Veeam Backup & Replication

Nr 1 do backupu i odzyskiwania

Kompleksowa platforma nowoczesnej ochrony danych

Zmodernizuj ochronę danych i wyeliminuj przestoje przy użyciu rozwiązania
Veeam® Backup & Replication™ — prostego, elastycznego, niezawodnego i wydajnego oprogramowania przeznaczonego do ochrony obciążeń chmurowych, SaaS, wirtualnych i fizycznych. Veeam Backup & Replication to fundament platformy Veeam Platform, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i replikację krytycznych obciążeń, w tym VMware, AWS, Microsoft Azure, Windows, Linux, NAS, aplikacji korporacyjnych oraz wielu innych. Osiągaj ambitne wartości parametrów RTO i RPO dzięki szybszemu tworzeniu kopii zapasowych, natychmiastowemu odzyskiwaniu oraz opartemu na zasadach zarządzaniu cyklem istnienia kopii zapasowych i ich przechowywaniu. Zapewnij pancerną ochronę przed atakami ransomware. Obniż koszty i stopień złożoności, pewnie realizując przy tym założone parametry SLO.
 • Prostota — prosta we wdrożeniu i łatwa w obsłudze ochrona danych
 • Elastyczność — rozwiązanie definiowane programowo i niezależne sprzętowo; obsługa obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych
 • Niezawodność — pewne tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych dowolnych obciążeń
 • Wydajność — błyskawiczne, zbiorcze odzyskiwanie na dużą skalę
vp_diagram.png

Wymierne rezultaty dzięki nowoczesnemu backupowi i odzyskiwaniu

Kopie zapasowe

Rozwiązanie stworzone z myślą o szybkości, przenośności i kompleksowej obsłudze

Odzyskiwanie

Sprawna realizacja celów dzięki natychmiastowemu odzyskiwaniu

Chmura

Bezpieczne, ekonomiczne i proste tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie po awarii oraz archiwizacja w oparciu o chmurę

Zabezpieczenia

Ochrona przed atakami ransomware i cyberzagrożeniami — niezmienność i bezpieczeństwo w standardzie

Przechowywanie

Kontrola nad kosztami dzięki szybszemu tworzeniu kopii zapasowych i nieograniczonej skalowalności

Automatyzacja

Integracja przy użyciu interfejsów API na potrzeby dowolnych zastosowań i zarządzania na dużą skalę

Ponowne wykorzystanie danych

Wykorzystanie danych zapisanych w kopiach zapasowych na potrzeby testów, pogłębionej eksploracji i działań DevOps

Replikacja

Odzyskiwanie krytycznych aplikacji po awarii dzięki najlepszym wartościom RPO

NOWOŚĆ: Veeam V11A

Szybsze wdrażanie platform AWS, Azure, Google
Ochrona przed ransomware

 • Ciągła ochrona danych

  Wyeliminuj przestoje obciążeń VMware warstwy 1 i zminimalizuj straty ich danych.

 • Niezawodna ochrona przed atakami ransomware

  Zabezpiecz dane dzięki macierzystej, niezmiennej, chronionej przed złośliwym oprogramowaniem pamięci kopii zapasowych.

 • Dowolna chmura na Twoich warunkach

  Więcej usług, więcej warstw, więcej zabezpieczeń, a wszystko to w ramach jednej platformy.

 • Rozszerzone natychmiastowe odzyskiwanie

  W błyskawicznym tempie odzyskuj jeszcze więcej obciążeń: teraz również bazy danych Microsoft SQL i Oracle oraz urządzenia NAS.

 • BaaS i DRaaS

  W pełni wykorzystaj możliwości wersji V11 dzięki zintegrowanym usługom jednego z naszych partnerów.

 • Duże przedsiębiorstwa
 • Małe firmy
 • Usługodawcy

Platforma Veeam

Zaawansowane warianty dla dużych przedsiębiorstw

ZALECANE
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

Nr 1 do backupu, odzyskiwania i monitorowania
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
ZALECANE
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

Nr 1 do backupu, odzyskiwania i wglądu
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
line
Obciążenia wirtualne
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
check mark
check mark
Obciążenia fizyczne
Microsoft Windows, Linux, IBM AIX i Oracle Solaris, MAC oraz NAS
check mark
check mark
Obciążenia typowo chmurowe
Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystych formatach AWS, Azure i Google
check mark
check mark
Urządzenia NAS
Ochrona danych nieusystematyzowanych
check mark
check mark
Aplikacje korporacyjne
Microsoft, Oracle, SAP, MySQL, PostgreSQL, Kubernetes i nie tylko
check mark
check mark
Narzędzia Veeam Explorer™
Zaawansowane odzyskiwanie aplikacji
check mark
check mark
vertical bracket
check mark
check mark
line
Veeam ONE
Monitorowanie, raportowanie i analizy
Inteligentna diagnostyka i czynności naprawcze
check mark
unavailable-mark
check mark
unavailable-mark
line
check mark
check mark
line
Veeam Backup for Microsoft Office 365
Backup, odzyskiwanie i zarządzanie danymi
Osobna licencja
Osobna licencja
line
Veeam Disaster Recovery Orchestrator
Zautomatyzowane odzyskiwanie lokalizacji i testowanie odzyskiwania
po awarii
Opcjonalny dodatek dla dużych przedsiębiorstw
Opcjonalny dodatek dla dużych
przedsiębiorstw
line
ZALECANE
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

Nr 1 do backupu, odzyskiwania i monitorowania
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
ZALECANE
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

Nr 1 do backupu, odzyskiwania i wglądu
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
line
Obciążenia wirtualne
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
znacznik wyboru
check mark
Obciążenia fizyczne
Microsoft Windows, Linux, IBM AIX i Oracle Solaris, MAC oraz NAS
znacznik wyboru
check mark
Obciążenia typowo chmurowe
Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystych formatach AWS, Azure i Google
znacznik wyboru
check mark
Urządzenia NAS
Ochrona danych nieusystematyzowanych
znacznik wyboru
check mark
Aplikacje korporacyjne
Microsoft, Oracle, SAP, MySQL, PostgreSQL i nie tylko
znacznik wyboru
check mark
Narzędzia Veeam Explorer™
Zaawansowane odzyskiwanie aplikacji
znacznik wyboru
check mark
vertical bracket
znacznik wyboru
znacznik wyboru
line
Veeam ONE
Monitorowanie, raportowanie i analizy
Inteligentna diagnostyka i czynności naprawcze
znacznik wyboru
znacznik wyboru
unavailable-mark
vertical bracket
znacznik wyboru
znacznik niedostępności
line
check mark
line
Veeam Backup for Microsoft Office 365
Backup, odzyskiwanie i zarządzanie danymi
Osobna
licencja
Osobna licencja
line
Veeam Disaster Recovery Orchestrator
Zautomatyzowane odzyskiwanie lokalizacji i testowanie odzyskiwania po awarii
Osobna
licencja
Opcjonalny dodatek dla dużych przedsiębiorstw
line
OFERTY SPECJALNE
nas
nas

BEZPŁATNY backup na platformach AWS i Azure
 • 10 licencji VUL
 • Kupon o wartości 100 USD do wykorzystania na platformie AWS lub Azure

Ceny i licencjonowanie

icon-pricing-group

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication i pakiet Veeam Availability Suite są licencjonowane na podstawie liczby chronionych obciążeń w modelu przenośnych licencji VUL (licencja uniwersalna Veeam). Licencje te mogą być przenoszone między różnymi typami obciążeń (VMware – AWS – Azure – Windows itp.) i oferują najszersze możliwości na miarę rozwijającego się środowiska wielochmurowego.

ZOBACZ CENY PRODUKTÓW I ZASADY LICENCJONOWANIA

Veeam Platform

Warianty dla małych firm

RECOMMENDED
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

#1 Backup, Recovery and Monitoring
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

#1 Backup and Recovery
product_vbr_logo
Veeam Backup Essentials
Nr 1 do backupu, odzyskiwania i monitorowania
w małych firmach
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

#1 Backup and Recovery
line
Liczba obciążeń: do 50
Obciążenia wirtualne
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
check mark
check mark
Obciążenia fizyczne
Microsoft Windows, Linux, IBM AIX, Oracle Solaris i Mac
check mark
check mark
Obciążenia typowo chmurowe
Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystych formatach AWS, Azure i Google
check mark
check mark
Urządzenia NAS
Ochrona danych nieusystematyzowanych
check mark
check mark
Aplikacje
Microsoft, bazy danych
check mark
check mark
Narzędzia Veeam Explorer
Zaawansowane odzyskiwanie aplikacji
check mark
check mark
vertical bracket
check mark
check mark
line
Veeam ONE
Monitorowanie, raportowanie i analizy
Inteligentna diagnostyka i czynności naprawcze
check mark
unavailable-mark
check mark
unavailable-mark
line
check mark
check mark
line
Veeam Backup for Microsoft Office 365
Teams, Exchange, SharePoint i OneDrive dla Firm
Osobna licencja
Licensed
separately
line
Optional enterprise add-on
line
RECOMMENDED
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

#1 Backup, Recovery and Monitoring
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

#1 Backup and Recovery
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

#1 Backup and Recovery
line
Liczba obciążeń: bez ograniczeń
Obciążenia wirtualne
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
check mark
check mark
Obciążenia fizyczne
Microsoft Windows, Linux, IBM AIX, Oracle Solaris i Mac
check mark
check mark
Obciążenia typowo chmurowe
Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystych formatach AWS, Azure i Google
check mark
check mark
Urządzenia NAS
Ochrona danych nieusystematyzowanych
check mark
check mark
Aplikacje
Microsoft, bazy danych
check mark
check mark
Narzędzia Veeam Explorer
Zaawansowane odzyskiwanie aplikacji
check mark
check mark
vertical bracket
check mark
check mark
line
Veeam ONE
Monitorowanie, raportowanie i analizy
Inteligentna diagnostyka i czynności naprawcze
check mark
unavailable-mark
check mark
unavailable-mark
line
check mark
check mark
line
Veeam Backup for Microsoft Office 365
Teams, Exchange, SharePoint i OneDrive dla Firm
Osobna licencja
Licensed
separately
line
Optional enterprise add-on
line
product_vbr_logo
Veeam Backup Essentials
Nr 1 do backupu, odzyskiwania i monitorowania w małych firmach
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

Nr 1 do backupu i odzyskiwania
RECOMMENDED
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite™

#1 Backup, Recovery and Visibility
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

#1 Backup and Recovery
line
Liczba obciążeń
Do 50
Bez ograniczeń
Obciążenia wirtualne
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
check mark
check mark
Obciążenia fizyczne
Microsoft Windows, Linux, IBM AIX, Oracle Solaris i Mac
check mark
check mark
Obciążenia typowo chmurowe
Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystych formatach AWS, Azure i Google
check mark
check mark
Urządzenia NAS
Ochrona danych nieusystematyzowanych
check mark
check mark
Aplikacje
Microsoft, bazy danych, Kubernetes
check mark
check mark
Narzędzia Veeam Explorer
Zaawansowane odzyskiwanie aplikacji
check mark
check mark
vertical bracket
check mark
check mark
line
Veeam ONE
Monitorowanie, raportowanie i analizy
Inteligentna diagnostyka i czynności naprawcze
check mark
unavailable-mark
check mark
unavailable-mark
line
check mark
check mark
line
Veeam Backup for Microsoft Office 365
Teams, Exchange, SharePoint i OneDrive dla Firm
Osobna licencja
Osobna licencja
line
RECOMMENDED
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

#1 Backup, Recovery and Monitoring
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication

#1 Backup and Recovery
RECOMMENDED
product_vbr_logo
Veeam Availability
Suite

#1 Backup, Recovery and Visibility
product_vbr_logo
Veeam Backup &
Replication™

#1 Backup and Recovery
line
Virtual
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V and Nutanix AHV
check mark
check mark
Physical
Microsoft Windows, Linux, IBM AIX and Oracle Solaris, MAC and NAS
check mark
check mark
Cloud-native
AWS, Azure and Google Cloud-native backup and recovery
check mark
check mark
NAS
Protection for your unstructured data
check mark
check mark
Enterprise application
Microsoft, Oracle, SAP, MySQL, PostgreSQL and more
check mark
check mark
Veeam Explorers™
Advanced application recovery
check mark
check mark
vertical bracket
check mark
check mark
line
Veeam ONE
Monitoring, reporting and analytics
Intelligent diagnostics and remediation
check mark
unavailable-mark
check mark
check mark
unavailable-mark
line
Veeam Universal License (VUL)
check mark
line
check mark
Veeam Backup for Microsoft Office 365
Backup, recovery, data management
Licensed
separately
Licensed separately
line
Veeam Disaster Recovery Orchestrator
Automated site recovery and DR testing
Licensed
separately
Optional enterprise add-on
line

DODATKI

Odrębne komponenty z płatnościami w modelu „pay‑as‑you-grow”

Veeam Cloud Connect

Usługi BaaS i DRaaS dla wielu
dzierżawców

Zaproponuj klientom miejsce w chmurze na potrzeby szybkiego i bezpiecznego przesyłania kopii zapasowych oraz replik do lokalizacji zewnętrznej.

BEZPŁATNIE: Veeam Service Provider Console

Zdalne usługi zarządzane

Kompleksowa platforma umożliwiająca dodawanie klientów, samoobsługę, monitorowanie i nie tylko.


1

2021 Gartner Magic Quadrant

Veeam liderem już piąty raz

Veeam z najwyższą notą za realizację 2. rok z rzędu!

Często zadawane pytania

Jakie są trzy typy kopii zapasowych?

Szukając właściwego rozwiązania do backupu w firmie, najpierw należy poznać trzy główne typy ochrony, które obecnie występują w takich rozwiązaniach:

 • Podczas tworzenia „pełnej kopii zapasowej” kopiowane są całe bloki wszystkich wybranych danych. Utworzenie takiej kopii zapasowej trwa najdłużej i zajmuje ona najwięcej miejsca w pamięci masowej.
 • Podczas tworzenia „przyrostowej kopii zapasowej” kopiowane są tylko dane, które uległy zmianie od czasu wykonania ostatniej kopii PRZYROSTOWEJ. Utworzenie takiej kopii zapasowej trwa najkrócej i zajmuje ona najmniej miejsca w pamięci masowej. Po odzyskaniu pełnej kopii zapasowej trzeba kolejno przywrócić każdą utworzoną po niej kopię przyrostową, aby odzyskać dane w najaktualniejszym stanie.
 • Operacja tworzenia „różnicowej kopii zapasowej” przypomina tworzenie kopii przyrostowej — z tą różnicą, że kopiowane są wszystkie zmiany wprowadzone od czasu wykonania ostatniej PEŁNEJ kopii zapasowej. Kopia zapasowa utworzona w tym trybie jest mniejsza niż kopia PEŁNA, ale większa niż kopia PRZYROSTOWA. Po odzyskaniu pełnej kopii zapasowej wystarczy przywrócić ostatnią kopię różnicową, aby odzyskać dane w najaktualniejszym stanie.
Jakie są optymalne strategie tworzenia kopii zapasowych?

Nowoczesne rozwiązania do backupu danych są na tyle elastyczne, że pozwalają zdefiniować strategię tworzenia kopii zapasowych, która maksymalnie wykorzystuje możliwości pamięci masowej i sieci, a jednocześnie minimalizuje czas, jaki w razie konieczności trzeba poświęcić na odzyskiwanie danych.

Oto główne aspekty, które należy rozważyć podczas prac nad strategią tworzenia kopii zapasowych:

 1. Co podlega ochronie?
 2. Jak często trzeba tworzyć kopie zapasowe, aby osiągnąć wyznaczone cele z zakresu odzyskiwania?
 3. Jak zapewnić gotowość do odzyskiwania?

W zasadzie wszystkie osoby wybierające rozwiązanie do backupu w swojej firmie uwzględniają dwa pierwsze czynniki, ale często zapominają o odpowiedzi na najważniejsze pytanie: czy w razie potrzeby uda się odzyskać dane? Wybierając rozwiązanie do backupu, sprawdź, czy udostępnia ono funkcję, która pozwala automatycznie testować i zabezpieczać odzyskiwalność danych kopii zapasowych przed ich zapisaniem w pamięci masowej.

Jaki sposób tworzenia kopii zapasowych jest najbezpieczniejszy?

W procesie wyboru firmowego rozwiązania do backupu bezpieczeństwo jest szczególnie ważne, ponieważ dane zapisane w kopiach zapasowych to prawdziwa kopalnia złota — dla firmy i dla ewentualnych złośliwych podmiotów. Aby zapewnić bezpieczeństwo, rozwiązanie do backupu powinno oferować następujące możliwości:

 • Ograniczanie dostępu do kopii zapasowych danych i rozwiązań służących do ich tworzenia
 • Priorytet bezpiecznego wysyłania i przechowywania danych w postaci zaszyfrowanej
 • Dostępność narzędzi pozwalających testować bezpieczeństwo danych kopii zapasowych po operacji backupu i przed operacją odzyskiwania
 • Łatwe wykonywanie regularnych automatycznych testów kopii zapasowych
Co powinna wziąć pod uwagę mała firma wybierająca rozwiązanie do ochrony danych? 

Na rynku jest dostępnych wiele technologii backupu i wybór optymalnego rozwiązania może przyprawić o ból głowy. Wybierając nowoczesne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, użytkownik lub specjalista IT reprezentujący małą firmę powinien uwzględnić trzy zasadnicze aspekty.

 1. Funkcje ochrony danych powinny być stabilne, niezawodne i łatwe w obsłudze.
 2. Koszty wymierne (sprzęt, oprogramowanie i pamięć masowa) i niewymierne (przestoje i utrata danych) powinny być jasno określone oraz łatwe do kontrolowania.
 3. Jedno kompleksowe rozwiązanie powinno umożliwiać ochronę wszystkich obciążeń — fizycznych, wirtualnych i chmurowych — z poziomu jednej prostej i przystępnej platformy.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Jeśli masz konto, zaloguj się
Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Poproś o indywidualną prezentację

Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
 • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

ty icon

Thank you!

We have received your request and our team will reach out to you shortly.

OK

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.