00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Historie klientów

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication jest używane przez 350 000 klientów na całym świecie i chroni 17.6 miliony maszyn wirtualnych. Dzięki niemu firmy różnej wielkości uzyskują maksymalne korzyści z inwestycji w wirtualizację.

IT BPS

Dane dostępne na bank w Banku Polskiej Spółdzielczości dzięki Veeam Backup & Replication

Raiffeisen Bank Polska S. A.

Europejski bank wybiera rozwiązanie Veeam Backup & Replication ze względu na jego prostotę i niezawodność

TK Telekom

Operator telekomunikacyjny wzmacnia strategię DR dzięki rozwiązaniom Veeam

General Logistics Systems Poland

Wiodąca w Polsce firma kurierska usprawnia system przywracania danych po katastrofie za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication
Sorry, we do not have any stories under selected criteria