Veeam Service Provider Console — często zadawane pytania

Co to jest Veeam Service Provider Console?

Veeam® Service Provider Console to BEZPŁATNA, działająca w chmurze konsola zarządzania przeznaczona dla partnerów-uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) i do rozproszonych środowisk korporacyjnych. Dzięki wykorzystaniu bram Veeam Cloud Connect zapewnia ona następujące korzyści:

 • Umożliwia partnerom VCSP sprawniejsze dostarczanie zdalnych usług zarządzanych oraz usług hostowanych (takich jak backup w chmurze i Disaster Recovery as a Service) opartych na technologiach Veeam.
 • Umożliwia przedsiębiorstwom mającym środowiska rozproszone łatwiejsze i bardziej efektywne zarządzanie ochroną chmury hybrydowej i biur zdalnych oraz urządzeń pracowników mobilnych i domowych

Narzędzie Veeam Service Provider Console zapewnia łatwą konfigurację, integrację i funkcje samoobsługi, które współpracują z wieloma produktami wchodzącymi w skład platformy Veeam Cloud Data Management, dzięki czemu stanowi naturalny wybór dla użytkowników rozwiązań Veeam.

Co obejmuje narzędzie?

Narzędzie Veeam Service Provider Console oferuje bogatą gamę funkcji, które ułatwiają prowadzenie działalności usługowej i bieżące nią zarządzanie.

 • Uproszczona konfiguracja — we własnym środowisku lub chmurze publicznej — z możliwością łatwego dodawania i różnicowania wielu środowisk klientów oraz centralnego nimi zarządzania
 • Elastyczne opcje wykrywania i wdrażania ułatwiające identyfikację wszystkich komponentów środowiska klienta oraz wdrażanie rozwiązań do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych opartych na technologiach Veeam
 • Zaawansowane zdalne monitorowanie i zarządzanie kopiami zapasowymi oraz replikami Veeam danych klientów z poziomu jednego rozbudowanego interfejsu webowego bez potrzeby korzystania z sieci VPN
 • Usprawnione mechanizmy raportowania i rozliczeń zapewniające kompleksowy wgląd w czasie rzeczywistym w środowiska, obciążenia, dane o użyciu oraz informacje rozliczeniowe dotyczące poszczególnych klientów
 • Płynna integracja z istniejącymi portalami, aplikacjami i procesami roboczymi za pośrednictwem interfejsu RESTful API oraz oszczędność czasu dzięki automatyzacji typowych codziennych zadań
 • Samodzielne zarządzanie i monitorowanie przez autoryzowanych administratorów i użytkowników w bezpiecznym portalu z obsługą wielu dzierżawców
Gdzie można wdrożyć to narzędzie?
Narzędzie Veeam Service Provider Console można wdrożyć we własnej infrastrukturze prywatnej lub w hiperskalowej chmurze publicznej.
Jakimi produktami Veeam można zarządzać za pomocą narzędzia Veeam Service Provider Console?

Obecna wersja narzędzia Veeam Service Provider Console umożliwia zarządzanie następującymi produktami i ich monitorowanie:

 • Veeam Backup & Replication™, łącznie z typowo chmurowymi wtyczkami dla platform AWS i Azure
 • Veeam Agent for Microsoft WindowsLinux i Mac
 • Veeam Backup for Microsoft 365 v6 i późniejsze wersje
 • Veeam ONE™
 • Veeam Cloud Connect

Aktualne informacje na temat zgodności można znaleźć na stronie wymagań systemowych.

Czy narzędzie Veeam Service Provider Console można zintegrować z innymi produktami niż Veeam?
Narzędzie Veeam Service Provider Console można integrować z dowolnymi istniejącymi portalami, aplikacjami innych firm oraz procesami roboczymi za pośrednictwem interfejsu RESTful API. Jako alternatywy można użyć platformy Swagger API, która umożliwia usługodawcom łatwą wizualizację, eksplorację i interakcję z interfejsem RESTful API.
Korzystam z systemu ConnectWise Manage. Czy można go zintegrować z narzędziem Veeam Service Provider Console?
W wersji Update 1 narzędzie Veeam Service Provider Console udostępnia macierzystą integrację z platformą ConnectWise Manage. Dzięki temu usługodawcy mogą łatwiej dostarczać klientom dodatkowe korzyści, a jednocześnie ograniczyć czynności administracyjne przez skonsolidowanie funkcji zarządzania, monitorowania i rozliczania wielu usług w ramach jednej konsoli.

Często zadawane pytania — dla usługodawców

Dla kogo jest przeznaczone to narzędzie?
Narzędzie Veeam Service Provider Console jest przeznaczone dla usługodawców-uczestników programu partnerskiego Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), którzy chcą świadczyć zarządzane usługi tworzenia kopii zapasowych oparte na technologiach Veeam. Sprzedawców produktów Veeam, którzy chcieliby zacząć świadczyć usługi z wykorzystaniem naszych technologii, zapraszamy do programu VCSP. Po dołączeniu do niego uzyskają dostęp do tego narzędzia.
Czy istnieją jakieś wymagania?

Aby korzystać z narzędzia Veeam Service Provider Console, należy najpierw zarejestrować się w programie Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Przystąpienie do programu jest BEZPŁATNE, a rejestracja trwa zaledwie kilka minut.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Jak uzyskać klucz licencyjny?

Aby móc korzystać z tych funkcji, trzeba mieć NOWĄ licencję instancyjną Veeam.

Jeśli obecnie masz licencje okresowe VCSP, po prosu zaloguj się na stronie my.veeam.com, aby pobrać licencję instancyjną Veeam i rozpocząć korzystanie z narzędzia Veeam Service Provider Console.

Jeśli jeszcze nie masz kluczy licencyjnych lub jesteś nowym uczestnikiem programu VCSP, użyj automatycznie wygenerowanego klucza licencyjnego Veeam Cloud Connect (ze strony my.veeam.com), aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji narzędzia Veeam Service Provider Console.

Jak zaktualizować klucz do nowej licencji instancyjnej?
Potrzebne informacje zawiera sekcja Updating License (Aktualizowanie licencji) Przewodnika administratora narzędzia Veeam Service Provider Console. Są dostępne łatwe w użyciu opcje umożliwiające automatyczną aktualizację klucza licencyjnego. 
Czy narzędzie Veeam Service Provider Console pokazuje korzystanie z produktów Veeam moich klientów w postaci licencji okresowych?

Tak! Narzędzie Veeam Service Provider Console zapewnia zunifikowany wgląd w wykorzystanie licencji okresowych kilku produktów Veeam, takich jak:

 • rozwiązanie Veeam Backup & Replication, łącznie z typowo chmurowymi wtyczkami dla platform AWS i Azure
 • narzędzie Veeam Agent for Microsoft Windows, zarządzane za pośrednictwem narzędzia Veeam Service Provider Console lub rozwiązania Veeam Backup & Replication
 • narzędzie Veeam Agent for Linux , zarządzane za pośrednictwem narzędzia Veeam Service Provider Console lub rozwiązania Veeam Backup & Replication
 • narzędzie Veeam Agent for Mac, zarządzane za pośrednictwem narzędzia Veeam Service Provider Console lub rozwiązania Veeam Backup & Replication
 • Veeam Backup for Microsoft 365 v6 i późniejsze wersje
 • rozwiązanie Veeam ONE
 • funkcja Veeam Cloud Connect, łącznie z kopiami zapasowymi i replikami oraz pamięcią masową wykorzystywaną przez warstwy archiwizacji i pojemności
Jakie są zasady pomocy technicznej do narzędzia Veeam Service Provider Console?
Partnerzy VCSP mają dostęp do wszelkich zasobów technicznych potrzebnych do osiągnięcia sukcesu. Narzędzie Veeam Service Provider Console obejmuje BEZPŁATNĄ pomoc techniczną w trybie 24.7.365, a także dostęp do forum VCSP, na którym można zadawać pytania i wymieniać pomysły z innymi usługodawcami oraz uzyskiwać porady od ekspertów produktowych firmy Veeam.
Czy w narzędziu Veeam Service Provider Console można generować klucze licencji okresowych na potrzeby obciążeń klientów?

Tak! Począwszy od wersji V6, usługodawcy mogą generować klucze licencyjne w interfejsie użytkownika narzędzia Veeam Service Provider Console, korzystając z integracji z platformą VCSP Pulse. Generowane licencje mogą dotyczyć DOWOLNEGO produktu obsługiwanego przez narzędzie Veeam Service Provider Console.

Usługodawcy korzystający z technologii Veeam mogą rozszerzyć tę funkcję na poziom sprzedawców, umożliwiając sprzedawcom i dostawcom usług zarządzanych autonomiczne generowanie własnych kluczy licencji okresowych na potrzeby obciążeń klientów.

Często zadawane pytania — dla przedsiębiorstw

Dla kogo jest przeznaczone to narzędzie?

Narzędzie Veeam Service Provider Console dla przedsiębiorstw jest przeznaczone dla rozproszonych środowisk korporacyjnych, w których występuje potrzeba zdalnego zarządzania całą infrastrukturą kopii zapasowych Veeam i jej monitorowania z centralnej lokalizacji. Oferuje ono następujące korzyści:

 • Zapewnienie łączności między lokalizacjami na potrzeby alokowania całej infrastruktury kopii zapasowych Veeam i zarządzania nią z poziomu centralnej konsoli bez potrzeby korzystania z sieci VPN
 • Pełny wgląd we wszystkie usługi dostępności oparte na technologiach Veeam, niezależnie od tego, czy służą one do ochrony obciążeń wirtualnych, fizycznych, lokalnych, zdalnych, czy chmurowych
 • Łatwe wdrażanie i monitorowanie narzędzi Veeam Agent na stacjach roboczych i serwerach oraz zarządzanie nimi niezależnie od fizycznej lokalizacji
Czy istnieją jakieś wymagania?

Narzędzie Veeam Service Provider Console for the Enterprise ustanawia prywatne, osobne połączenie sieciowe przy użyciu funkcji Veeam Cloud Connect for the Enterprise. Jeśli funkcja Veeam Cloud Connect for the Enterprise odpowiada potrzebom klienta, klient może ją otrzymać bezpłatnie pod warunkiem, że:

1. Wykona aktualizację do wersji v10 lub nowszej pakietu Veeam Availability Suite™ Enterprise Plus albo Veeam Availability Suite w modelu licencji uniwersalnej Veeam (VUL).

2. Dokona zakupu pakietu Veeam Availability Suite Enterprise Plus lub Veeam Availability Suite VUL o wartości netto transakcji przekraczającej 50 000 USD.

Wszystkie inne przypadki wymagają indywidualnej oceny i akceptacji.

Jak uzyskać klucz licencyjny?

Chociaż narzędzie Veeam Service Provider Console dla przedsiębiorstw jest BEZPŁATNE, w celu uzyskania ewaluacyjnego (do 30-dniowej wersji próbnej) lub produkcyjnego klucza licencyjnego należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

Uwaga: chociaż korzystanie z narzędzia Veeam Service Provider Console jest bezpłatne, jego wykorzystanie do wdrażania obsługiwanych produktów płatnych i zarządzania nimiwymaga subskrypcyjnej licencji instancyjnej Veeam.

Jakie są zasady pomocy technicznej do narzędzia Veeam Service Provider Console dla przedsiębiorstw?
Chociaż narzędzie Veeam Service Provider Console dla przedsiębiorstw to produkt BEZPŁATNY, jest objęte produkcyjną pomocą techniczną w trybie 24x7.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.