Zrzuty ekranowe produktów

Veeam Backup & Replication

Dzięki integracji rozwiązań Veeam z systemami pamięci masowej można do minimum ograniczyć wpływ operacji tworzenia kopii zapasowych, replikacji i przywracania na środowisko produkcyjne.
Aby kontrolować migrację danych w infrastrukturze wirtualnej, można przypisywać lokalizacje do obiektów infrastruktury kopii zapasowych.
Aby zwiększyć szybkość operacji syntetycznych w repozytoriach kopii zapasowych w folderach udostępnionych i systemie Windows, rozwiązanie Veeam Backup & Replication korzysta z technologii szybkiego klonowania.
Funkcja koligacji serwerów proxy pozwala sterować przypisaniem zasobów w infrastrukturze kopii zapasowych i ograniczyć czynności administracyjne.
Maszyny wirtualne i fizyczne z kopii zapasowych Veeam można przywracać bezpośrednio na platformę Microsoft Azure.
Zadanie korzysta z migawki maszyny wirtualnej przez bardzo krótki czas, co pozwala na natychmiastowe zatwierdzenie zmian
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia ważne informacje na temat elementów, które mają być przywrócone.
Elementy programu Microsoft SharePoint można przywracać w kilka minut.
Veeam Explorer dla SharePoint to wbudowane narzędzie, które umożliwia przeglądanie baz danych zawartości programu Microsoft SharePoint wewnątrz kopii zapasowych Veeam.
Elementy programu SharePoint można szybko zlokalizować i przywrócić do pierwotnej lub nowej witryny SharePoint, wysłać w e-mailu albo zapisać w określonej lokalizacji.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint umożliwia przywracanie dokumentów, elementów, bibliotek dokumentów i list programu SharePoint.
Można tworzyć kopie zapasowe dzienników transakcji systemów baz danych Oracle.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i selektywne eksportowanie elementów (e-maili, skrzynek pocztowych, notatek, kontaktów itp.) bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych Exchange 2010 i 2013
Wybieranie elementów do przywrócenia z listy w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint
Konfigurując repozytorium Scale-Out Backup Repository, uzyskuje się możliwość zwiększania jego pojemności w dowolnym momencie.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory umożliwia przywracanie poszczególnych atrybutów obiektów, całych obiektów, a nawet całych jednostek organizacyjnych wraz z hierarchią
Kontenery, obiekty i atrybuty można eksportować jako pliki LDF
Veeam Cloud Connect to szybka i bezpieczna metoda backupu, replikacji i przywracania maszyn wirtualnych z chmury.
Serwer montowania umożliwia optymalne kierowanie ruchu danych związanego z maszynami wirtualnymi, zmniejszenie obciążenia sieci i przyspieszenie procesu przywracania.
Serwery proxy interakcji z gościem ograniczają ruch w sieci WAN i zmniejszają obciążenie serwera kopii zapasowych.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia archiwizację plików i kopii zapasowych maszyn wirtualnych na taśmach.
Można włączyć przetwarzanie równoległe między wieloma napędami taśmowymi.
Można skonfigurować globalną pulę nośników, korzystającą z kilku bibliotek taśm lub niezależnych napędów.
Opcja wirtualnej pełnej kopii zapasowej ułatwia optymalną archiwizację na taśmie łańcuchów kopii zapasowych tworzonych w trybie ciągłym przyrostowym.
Veeam oferuje wygodne w użyciu opcje tworzenia kopii zapasowych na taśmie oraz archiwizacji plików na taśmie.
Po zainstalowaniu autonomicznej konsoli na stacji roboczej można zdalnie zarządzać serwerem kopii zapasowych przez sieć.
Można przywracać elementy aplikacji z żądanego punktu przywracania
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication gwarantuje bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania między komponentami Veeam.
Inicjowanie planu przełączania awaryjnego jednym kliknięciem
Funkcja planowanego przełączania awaryjnego ułatwia migracje centrów danych i czynności konserwacyjne.
Veeam oferuje funkcję Veeam Cloud Connect Replication — szybkie i bezpieczne rozwiązanie do odzyskiwania awaryjnego działające w chmurze.
Akceleratory WAN to wydzielone komponenty odpowiedzialne za globalne buforowanie danych i ich deduplikację.
Aby umożliwić akcelerację sieci WAN, w firmowej infrastrukturze backupu należy wdrożyć dwa akceleratory.
Zasada tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej
Funkcji błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej można używać zarówno do przywracania maszyny produkcyjnej, jak i do testów odzyskiwania po awarii.
Aby dokończyć odzyskiwanie maszyny wirtualnej, przywróconą maszynę można przenieść do produkcyjnej pamięci masowej.
W trybie dostępu bezpośredniego NFS rozwiązanie Veeam Backup & Replication omija host ESX(i) oraz odczytuje/zapisuje dane bezpośrednio z lub w magazynach danych NFS.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia błyskawiczny wgląd w kopie zapasowe programu SharePoint oraz umożliwia wyszukiwanie i przywracanie poszczególnych elementów lub list SharePoint.
W przypadku awarii serwera Microsoft SQL narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server pozwala przywrócić bazy danych do wybranego punktu w czasie.
Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server umożliwia łatwy wybór wymaganego stanu bazy danych.
Bazę danych można przywrócić do ostatniego stanu lub do wymaganego punktu przywracania.
Bazę danych można przywrócić nawet do konkretnej transakcji.
Veeam zapewnia obsługę systemów pamięci masowej IBM, Dell EMC, HP i NetApp
Bazę danych Microsoft Active Directory można przeglądać bezpośrednio z kopii zapasowej lub repliki
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia zlecanie zadań przywracania administratorom z działu wsparcia, a nawet przyznawanie użytkownikom uprawnień do samodzielnego przywracania plików
Veeam umożliwia przywracanie elementów aplikacji z kopii zapasowych w kilka minut.
Dane maszyn wirtualnych można uzyskać bezpośrednio z plikowej podstawowej pamięci masowej przy użyciu własnego klienta NFS firmy Veeam.
Eliminując nadmiarowe dane maszyn wirtualnych przy użyciu deduplikacji danych dostępnej w rozwiązaniach Veeam, można zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć masową.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication nie tworzy kopii zapasowych „brudnych bloków” obecnych w systemie operacyjnym gościa maszyny wirtualnej.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia pięć stopni kompresji, które pozwalają zmniejszyć rozmiar plików kopii zapasowych i wykorzystanie zasobów sieciowych.
Veeam poprawia wydajność tworzenia kopii zapasowych przy użyciu funkcji deduplikacji po stronie źródła dostępnej w oprogramowaniu HP StoreOnce Catalyst.
Wbudowana akceleracja sieci WAN
Precyzyjne ustawianie punktu przywracania w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server
Korzystając z funkcji SureBackup i SureReplica, można automatycznie na bieżąco weryfikować wszystkie kopie zapasowe i repliki maszyn wirtualnych w specjalnym laboratorium
Dodawanie pamięci masowej Data Domain
Wybieranie opcji weryfikacji w nowym zadaniu SureBackup
Ustawienia przechowywania na taśmach
Ustawienia integracji z pamięcią masową
Całe obiekty kontenerów i atrybuty można przywracać do pierwotnej lokalizacji lub do innych lokalizacji Active Directory
Narzędzie Veeam Explorer dla Active Directory udostępnia unikalną funkcję odzyskiwania haseł
Kompleksowe 256-bitowe szyfrowanie AES umożliwia zabezpieczenie kopii zapasowych w źródle oraz w trakcie transferu i przechowywania
Dzięki migawkom pamięci masowej można kilkoma kliknięciami tworzyć pełne izolowane kopie środowiska produkcyjnego.
Tworzenie kopii zapasowych i replikowanie maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii
Funkcja błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej umożliwia przywrócenie całej maszyny z kopii zapasowej w kilka minut.
Można tworzyć kopie zapasowe zwirtualizowanych serwerów Microsoft SQL i ich dzienników transakcji.
Określanie danych użytkownika funkcji Cloud Connect

Veeam ONE

Pulpit z podsumowaniem rozwiązania Veeam Backup & Replication
Konstruktor własnych raportów
Śledzenie zmian infrastruktury
Perspektywy techniczna i biznesowa
Monitorowanie zasobów działów
Historyczne statystyki wydajności maszyn wirtualnych
Potencjalne problemy z konfiguracją dotyczące kopii zapasowych maszyn wirtualnych
Analiza repozytoriów chmurowych
Monitorowanie z perspektywy biznesowej
Monitorowanie z perspektywy biznesowej / Śledzenie zasobów według działów
Podsumowanie monitorowania maszyn wirtualnych Hyper-V
Tworzenie własnych raportów
Identyfikowanie potencjalnych problemów z konfiguracją kopii zapasowych
Szacowanie wykorzystania zasobów i modelowanie scenariuszy wdrożeń
Sprawdzanie daty ostatniej kopii zapasowej maszyn wirtualnych
Znajdowanie kopii zapasowych niespełniających parametru RPO
Raportowanie wydajności infrastruktury kopii zapasowych i efektywności ochrony danych
Zlecanie zadań z zakresu monitorowania i raportowania właścicielom maszyn wirtualnych
Monitorowanie repozytoriów Scale-Out Backup Repository

Veeam Management Pack™ dla System Center

Karta serwerów VMware
Magazyny danych — raport dotyczący nadmiernej alokacji pamięci masowej
Raport z oceny infrastruktury kopii zapasowych
Infrastruktura zarządzana przy użyciu pakietu Veeam MP
Widget Morning Coffee
Topologia w narzędziu Veeam Backup Enterprise Manager
Topologia obliczeniowa w środowisku Hyper-V
Mapa ciepła zasobów obliczeniowych hosta
Czołowe hosty
Raport z planowania mocy obliczeniowych na potrzeby chmury hybrydowej VMware
Alarmy
Nadmierna wielkość
Raport dotyczący bezczynnych maszyn wirtualnych
Karta kolektorów
Karta pulpitu