https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvc2VydmljZS1wcm92aWRlci1jb25zb2xlLWZlYXR1cmVzLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiMTkwMDEwN2MtMzVkNS00YjlkLTkyNmUtYzUzZTk1YzM5OGJhIn0
 

Zaawansowane funkcje stworzone specjalnie dla usługodawców

Narzędzie Veeam® Service Provider Console zawiera wszystkie funkcje i technologie potrzebne do udanego rozpoczęcia i prowadzenia działalności usługowej przy użyciu rozwiązań Veeam, pomagając w zapewnianiu dostępności klientom oraz szybszym generowaniu cyklicznych przychodów.

Veeam Service Provider Console to BEZPŁATNY produkt, dzięki któremu dostawcy usług chmurowych i zarządzanych mogą łatwiej świadczyć oraz rozbudowywać usługi oparte na technologiach Veeam. Płynna integracja z systemem ConnectWise ułatwia zwiększanie wydajności, współpracę z partnerami handlowymi oraz zarządzanie korzystaniem z rozwiązań Veeam w jednym miejscu.

Proste, elastyczne i niezawodne świadczenie usług opartych na technologiach Veeam

Dodawanie i rozliczanie klientów

Narzędzie można zintegrować z istniejącymi systemami rozliczeń za pośrednictwem interfejsów RESTful API lub skorzystać z gotowej, płynnej integracji z systemem ConnectWise Manage.

Wykrywanie i ustawianie zasad

Kreator wykrywania umożliwia zdalne instalowanie agentów kopii zapasowych na serwerach i stacjach roboczych oraz określanie zasad tworzenia kopii zapasowych typu „ustaw i zapomnij”.

Wdrażanie licencji okresowych i raporty z ich wykorzystania

Mechanizm raportowania użycia pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ udostępnia jeden automatycznie generowany raport oparty na wartościach punktowych wszystkich obciążeń.

Zdalne monitorowanie i zarządzanie

Dostępny jest kompleksowy widok obejmujący funkcję automatycznego tworzenia zgłoszeń i płynną integrację z systemem ConnectWise Automate.

Automatyzacja i interfejsy API

Pogłębiony interfejs API udostępnia jeszcze więcej czynności, punktów końcowych i żądań, zapewniając płynną komunikację między wszystkimi aplikacjami.

Portale samoobsługowe

Teraz możesz udostępnić klientom funkcje samoobsługi, w tym specjalne uprawnienia przeznaczone dla partnerów zajmujących się usługami zarządzanymi i sprzedażą.

Co nowego w narzędziu Veeam Service Provider Console v4

  • Nowe funkcje
  • Ulepszenia

Integracja z systemem ConnectWiseNOWOŚĆ

NOWA integracja z systemem ConnectWise Automate umożliwia usługodawcom proaktywne monitorowanie środowisk Veeam klientów za pośrednictwem pulpitu ConnectWise Automate — w dowolnym miejscu i czasie.

Rozszerzona obsługa rozwiązania Veeam Backup & Replication v10NOWOŚĆ
Narzędzie Veeam Service Provider Console v4 zapewnia rozszerzoną obsługę najnowszych wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication, obejmującą monitorowanie, raportowanie i rozliczanie zadań tworzenia kopii zapasowych udziałów plików. Ponadto wersja v4 zapewnia ulepszoną obsługę funkcji Veeam Cloud Connect i narzędzi Veeam Agent.

Mechanizm raportowania użyciaULEPSZENIE

Narzędzie VSPC v4 udostępnia kompleksowy, oparty na punktach raport z użycia dotyczący wszystkich obciążeń. To tworzone ręcznie lub automatycznie zestawienie pozwala skrócić czas poświęcany na gromadzenie danych na temat punktów i obciążeń.

Interfejs API i automatyzacjiULEPSZENIE

Najnowsza wersja interfejsów RESTful API obsługuje więcej punktów końcowych i czynności, a także więcej żądań dzięki metodom GET, PUT i POST. Obecnie te NOWE funkcje są dostępnie w warstwie sprzedawcy i firmy, co umożliwia jeszcze mocniejsze zacieśnianie współpracy między partnerami handlowymi.

Rola sprzedawcyULEPSZENIE

Obecnie partnerzy z obszaru sprzedaży oraz usług chmurowych i zarządzanych mogą wspólnie dostarczać usługi oparte na technologiach Veeam, korzystając z ULEPSZONEJ roli sprzedawcy. Dzięki niej najnowsze funkcje, w tym NOWA integracja z systemem ConnectWise, są dostępne w warstwie sprzedawcy i firmy.

White Paper
Dla dostawców usług zarządzanych: dlaczego lepiej dostosowywać usługi, a nie stos technologii
POBIERZ
Wpis na blogu technicznym
Co nowego w narzędziu Veeam Service Provider Console v4
PRZECZYTAJ
Informacje o produkcie
Zapoznaj się z naszą wersją dla przedsiębiorstw — idealnym rozwiązaniem do środowisk rozproszonych
WIĘCEJ INFORMACJI
Zastosowania
Świadczenie opartych na technologiach Veeam usług ochrony danych przeznaczonych do obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych
ZOBACZ ROZWIĄZANIA