Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Odzyskiwanie danych przedsiębiorstwa związanych z dowolną usługą IT i aplikacją

Pewność odzyskania danych

Automatyczne testowanie odzyskiwania danych z kopii zapasowych i replik

Kopie zapasowe tworzy się po to, aby móc z nich odzyskać dane. Jednak jak podają dyrektorzy ds. IT, w firmach testuje się zaledwie 5%* kopii zapasowych.

Firma Veeam® umożliwia testowanie odzyskiwania WSZYSTKICH maszyn wirtualnych. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ gwarantuje odzyskanie każdego pliku, każdej aplikacji i każdego serwera wirtualnego — za każdym razem — przeprowadzając zautomatyzowaną weryfikację odzyskiwania. Dzięki funkcjom SureBackup® i SureReplica nie trzeba się martwić o możliwość odzyskania danych, ponieważ zapewniają ją kompleksowe testy!

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

SureBackup

Weryfikacja poprawności kopii zapasowych

Funkcja SureBackup umożliwia automatyczną weryfikację możliwości odzyskania danych z każdej kopii zapasowej każdej maszyny wirtualnej. Powoduje ona automatyczne uruchomienie maszyny wirtualnej w izolowanym środowisku Virtual Lab, wykonanie serii testów i wysłanie raportu na wskazany adres e-mail. W ten sposób administrator zyskuje pewność, że maszyny wirtualne będzie można w każdej chwili odzyskać.

Aby zweryfikować możliwość odzyskania danych z kopii zapasowej maszyny wirtualnej, funkcja SureBackup wykonuje następujące czynności:

  • Automatycznie uruchamia maszynę wirtualną w izolowanym środowisku bezpośrednio z pliku kopii zapasowej — trwa to o wiele godzin krócej niż pełne odzyskiwanie maszyny wirtualnej wykonywane przez konkurencyjne rozwiązania.
  • Wykonuje na maszynie wirtualnej serię testów, obejmujących np. heartbeat, funkcje sieciowe i status aplikacji.
  • Wyłącza maszynę wirtualną.
  • Tworzy raport o stanie kopii zapasowej maszyny wirtualnej.

Cały dostęp do kopii zapasowej maszyny wirtualnej odbywa się z prawem tylko do odczytu, a po zakończeniu procesu wszelkie zmiany są odrzucane.

SureReplica**

Automatyczna weryfikacja replik

Za pomocą tej funkcji można przetestować każdy punkt przywracania w każdej replice maszyny wirtualnej pod kątem możliwości odzyskania danych. SureReplica weryfikuje spójność danych, sprawdza dokładność konfiguracji repliki i testuje jej pełną niezawodność, uruchamiając ją w wymaganym punkcie przywracania w izolowanym środowisku Virtual Lab.

Ponieważ replika maszyny wirtualnej to w istocie wierna kopia maszyny wraz z zestawem punktów przywracania, testowanie przebiega nieco inaczej niż w przypadku kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Funkcja SureReplica wykonuje następujące czynności:

  • Automatycznie uruchamia replikę maszyny wirtualnej w izolowanym środowisku przy użyciu odpowiedniego punktu przywracania.
  • Wykonuje na maszynie wirtualnej serię testów, obejmujących np. heartbeat, funkcje sieciowe i status aplikacji.
  • Wyłącza replikę maszyny wirtualnej.
  • Tworzy raport o stanie repliki maszyny wirtualnej.

**Funkcja dostępna obecnie tylko w środowisku VMware vSphere

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety