Veeam Smart Plug-in (SPI) for VMware

Często zadawane pytania na temat wycofania narzędzia Veeam Smart Plug-in

W dniu 17 sierpnia 2015 r. firma Veeam ogłosiła terminy zakończenia sprzedaży produktu Veeam Smart Plug-in (SPI) dla VMware i wycofania związanej z nim pomocy technicznej. Veeam SPI będzie można kupować do 31 grudnia 2015 r. Klienci z ważnymi umowami o pomoc techniczną będą obsługiwani do końca obowiązywania umów i mogą kupować pomoc techniczną do 31 grudnia 2016 r. Do narzędzia Veeam Smart Plug-in nie będą udostępniane kolejne aktualizacje ani nowe wersje.

Kogo dotyczy ta informacja?

Klientów, którzy kupili narzędzie Veeam Smart Plug-in na zasadach licencji wieczystej lub w modelu hostingowym albo w innej wersji licencjonowania.

Jakie możliwości mają obecni klienci korzystający z narzędzia Veeam SPI?

Obecni klienci korzystający z Veeam SPI mogą w dalszym ciągu korzystać z wersji v5.7 na wymienionych poniżej obsługiwanych platformach HP i VMware (zobacz sekcję Obsługiwane platformy).

Ponadto klienci z ważnymi umowami o konserwację i pomoc techniczną mogą do 31 grudnia 2016 r. wykonać migrację posiadanych licencji SPI do licencji pakietu Veeam Management Pack dla System Center lub rozwiązania Veeam ONE. W celu skorzystania z tej oferty należy przejść do portalu pomocy technicznej firmy Veeam, utworzyć zgłoszenie i poprosić o pomoc w skorzystaniu z oferty migracji.

Co zrobić, jeśli moja umowa o pomoc techniczną i konserwację (do narzędzia SPI) wygasła?

Klienci nieposiadający ważnej umowy o pomoc techniczną (do narzędzia SPI) mogą skorzystać z tej oferty przez odnowienie umowy za pośrednictwem portalu zarządzania licencjami Veeam. . Po odnowieniu pomocy technicznej klient może przejść bezpośrednio do portalu pomocy technicznej firmy Veeam paby utworzyć zgłoszenie i poprosić o pomoc w skorzystaniu z oferty migracji.

Czy klient może zdecydować się na różne licencje: pakietu Management Pack i rozwiązania Veeam ONE?

Nie. Klient musi wymienić obecne licencje albo na licencje pakietu Veeam Management Pack dla System Center, albo na licencje rozwiązania Veeam ONE.

Czy po wykonaniu migracji licencji Veeam SPI mogę nadal z nich korzystać?

Tak. Firma Veeam ma świadomość , że klienci będą potrzebować czasu na wykonanie i przetestowanie nowych wdrożeń pakietu Veeam Management Pack lub rozwiązania Veeam ONE.

Czy po wykonaniu migracji licencji Veeam SPI do pakietu MP lub rozwiązania Veeam ONE można je odnowić?

Nie. Pomoc techniczna do narzędzia SPI będzie świadczona do czasu wygaśnięcia obecnej umowy o konserwację, ale po uzyskaniu nowych licencji nie będzie można jej odnowić.

Jak wygląda sytuacja z obecnymi i przyszłymi zakupami?

Klienci mogą kupować dodatkowe licencje narzędzia Veeam SPI do dnia zakończenia ich sprzedaży, czyli do 31 grudnia 2015 r. Po tym terminie kody SKU licencji SPI nie będą już dostępne.

Czy wciąż będę mieć dostęp do pomocy technicznej, jeśli nie skorzystam z oferty migracji licencji do pakietu MP lub rozwiązania Veeam ONE?

Tak! Klienci mogą kupować pomoc techniczną na rok lub 2 lata. Ostatnim możliwym terminem zakupu pomocy technicznej będzie 31 grudnia 2016 r.

Co zrobić, jeśli potrzebne są dodatkowe licencje?

Klienci mogą kupować dodatkowe licencje narzędzia Veeam SPI do dnia zakończenia ich sprzedaży, czyli do 31 grudnia 2015 r. Po tym terminie kody SKU licencji SPI nie będą już dostępne.

Kiedy przestanie być świadczona pomoc techniczna do narzędzia Veeam Smart Plug-in?

Umowy o pomoc techniczną będą realizowane zgodnie z określonym w nich terminem.

Dlaczego narzędzie Veeam Smart Plug-in dla VMware zostanie wycofane?

W związku z niedawną zapowiedzią firmy HP o wycofaniu obsługi modułu HP Performance Insight (OVPI) postanowiliśmy również wycofać narzędzie Veeam SPI plug-in, które domyślnie jest zależne od tego modułu.

Czy to oznacza, że firma Veeam nie koncentruje się już na produktach HP?

Nie. HP nadal jest strategicznym partnerem firmy Veeam i wciąż koncentrujemy się na integracji z pamięcią masową HP, systemami konwergentnymi i serwerami HP (Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat produktów Veeam i HP)

Czy są potrzebne nowe klucze licencyjne?

Jeśli klient zdecyduje się na pozostawienie narzędzia SPI v5, nie będzie potrzebować nowego klucza licencyjnego.

Jeśli zdecyduje się na migrację licencji SPI do pakietu Veeam Management Pack dla System Center lub rozwiązania Veeam ONE, będzie potrzebować nowej licencji.

Czy alarmy dostępne w pakiecie Veeam Management Pack dla System Center można zintegrować z systemem HP OpenView?

Tak. Pakiet Veeam Management Pack wymaga wdrożenia oprogramowania Microsoft System Center. Ponadto klient będzie musiał zainstalować i skonfigurować pakiet integracji dla narzędzia HP Operations Manager (i dodatek dla modułu System Center 2012 – Orchestrator). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Czy alarmy rozwiązania Veeam ONE mogą być automatycznie wysyłane do systemu HP OpenView?

Tak. Jeden z bardzo popularnych sposobów integracji rozwiązania Veeam ONE z systemem HP OpenView polega na użyciu pułapek SNMP. Dodatkowe instrukcje dotyczące konfigurowania pułapek SNMP można znaleźć w Centrum pomocy Veeam

Jakie platformy obsługuje bieżąca wersja narzędzia Veeam Smart Plug-in (SPI), czyli v5?

Obsługiwane platformy HP

 • Operations Manager 7.5, 8.x i 9 dla Windows
 • Operations Manager 8.x i 9.0 dla UNIX
 • Operations Manager 9.0 dla Linux
 • Reporter 3.x lub nowsza wersja
 • Service Navigator
 • HP Performance Agent 11
 • Performance Manager 8.x i 9.0
 • Performance Insight 5.4

Platformas VMware soportadas

 • vCenter Server 4.x i 5.x
 • Virtual Center 2.5
 • ESX 2.x, 3.x i 4.x
 • ESXi 3.5, 4.x i 5.x