Rozwiązania Veeam do wdrożeń w środowiskach (ROBO)

  • Zmniejszenie obciążenia centralnego serwera kopii zapasowych
  • Poprawa parametrów RTO/RPO dzięki lokalnym kopiom zapasowym
  • Uproszczenie i usprawnienie lokalnego odzyskiwania
  • Ograniczenie ruchu WAN w środowisku ROBO

Ulepszenia backupu i odzyskiwania w środowisku ROBO

Zawarte w pakiecie Veeam® Availability Suite™ funkcje dla zdalnych biur i oddziałów (Remote Office/Branch Office — ROBO) pomagają przedsiębiorstwom skrócić czas tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w środowiskach rozproszonych geograficznie przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystania sieci WAN przez wykonywanie operacji backupu i przywracania w lokalizacjach zdalnych.
Obejrzyj film: Veeam — ulepszenia klasy korporacyjnej

Dostępność na potrzeby środowisk ROBO

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w środowisku ROBO bywa czasochłonne i kłopotliwe, ale nie w przypadku rozwiązań Veeam.

Przedsiębiorstwa mogą łatwo objąć operacjami backupu i odzyskiwania dowolną liczbę lokalizacji, zapewniając w każdej z nich wymagane parametry RTPO™. Większe wykorzystanie lokalnych danych na poziomie biur zdalnych daje następujące korzyści:

  • Szybsze lokalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych, przekładające się na niższe wartości parametrów RTO i RPO
  • Lepsza skalowalność
  • Ograniczenie wykorzystania przepustowości sieci WAN
  • Większa niezależność użytkowników w zdalnych biurach i oddziałach od wsparcia centrali

Autonomiczna konsola

Zarządzanie operacjami backupu i przywracania w wielu lokalizacjach zdalnych za pośrednictwem protokołu RDP bywa uciążliwe, zwłaszcza gdy czas ucieka, a trzeba szybko odzyskać dane. Dzięki rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ użytkownik może zainstalować konsolę zarządzania i wygodnie zarządzać zdalnymi serwerami kopii zapasowych Veeam na laptopie, zapewniając szybkie odzyskiwanie danych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Szybkie przywracanie w biurach zdalnych

Poprawę wydajności odzyskiwania w biurach zdalnych oraz ograniczenie ilości danych przesyłanych przez sieć WAN zapewnia tzw. serwer montowania umiejscowiony w zdalnym biurze lub oddziale. Dzięki niemu ruch związany z przywracaniem plików odbywa się w obrębie oddziału zdalnego, co zmniejsza liczbę zgłoszeń serwisowych przesyłanych do centrali i skraca czas reakcji.

Udoskonalone tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych w środowisku ROBO

Nowy serwer proxy interakcji z gościem ułatwia lokalną orkiestrację i wsparcie aplikacji. Usprawnia on tworzenie kopii zapasowych w środowisku ROBO, zmniejszając obciążenie centralnego serwera kopii zapasowych oraz upraszczając skalowanie w przedsiębiorstwach z dużą liczbą zdalnych biur i oddziałów. Gdy w każdym biurze lub oddziale zdalnym zainstalowany jest serwer proxy interakcji z gościem, znacznie spada ruch w sieci WAN, ponieważ serwer centralny wysyła przez tę sieć wyłącznie polecenia sterujące, natomiast przetwarzanie z uwzględnieniem aplikacji i indeksowanie systemu plików gościa na lokalnych maszynach wirtualnych obsługuje serwer proxy interakcji.