Biblioteka zasobów

Wyszukaj

Sortuj według

Hypervisor

Odzyskiwanie aplikacji

Tematy dotyczące kopii zapasowych

Typ zasobów

Język

Produkt

Community Podcast
(w języku angielskim)
Tento dokument IDC pro vedoucí pracovníky, který sponzorovala společnost Veeam®, věnovaný snižování nákladů i složitosti a řešení dostupnosti pro velké podniky pojednává o situaci v oblasti dostupnosti a dnešních požadavků Always-On Enterprise™ a uvádí informace o obvyklých faktorech zvyšujících složitost a náklady bránících IT organizacím zajišťovat nepřetržitou dostupnost. Patří sem například tyto: Heterogenní IT Fragmentace dat a aplikací Zastaralé nástroje pro ochranu dat Náklady nečinnosti. Najdete zde odpovědi na nejdůležitější otázku: Jak snížit složitost i náklady na infrastrukturu a administrativu v zájmu nepřetržité dostupnosti? Więcej informacji

Użytkownicy domagają się żytkownicy domagają się 24/7 nieprzerwanego dostępu do WSZYSTKICH aplikacji i danych i nie tolerują przestojów. Od dyrektorów IT oczekuje się, że zapewnią płynną łączność o każdej porze. Ale czy to się im udaje? Nie!

Chcąc dostarczyć decydentom wartościowe informacje i umożliwić wprowadzanie w przedsiębiorstwach przekształceń zgodnych z koncepcją Always-On Enterprise, firma Veeam zleciła przeprowadzenie 1140 wywiadów z wysokimi rangą decydentami IT (określanych również respondentami) w 24 krajach, które w miarę możliwości porównano z odpowiedziami z 630 podobnych wywiadów przeprowadzonych w 2014 r.

Na tej infografice przedstawiono główne wnioski z raportu 2016 Veeam Availability Report

. Więcej informacji
Raport analityczny
marzec 18, 2016

2016 Veeam Availability Report zawiera informacje uzyskane od 1140 wysokich rangą decydentów IT z 24 krajów. Wyraźnie wynika z niego, że potrzeby związane z koncepcją Always-On Enterprise™ nie są obecnie zaspokajane oraz że przedsiębiorstwa muszą albo uznać dostępność za swój strategiczny priorytet, albo przygotować się na ryzyko utraty przychodów w wysokości nawet 16 mln USD rocznie.

Główne wnioski w porównaniu do wyników z 2014r:

 • Wydłużenie się nieplanowanych przestojów:
 • z 1,4 do 1,9 godz. w przypadku aplikacji krytycznych z 4,0 do 5,8 godz. w przypadku pozostałych aplikacji
 • Średnia wartość docelowego czasu odzyskiwania (RTO) aplikacji krytycznych wynosi 3 godz., podczas gdy umowy o poziomie usług (SLA) określają ją na 1,6 godz. Natomiast obecna wartość docelowego punktu odzyskiwania (RPO) to 4,2 godz., chociaż powinna wynosić 2,9 godz.
 • W ciągu 12 miesięcy odnotowano zdumiewający wzrost o 6 mln USD rocznych kosztów przestojów.
 • Gorąco zachęcamy do pobrania streszczenia raportu oraz jego pełnej treści. Pomóż swojemu przedsiębiorstwu uniknąć finansowych konsekwencji deficytu dostępności i wzbogać swoją wiedzę na temat problemów z realizacją koncepcji Always-On Enterprise oraz proponowanych rozwiązań.

  Więcej informacji

  Jak sprostać wymogom przedsiębiorstw działających non stop

  Konieczna ewolucja strategii dostępności w warunkach działalności 24x7x365

  Liczy się każda minuta. W dzisiejszych przedsiębiorstwach działających non stop każdy przestój lub niedostępność danych — choćby trwały zaledwie kilka minut — może natychmiast odbić się na reputacji firmy, jej przychodach, lojalności klientów i wydajności pracowników.Co to oznacza?Obecnie każdy zainteresowany podmiot oczekuje, że usługi i dane będą dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku

  .

  Szczegółowe badanie przeprowadzone przez firmę Forrester wśród ponad 100 menedżerów z obszarów biznesowych i działów IT pokazało, że dzisiejsze przedsiębiorstwa mają problemy z wdrażaniem procesów i technologii umożliwiających skuteczną realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise.

  Zachęcamy do pobrania raportu i przekonania się, jak można skutecznie zaspokajać potrzeby użytkowników oraz spełniać wymagania nowoczesnych przedsiębiorstw.

  Więcej informacji

  Od dziesięcioleci firmy korzystają z trudnych w obsłudze, skomplikowanych i zawodnych starych narzędzi. Tak dalej być nie może.

  W przeciętnej firmie nieplanowane przestoje występują 13 razy w roku, co prowadzi do rocznych strat w wysokości ok. 800 000 USD.

  W firmie Veeam nie koncentrujemy się na backupie, ale na zapewnianiu dostępności w nowoczesnym centrum danych (Availability for the Modern Data Center™).

  Zapytaliśmy o zdanie ponad 145 500 naszych klientów i 91% z nich stwierdziło, że rozwiązanie Veeam jest bardziej niezawodne niż poprzednio stosowany produkt.

  Zobacz, dlaczego klienci tak wysoko oceniają produkty Veeam

  Więcej informacji
  Infografika opiera się na wynikach światowego badania Data Center Availability przeprowadzonego w 2014 roku na zlecenie Veeam przez niezależną agencję badawczą Vanson Bourne na próbie 760 CIO. Więcej informacji