Veeam Backup for Microsoft 365 v6

Większa kontrola. Łatwe odzyskiwanie.

Najnowsze wydanie — w skrócie

Self service restore portal

Samoobsługowy portal przywracania

W świecie IT, w którym nieustannie coś się dzieje, administratorzy chcą poświęcać mniej czasu na zadania o niskim priorytecie, aby móc się skoncentrować na najważniejszych potrzebach biznesowych. Teraz czołowe rozwiązanie do backupu pakietu Microsoft 365 umożliwia administratorom systemów IT bezpieczne delegowanie operacji przywracania e-maili, plików i innych danych przy użyciu samoobsługowego portalu przywracania dla środowisk Microsoft 365.

Ten webowy portal przywracania dostępny w NOWYM rozwiązaniu Veeam® Backup for Microsoft 365 v6 to centralna lokalizacja, która umożliwia sprawne przyznawanie praw dostępu i uprawnień do przywracania pracownikom przedsiębiorstwa bez dawania im bezpośredniego dostępu do serwera kopii zapasowych. Pozwala to zaoszczędzić czas z zachowaniem bezpieczeństwa administracyjnego. 

Backup copy to low cost object storage

Powielanie kopii zapasowych w niedrogiej obiektowej pamięci masowej

W wersji V6 dodano także funkcję powielania kopii zapasowych w usługach Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive i Azure Archive, rozszerzając zakres integracji z obiektową pamięcią masową w chmurze, obejmującej już platformy AWS S3, Azure Blob, IBM Cloud, Wasabi i inne usługi zgodne z technologią S3.

Teraz można szybko utworzyć dodatkowy egzemplarz kopii zapasowej danych Microsoft 365 bezpośrednio z obiektowej pamięci masowej i zachować go w tańszej, długoterminowej pamięci obiektowej, korzystając z różnych opcji okresu przechowywania. Dodatkowy egzemplarz danych można też zapisać w innej chmurze, aby uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy usług chmurowych i zwiększyć stopień separacji danych. W ten sposób przedsiębiorstwo może efektywniej realizować regułę 3-2-1 i mieć pewność, że jego dane są skutecznie chronione.

Wersja V6 rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 daje następujące możliwości:

Automation and scalability

Automatyzacja i skalowalność

dla dużych przedsiębiorstw i usługodawców  

Time savings

Oszczędność czasu

przeznaczanego na przywracanie danych użytkowników

Enhanced security

Wzmocnione zabezpieczenia

obejmujące uwierzytelnianie wieloskładnikowe przed przywróceniem danych pakietu Microsoft 365

Recovery confidence

Pewność odzyskiwania

dzięki umieszczaniu dodatkowego egzemplarza danych w niedrogiej obiektowej pamięci masowej

Chcesz się dowiedzieć więcej? Pobierz dokument Co nowego w formacie PDF!

Jak możemy pomóc?

Hcwh sales

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Hcwh tech

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Hcwh forum

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam