https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvbW9uaXRvcmluZy1hbmFseXRpY3MtY2FwYWJpbGl0aWVzLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiZGViMGU0YzEtNWVlNS00YmM3LWEyODItMjcyMDg0ZjQzNDQ3In0

Monitorowanie i analizy

Wbudowane narzędzia analityczne zapewniają pełny wgląd w środowisko.

Nowoczesne systemy zarządzania muszą stale być czujne, inteligentnie analizując dane dotyczące zdarzeń i zapobiegając powstawaniu problemów. Administrator chcący mieć pewność, że operacja backupu zakończyła się powodzeniem, nie powinien przeczesywać plików dziennika i zdarzeń. A w przypadku wystąpienia błędu bawić się w detektywa i szukać przyczyn. W nowoczesnych systemach zarządzania powszechnie występują funkcje inteligentne. Opracowana przez firmę Veeam unikatowa koncepcja zarządzania danymi w chmurze zapewnia wspomagane przez sztuczną inteligencję mechanizmy monitorowania i diagnozowania infrastruktury, w tym automatyczne czynności naprawcze na wypadek nieoczekiwanego wystąpienia problemów z krytycznymi procesami backupu i odzyskiwania po awarii.  

Wbudowane narzędzia analityczne zapewniające
pełny wgląd w środowisko

Stała czujność

Wbudowane narzędzia analityczne umożliwiają identyfikowanie oraz usuwanie typowych błędów konfiguracji infrastruktury i oprogramowania, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.

Wiedza na temat aktualnej sytuacji

Teraz wiesz od razu, jak wygląda stan ochrony danych, dzięki ciągłemu monitorowaniu przestrzegania umów SLA dotyczących backupu i tworzeniu raportów na ich temat.

Planowanie pod kątem przyszłości

Zyskaj wgląd w koszty zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i repozytoriów kopii zapasowych, aby przewidywać wskaźniki wykorzystania oraz wymagania dotyczące zasobów.

Koncepcja zarządzania danymi w chmurze stanowi fundament niezbędny do dbania o nieprzerwane działanie wszystkich systemów zarządzania danymi. Dowiedz się więcej o technologiach i funkcjach Veeam, które zapewniają maksymalne zaufanie do operacji ochrony danych.

Rozpocznij już dziś

Przeczytaj e-book
2019 Veeam Cloud Data Management Report

PRZECZYTAJ

Poznaj branżowy dowód
Firma Veeam uznana za lidera w raporcie Gartner Magic Quadrant

Obejrzyj

Zamów konsultację dotyczącą zwrotu z inwestycji
Skontaktuj się z nami i rozpocznij już dziś

więcej informacji