NEW Veeam Agent dla Microsoft Windows

Veeam Agent dla Microsoft Windows — często zadawane pytania

Co to jest Veeam Agent dla Microsoft Windows?

Veeam® Agent dla Microsoft Windows to prosty agent kopii zapasowych, którego zadaniem jest zapewnianie dostępności obciążeń Windows dzięki tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu fizycznych oraz działających w chmurze serwerów i stacji roboczych, a także urządzeń końcowych użytkowników zdalnych.

Jest on autonomicznym produktem, a nie częścią rozwiązania Veeam Backup & Replication™ lub pakietu Veeam Availability Suite™. Chociaż narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows (wszystkie wersje) można opcjonalnie zintegrować z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication, jest ono autonomicznym produktem, który do poprawnego działania nie wymaga zakupu innych produktów Veeam.

Czy narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows można używać do tworzenia kopii zapasowych serwerów fizycznych? Czy może ono służyć jako narzędzie do backupu serwerów fizycznych w skali przedsiębiorstwa?

BEZPŁATNEJ wersji narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows można używać do tworzenia kopii zapasowych fizycznych serwerów, stacji roboczych i obciążeń w chmurze publicznej opartych na systemie Microsoft Windows (w tym serwerów fizycznych z systemem Windows Server 2016).

Wszystkie wersje narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows obsługują system Windows Server 2016, ale wersja Server zawiera specjalne funkcje serwerowe (np. przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji, indeksowanie i wyszukiwanie plików, funkcje harmonogramu i przechowywania odpowiednie dla serwerów itp.), dzięki którym stanowi optymalny wybór do backupu serwerów fizycznych w skali przedsiębiorstwa.

Czy istnieje minimalna wielkość zakupu licencji narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows?

W przypadku wersji Workstation należy kupić co najmniej pięć (5) licencji narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows. W przypadku wersji Server nie obowiązuje minimalna wielkość zakupu — można kupić dowolną liczbę licencji.

Czy w przypadku korzystania z BEZPŁATNEJ wersji narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows można tworzyć kopie zapasowe w repozytorium Veeam?

Tak, BEZPŁATNA wersja narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows umożliwia tworzenie kopii zapasowych w repozytorium Veeam obsługiwanym przez licencjonowany serwer Veeam Backup & Replication. Jednak kopii zapasowych w repozytorium Veeam nie mogą jednocześnie tworzyć wersja BEZPŁATNA i płatna agentów Veeam — należy się zdecydować na używanie wyłącznie agentów bezpłatnych lub wyłącznie płatnych.

Jakie są zasady pomocy technicznej do narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows?

Licencje BEZPŁATNE narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows są obsługiwane zgodnie z zasadami pomocy technicznej firmy Veeam dotyczącymi produktów BEZPŁATNYCH. Zgodnie z tymi zasadami firma Veeam udostępnia użytkownikom pomoc techniczną, ale nie określa związanych z nią docelowych czasów reakcji ani gwarancji. W przypadku wystąpienia problemu w produkcie BEZPŁATNYM prosimy utworzyć zgłoszenie serwisowe w interfejsie produktu i wysłać je do nas do analizy lub odwiedzić specjalne forum Veeam Agent for Microsoft Windows w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Licencje Workstation i Server narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows obejmują pomoc techniczną w trybie 24.7.365 przez cały okres licencji, czyli przez rok lub trzy (3) lata.

Co zrobić w przypadku wystąpienia problemu dotyczącego funkcji integracji z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication?

Jeśli uważasz, że źródłem problemu nie jest samo narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows (np. jest to ogólny problem z repozytorium kopii zapasowych Veeam) i masz ważną umowę o usługi konserwacji, możesz utworzyć normalne zgłoszenie serwisowe — niezależnie od tego, czy problem jest związany z narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows, czy z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication.

Jeśli problem jest związany z narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows i korzystasz z licencji bezpłatnej, skorzystaj ze specjalnego forum Veeam Agent for Microsoft Windows i ewentualnie utwórz zgłoszenie serwisowe w interfejsie narzędzia.

Czy z narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows można używać funkcji Veeam Cloud Connect?

Tak, można używać funkcji Cloud Connect w celu wysyłania kopii zapasowych fizycznych serwerów i stacji roboczych do repozytorium wybranego usługodawcy.