Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Odzyskiwanie danych przedsiębiorstwa związanych z dowolną usługą IT i aplikacją

Macierzysta obsługa taśm

Obejrzyj prezentację: Macierzysta obsługa taśm
Firma Veeam® zdaje sobie sprawę, że w wielu przedsiębiorstwach w związku ze znacznymi kwotami zainwestowanymi w sprzęt i nośniki wciąż istnieje konieczność korzystania z taśmowych systemów backupu. W licznych przypadkach taśmy są jedynym opłacalnym rozwiązaniem z perspektywy długookresowej archiwizacji i zewnętrznego przechowywania obszernych zbiorów danych. Dlatego Veeam oferuje niezawodne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych na taśmach odpowiadające potrzebom przedsiębiorstw.
DARMOWA WERSJA PRÓBNA
W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Elastyczne długookresowe przechowywanie danych

Veeam oferuje wygodne w użyciu opcje tworzenia kopii zapasowych na taśmie oraz archiwizacji na taśmie.
Veeam oferuje wygodne w użyciu opcje tworzenia kopii zapasowych na taśmie oraz archiwizacji na taśmie.

Firma Veeam udostępnia macierzystą obsługę taśm, która obejmuje zarówno zautomatyzowane biblioteki taśm (w tym biblioteki wirtualne), jak i niezależne napędy taśmowe. Rozwiązania Veeam zapewniają szereg zaawansowanych funkcji dla przedsiębiorstw korzystających z systemów taśmowych, takich jak przetwarzanie równoległe, macierzysta obsługa schematu GFS i globalna pula nośników. Funkcje te zwiększają elastyczność, ułatwiają zarządzanie oraz poszerzają możliwości archiwizacji zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw w zakresie przechowywania danych:

  • Wydajna jednoczesna archiwizacja wielu plików kopii zapasowych na taśmie przy użyciu tej samej puli nośników
  • Zmniejszenie wykorzystania taśm przy jednoczesnym spełnieniu zasad przechowywania długookresowego dzięki odrębnej puli nośników na potrzeby archiwizowania pełnych kopii zapasowych zgodnie ze schematem „dziadek-ojciec-syn”
  • Automatyczne kopiowanie plików kopii zapasowych utworzonych przez zadania backupu Veeam oraz zwykłych plików z serwerów i udziałów sieciowych przy użyciu zadań backupu na taśmie i archiwizacji na taśmie z łatwym w obsłudze harmonogramem
  • Jednoczesne wybieranie wielu plików lub folderów — szybsze i mniej pracochłonne przenoszenie danych na taśmęNOWOŚĆ
  • Śledzenie maszyn wirtualnych i punktów przywracania znajdujących się na różnych taśmach i w różnych magazynach nośników (ułatwienie przywracania)

Bezpośrednie przywracanie z taśmy

W normalnej sytuacji, chcąc przywrócić pliki z taśmy, trzeba najpierw przywrócić zapisaną na taśmie kopię zapasową maszyny wirtualnej do repozytorium Veeam. Obecnie tego rodzaju operacje przywracania z taśm są wykonywane bezpośrednio w podstawowym środowisku maszyn wirtualnych. Oszczędza to czas i ogranicza potrzebę korzystania z tymczasowej pamięci masowej.

Przetwarzanie równoległe

Nowa funkcja przetwarzania równoległego pozwala zwiększyć wydajność archiwizacji danych i obniżyć poziom złożoności. Przetwarzanie równoległe umożliwia jednoczesne archiwizowanie wielu plików kopii zapasowych na taśmie przez rozłożenie ich na większą liczbę napędów — nawet jeśli lokalizacją docelową w zadaniach tworzenia kopii zapasowych na taśmie jest ta sama pula nośników.

Globalna pula nośników

Globalna pula nośników umożliwia szybkie i łatwe zorganizowanie wszystkich bibliotek taśm w jedną grupę logiczną, co znacznie podnosi wydajność archiwizacji na taśmach i pozwala na automatyczne przełączanie awaryjne z niedziałających bibliotek. Funkcja ta zwiększa też elastyczność, ponieważ wymaganą liczbę bibliotek taśm można przypisać do jednej puli nośników obejmującej wiele urządzeń. Stwarza to następujące możliwości:

  • Zebranie w jednej puli nośników taśm z odrębnych bibliotek
  • Automatyczne i transparentne przełączanie zadań taśmowych na inną bibliotekę, gdy w pierwotnych bibliotekach wyczerpią się wolne nośniki lub dostępne napędy taśmowe albo biblioteki te przestaną działać

Macierzysta obsługa schematu GFS — łatwe zarządzanie taśmami

Wersja v9 pozwala wyeliminować czynności ręczne potrzebne do długookresowego przechowywania danych na taśmach i spełnić wszystkie związane z nim wymagania dzięki odrębnej puli nośników „dziadek-ojciec-syn” (Grandfather-Father-Son — GFS) na pełne kopie zapasowe. Nowa pula zawiera zestawy nośników na kopie cotygodniowe, comiesięczne, cokwartalne i coroczne, znacznie ograniczając wykorzystanie taśm na potrzeby długookresowego przechowywania danych. Na przykład obecnie do realizacji schematu GFS i pięcioletnich zasad przechowywania wystarczy 20 taśm, na których przechowywane są cztery cotygodniowe, 12 comiesięcznych i cztery coroczne pełne kopie zapasowe.

BEZPŁATNIE

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Magazyny nośników

Magazyny nośników ułatwiają wirtualne porządkowanie, śledzenie, grupowanie i wyświetlanie informacji na temat zewnętrznych repozytoriów taśmowych. Magazyny nośników umożliwiają:

  • Łatwe śledzenie fizycznej lokalizacji poszczególnych taśm offline
  • Grupowanie taśm offline według wskazanych kryteriów, takich jak okresy przechowywania
  • Ręczne lub automatyczne przenoszenie taśm do zdefiniowanego skarbca po ich przełączeniu w tryb offline

Archiwizacja na taśmie z wirtualną pełną kopią zapasową

Ciągły przyrostowy tryb tworzenia kopii zapasowych dostępny w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ nie najlepiej sprawdza się w przypadku archiwizacji na taśmie, ponieważ nie przewiduje okresowego tworzenia pełnych kopii zapasowych. Veeam pozwala usprawnić proces backupu i zmniejszyć liczbę taśm potrzebnych do wykonywania archiwizacji z użyciem ciągów źródłowych plików kopii zapasowych. W tym celu co pewien czas tworzona jest wirtualna pełna kopia zapasowa na potrzeby archiwizacji, w której automatycznie łączone są poszczególne elementy ciągu kopii przyrostowych. A ponieważ plik wirtualnej pełnej kopii zapasowej jest tworzony „w locie” przez zadanie tworzenia kopii na taśmie, w repozytorium kopii zapasowych nie trzeba zapewniać dodatkowego miejsca na dysku jako przestrzeni zastępczej. Po zaplanowaniu wirtualnej pełnej kopii zapasowej rozwiązanie Veeam Backup & Replication „w locie” przeprowadzi syntezę pliku pełnej kopii i zapisze go na taśmie

Powielanie kopii zapasowych na taśmach

Sprawna i skuteczna archiwizacja
Korzystając z rozwiązania Veeam, można kopiować na taśmy zarówno pliki kopii zapasowych utworzone przez określone zadania, jak i całe repozytoria kopii. Znaczącym uproszczeniem architektury backupu D2D2T jest fakt, że harmonogram zadań tworzenia kopii zapasowych na taśmie można zintegrować ze źródłowymi zadaniami backupu. Dzięki temu, gdy zakończy się zadanie backupu maszyn wirtualnych, utworzone pliki kopii zapasowych są natychmiast automatycznie kopiowane na taśmę.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety