Prezentacja rozwiązania Veeam ONE

Prelegent: Mariusz Rybusinski
Opublikowany : April, 2015
Prezentacja rozwiązania Veeam ONE
Rating: 3 / 5 (2 votes cast)

Obejrzyj prezentację rozwiązania Veeam ONE™ (wchodzącego w składu pakietu Veeam Availability Suite™), która obejmuje jego NOWE funkcje oraz umożliwia bliższe zapoznanie się z zaawansowanymi mechanizmami monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych przeznaczonymi dla środowisk vSphere i Hyper-V oraz infrastruktury kopii zapasowych Veeam.

Zadbaj o dostępność na potrzeby nowoczesnego centrum danych (Availability for the Modern Data Center™) dzięki pełnemu wglądowi w środowisko IT oraz wykrywaniu problemów, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.

  • Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym — powiadamianie o problemach z kopiami zapasowymi i wydajnością, zanim negatywnie wpłyną one na pracę użytkowników i systemów
  • Optymalizacja zasobów i zautomatyzowane planowanie mocy obliczeniowych — pełny wgląd w wykorzystanie zasobów w całej infrastrukturze, pozwalający wyeliminować z procesu planowania czynności ręczne obarczone dużym ryzykiem błędu
  • W pełni konfigurowalne raporty — ponad 25 raportów na temat kopii zapasowych, pomagających w utrzymaniu wysokiej dostępności systemów, zapewniających klarowny obraz zasobów i obciążeń oraz ułatwiających pracę administratorom przez uproszczenie procedur audytu zgodności z zasadami bezpieczeństwa danych
  • Czas trwania: 1:08:41

    Zarejestruj się, by obejrzeć