https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvd2hhdHMtbmV3LW1pY3Jvc29mdC13aW5kb3dzLWFnZW50Lmh0bWwifQ

Co nowego w narzędziu Veeam Agent
dla Microsoft Windows
?

NOWE narzędzie Veeam® Agent dla Microsoft Windows v3 jest najnowszą wersją czołowego w branży rozwiązania firmy Veeam do zapewniania dostępności obciążeń Windows. Oprócz wielu wcześniej wprowadzonych funkcji narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows v3 zawiera kilka interesujących aktualizacji.

Co nowego w narzędziu Veeam Agent
dla Microsoft Windows

Pełna integracja z najnowszymi technologiami firmy Microsoft
 • Microsoft Windows Server 2019 i Microsoft Windows 10 May Update. Użytkownicy mogą instalować narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows w najnowszych systemach operacyjnych Microsoft Windows w celu zapewnienia ich ochrony.
 • Aplikacje korporacyjne Microsoft 2019. Narzędzie udostępnia obsługę wersji 2019 aplikacji korporacyjnych Microsoft. Obejmuje ona przetwarzanie obrazów z uwzględnieniem specyfiki takich aplikacji jak Microsoft Exchange Server i Microsoft SharePoint oraz odzyskiwanie elementów każdej z tych aplikacji przy użyciu odpowiedniego narzędzia Veeam Explorer™, co pozwala uzyskać docelowe czasy odzyskiwania (RTO) poniżej 15 minut.
Wiele zadań backupu

Tworząc wiele zadań backupu i określając w nich różne harmonogramy wykonywania kopii zapasowych różnych zbiorów danych, można łatwiej osiągnąć pożądane wartości parametru RPO:

 • Wersja Workstation (z repozytorium Veeam Cloud Connect jako lokalizacją docelową). Pliki kopii zapasowych można przechowywać w nieograniczonej liczbie repozytoriów Veeam Cloud Connect. Dodatkowo za pomocą zadania backupu lokalnego można zapisywać kopie zapasowe w środowisku lokalnym na potrzeby szybkiego odzyskiwania.
 • Wersja Server. Można utworzyć nieograniczoną liczbę zadań backupu obejmujących dowolne lokalizacje docelowe, aby realizować nawet najbardziej złożone scenariusze ochrony danych.
Zarządzanie siecią

Definiując zakres reguł sieciowych na potrzeby agentów kopii zapasowych, można efektywniej korzystać z przepustowości sieci. Dostępne są następujące możliwości:

 • Definiowanie zakresu sieci Wi-Fi dozwolonych w zadaniach tworzenia kopii zapasowych
 • Uniemożliwianie backupu za pośrednictwem połączeń taryfowych lub VPN
 • Ustawianie limitu przepustowości na potrzeby ruchu kopii zapasowych
Tworzenie kopii zapasowych dysków USB
Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows umożliwia ochronę dysków USB okresowo podłączanych do komputera — bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na regularne operacje tworzenia kopii zapasowych. Dzięki nowej logice zadanie backupu wykrywa wymienny dysk USB podłączony do komputera i uwzględnia go w kopii zapasowej.
Ogólne
 • Obsługa licencji przenośnych. Aby uprościć zarządzanie i zapobiec niekontrolowanemu wzrostowi liczby licencji, skorzystaj z nowej przenośnej licencji instancyjnej Veeam, zintegrowanej z autonomiczną instalacją narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows.
 • Integracja z Centrum akcji. Bezpośrednia integracja powiadomień narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows z Centrum akcji systemu Windows zapewnia stały dostęp do aktualnych informacji. Powiadomienia dotyczą przypadków wygaśnięcia licencji i potrzeby jej odnowienia, konieczności utworzenia nowego nośnika odzyskiwania oraz dostępności nowej wersji.
 • Ochrona przed uszkodzeniami na poziomie pamięci masowej. Ta funkcja umożliwia okresowe skanowanie plików kopii zapasowych w celu identyfikacji możliwych uszkodzeń danych spowodowanych degradacją pamięci masowej, w której są przechowywane. Uszkodzone bloki danych są automatycznie naprawiane przez pobranie prawidłowych danych z produkcyjnej pamięci masowej, co zwiększa niezawodność tworzenia kopii zapasowych w trybie ciągłym przyrostowym i eliminuje potrzebę wykonywania okresowych kopii pełnych.
 • Defragmentacja i kompaktowanie pliku pełnej kopii zapasowej. Zmniejszanie rozmiaru pliku pełnej kopii zapasowej jest dobrym sposobem na ograniczenie wykorzystania pamięci masowej. Najpierw użytkownik inicjuje fragmentację przez okresowe ponowne tworzenie plików kopii zapasowych w oparciu o faktyczne dane, jednocześnie przenosząc nieaktualne dane do odrębnych plików, które można ręcznie usunąć lub zarchiwizować stosownie do potrzeb.
 • Przechowywanie usuniętych maszyn. Aby nieaktualne pliki kopii zapasowych nie zajmowały miejsca w repozytorium, można zdefiniować okres przechowywania usuniętych maszyn. Kiedy wycofana maszyna z zainstalowanym agentem nie prześle plików kopii zapasowej do repozytorium kopii zapasowych Veeam lub repozytorium Veeam Cloud Connect, rozwiązanie Veeam Backup & Replication lub funkcja Veeam Cloud Connect może wykonać operację czyszczenia i usunąć pliki kopii zapasowych oznaczone do usunięcia zgodnie ze skonfigurowaną wartością okresu przechowywania.
 • Odzyskiwanie na poziomie plików bez konta administratora lokalnego. Gdy agent kopii zapasowych Veeam jest kontrolowany przez narzędzie Veeam Availability Console lub serwer Veeam Backup & Replication, uprawnienie do samoobsługowego odzyskiwania na poziomie plików można przekazać wybranemu użytkownikowi.
 • Nowe interfejsy wiersza poleceń. Gdy wystąpi taka potrzeba, tworzenie nośnika odzyskiwania można uruchomić za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń. Ponadto obecnie podsumowanie zadania backupu zawiera szczegółową składnię wiersza poleceń, co umożliwia integrację zadań z niestandardowymi skryptami lub Harmonogramem zadań systemu Windows.
 • Rozruch w trybie awaryjnym. System operacyjny można uruchomić w trybie awaryjnym bezpośrednio z nośnika odzyskiwania.
 • Wersja nośnika odzyskiwania. Ekran rozruchowy nośnika odzyskiwania zawiera informację o wersji nośnika.