności stosowania agentów i kupowania dodatkowych licencji.

Po pobraniu NOWEGO rozwiązania Veeam Backup & Replication™ Community Edition można łatwo przeglądać kopie zapasowe i bazy danych programu SharePoint, wyszukiwać konkretne pliki oraz przywracać je przez zapisanie, wysłanie i eksport.

Pobierz rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition
(bezpłatne w przypadku maksymalnie 10 maszyn wirtualnych)

Przywracanie dowolnych danych w kilka minut!

Dla zwykłych informatyków zapewnienie dostępności i wsparcia dla usług Microsoft SharePoint bywa sporym problemem. Rosnąca ilość danych, złożona struktura oraz duże znaczenie dla działalności firmy powodują, że zapewnienie niskich wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO) wymaga szczególnych starań. W takiej sytuacji operacje e-discovery i odzyskiwania granularnego są irytujące, a w najlepszym razie czasochłonne.

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia natychmiastowy wgląd w bazy danych i kopie zapasowe programu SharePoint, umożliwiając odzyskanie dowolnych danych w kilka minut — kilkoma kliknięciami!

  • Przeglądanie bazy danych programu SharePoint — otwieranie bazy SharePoint z kopii zapasowej bez konieczności wyodrębniania albo z folderu lokalnego
  • Wyszukiwanie pełnotekstowe — znajdowanie dowolnej zawartości, dokumentów, list lub innych potrzebnych elementów w pliku kopii zapasowej SharePoint bez odzyskiwania całej bazy danych
  • Przywracanie poszczególnych elementów i uprawnień programu SharePoint — obsługa zdalnego magazynu BLOB (Remote BLOB Storage — RBS)
  • Eksportowanie odzyskanych elementów — przywracanie elementów bezpośrednio na pierwotny serwer SharePoint, wysyłanie elementów jako załączników e-mail do określonych użytkowników lub zwykłe zapisywanie ich w innej lokalizacji
  • Przywracanie witryn SharePoint — ograniczenie przestojów oraz przywracanie usuniętych lub uszkodzonych witryn w ciągu kilku minut bez konieczności tworzenia nowych witryn i zmieniania ich konfiguracji

Bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych programu SharePoint

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ umożliwia oparte na obrazach tworzenie kopii zapasowych i replikowanie maszyn wirtualnych Microsoft SharePoint w środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Korzystając z technologii bezagentowej, Veeam postępuje zgodnie z najlepszymi praktykami i dzięki wykorzystaniu usługi Microsoft VSS daje pewność, że podczas zadania backupu nie ma niedokończonych transakcji ani niepełnych plików aplikacji. Dlatego uzyskiwane kopie zapasowe SharePoint są spójne z aplikacją i gotowe do odzyskania, gdy zajdzie taka potrzeba.

BEZPŁATNIE

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Obsługiwane środowiska

  • Microsoft SharePoint 2016
  • Microsoft SharePoint 2013 (w tym dodatek SP1)
  • Microsoft SharePoint 2010 (w tym dodatek SP1 lub nowszy)

Obsługiwane są wszystkie wersje programu Microsoft SharePoint (Foundation, Standard, Enterprise).

Produkty i wersje

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint jest dostępne we wszystkich wersjach pakietu Veeam Availability Suite™, rozwiązania Veeam Backup & Replication i pakietu Veeam Backup Essentials™. Wchodzi także w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication Community Edition i może być używane z narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows.

Więcej informacji na temat obsługiwanych funkcji i wersji zawiera porównanie wersji, które można wyświetlić przy użyciu poniższego łącza.

PORÓWNANIE WERSJI

Dostępnych jest więcej narzędzi Veeam Explorer:

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety