00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Co nowego w narzędziu
Veeam Availability Console Update 1?

Veeam® Availability Console to działająca w chmurze platforma zarządzania stworzona specjalnie dla partnerów-uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) oraz sprzedawców, którzy chcą rozpocząć i prowadzić działalność w obszarze usług zarządzanych. Veeam Availability Console pozwala zwiększać przychody i oferować dodatkową wartość klientom dzięki możliwości zdalnego wdrażania i monitorowania wirtualnych, fizycznych i chmurowych środowisk Veeam oraz zarządzania nimi bez szczególnych wymagań związanych z łącznością. 

Ważne nowe funkcje

Ulepszona obsługa agentów Veeam
W narzędziu Veeam Availability Console Update 1 wprowadzono obsługę agentów Veeam zarządzanych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication™. Dzięki temu możesz rozszerzyć usługi monitorowania na jeszcze większą liczbę klientów, którzy zarządzają agentami Veeam za pośrednictwem lokalnego serwera Veeam Backup & Replication, ale chcą w swojej działalności skorzystać z Twojego doświadczenia. Ta nowa funkcja obejmuje monitorowanie i alarmy dotyczące instancji narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa zarządzanych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication.
Nowa rola użytkownika
Partnerzy VCSP, którzy chcą zezwolić pracownikom swojego działu IT na dostęp do narzędzia Veeam Availability Console, obecnie mogą skorzystać z nowej roli operatora bez przekazywania pełnej kontroli. Rola ta umożliwia dostęp do wszystkich funkcji niezbędnych do zdalnego monitorowania środowisk klientów i zarządzania nimi, jednocześnie blokując dostęp do ustawień konfiguracji narzędzia Veeam Availability Console.
Wtyczka ConnectWise Manage
Narzędzie Veeam Availability Console Update 1 obejmuje macierzystą integrację z systemem ConnectWise Manage. Dzięki niej partnerzy VCSP mogą synchronizować i mapować konta firm między obiema aplikacjami, gromadząc wszystkie usługi zarządzane w jednym widoku. Integracja obejmuje także rozliczenia, a więc systemu ConnectWise Manage można używać do generowania faktur dla dzierżawców na podstawie wykorzystania. Dodatkowo ta wbudowana wtyczka umożliwia tworzenie zgłoszeń na podstawie wyzwolonych alarmów w narzędziu Veeam Availability Console, łącząc każde zgłoszenie z odwołaniem do zarządzanego komputera (w systemie ConnectWise Manage jest to tzw. „konfiguracja”).

Inne ulepszenia

Ulepszone monitorowanie rozwiązania Veeam Backup & Replication
Problemy klientów można rozwiązywać jeszcze szybciej dzięki optymalizacjom mechanizmu zbierania danych, który gromadzi nowe informacje przy użyciu wyzwalaczy opartych na zdarzeniach.
Nowe typy zasad tworzenia kopii zapasowych
Teraz można skuteczniej zabezpieczać dane klientów dzięki dwóm nowym typom zasad tworzenia kopii zapasowych: publicznemu i prywatnemu. Publiczne zasady backupu są widoczne dla wszystkich zarządzanych klientów, a zasady prywatne — tylko dla firm, do których zostały przypisane.
Ulepszone opcje zasad tworzenia kopii zapasowych w chmurze
Obecnie można utworzyć konta dzierżawców podrzędnych podczas konfigurowania zasad tworzenia kopii zapasowych lub wybrać jedno konto użytkownika na potrzeby wszystkich agentów Veeam, które jako lokalizacji docelowej używają repozytorium chmurowego.
Alarm do śledzenia maszyn wirtualnych przechowywanych w repozytoriach chmurowych
Ten nowy alarm pozwala otrzymać powiadomienie, gdy liczba maszyn wirtualnych klientów przechowywanych w repozytorium chmurowym przekroczy określoną wartość progową.
Ulepszona obsługa agentów Veeam wdrożonych przy użyciu narzędzi innych firm
Obecnie agenty Veeam wdrożone za pośrednictwem narzędzi do zarządzania innych firm można aktualizować przy użyciu połączenia albo z głównym agentem zarządzania, albo z serwerem aktualizacji Veeam obsługującym elementy agentów Veeam na potrzeby narzędzia Veeam Availability Console. Dzięki temu aktualizację agentów kopii zapasowych można wykonać nawet wtedy, gdy główny agent zarządzania znajduje się offline lub nie ma poświadczeń administracyjnych umożliwiających dostęp do komputerów zdalnych na potrzeby skoordynowania procedury aktualizacji.
Ulepszone zarządzanie dzierżawcami podrzędnymi
Zarządzanie kontami dzierżawców podrzędnych jest łatwiejsze, ponieważ obecnie w interfejsie narzędzia Veeam Availability Console wszystkie konta dzierżawców podrzędnych są wyświetlane jako odrębna rola użytkownika.
Ulepszenia interfejsu RESTful API

Obecnie dzięki nowym dodatkom do interfejsu RESTful API można zadawać zapytania i uzyskiwać dostęp do szerszej puli informacji przechowywanych w bazie danych konfiguracji narzędzia Veeam Availability Console, takich jak:

  • Licencje zarządzanych serwerów kopii zapasowych
  • Opisy dzierżawców
  • Odwołania do obiektu nadrzędnego w przypadku użytkowników, reguł wykrywania i komputerów
Ulepszenia skalowalności
Znacznie zwiększono limity skalowalności określające liczbę serwerów Veeam Backup & Replication zarządzanych w ramach każdej instancji narzędzia Veeam Availability Console. Zapewnia to optymalne działanie i wydajność w przypadku zarządzania nawet 10 000 agentów Veeam i 600 serwerami Veeam Backup & Replication chroniącymi po 150–200 maszyn wirtualnych lub agentów Veeam.