Microsoft i Veeam

Większa dostępność dzięki rozwiązaniom Microsoft i Veeam

 
Mark Russinovich, dyrektor techniczny platformy Microsoft Azure, mówi, dlaczego produkty Microsoft i Veeam razem działają lepiej

Firma Veeam® oferuje skalowalność klasy korporacyjnej w swoich rozwiązaniach przeznaczonych do tworzenia kopii zapasowych na platformie Hyper-V oraz zarządzania środowiskiem fizycznym i wirtualnym. Razem rozwiązania Veeam i Microsoft zapewniają właściwe połączenie funkcji wirtualizacji, ochrony, odzyskiwania i pełnego wglądu w środowisko, ułatwiając realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™.

Dzięki ścisłej współpracy z produktami Microsoft rozwiązania Veeam umożliwiają ochronę lokalnych maszyn wirtualnych, aplikacji i danych w firmie dowolnej wielkości. Ponadto Veeam wzbogaca scenariusze odzyskiwania danych z lokalnych kopii zapasowych o chmurę hybrydową, co obejmuje zarówno chmurę prywatną, jak i chmurę publiczną Microsoft Azure. Środowiska Microsoft z rozwiązaniem Veeam do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania umożliwiają administratorom IT niezawodne dotrzymywanie umów o poziomie usług (SLA) oraz zapewnianie parametrów RPO i RTO (łącznie RTPO™) na poziomie poniżej 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych.

Ochrona stworzona z myślą o wirtualizacji środowisk Microsoft

Firmy różnej wielkości używają rozwiązań Veeam do tworzenia kopii zapasowych Hyper-V i ochrony, ponieważ zostały one opracowane specjalnie do środowisk wirtualnych. Pakiet Veeam Availability Suite™ zapewnia administratorom IT wydajne operacje backupu, szybkie odzyskiwanie i ciągłość działalności, których potrzebują do ochrony firmy i umożliwienia jej wydajnego funkcjonowania.

Natomiast dzięki funkcjom granularnego przywracania na poziomie plików oferowanym przez narzędzia Veeam Explorer™ można w dowolnej chwili odzyskać potrzebne dane, np. w kilka minut przywrócić całą maszynę wirtualną Hyper-V albo odzyskać pojedyncze pliki lub elementy aplikacji — takich jak Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server — znajdujące się w kopii zapasowej Hyper-V, wykonując prostą operację wyszukiwania i przywracania.

Rozwiązania Veeam zapewniają dostępność i funkcje zarządzania w środowisku Microsoft
Więcej informacji o odzyskiwaniu granularnym na poziomie plików przy użyciu narzędzi Veeam Explorer

Hyper-V 2016 — nowa generacja wirtualizacji

Technologia Veeam Backup and Recovery i platforma Microsoft Azure

Technologia Veeam Backup and Recovery i platforma Microsoft Azure

Dzięki funkcjom zapobiegania utracie danych rozwiązania Veeam oraz platformie Microsoft Azure teraz można wyjątkowo łatwo włączyć rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania wraz z chmurą hybrydową do planu ciągłości działalności. Funkcja Veeam Cloud Connect zapewnia bezpieczne przekazywanie kopii zapasowych na platformę Azure za pośrednictwem usługodawców autoryzowanych przez firmę Veeam, a ponadto eliminuje konieczność wdrażania dodatkowych rozwiązań sprzętowych w środowisku lokalnym firmy.

W kontekście środowiska chmury hybrydowej warto połączyć rozwiązania Veeam i Microsoft Azure StorSimple, aby uzyskać skuteczne i ekonomiczne zarządzanie danymi kopii zapasowych. Dzięki harmonijnej współpracy rozwiązań StorSimple i Veeam specjaliści IT zyskują możliwość bardzo szybkiego odzyskiwania danych z repozytoriów — zarówno lokalnych, jak i chmurowych.

Pięć powodów, dla których firma potrzebuje rozwiązania Veeam i platformy Microsoft Azure
Rozwiązania Veeam i StorSimple automatyzują korzystanie z lokalnej pamięci masowej i platformy Azure, zwiększając wydajność działu IT

Tworzenie kopii zapasowych w chmurze Azure dla dużych przedsiębiorstw

Funkcja Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw umożliwia klientom korporacyjnym łatwe i wydajne tworzenie oraz zapisywanie kopii zapasowych z różnych lokalizacji bezpośrednio w chmurze prywatnej (w fizycznym centrum danych) lub publicznej (na platformie Microsoft Azure). Korzystając z czołowego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych (#1 VM Backup) dostępnego w witrynie Azure Marketplace, duże przedsiębiorstwa mogą błyskawicznie alokować repozytoria kopii zapasowych w chmurze Azure i automatycznie przenosić do Azure lokalne archiwa kopii zapasowych.

To zaawansowane połączenie technologii zapewnia klientom korporacyjnym opłacalną pamięć masową w chmurze Microsoft Azure i funkcje odzyskiwania granularnego udostępniane przez Veeam Cloud Connect i Veeam Backup & Replication™.

Wykonaj alokację na platformie Microsoft Azure
Więcej informacji na temat funkcji Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw

Przesyłanie kopii zapasowych i replik do chmury jeszcze nigdy nie było tak łatwe

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Pakiet Microsoft Office 365 sprawia, że przedsiębiorstwo funkcjonujące non stop (Always-On Enterprise™) może działać w dowolnym miejscu i czasie bez utrzymywania własnej infrastruktury e-mail. Jest więc znakomitym sposobem na ograniczenie wielkości środowiska lokalnego i zwolnienie zasobów IT. Chociaż firma Microsoft przejmuje na siebie znaczną część obowiązków związanych z zarządzaniem, nie eliminuje to potrzeby posiadania lokalnej kopii zapasowej e-maili. Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony. NOWE rozwiązanie Veeam® Backup dla Microsoft Office 365 ogranicza ryzyko związane z utratą dostępu do e-maili i zapewnia dostępność użytkownikom.

Więcej informacji
Veeam Backup dla Microsoft Office 365 — architektura
Nowość

Bezpłatne, bezpieczne kopiowanie plików z/na maszyny wirtualne Azure przy użyciu narzędzia Veeam FastSCP dla Microsoft Azure

Direct Restore to Azure dla kopii zapasowych Veeam

Ten nowy mechanizm dostępny w NOWYM pakiecie Veeam Availability Suite 9.5 umożliwia przywracanie kopii zapasowych Veeam w chmurze, sprzyjając optymalnej alokacji zasobów i zapewniając nowe opcje odzyskiwania po awarii. Jest to zintegrowana funkcja, którą można też przygotować niezależnie jako BEZPŁATNY prekonfigurowany appliance na platformie Azure, aby przywracać lub przenosić do chmury lokalne maszyny wirtualne Hyper-V i VMware, serwery fizyczne oraz urządzenia końcowe.

Rozwiązanie Veeam Direct Restore to Microsoft Azure daje następujące możliwości:

  • Szybkie przywracanie maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Windows lub Linux na platformie Azure w celu ograniczenia przerw w działalności
  • Wykonywanie zaplanowanych migracji obciążeń z systemu lokalnego do chmury w celu złagodzenia ograniczeń zasobów lokalnych
  • Łatwe tworzenie środowiska testowego opartego na platformie Azure na potrzeby testowania niezawodności kopii zapasowych oraz poprawek i ważnych aktualizacji w celu obniżenia ryzyka związanego z wdrażaniem aplikacji
Więcej informacji o rozwiązaniu Direct Restore to Microsoft Azure
Maszyny wirtualne, serwery fizyczne i urządzenia końcowe z systemem Windows lub Linux można przywracać na platformie Azure

Wgląd w środowiska Hyper-V i v-Sphere na platformie Microsoft System Center

Rozwiązanie Veeam pozwala maksymalnie wykorzystać inwestycje w operacje IT i zarządzanie w środowiskach Microsoft. Pakiet Veeam Management Pack™ dla System Center zapewnia kompleksowy wgląd, umożliwiając monitorowanie krytycznej infrastruktury fizycznej i wirtualnej oraz identyfikowanie problemów, zanim doprowadzą do zakłóceń pracy. Rozwiązanie Veeam rozszerza funkcje raportowania platformy System Center i dodaje gotowe pulpity oraz mapy ciepła, zapewniając klarowny obraz zasobów sieciowych.

Rozwiązanie Veeam oferuje kompleksową integrację z narzędziem System Center Operations Manager — od krytycznego monitorowania środowisk vSphere i Hyper-V, ostrzegania oraz raportowania po narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji strategicznych.

Opis wspólnego rozwiązania Microsoft i Veeam

Więcej informacji na temat monitorowania i raportowania w środowisku Hyper-V przy użyciu pakietu Veeam Management Pack dla System Center

Zobacz, co może zdziałać pakiet Veeam Management Pack.

Veeam i Microsoft — zasoby

Numer 1 w dziedzinie kopii zapasowych maszyn wirtualnych — mamy na to dowody!

Klienci, partnerzy i eksperci branżowi są zgodni, że rozwiązania Veeam pomagają przedsiębiorstwom w uzyskaniu maksymalnych korzyści z inwestycji w wirtualizację.
255 000+
Klienci
47 000+
Partnerzy
100+
Najważniejsze nagrody branżowe
70% of Fortune 500 are Available. 24.7.365

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety