00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Ceny i pakiety

Pakiet Veeam® Availability Suite™ łączy czołowe w branży funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE™. Veeam oferuje różne wersje pakietu Veeam Availability Suite — Standard, Enterprise i Enterprise Plus — oraz różne opcje licencjonowania, dzięki czemu klient może elastycznie wybierać funkcje potrzebne w jego firmie.
SUGEROWANA CENA PRODUCENTA
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS

LICENCJA WIECZYSTA ROZWIĄZANIA VEEAM ONE Licencja wieczysta umożliwia dokonanie płatności z góry i daje prawo do nieograniczonego czasowo korzystania z produktu. Licencje wieczyste są przypisane do gniazd procesorów na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora. W cenę licencji jest wliczony rok korzystania z podstawowych usług konserwacji i pomocy technicznej. Można przedłużyć dostęp do podstawowej konserwacji i pomocy technicznej o maksymalnie cztery dodatkowe lata, a także przejść na wyższy poziom tych usług — produkcyjny. — licencjonowanie według liczby gniazd procesorów

Obejmuje podstawową pomoc techniczną przez pierwszy rok1

$900 USD

10 LICENCJI INSTANCYJNYCH PAKIETU VEEAM AVAILABILITY SUITE
(w tym Veeam ONE)
 Licencja instancyjna to wprowadzona przez firmę Veeam licencja subskrypcyjna nowej generacji. Licencje instancyjne są przenośne i mogą być stosowane do wielu typów obciążeń oraz produktów. Licencje instancyjne obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7, są przyznawane i mierzone według liczby instancji oraz sprzedawane w pakietach po 10 instancji. Firma Veeam oferuje subskrypcje 3-letnie z płatnościami corocznymi oraz licencje subskrypcyjne o okresie od roku do 5 lat z płatnością z góry — w tym drugim przypadku można zaoszczędzić nawet 25%. 

Subskrypcja 3-letnia, sprzedaż w pakietach po 10 instancji
Oszczędność 20% w porównaniu z okresem 1-rocznym

Obejmuje produkcyjną pomoc techniczną 24x7

$480 USD
rocznie
$960 USD
rocznie
$1,440 USD
rocznie

 

Uwaga:
Firma Veeam prowadzi sprzedaż za pośrednictwem partnerów handlowych. W sprawie szczegółowych danych cenowych oraz wycen należy kontaktować się z partnerem. Jeśli nie masz wybranego partnera handlowego, możesz znaleźć sprzedawcę lub skontaktować się z działem sprzedaży w celu uzyskania pomocy.

W przypadku wszystkich trzech wersji firma Veeam umożliwia wybór licencji wieczystych lub instancyjnych — z zastrzeżeniem, że nie można łączyć różnych wersji licencji. Więcej informacji znajduje się w Umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania.

Szczegółowe informacje na temat licencji instancyjnych
Często zadawane pytania ogólne dotyczące licencjonowania

1 Produkcyjna pomoc techniczna w trybie 24x7 dostępna na życzenie. Cena dodatkowego roku korzystania z pomocy technicznej jest obliczana jako procent aktualnej sugerowanej ceny producenta: poziom podstawowy= 22%, poziom produkcyjny 24x7 = 27%

FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI
VEEAM ONE
Podstawowa pomoc techniczna i konserwacja
 
Monitorowanie środowisk vSphere i Hyper-V
 
Monitorowanie i raportowanie agentów
NEW
 
Widok biznesowy z kategoryzacją
NEW
 
Monitorowanie na poziomie aplikacji
NEW
 
Inteligentna diagnostyka Veeam
NEW
 
Czynności naprawcze
NEW
 
Mapy ciepła
NEW
 
Planowanie mocy obliczeniowych
NEW
 
Obciążenia zwrotne i rozliczenia
 
ZOBACZ PEŁNE PORÓWNANIE
KONTAKT Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY
LICENCJA WIECZYSTA ROZWIĄZANIA VEEAM ONELicencja wieczysta umożliwia dokonanie płatności z góry i daje prawo do nieograniczonego czasowo korzystania z produktu. Licencje wieczyste są przypisane do gniazd procesorów na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora. W cenę licencji jest wliczony rok korzystania z podstawowych usług konserwacji i pomocy technicznej. Można przedłużyć dostęp do podstawowej konserwacji i pomocy technicznej o maksymalnie cztery dodatkowe lata, a także przejść na wyższy poziom tych usług — produkcyjny. — licencjonowanie według liczby gniazd procesorów
Obejmuje podstawową pomoc techniczną przez pierwszy rok1
Standard $900 USD
Enterpise
Enterprise Plus

10 LICENCJI INSTANCYJNYCH PAKIETU VEEAM AVAILABILITY SUITE (w tym Veeam ONE)Licencja instancyjna to wprowadzona przez firmę Veeam licencja subskrypcyjna nowej generacji. Licencje instancyjne są przenośne i mogą być stosowane do wielu typów obciążeń oraz produktów. Licencje instancyjne obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7, są przyznawane i mierzone według liczby instancji oraz sprzedawane w pakietach po 10 instancji. Firma Veeam oferuje subskrypcje 3-letnie z płatnościami corocznymi oraz licencje subskrypcyjne o okresie od roku do 5 lat z płatnością z góry — w tym drugim przypadku można zaoszczędzić nawet 25%. 

Subskrypcja 3-letnia, sprzedaż w pakietach po 10 instancji
Oszczędność 20% w porównaniu z okresem 1-rocznym

Obejmuje produkcyjną pomoc techniczną 24x7

STANDARD
$480 USD
rocznie

ENTERPISE
$960 USD
rocznie

ENTERPRISE
PLUS
$1,440 USD
rocznie

 

Uwaga:
Firma Veeam prowadzi sprzedaż za pośrednictwem partnerów handlowych. W sprawie szczegółowych danych cenowych oraz wycen należy kontaktować się z partnerem. Jeśli nie masz wybranego partnera handlowego, możesz znaleźć sprzedawcę lub skontaktować się z działem sprzedaży w celu uzyskania pomocy.

W przypadku wszystkich trzech wersji firma Veeam umożliwia wybór licencji wieczystych lub instancyjnych — z zastrzeżeniem, że nie można łączyć różnych wersji licencji. Więcej informacji znajduje się w Umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania.

Szczegółowe informacje na temat licencji instancyjnych
Często zadawane pytania ogólne dotyczące licencjonowania

1 Produkcyjna pomoc techniczna w trybie 24x7 dostępna na życzenie. Cena dodatkowego roku korzystania z pomocy technicznej jest obliczana jako procent aktualnej sugerowanej ceny producenta: poziom podstawowy= 22%, poziom produkcyjny 24x7 = 27%

Jaką firmę reprezentujesz:

small_enterprise.svg
Małe firmy
Mniejszym przedsiębiorstwom zatrudniającym do 250 pracowników polecamy pakiet Veeam Backup Essentials™ — w atrakcyjnej, niższej cenie specjalnie dla małych firm.
current_customer.svg
Aktualni klienci
Czy chcesz przejść z rozwiązania Veeam Backup & Replication lub Veeam ONE na pakiet Veeam Availability Suite albo na wyższą wersję obecnego produktu?
service_providers.svg
Usługodawcy
Veeam oferuje specjalne ceny i licencje dla dostawców hostingu, usług zarządzanych i rozwiązań działających w chmurze.

Licencje, odnawianie

Dla dodatkowej wygody Veeam oferuje różne opcje licencjonowania. Licencje wieczyste pakietu Veeam Availability Suite są udzielane na podstawie łącznej liczby gniazd procesorów na hostach, na których znajdują się maszyny wirtualne przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych i/lub replikacji, natomiast jego licencje instancyjne — o okresie od roku do pięciu lat — są przypisywane do instancji. Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.

Licencje instancyjne obejmują konserwację w trybie 24x7 (pomoc techniczna i aktualizacje produktu), a licencje wieczyste — rok korzystania z usług konserwacji (oszczędność co najmniej 20%).

Czas odnowić licencję? Zakup odnowienia kilkuletniego pozwala obniżyć koszty odnowienia licencji wieczystej Veeam nawet o 10%. Już dzisiaj skontaktuj się z przedstawicielem ds. odnowień, aby omówić opcje odnowienia subskrypcji i możliwe oszczędności.