https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbWljcm9zb2Z0LXNxbC1zZXJ2ZXItZXhwbG9yZXIuaHRtbCIsImhhc2giOiIzYTkwOTgwNi03YzZhLTQxNDQtOTcyYS04YmMxNTc2MjQ0OGEifQ

Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server

 • Odzyskiwanie całych baz danych i na poziomie
  tabel
 • Szybkie przywracanie do określonego punktu
  w czasie
 • Zlecanie zadań przywracania administratorom baz danych SQL
 • Część rozwiązania Veeam Backup & Replication Community Edition

Łatwe przywracanie pojedynczych baz danych SQL

Narzędzie Veeam® Explorer™ dla Microsoft SQL Server umożliwia szybkie odzyskiwanie baz danych SQL na poziomie transakcji. Funkcja bezagentowego tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania dzienników transakcji1 sprawia, że bazy danych Microsoft SQL Server można szybko przywracać do precyzyjnie określonego punktu w czasie — z dokładnością do pojedynczej transakcji. Przekłada się to na wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO) poniżej 15 minut.

Dzięki NOWEMU rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ Community można zaoszczędzić sporo czasu i przywracać bazy danych SQL bez potrzeby wyszukiwania pojedynczych plików.

Szybkie i łatwe przywracanie baz danych Microsoft SQL

Łatwe przywracanie baz danych Microsoft SQL Server

W narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server przywracanie baz danych z kopii zapasowych odbywa się przy użyciu łatwego w obsłudze interfejsu użytkownika z kreatorem. To naprawdę proste!

Nie trzeba szukać i odzyskiwać poszczególnych plików bazy danych i dziennika ani podłączać przywróconych plików z powrotem do serwera SQL. Cały proces przebiega w pełni automatycznie. Po wybraniu kopii zapasowej serwera SQL można:

 • Przywrócić bazę danych do określonego punktu w czasie.
 • Wykonać przywracanie na ten sam lub inny serwer SQL.
 • Jednym kliknięciem wykonać przywracanie do pierwotnej lokalizacji.
 • Wyeksportować bazę danych do określonej lokalizacji i dołączyć ją do serwera SQL w późniejszym czasie.

Interfejs internetowy Enterprise Manager udostępnia nawet pełny widok wszystkich dostępnych baz danych SQL, ułatwiając odzyskiwanie usuniętych lub utraconych baz.

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server pozwala jednym kliknięciem wyeksportować bazę danych do pierwotnej lokalizacji. Dostępne są opcje eksportowania bazy jako bieżącego punktu przywracania, do określonego punktu w czasie lub do stanu sprzed wybranej transakcji. Ponadto w razie potrzeby bazę danych można wyeksportować do lokalizacji niestandardowej i podłączyć ją do dowolnego serwera SQL.

Tworzenie kopii zapasowych serwera SQL i elastyczne opcje odzyskiwania

Narzędzie Veeam upraszcza odzyskiwanie danych serwera SQL, udostępniając kilka opcji przywracania. Z jednej kopii zapasowej SQL na poziomie obrazu można przywracać bazy danych i tabele1, nie mając specjalistycznej wiedzy na temat plików MDF, NDF i LDF. Pomaga w tym kreator stosowany podczas odzyskiwania, wykrywający wszystkie dostępne bazy danych i wystąpienia, które można przywrócić. Ale to nie wszystko:

 • Można przywrócić wiele baz danych jednocześnie, nawet wszystkie bazy na serwerze.
 • Jeśli baza danych jest zbyt duża do odpowiednio szybkiego przywrócenia, można się zdecydować na odzyskiwanie na poziomie tabeli1 w sytuacji, gdy nie ma zależności między tabelami przywracanymi a innymi istniejącymi tabelami.
 • Przez odtwarzanie dzienników transakcji1 można wykonywać szybkie operacje przywracania do określonego punktu w czasie.

Elastyczne możliwości na miarę potrzeb dotyczących backupu baz danych SQL i długofalowej strategii

Rozwiązania firmy Veeam z zakresu dostępności są oferowane w różnych wariantach i niezależnie od możliwości budżetowych zapewniają zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania oraz replikacji w środowiskach wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Wersje Community i Standard rozwiązania Veeam Backup & Replication umożliwiają lokalne przywracanie baz danych SQL do określonego punktu w czasie. Wersje Enterprise i Enterprise Plus pozwalają na bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie dzienników transakcji SQL oraz odzyskiwanie baz danych i obiektów SQL na poziomie transakcji na pierwotny lub nowy serwer SQL.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia zlecanie zadań przywracania administratorom baz danych SQL, a nawet przyznawanie użytkownikom uprawnień do samodzielnego przywracania plików Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia zlecanie zadań przywracania administratorom baz danych SQL, a nawet przyznawanie użytkownikom uprawnień do samodzielnego przywracania plików

Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie dzienników transakcji SQL1

Przywracanie baz danych SQL oraz uzyskiwanie niskich wartości RTO i RPO jeszcze nigdy nie było tak łatwe! Funkcja bezagentowego tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania dzienników transakcji umożliwia szybkie wykonywanie precyzyjnych operacji przywracania z dokładnością do pojedynczych transakcji, takich jak wycofywanie kwerendy usuwającej lub wstawiającej.

Transaction log backup is a separate option that can be triggered during SQL Server backup job configuration. It is complementary to the main image-level backup job and runs every 15 minutes (or less), taking incremental changes of the database. This enables granular, transaction-level recoveries for SQL databases.

Recovery is simple — just use the slider interface to identify whether you want to recover to a point in time or perform a more granular restore by entering a specific time, and in one click, you can recover your database.

Kreator eksportu umożliwia przejrzenie głównych transakcji w bazie danych, które miały miejsce w wybranym okresie, i przywrócenie bazy do stanu z chwili bezpośrednio poprzedzającej niepożądaną zmianę. To naprawdę proste — nie trzeba być administratorem! Kreator eksportu umożliwia przejrzenie głównych transakcji w bazie danych, które miały miejsce w wybranym okresie, i przywrócenie bazy do stanu z chwili bezpośrednio poprzedzającej niepożądaną zmianę. To naprawdę proste — nie trzeba być administratorem!

Obsługiwane środowiska

Jako źródłowe/docelowe systemy przywracania baz danych obsługiwane są następujące wersje programu Microsoft SQL Server:

 • Microsoft SQL Server 2016
 • Microsoft SQL Server 2014
 • Microsoft SQL Server 2012
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2017 for Windows
 • Microsoft SQL Server 2005 SP4

Więcej informacji zawierają uwagi o wersji.

Produkty i wersje

Rozwiązania firmy Veeam z zakresu dostępności są oferowane w różnych wariantach i zapewniają zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania oraz replikacji obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Zachęcamy do pobrania rozwiązania Veeam Backup & Replication Community, które może być używane bezpłatnie w przypadku maksymalnie 10 maszyn wirtualnych i zawiera te same funkcje co rozwiązanie Veeam Backup & Replication Standard. Chcąc uzyskać dodatkowe funkcje lub obsługiwać obciążenia przekraczające 10 maszyn wirtualnych / instancji, można kupić rozwiązanie Veeam Backup & Replication lub pakiet Veeam Availability Suite, które stanowią idealną propozycję niezależnie od potrzeb i możliwości budżetowych.

Dostępnych jest więcej narzędzi Veeam Explorer:

1 Wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication Enterprise lub Enterprise Plus