Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Co nowego w narzędziu Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.2?

NOWE narzędzie Veeam® Agent dla Microsoft Windows 2.2 jest najnowszą wersją czołowego w branży rozwiązania firmy Veeam do zapewniania dostępności obciążeń Windows. Oprócz wielu funkcji wprowadzonych w wersjach v2 i 2.1 Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.2 udostępnia ważne aktualizacje obsługi platform Microsoft.

Co nowego w narzędziu
Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.2

Obsługiwane platformy
NOWE narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.2 W PEŁNI integruje się z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ 9.5 Update 3a, umożliwiając wdrażanie i kontrolowanie ochrony komputerów przenośnych i stacjonarnych, krytycznych aplikacji serwerowych oraz instancji chmurowych Windows, a także zarządzanie ich ochroną z poziomu jednej konsoli. Wersja 2.2 obejmuje następujące aktualizacje:
 • Obsługa systemu Microsoft Windows 10 z aktualizacją z kwietnia 2018 r. i systemu Microsoft Windows Server 1803. Dodaliśmy oficjalną obsługę najnowszych systemów operacyjnych Windows.

Funkcje wprowadzone w wersji 2.1

Pełna integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication
Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.1 W PEŁNI integruje się z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ 9.5 Update 3, umożliwiając wdrażanie i kontrolowanie ochrony komputerów przenośnych i stacjonarnych, krytycznych aplikacji serwerowych oraz instancji chmurowych Windows, a także zarządzanie ich ochroną z poziomu jednej konsoli.
 • Automatyczne wykrywanie hostów i wdrażanie agentów. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia proste i wydajne wykrywanie nowych obciążeń oraz automatyczne wdrażanie agentów kopii zapasowych za pośrednictwem grup ochrony.
 • Obsługa klastrów pracy awaryjnej systemu Windows. Krytyczne klastry pracy awaryjnej systemu Microsoft Windows Server, w tym klastry pracy awaryjnej SQL Server i grupy dostępności AlwaysOn SQL Server, można chronić w sposób spójny pod względem transakcyjnym — wykorzystując przy tym pełne możliwości technologii odzyskiwania granularnego firmy Veeam do odzyskiwania plików gościa i elementów aplikacji.
 • Wiele zadań backupu. Obecnie serwery kopii zapasowych mogą tworzyć wiele zadań backupu dla agentów kopii zapasowych Microsoft Windows oraz nimi zarządzać.
Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio na platformie Microsoft OneDrive
Veeam Agent dla Microsoft Windows udostępnia w pełni zintegrowaną i bezpieczną metodę korzystania z platformy Microsoft OneDrive (Personal i Business) jako miejsca zapisu kopii zapasowych w przypadku agentów Workstation. Obejmuje to obsługę odzyskiwania typu bare metal bezpośrednio z pamięci masowej OneDrive. Obsługa platformy OneDrive jest dostępna we wszystkich wersjach agenta, ale w wersji Free ogranicza się do kopii zapasowej stanu systemu.
Sterownik śledzenia zmienionych bloków do obciążeń serwerowych
W tej aktualizacji wprowadzono opcjonalny sterownik śledzenia zmienionych bloków Changed Block Tracking — CBT), który poprawia wydajność tworzenia kopii zapasowych i skraca okno backupu obciążeń serwerowych w porównaniu ze śledzeniem zmian bez sterownika. Dzięki temu pozwala spełnić bardziej rygorystyczne wymagania biznesowe dotyczące krytycznych aplikacji i obciążeń mocno transakcyjnych. Korzystanie ze sterownika CBT jest zalecane w przypadku serwerów obsługujących aplikacje, które używają obszernych plików baz danych, takie jak Microsoft SQL Server i Microsoft Exchange.
Inne ulepszenia

Obsługa aktualizacji systemu Microsoft Windows 10. Dodaliśmy oficjalną obsługę systemu Windows 10 RS3.

Ulepszenia powiadomień e-mail. Zgodnie z życzeniem wielu użytkowników wprowadziliśmy opcję, która umożliwia ustawienie odrębnych adresów e-mail „od” i „do” w pliku XML konfiguracji używanym przez program narzędziowy Veeam Agent Configurator.

Tworzenie nośnika odzyskiwania z kopii zapasowej. Obecnie narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows umieszcza w pliku pełnej kopii zapasowej wszystkie pliki systemowe potrzebne do utworzenia nośnika odzyskiwania. Dzięki temu rozwiązanie Veeam Backup & Replication może w razie potrzeby utworzyć ten nośnik z samych plików kopii zapasowej.

Ulepszenia nośnika odzyskiwania Veeam. Obecnie kreator nośnika odzyskiwania może zastąpić dane zapisane w istniejącej partycji tego nośnika bez potrzeby przeformatowywania całego dysku USB.

Funkcje wprowadzone w wersji v2

Wersje FREE, Workstation i Server

Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows jest oferowane w trzech wersjach obejmujących różne zestawy funkcji, które odpowiadają różnym potrzebom w zakresie tworzenia kopii zapasowych obciążeń fizycznych i chmurowych:

 • FREE. Jest to proste rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych komputerów stacjonarnych i przenośnych z systemem Windows, które idealnie nadaje się do użytku prywatnego (choć nie tylko). W tej wersji zachowano wszystkie funkcje i możliwości poprzednika — Veeam Endpoint Backup 1.5 FREE — dodając przy tym nowe funkcje odpowiadające najczęstszym uwagom użytkowników. Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows FREE nie wymaga instalowania pliku licencyjnego i jest objęte pomocą techniczną „na najwyższym możliwym poziomie”.
 • Workstation. W tej wersji dodano funkcje ułatwiające ochronę urządzeń użytkowników zdalnych i mobilnych, a także interfejs API zdalnej konfiguracji usprawniający masowe wdrażanie agentów. Ta wersja wymaga płatnej licencji subskrypcyjnej, która obejmuje pomoc techniczną w trybie 24.7.365.
 • Server. Oprócz funkcji dostępnych w wersji Workstation ta wersja obejmuje funkcje niezbędne do ochrony serwerów fizycznych i chmurowych obsługujących krytyczne aplikacje biznesowe, w tym przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji, indeksowanie systemu plików gościa i harmonogram przystosowany do obciążeń serwerowych. Ta wersja wymaga płatnej licencji subskrypcyjnej, która obejmuje pomoc techniczną w trybie 24.7.365.
PEŁNA integracja z technologiami Microsoft 2016 

Firma Veeam zapewnia PEŁNĄ integrację z najnowszymi technologiami oraz aplikacjami korporacyjnymi Microsoft 2016 dzięki pełnej obsłudze następujących produktów i funkcji:

 • Microsoft Windows Server 2016Microsoft Windows 10 Creators Update. Użytkownicy mogą instalować narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows w najnowszych systemach operacyjnych Microsoft w celu zapewnienia ich ochrony.
 • Aplikacje korporacyjne Microsoft 2016. Narzędzie udostępnia obsługę wersji 2016 aplikacji korporacyjnych Microsoft. Obejmuje ona przetwarzanie obrazów z uwzględnieniem specyfiki takich aplikacji jak Microsoft Active Directory, Exchange Server, SharePoint i SQL Server oraz odzyskiwanie elementów każdej z tych aplikacji przy użyciu odpowiedniego narzędzia Veeam Explorer™, pozwalając uzyskać docelowe czasy odzyskiwania (RTO) poniżej 15 minut.
 • Tworzenie kopii zapasowych dzienników transakcji i odzyskiwanie baz danych do określonego punktu w czasie. W narzędziu Veeam Agent dla Microsoft Windows dodano ten sam mechanizm przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji co w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™. Pozwala to obcinać dzienniki transakcji SQL Server i Oracle po udanym wykonaniu kopii zapasowej. Ponadto użytkownik może zaplanować okresowe tworzenie kopii zapasowej dzienników transakcji, aby umożliwić odzyskiwanie baz danych do określonego punktu w czasie przy użyciu odpowiednich narzędzi Veeam Explorer.
Obsługa funkcji Veeam Cloud Connect

Kopie zapasowe tworzone przez agenta można przesyłać do lokalizacji zewnętrznej bez ponoszenia kosztów i nakładów pracy związanych z budową oraz utrzymaniem odrębnej infrastruktury. Integracja z funkcją Veeam Cloud Connect daje następujące możliwości:

 • Tworzenie kopii zapasowych w repozytorium chmurowym. Veeam Agent dla Microsoft Windows udostępnia w pełni zintegrowany, szybki i bezpieczny sposób wysyłania plików kopii zapasowych bezpośrednio do repozytorium Cloud Connect hostowanego przez jednego z wielu usługodawców korzystających z technologii Veeam.
 • Odzyskiwanie granularne z repozytorium chmurowego. Operacje odzyskiwania na poziomie woluminów i plików można wykonywać bezpośrednio z kopii zapasowej przechowywanej w repozytorium chmurowym — bez wcześniejszego pobierania całej kopii do środowiska lokalnego.
 • Odzyskiwanie typu bare metal z repozytorium chmurowego. Zaktualizowany nośnik odzyskiwania Veeam pozwala połączyć się z repozytorium chmurowym usługodawcy, wybrać z niego wymagany punkt przywracania i przywrócić cały komputer do tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej.
Ochrona urządzeń końcowych użytkowników mobilnych

Do tworzenia kopii zapasowych nie jest już wymagana trwała łączność ze zdalną lokalizacją docelową — punkty przywracania są tworzone z zachowaniem wymaganej wartości RPO nawet wtedy, gdy nie ma połączenia z lokalizacją docelową kopii zapasowych lub lokalizacja ta jest offline.

 • Lokalna pamięć podręczna kopii zapasowych. Kiedy podstawowe repozytorium jest niedostępne, pliki przyrostowych kopii zapasowych są tymczasowo przechowywane w zdefiniowanym folderze lokalnym.
 • Automatyczne przesyłanie. Z chwilą przywrócenia łączności z repozytorium agent automatycznie, niezauważalnie przesyła pliki przyrostowych kopii zapasowych z pamięci podręcznej do podstawowej lokalizacji docelowej.
Interfejs API konfiguracji zdalnej 
Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows obejmuje prosty i wydajny interfejs API, który umożliwia wdrażanie i konfigurowanie tego narzędzia przy użyciu dowolnie wybranego narzędzia wdrożeniowego. Interfejs API konfiguracji zawiera następujące opcje:
 • Dyskretne wdrażanie. Obecnie można wykonywać dyskretne instalacje narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows przy użyciu różnych narzędzi do dystrybucji oprogramowania.
 • Konfiguracja zdalna. Ustawienia agenta i konfigurację zadań można łatwo wyeksportować do pliku, a następnie użyć ich w procesie zautomatyzowanej instalacji agentów, umożliwiającym masowe wdrożenie skonfigurowanych agentów na dowolnej liczbie komputerów.
 • Dostosowywanie do potrzeb przedsiębiorstw i usługodawców. Plik XML konfiguracji umożliwia zmianę wyświetlanej nazwy produktu i włączenie trybu blokady. Chroni on konfigurację agenta przed niepożądanymi zmianami.

Dodatkowe ulepszenia 

W wyniku nieustających prac badawczo-rozwojowych i w odpowiedzi na uwagi klientów w narzędziu Veeam Agent dla Microsoft Windows wprowadzono także szeroką gamę dodatkowych funkcji i ulepszeń, z których najbardziej znaczące wymieniono poniżej. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie ulepszenia są dostępne we wszystkich wersjach produktu zawierających odpowiednią funkcję.
Tworzenie kopii zapasowych

Szyfrowanie po stronie źródła. Obecnie dane kopii zapasowych można szyfrować w źródle (zanim opuszczą chroniony komputer), zapewniając ich ochronę podczas transferu i przechowywania w dowolnej lokalizacji docelowej.

Dostosowywany rozmiar bloków i kompresja. Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows pozwala zrównoważyć rozmiar pliku kopii zapasowej oraz wydajność zadania backupu dzięki dostosowywanym opcjom rozmiaru bloków i kompresji.

Okresowe pełne kopie zapasowe. Zgodnie z życzeniem wielu użytkowników dodaliśmy możliwość opcjonalnego zaplanowania okresowego tworzenia pełnych kopii zapasowych — aktywnych lub syntetycznych. Pełne kopie syntetyczne są dostępne tylko w płatnych wersjach agenta.

Integracja z systemem plików ReFS. Zaawansowana integracja z systemem ReFS obejmująca technologię szybkiego klonowania umożliwia nawet 20-krotnie szybsze tworzenie i przekształcanie plików pełnych syntetycznych kopii zapasowych, co przekłada się na krótsze okna backupu, a jednocześnie zmniejsza obciążenie pamięci masowej kopii zapasowych i wykorzystanie miejsca na dysku.

Możliwość pomijania uszkodzonych bloków. Obecnie narzędzie podejmuje ostatnią próbę utworzenia kopii zapasowej psującego się dysku twardego i uratowania danych, które wciąż mogą być odzyskiwalne.

Optymalizacje mechanizmu kopii zapasowych. Dodatkowe optymalizacje mechanizmu kopii zapasowych poprawiają wydajność i zwiększają stabilność zadań backupu. Ponadto ulepszyliśmy reguły dławienia operacji backupu, tak aby w skrajnych przypadkach zadania tworzenia kopii zapasowych nie wpływały na wydajność innych aplikacji działających na chronionym komputerze. 

Nośnik odzyskiwania
Ochrona przed utratą hasła. Aby zapewnić bezproblemowe odzyskiwanie typu bare metal, opcjonalnie można umieścić na nośniku odzyskiwania klucz deszyfrujący do zaszyfrowanych plików kopii zapasowych. Taki nośnik odzyskiwania trzeba koniecznie przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ podczas odzyskiwania typu bare metal wykonywanego za pomocą tego nośnika nie będzie już wyświetlana prośba o podanie hasła kopii zapasowej.
Interfejs użytkownika

Obsługa azjatyckich ustawień regionalnych systemu operacyjnego. Obecnie narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows można instalować w systemach operacyjnych z azjatyckimi ustawieniami regionalnymi. Wcześniej nie nadawało się ono do użytku z powodu nieprawidłowo rozmieszczonych elementów interfejsu użytkownika. 

Eksperymentalna obsługa monitorów z wysoką wartością DPI. Obecnie z interfejsu użytkownika lepiej korzysta się przy ustawieniach DPI przekraczających 100%. Wymagało to zmiany czcionki interfejsu użytkownika, zmiany rozmiaru wszystkich okien dialogowych i dostosowania położenia niektórych elementów interfejsu, stąd użytkownicy nowej wersji zauważą jej nieco inny wygląd.

Powiadomienia o aktualizacjach. Nowe aktualizacje można pobierać i instalować bezpośrednio z poziomu paska powiadomień w panelu sterowania narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows — wystarczy kliknąć odpowiednie łącze.

Liczne ulepszenia interfejsu użytkownika. Użytkownicy tej wersji zauważą także wiele ulepszeń interfejsu użytkownika. Przykładowo zgodnie z życzeniami wielu użytkowników obecnie można się cofnąć ze strony podsumowania w kreatorze zadania backupu, etykiety narzędzi w widoku sesji backupu zawierają sygnaturę czasową, przeglądarka kopii zapasowych Veeam ma nowocześniejszy wygląd i nie tylko.

Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication

Usprawnione przywracanie błyskawiczne. W rozwiązaniu Veeam Backup & Replication 9.5 dodaliśmy możliwość błyskawicznego odzyskania DOWOLNEJ kopii zapasowej na maszynę wirtualną Microsoft Hyper-V. Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows zbiera dodatkowe informacje o konfiguracji sprzętowej chronionego komputera, aby usprawnić proces przywracania błyskawicznego (na przykład w celu prawidłowego określenia rozmiaru maszyny wirtualnej).

Usprawnione odzyskiwanie elementów aplikacji. Funkcja odzyskiwania elementów aplikacji w narzędziach Veeam Explorer™ dla Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL Server i Oracle obecnie korzysta z metadanych zebranych przez mechanizm przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji dostępny w narzędziu Veeam Agent dla Microsoft Windows Server. Pozwala to automatycznie zamontować wszystkie wymagane pliki aplikacji, co upraszcza i przyspiesza proces przywracania.

Obsługa repozytorium Scale-out Backup Repository. Dodaliśmy obsługę repozytoriów Scale-out Backup Repository jako docelowych lokalizacji kopii zapasowych.

Obsługa rozwiązania Veeam Backup Free Edition. Instalacja płatnej licencji agenta w rozwiązaniu Veeam Backup Free Edition powoduje, że odblokowywane są funkcje zarządzania repozytorium kopii zapasowych, zadania powielania kopii zapasowych i archiwizacji na taśmie, pełne możliwości odzyskiwania elementów aplikacji w narzędziach Veeam Explorer oraz inne funkcje (tylko w odniesieniu do kopii zapasowych tworzonych przez agenta).

Serwer licencji. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication lub narzędzie Veeam Backup Enterprise Manager działa jako serwer dystrybucji licencji agentów. Licencje agentów zaimportowane na te serwery są automatycznie przekazywane do wszystkich połączonych nielicencjonowanych agentów lub na nich aktualizowane. Wersja Workstation lub Server jest przypisywana automatycznie na podstawie typu systemu operacyjnego (klienckiego lub serwerowego), jednak to przypisanie licencji można zmodyfikować ręcznie.

Veeam Enterprise Manager
Przywracanie jednym kliknięciem. Obecnie za pomocą narzędzia Veeam Backup Enterprise Manager można przeglądać zawartość kopii zapasowych utworzonych przez agenta oraz wyszukiwać i przywracać z nich pojedyncze pliki. Uwaga: funkcja wyszukiwania wymaga, aby podczas tworzenia kopii zapasowej zostało wykonane indeksowanie systemu plików. Funkcja przywracania jednym kliknięciem jest dostępna tylko w narzędziu Veeam Agent dla Microsoft Windows Server.
Samoobsługowy portal przywracania plików. Obecnie kopie zapasowe tworzone przez narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows są obsługiwane w samoobsługowym portalu przywracania plików, dzięki któremu użytkownik z uprawnieniami administratora lokalnego na chronionym komputerze może przeglądać zawartość kopii zapasowych oraz wyszukiwać i przywracać pojedyncze pliki.
Inne

Certyfikat dotyczący systemu Windows 10. Veeam Agent dla Microsoft Windows ma certyfikat zgodności z systemem Windows 10 przyznany przez firmę Microsoft.

Podpisy cyfrowe. Aby ograniczyć fałszywe alarmy programów antywirusowych, wszystkie pliki produktu podpisaliśmy cyfrowo.

Większe bezpieczeństwo. Obecnie w interfejsie użytkownika narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows do zmiany ustawień agenta i zadań backupu wymagane są podwyższone uprawnienia.

Nowe zdarzenia systemu Microsoft Windows. Udoskonaliliśmy i wydłużyliśmy listę obsługiwanych zdarzeń systemu Windows, aby umożliwić lepsze śledzenie operacji backupu przy użyciu narzędzi do monitorowania dziennika zdarzeń. Użytkownicy już korzystający z takich narzędzi powinni pamiętać, że nazwa produktu uległa zmianie, co może wpłynąć na istniejącą konfigurację.