https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvc2VjdXJlLWJhY2t1cC1zb2x1dGlvbi1kYXRhbGFicy5odG1sIiwiaGFzaCI6IjcxZjUxMTQ5LWRlOWUtNDJlNS1iYTk0LThlODlkNGU3OGRmMiJ9

Ponowne wykorzystanie danych

 • Wykorzystanie danych kopii zapasowych do przyspieszenia rozwoju działalności
 • Poprawa efektywności operacji IT
  i ograniczenie ryzyka
 • Weryfikacja odzyskiwalności i niezawodności danych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczniejsze przestrzeganie przepisów
WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Bezpłatnie przez 30 dni

Uwolnij potencjał kopii zapasowych i zyskaj wyjątkowe możliwości!

Kopie zapasowe i repliki to prawdziwa żyła złota, zawierająca ogromną ilość cennych danych. Na ogół takie kopie danych produkcyjnych leżą gdzieś nieużywane i są przechowywane tylko na wypadek konieczności odzyskania danych. Czy wiesz, że dane te mogą znaleźć zastosowania znacznie wykraczające poza tradycyjny backup i odzyskiwanie? Jest to możliwe dzięki technologii Veeam® DataLabs™, wchodzącej w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication™.

Veeam DataLabs nie tylko oferuje sprawdzone mechanizmy weryfikowania odzyskiwalności kopii zapasowych i replik, ale też otwiera wiele nowych zastosowań danych kopii — wykraczających poza ochronę danych — które zwiększają ekonomiczność i efektywność operacyjną oraz sprawność biznesową przedsiębiorstwa. Obejmuje to takie obszary jak szybsze wdrażanie aplikacji, ograniczenie ryzyka związanego z wdrażaniem aktualizacji i poprawek, DevOps, DevTest, a nawet weryfikowanie zabezpieczeń i zgodności z przepisami.

Obejrzyj film i dowiedz się, jak Veeam DataLabs może ułatwić wykorzystanie danych do przyspieszenia rozwoju firmy

Przyspieszenie tempa działalności i minimalizacja ryzyka

Veeam DataLabs umożliwia weryfikowanie odzyskiwalności oraz tworzenie innowacji w takich obszarach jak dostarczanie aplikacji, usługi IT, zabezpieczenia i zgodność z przepisami
 • Weryfikacja odzyskiwania danych
 • Dostarczanie aplikacji
 • Usługi IT
 • Zabezpieczenia
 • Zgodność z przepisami

Weryfikacja odzyskiwania danych

Można zadbać o poczucie pewności w firmie, a jednocześnie zwiększyć efektywność operacyjną związaną z odzyskiwaniem dzięki automatycznej weryfikacji odzyskiwania danych w przypadku każdej kopii zapasowej i repliki.

Veeam DataLabs udostępnia szereg opcji weryfikacji odzyskiwania danych z kopii zapasowych, replik i migawek, dzięki którym można zyskać pewność, że w razie potrzeby pliki, aplikacje i maszyny wirtualne zostaną pomyślnie przywrócone.

Dostarczanie i wdrażanie aplikacji

Można przyspieszyć tempo tworzenia innowacji oraz dostarczania aplikacji, stosując bardziej iteracyjne podejście dzięki możliwości szybkiego testowania i wdrażania funkcji w środowisku wirtualnym.

Dzięki tej samoobsługowej metodzie programiści mogą uruchamiać instancje środowiska produkcyjnego na potrzeby ciągłego projektowania i testowania nowych funkcji przed ich oficjalnym wdrożeniem, a wszystko to bez zakłócania pracy sieci czy zwiększania zapotrzebowania na pamięć masową.

Usługi i operacje IT

Zapewnij pomyślny przebieg aktualizacji i ciągłe doskonalenie firmowej infrastruktury IT, angażując zaoszczędzone zasoby w tworzenie nowych funkcji i aplikacji.

Dzięki technologii Veeam DataLabs nowe poprawki i aktualizacje można przed wdrożeniem testować w odizolowanym środowisku, co pozwala zminimalizować negatywny wpływ na systemy produkcyjne, a także przyspieszyć testy i wdrożenia.

Zabezpieczenia

Aktywne korzystanie z danych zapisanych w kopiach pozwala zapobiegać problemom z zabezpieczeniami oraz reagować na incydenty bez wywoływania nieplanowanych przestojów.

Przy użyciu kopii danych można prowadzić testy pod kątem luk w zabezpieczeniach albo wykonywać testy wyjaśniające dotyczące oznaczonych zdarzeń lub incydentów bezpieczeństwa. Dzięki funkcji bezpiecznego przywracania użytkownicy mogą skanować wszystkie pliki kopii zapasowych przeznaczonych do przywrócenia w celu zweryfikowania, że przechowywane w nich dane nie zawierają wirusów.

Zabezpieczenia

Aktywne korzystanie z danych zapisanych w kopiach pozwala zapobiegać problemom z zabezpieczeniami oraz reagować na incydenty bez wywoływania nieplanowanych przestojów.

Przy użyciu kopii danych można prowadzić testy pod kątem luk w zabezpieczeniach albo wykonywać testy wyjaśniające dotyczące oznaczonych zdarzeń lub incydentów bezpieczeństwa. Dzięki funkcji bezpiecznego przywracania użytkownicy mogą skanować wszystkie pliki kopii zapasowych przeznaczonych do przywrócenia w celu zweryfikowania, że przechowywane w nich dane nie zawierają wirusów.

NOWOŚĆ Veeam Data Integration API

Zwiększenie przenośności danych i efektywne wykorzystanie kopii zapasowych 

Warto połączyć cały firmowy ekosystem zarządzania danymi, umożliwiając aplikacjom i skryptom zewnętrznym natychmiastowy dostęp do zawartości dowolnej kopii zapasowej Veeam na potrzeby pogłębionej eksploracji danych, analiz bezpieczeństwa i ponownego wykorzystania danych.

Automatyzacja tych zadań pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu w porównaniu z ich wykonywaniem ręcznym. Dostępne są następujące możliwości:

 • Natychmiastowy dostęp specjalistycznych skryptów i aplikacji zewnętrznych z zakresu pogłębionej eksploracji danych i analiz bezpieczeństwa do zawartości dowolnej kopii zapasowej Veeam
 • Pogłębiona eksploracja danych zawartych w kopiach zapasowych, pomagająca w zapewnianiu zgodności z przepisami i ograniczająca wpływ na środowisko produkcyjne
 • Automatyzacja analiz bezpieczeństwa danych kopii zapasowych, ułatwiająca wykonywanie audytów zabezpieczeń

Veeam DataLabs — przywracanie etapowe

Przestrzeganie przepisów, w tym określonego w RODO „prawa do bycia zapomnianym”

Obecne przedsiębiorstwa napotykają na szczególnie duże trudności w zakresie właściwego zarządzania danymi wrażliwymi, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę wszystkie przepisy dotyczące ładu korporacyjnego, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Włamania do systemów wiążą się z dużymi kosztami, w tym z negatywnym rozgłosem medialnym, który prowadzi do spadku zaufania klientów.

Dostępna w ramach Veeam DataLabs funkcja przywracania etapowego pomaga w przestrzeganiu przepisów, takich jak określone w RODO „prawo do bycia zapomnianym”, ponieważ umożliwia automatyzację testów kopii zapasowych, które są wykonywane bezpośrednio przed ich przywróceniem do środowiska produkcyjnego i zapewniają usunięcie danych wrażliwych.

Do operacji odzyskiwania maszyn wirtualnych można łatwo dodawać własne skrypty i procesy, powodujące wprowadzanie określonych zmian danych podczas ich odzyskiwania z kopii zapasowych do środowiska produkcyjnego. Funkcja przywracania etapowego pozwala zautomatyzować usuwanie lub maskowanie danych wrażliwych, dzięki czemu znakomicie sprawdza się również w innych zastosowaniach, takich jak DevOps, gdzie umożliwia korzystanie z aktualnych danych produkcyjnych bez ujawniania ich poufnych składników pracownikom działu IT.

Veeam DataLabs — bezpieczne przywracanie

Sprawdzanie, czy kopie zapasowe są bezpieczne i nie zawierają złośliwego oprogramowania

Firmy dokładają wielu starań, aby chronić środowisko produkcyjne przed wirusami, ale niestety wciąż mają miejsce skuteczne ataki z użyciem złośliwego oprogramowania. Jeśli już dojdzie do takiego zdarzenia i trzeba będzie przywrócić środowisko, skąd mieć pewność, że kopie zapasowe są bezpieczne?

Dostępna w Veeam DataLabs funkcja bezpiecznego przywracania zwiększa bezpieczeństwo danych i ogranicza przerwy w działalności powodowane przez tzw. zakażenia krzyżowe. Dzięki niej można sprawdzać, czy kopie zapasowe nie zawierają wirusów i złośliwego oprogramowania, automatycznie skanując je przy użyciu zintegrowanego, oczekującego na opatentowanie interfejsu oprogramowania antywirusowego. Korzystając z takich narzędzi jak Microsoft Windows Defender, ESET NOD32 Smart Security, Symantec Protection Engine itp., użytkownicy mogą sprawdzać bezpieczeństwo kopii zapasowych oraz skutecznie odzyskiwać dane po złośliwych atakach, np. przeprowadzanych przy użyciu ransomware.

Veeam DataLabs On-Demand Sandbox

Przyspieszenie innowacji i rozwoju firmy dzięki odizolowanym kopiom danych produkcyjnych

Chcesz wprowadzić zmiany w środowisku produkcyjnym, przetestować poprawkę, zbadać incydent dotyczący bezpieczeństwa, zmodernizować system lub wdrożyć nową aplikację? Funkcja Veeam DataLabs On-Demand Sandbox™ pozwala łatwo uruchomić kopię środowiska produkcyjnego na potrzeby testów, zabezpieczeń, szkoleń lub rozwiązywania problemów, dając następujące możliwości:

 • Unikanie problemów z wdrożeniami dzięki testowaniu nowych aplikacji, uaktualnień, poprawek i konfiguracji
 • Testowanie rozwiązań problemów przed ich zastosowaniem w środowisku produkcyjnym
 • Szkolenie pracowników na rzeczywistych środowiskach i danych produkcyjnych
 • Wykonywanie testów wyjaśniających oraz badanie incydentów dotyczących bezpieczeństwa i oznaczonych zdarzeń
 • Wykonywanie testów na obecność luk w aplikacjach oraz testów pod kątem luk w zabezpieczeniach lub niezgodności z przepisami

Solidne partnerstwa strategiczne firmy Veeam umożliwiają maksymalne wykorzystanie inwestycji w podstawową pamięć masową dzięki funkcji On-Demand Sandbox™ for Storage Snapshots. Jest ona dostępna w środowisku VMware vSphere w przypadku pamięci masowej czołowych światowych producentów i pozwala kilkoma kliknięciami przygotować pełną odizolowaną kopię środowiska produkcyjnego przez uruchomienie kopii produkcyjnych maszyn wirtualnych bezpośrednio z migawek pamięci masowej. 

Weryfikacja odzyskiwania danych

Maksymalna skuteczność odzyskiwania

Funkcje SureBackup® i SureReplica* pozwalają zadbać o poczucie pewności w przedsiębiorstwie, a także usprawnić operacje związane z odzyskiwaniem dzięki automatycznej weryfikacji odzyskiwania danych z każdej kopii zapasowej, repliki i migawki.

Zadania SureBackup i SureReplica umożliwiają testowanie, weryfikowanie oraz wykazywanie odzyskiwalności danych z dowolnego punktu przywracania kopii zapasowej lub repliki w odizolowanym, niezakłócającym działania firmy środowisku. Aby zweryfikować odzyskiwalność, Veeam DataLabs automatycznie uruchamia maszynę wirtualną w odizolowanym środowisku, a następnie w celu zapewnienia właściwego poziomu funkcjonalności wykonuje serię niestandardowych lub gotowych testów, obejmujących np. puls, działanie sieci i status aplikacji. Po ukończeniu tych testów maszyna wirtualna zostaje wyłączona, a wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie testów — odrzucone. Następnie powstaje raport o stanie kopii zapasowej lub repliki maszyny wirtualnej, który jest wysyłany do użytkownika.

*Obecnie funkcja SureBackup jest dostępna tylko w przypadku kopii zapasowych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, a funkcja SureReplica — tylko w środowisku VMware vSphere.

Jak możemy pomóc?

Dział sprzedaży

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora społeczności Veeam

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam