https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbWljcm9zb2Z0LXNxbC1zZXJ2ZXItZXhwbG9yZXIuaHRtbCIsImhhc2giOiIyOGI0ZWIwZS0wYmMxLTQzMmUtYWZhOS03ZDExY2Q3YTJjYTAifQ

Veeam Explorer
for Microsoft SQL Server

 • Odzyskiwanie całych baz danych i na poziomie tabel

 • Szybkie przywracanie do określonego punktu w czasie

Szybkie odzyskiwanie baz Microsoft SQL Server na poziomie transakcji

Zaoszczędź czas w krytycznych sytuacjach dzięki możliwości szybkiego przywracania baz danych Microsoft SQL Server do określonego punktu w czasie — z dokładnością do pojedynczej transakcji. Narzędzie Veeam® udostępnia też funkcję bezagentowego tworzenia kopii zapasowych dzienników transakcji SQL, która pozwala uzyskać wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO) na poziomie poniżej 15 minut.

 • Jednoczesne odzyskiwanie jednej lub wielu baz danych z jednoprzebiegowej kopii zapasowej na poziomie obrazu
 • Przywracanie całych baz danych Microsoft SQL do poziomu tabeli
 • Funkcja backupu dzienników Microsoft SQL, umożliwiająca przywrócenie danych do określonego punktu w czasie przez odtworzenie dziennika transakcji

Łatwe odzyskiwanie baz danych

Nie trzeba szukać i odzyskiwać poszczególnych plików bazy danych i dzienników ani podłączać przywróconych plików z powrotem do serwera SQL. Cały proces przebiega w pełni automatycznie.

 • Przywracanie jednym kliknięciem do pierwotnej lokalizacji na serwerze Microsoft SQL
 • Przywracanie baz danych do określonego punktu w czasie z jednoprzebiegowej kopii zapasowej na poziomie obrazu
 • Przywracanie na ten sam lub inny serwer Microsoft SQL

Elastyczne opcje
odzyskiwania

Z kopii zapasowej programu Microsoft SQL na poziomie obrazu można przywracać bazy danych lub tabele. Kreator stosowany podczas odzyskiwania sprawia, że do wykonywania tych zadań nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza na temat plików MDF, NDF i LDF.

Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie dzienników transakcji SQL

Funkcja przywracania do precyzyjnie określonego punktu w czasie pozwala szybko odzyskać dane do stanu ze wskazanej transakcji lub chwili. Prosty w obsłudze suwak sprawia, że wystarcza do tego jedno kliknięcie.

Eksportowanie
baz danych SQL

Teraz przenoszenie danych między serwerami SQL jest wyjątkowo łatwe. Bazę danych przechowywaną w kopii zapasowej programu Microsoft SQL można jednym kliknięciem wyeksportować w obecnym stanie albo w stanie z określonego punktu w czasie lub określonej transakcji.

Wybrana funkcja: odzyskiwanie

Często zadawane pytania

Jak rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe baz danych i dzienników programu Microsoft SQL Server?

Aby chronić maszyny wirtualne Microsoft SQL Server, można wskazać, aby zadanie backupu tworzyło kopie zapasowe obrazów maszyn z uwzględnieniem usługi VSS, a okresowo także kopie zapasowe dzienników transakcji baz danych. W przypadku awarii programu Microsoft SQL Server jego maszynę wirtualną można przywrócić z odpowiedniego punktu przywracania zapisanego w kopii zapasowej obrazu. Następnie można użyć narzędzia Veeam Explorer for Microsoft SQL Server, aby zastosować dzienniki transakcji i nadać bazom danych Microsoft SQL Server odpowiedni stan spomiędzy kopii zapasowych.

 1. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication uruchamia nadrzędne zadanie tworzenia kopii zapasowej zgodnie z harmonogramem.
 2. Zadanie nadrzędne tworzy kopię zapasową z obrazem maszyny wirtualnej Microsoft SQL Server i zapisuje ją w repozytorium kopii zapasowych.
 3. Uruchamiana jest nowa sesja backupu dzienników transakcji. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication uzyskuje dostęp do maszyny wirtualnej (bezpośrednio lub przy użyciu serwera proxy interakcji z gościem) oraz instaluje w systemie operacyjnym-gościu maszyny komponenty wykonawcze przeznaczone do przetwarzania gościa, zbierania informacji o bazie danych i obsługi dzienników transakcji.
 4. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication wykrywa bazy danych obecne na serwerze programu Microsoft SQL Server i mapuje te dane na informacje przechowywane w bazie konfiguracji. To okresowe mapowanie pozwala wykryć bazy danych, dla których Veeam Backup & Replication musi przetworzyć dzienniki transakcji w danym przedziale czasu. Komponent wykonawczy tworzy kopie zapasowe plików dziennika transakcji i zapisuje je jako pliki *.bak w tymczasowym folderze w systemie plików gościa.
 5. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication przekazuje duplikaty kopii zapasowych dzienników transakcji z tymczasowego folderu na maszynie wirtualnej Microsoft SQL Server do repozytorium kopii zapasowych — bezpośrednio lub przy użyciu serwera dostarczania dzienników — i zapisuje je jako pliki VLB. Gdy duplikaty kopii zapasowych dzienników transakcji zostaną zapisane w repozytorium kopii zapasowych, usuwane są kopie zapasowe dzienników przechowywane w tymczasowym folderze na maszynie wirtualnej Microsoft SQL Server.
Jakiego rodzaju odzyskiwanie baz danych Microsoft SQL udostępnia rozwiązanie Veeam?
Narzędzie Veeam Explorer for Microsoft SQL Server umożliwia przywracanie i eksportowanie baz danych Microsoft SQL oraz obiektów ich schematów z kopii zapasowych utworzonych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication.
Jakiego rodzaju replikację baz danych Microsoft SQL udostępnia rozwiązanie Veeam?
Oferowana przez firmę Veeam wbudowana akceleracja sieci WAN na potrzeby replikacji bezpośrednio z kopii zapasowych przyspiesza replikację kopii Microsoft SQL za pośrednictwem sieci WAN lub powolnych połączeń nawet 50-krotnie, a jednocześnie nawet 20-krotnie zmniejsza wykorzystanie przepustowości w porównaniu ze zwykłym kopiowaniem danych.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora społeczności Veeam

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam