Veeam: najlepsza dostępność dla NetApp Data Fabric

NOWOŚĆ: Czy chcesz przeobrazić firmowe centrum danych? Zarejestruj się już dziś w strefie materiałów NetApp + Veeam.

Przyspieszenie innowacji dzięki rozwiązaniom Veeam i NetApp

Henri Richard, wiceprezes wykonawczy firmy NetApp, mówi, dlaczego produkty NetApp i Veeam razem działają lepiej

Połączenie produktów NetApp Data Fabric i platformy Veeam® Availability Platform™ zapewnia prostotę, wydajność oraz sprawność operacyjną, dzięki którym w dzisiejszym mobilnym świecie spod znaku Always-On™ można zaspokoić gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na dane.

Wdrażając rozwiązania Veeam i systemy NetApp All Flash-FAS, FlexPod, NetApp HCI, NetApp serii E oraz StorageGRID, klienci upraszczają operacje IT, podnoszą wydajność, zwiększają sprawność biznesową, ograniczają ryzyko i obniżają koszty. 

Skontaktuj się
Przesłanie danych osobowych oznacza zgodę na ich objęcie Polityką prywatności firmy Veeam.

Dziękujemy.
Wkrótce skontaktuje się z Tobą doradca firmy Veeam ds. dostępności.

Współpraca gwarantująca dostępność dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze

Veeam i NetApp — przyspieszenie transformacji cyfrowej przez inteligentne zarządzanie danymi
 • All-Flash FAS
 • NetApp HCI
 • NetApp FlexPod
 • NetApp E-Series
 • StorageGRID

Najlepsza dostępność dla systemów NetApp All-Flash FAS

Produkty NetApp All-Flash FAS (AFF) zapewniają wyższą wydajność, prostsze zarządzanie danymi oraz efektywność operacji IT. Integracja rozwiązań Veeam z systemami pamięci masowej NetApp ONTAP, takimi jak AFF, ułatwia automatyzację operacji backupu i odzyskiwania, zapewniając dostępność krytycznych aplikacji i danych, a tym samym upraszczając zarządzanie infrastrukturą IT, obniżając koszty i zmniejszając ryzyko biznesowe.

Obniżenie ryzyka i zwiększenie zwrotu z inwestycji

Bezpośrednia integracja rozwiązań Veeam z systemami NetApp ONTAP upraszcza procesy IT i obniża ryzyko dzięki zorkiestrowanym operacjom backupu i odzyskiwania po awarii, a także zwiększa sprawność biznesową i opłacalność inwestycji za sprawą inteligentnego zarządzania danymi.

Veeam i NetApp zapewniają następujące korzyści biznesowe:

 • Prostsze zarządzanie operacjami IT. Bezpośrednia integracja rozwiązań Veeam z migawkami NetApp automatyzuje operacje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, upraszczając procesy IT, obniżając koszty i ograniczając ryzyko.
 • Skoordynowana ciągłość działania. Bezpośrednia integracja rozwiązań Veeam z replikacją NetApp SnapMirror zapewnia skoordynowaną ciągłość działania, która ogranicza ryzyko i ułatwia przestrzeganie zasad odzyskiwania po awarii.
 • Przyspieszenie innowacji. Stosując technologię Veeam DataLabs™ z produktami NetApp, można przyspieszyć tworzenie i testowanie aplikacji, co skraca czas wprowadzania produktów na rynek oraz zwiększa zwrot z inwestycji w pamięć masową NetApp.
Veeam Explorer for Storage Snapshots
Veeam Explorer™ for NetApp Storage Snapshots 
To narzędzie umożliwia odzyskiwanie pojedynczych elementów lub całych maszyn wirtualnych z migawek NetApp Snapshot i SnapMirror.  Veeam Explorer for Storage Snapshots wchodzi w skład wszystkich wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication™, w tym Veeam Backup Free Edition.
Veeam Explorer for Storage Snapshots
Kopie zapasowe z systemu NetApp SnapMirror:
Rozwiązania Veeam umożliwiają tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z dodatkowej pamięci masowej NetApp, odciążając podstawową pamięć masową i ułatwiając spełnienie coraz większych wymagań aplikacji.
Kopie zapasowe z systemu SnapMirror
Tworzenie kopii zapasowych z migawek SnapMirror i SnapVault
On-Demand Sandbox from Storage Snapshots 
On-Demand Sandbox™ for Storage Snapshots
Funkcja Veeam On-Demand Sandbox umożliwia szybkie i nieinwazyjne tworzenie odizolowanych kopii środowiska na potrzeby prac rozwojowych i testowania produktów, analiz, testów odzyskiwania po awarii, zapewniania zgodności z przepisami i nie tylko.
On-Demand Sandbox for Storage Snapshots 
Produkty NetApp FAS zostały przetestowane i zweryfikowane jako rozwiązania Veeam Ready Integrated
Veeam ma certyfikat zgodności z produktami NetApp

Najlepsze rozwiązanie do zapewniania dostępności w chmurze prywatnej

Produkty NetApp HCI i Veeam upraszczają operacje IT, podnoszą jakość umów SLA, zwiększają sprawność biznesową oraz obniżają koszty przez zapewnienie przewidywalnej wydajności i dostępności wszystkich aplikacji i danych.

To połączone rozwiązanie zmniejsza ryzyko i poprawia opłacalność inwestycji za sprawą inteligentnego zarządzania danymi, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą uzyskać dodatkowe korzyści z podstawowej i dodatkowej pamięci masowej NetApp.

Połączone rozwiązanie NetApp HCI + Veeam umożliwia transformację cyfrową dzięki następującym zaletom:

 • Łatwe wdrażanie. Veeam to rozwiązanie bezagentowe, dlatego cechuje się łatwością wdrożenia i konfiguracji w środowiskach wirtualnych. Podobnie węzły NetApp HCI można w niespełna godzinę przygotować do pracy w środowisku produkcyjnym.
 • Łatwe zarządzanie. Łatwość obsługi rozwiązań Veeam w połączeniu ze zautomatyzowanym zarządzaniem wydajnością pamięci masowej na platformie NetApp HCI obniża poziom złożoności i pozwala działowi IT skupić się na innowacjach biznesowych.
 • Łatwe skalowanie. Platforma NetApp HCI umożliwia sprawne skalowanie zasobów obliczeniowych i pamięci masowej, natomiast rozwiązania Veeam można szybko rozbudowywać w celu dbania o dostępność wszystkich aplikacji i danych.

Produkty NetApp HCI i rozwiązania Veeam upraszczają operacje IT, obniżają koszty oraz zwiększają sprawność operacyjną dzięki automatyzacji, dostępności i płynnemu skalowaniu zasobów. Cechy te sprawiają, że firmy mogą zaproponować swoim klientom, partnerom biznesowym i użytkownikom końcowym prawdziwe środowisko chmury prywatnej. 

Najlepsze rozwiązanie do zapewniania dostępności w chmurze prywatnej

Dzięki integracji rozwiązań Veeam z systemami FlexPod kierownicy działów IT mogą osiągnąć niespotykany dotąd poziom ochrony danych za cenę uzasadnioną z perspektywy wszystkich aplikacji. Do wydajności, sprawności i opłacalności zintegrowanej infrastruktury konwergentnej opartej na produktach all-flash FlexPod firma Veeam dodaje atut, jakim jest dostępność, oferując te same możliwości co w przypadku pamięci masowej NetApp. Pozwala to klientom korzystającym z systemów FlexPod realizować nawet najbardziej wyśrubowane parametry docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™) aplikacji warstwy 1.

Połączenie rozwiązań Veeam i FlexPod daje następujące korzyści:

 • Opcje szybkiego odzyskiwania pozwalające łatwo odzyskiwać pojedyncze elementy lub całe maszyny wirtualne z migawek NetApp Snapshot, SnapMirror i SnapVault
 • Szybkie tworzenie spójnych aplikacyjnie punktów odzyskiwania dzięki wykonywaniu „tylko migawkowych” kopii zapasowych przez odpowiednią orkiestrację produktów NetApp Data ONTAP
 • Obniżenie ryzyka utraty danych przez automatyzację tworzenia dodatkowych kopii zapasowych z migawek NetApp SnapVault
 • Weryfikacja odzyskiwalności dzięki automatycznym testom kopii zapasowych w tle, gwarantującym możliwość odzyskania każdego pliku oraz każdej aplikacji i maszyny wirtualnej
 • Platforma gotowa do pracy w chmurze, podnosząca dostępność danych przez umożliwienie wydajnego przesyłania kopii zapasowych do zewnętrznego repozytorium niezależnego usługodawcy

FlexPod i Veeam to znakomity wybór dla przedsiębiorstw oraz usługodawców, którym zależy na szybkim wdrażaniu infrastruktury wirtualnej oraz nowych aplikacji i usług, a także zwiększaniu pojemności pamięci masowej.

Tworzenie kopii zapasowych Veeam przy użyciu produktów FlexPod

Najlepsza dostępność dla systemów NetApp serii E

Macierze NetApp serii E — typu all-flash i hybrydowe — stanowią idealne połączenie wydajności i opłacalności, które sprawdza się przy obsłudze najważniejszych firmowych danych.

Oba te rodzaje pamięci masowej cechują się optymalnym stosunkiem ceny do możliwości, elastycznością konfiguracji, płynną skalowalnością i prostotą. Umożliwiają szybsze i bardziej wnikliwe przetwarzanie krytycznych danych biznesowych, zwiększając skuteczność procesu decyzyjnego.

Platformy NetApp serii E są idealnym repozytorium do przechowywania kopii zapasowych tworzonych przez rozwiązania Veeam z zakresu dostępności. Jako wydajne, skalowalne, niezawodne i łatwe w zarządzaniu rozwiązanie pamięci masowej produkty NetApp serii E ułatwiają szybkie tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych, pomagając w zapewnianiu dostępności krytycznych aplikacji i danych oraz przestrzeganiu biznesowych umów SLA w całym przedsiębiorstwie.

Najlepsza dostępność dla systemów NetApp StorageGRID

Danych wciąż dynamicznie przybywa, dlatego przedsiębiorstwa potrzebują efektywnych, bezpiecznych, skalowalnych i wysokodostępnych rozwiązań pamięci masowej możliwych do wykorzystania w całym środowisku chmury hybrydowej.

Produkty NetApp StorageGRID pozwalają przechowywać ogromne ilości danych w bardzo efektywnej obiektowej pamięci masowej, pomagając w obniżeniu całkowitych kosztów eksploatacji rozproszonych treści multimedialnych System StorageGRID — dostępny w postaci urządzenia sprzętowego lub rozwiązania definiowanego programowo — stanowi bardzo efektywną i skalowalną pamięć masową przeznaczoną do środowisk chmury prywatnej i publicznej.

Łącząc produkty StorageGRID z platformą Veeam Availability Platform, przedsiębiorstwo może zapewnić dostępność i ochronę krytycznych zasobów biznesowych niezależnie od tego, czy znajdują się one w środowisku lokalnym, w biurach zdalnych, czy w chmurze publicznej.

Dodatkowo funkcja Veeam Cloud Tier udostępnia nieograniczoną dostępność na potrzeby długoterminowego przechowywania danych za sprawą macierzystej integracji z obiektową pamięcią masową — w postaci urządzeń StorageGRID i usług zgodnych z technologią S3.

Dzięki temu administratorzy IT mogą łatwo chronić i szybko odzyskiwać dane przechowywane na platformie StorageGRID w dowolnym miejscu chmury hybrydowej, a przedsiębiorstwa — swobodnie przenosić, zarządzać, udostępniać oraz chronić krytyczne dane tam, gdzie wymagają tego względy biznesowe, a także obniżać koszty, zwiększać sprawność operacyjną i przyspieszać transformację cyfrową.

Veeam oferuje 30-dniową BEZPŁATNĄ wersję próbną zapewniającą specjalistom IT dostęp do wszystkich funkcji

Rozpocznij okres próbny i zobacz, jak działa Veeam