Pewność odzyskania danych

Automatyczne testowanie odzyskiwania danych z kopii zapasowych i replik

Kopie zapasowe tworzy się po to, aby móc z nich odzyskać dane. Jednak jak podają dyrektorzy ds. IT, w firmach testy i weryfikacja obejmują zaledwie 5%* kopii zapasowych.

Firma Veeam® umożliwia testowanie odzyskiwalności WSZYSTKICH maszyn wirtualnych. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ gwarantuje odzyskanie każdego pliku, każdej aplikacji i każdego serwera wirtualnego — za każdym razem — za sprawą automatycznej weryfikacji odzyskiwania. Dzięki funkcji Veeam DataLabs™ nie trzeba się martwić o odzyskiwalność, ponieważ zapewniają ją kompleksowe testy!

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

NOWOŚĆ Bezpieczne przywracanie w Veeam DataLabs

Funkcja bezpiecznego przywracania w Veeam DataLabs umożliwia przedsiębiorstwom weryfikowanie kopii zapasowych i ich automatyczne skanowanie, ułatwiając szybki powrót do pracy po złośliwych atakach, na przykład ransomware

Aby zapewnić dostępność, ogranicz ryzyko ataków z użyciem złośliwego oprogramowania, zwiększając bezpieczeństwo danych za pomocą oczekującego na opatentowanie interfejsu oprogramowania antywirusowego dostępnego w NOWYM pakiecie Veeam Availability Suite™ 9.5 Update 4. Funkcja bezpiecznego przywracania w Veeam DataLabs oferuje następujące korzyści:

 • Ochrona środowisk produkcyjnych — zabezpieczenie przed infekcją operacji przywracania na poziomie obrazu przy użyciu opcjonalnych, wykonywanych w czasie rzeczywistym skanów antywirusowych, obejmujących alerty wyzwalane w przypadku znalezienia infekcji oraz wiele możliwości reakcji, w tym m.in. poddanie kwarantannie lub wyłączenie kart sieciowych, jeśli przed bezpiecznym przywróceniem danych do środowiska produkcyjnego wymagane są dodatkowe czynności
 • Ograniczenie ryzyka dzięki odzyskiwaniu danych do bezpiecznego, nienaruszonego punktu przywracania
 • Korzystanie z czołowych programów antywirusowych dzięki ich neutralnej obsłudze, w tym integracja z narzędziami Windows Defender, ESET i Symantec Protection Engine oraz możliwość łatwego rozszerzenia obsługi o dodatkowe programy antywirusowe innych firm

SureBackup

Weryfikacja poprawności kopii zapasowych

Funkcja Veeam SureBackup® umożliwia automatyczną weryfikację odzyskiwalności każdej kopii zapasowej każdej maszyny wirtualnej. Powoduje ona automatyczne uruchomienie maszyny wirtualnej w odizolowanym środowisku Virtual Lab, wykonanie serii testów i wysłanie raportu na wskazany adres e-mail. W ten sposób administrator zyskuje pewność, że maszynę wirtualną będzie można w każdej chwili odzyskać.

Aby zweryfikować możliwość odzyskania danych z kopii zapasowej maszyny wirtualnej, funkcja SureBackup wykonuje następujące czynności:

 • Automatycznie uruchamia maszynę wirtualną w izolowanym środowisku bezpośrednio z pliku kopii zapasowej — trwa to o wiele godzin krócej niż pełne odzyskiwanie maszyny wirtualnej wykonywane przez konkurencyjne rozwiązania.
 • Wykonuje na maszynie wirtualnej serię testów, obejmujących np. heartbeat, funkcje sieciowe i status aplikacji.
 • Wyłącza maszynę wirtualną.
 • Tworzy raport o stanie kopii zapasowej maszyny wirtualnej.

Cały dostęp do kopii zapasowej maszyny wirtualnej odbywa się z prawem tylko do odczytu, a po zakończeniu procesu wszelkie zmiany są odrzucane.

SureReplica**

Automatyczna weryfikacja replik

Za pomocą tej funkcji można przetestować każdy punkt przywracania w każdej replice maszyny wirtualnej pod kątem możliwości odzyskania danych. SureReplica weryfikuje spójność danych, sprawdza dokładność konfiguracji repliki i testuje jej pełną niezawodność, uruchamiając ją w wymaganym punkcie przywracania w izolowanym środowisku Virtual Lab.

Ponieważ replika maszyny wirtualnej to w istocie wierna kopia maszyny wraz z zestawem punktów przywracania, testowanie przebiega nieco inaczej niż w przypadku kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Funkcja SureReplica wykonuje następujące czynności:

 • Automatycznie uruchamia replikę maszyny wirtualnej w izolowanym środowisku przy użyciu odpowiedniego punktu przywracania.
 • Wykonuje na maszynie wirtualnej serię testów, obejmujących np. heartbeat, funkcje sieciowe i status aplikacji.
 • Wyłącza replikę maszyny wirtualnej.
 • Tworzy raport o stanie repliki maszyny wirtualnej.

**Funkcja dostępna obecnie tylko w środowisku VMware vSphere

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety