Wymagania systemowe

Veeam Agent dla Microsoft Windows — obsługiwane środowiska

Szczegółową listę wymagań systemowych i obsługiwanych konfiguracji można znaleźć w najnowszych informacjach o wersji narzędzia Veeam® Agent dla Microsoft Windows.  Aby poznać wymagania dotyczące innego produktu Veeam, wybierz go z listy po prawej stronie.

Procesor: x86-64 Pamięć RAM: 2 GB

Miejsce na dysku: 150 MB na potrzeby instalacji

Sieć: 1 Mb/s lub szybsza

Oprogramowanie sprzętowe: BIOS lub UEFI

Szyfrowanie dysku: Microsoft BitLocker (opcjonalnie)

System operacyjny: Obsługiwane są 64- i 32-bitowe wersje klienckich i serwerowych systemów operacyjnych Microsoft Windows. Pełną listę można znaleźć w Informacje o wersji.

Oprogramowanie: Instalator zawiera następujące wymagane programy innych firm i instaluje je automatycznie podczas instalacji produktu:

  • Microsoft .NET Framework 4.6
  • Microsoft SQL Server 2012 Management Objects
  • Microsoft SQL Server System CLR Types

Jeśli narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows ma być używane z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™, na serwerze kopii zapasowych Veeam należy zainstalować rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2 lub nowsze.

Baza danych Microsoft SQL:  Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB Edition (instalowana z produktem)