00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Najlepsze rozwiązanie do backupu i odzyskiwania w systemach Windows i Linux

Hiperdostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

NOWE narzędzia Veeam® Agents dla Microsoft Windows i Linuxa dzięki współpracy z pakietem Veeam Availability Suite™ zapewniają hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Tym samym umacniają rynkową pozycję firmy Veeam — dotychczas proponującej najlepsze produkty do środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V — ponieważ rozszerzają jej ofertę o najlepsze rozwiązanie do zapewniania dostępności dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze.

Veeam Agent dla Linux

Pobierz

BEZPŁATNA 30-dniowa licencja produkcyjna. Bez ograniczeń!

Veeam Agent
dla Microsoft Windows

Pobierz

BEZPŁATNA 30-dniowa licencja produkcyjna. Bez ograniczeń!

Kompleksowe funkcje backupu WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych

Środowisko IT Twojej firmy jest zróżnicowane. Być może dużą rolę odgrywa w nim wirtualizacja, ale w wielu przedsiębiorstwach istnieją środowiska hybrydowe obejmujące serwery fizyczne (Windows, Linux, IBM AIX lub Oracle Solaris) albo instancje chmurowe, których nie można poddać wirtualizacji. Narzędzia Veeam Agent pozwalają zarządzać obciążeniami z poziomu jednej konsoli oraz utrzymywać niskie wartości RTO i RPO przy jednoczesnym ograniczaniu przerw w działalności firmy.
 • Serwery fizyczne 
 • Instancje chmurowe 
 • Mobilne urządzenia końcowe

Ochrona serwerów fizycznych z systemami Microsoft Windows i Linux

Wiele przedsiębiorstw tworzących kopie zapasowe serwerów fizycznych z systemami Windows, Linux i UNIX musi uwzględniać złożone konfiguracje sprzętowe lub wymagania prawne. Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows, Linuxa, IBM AIX Oracle Solaris pozwalają zastąpić przestarzałe narzędzia do backupu serwerów fizycznych, ułatwiając kompleksowe tworzenie kopii zapasowych oraz przyczyniając się do wzrostu wydajności i redukcji kosztów.

Ochrona instancji Microsoft Windows i Linux w chmurze

Ochrona instancji działających w chmurze jest uciążliwa i kosztowna. Dzięki narzędziom Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa można uprościć czynności zarządzania i obniżyć koszty związane z kompleksowym tworzeniem kopii zapasowych instancji w chmurze.

Ochrona komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów

Wiele przedsiębiorstw ma trudności z zapewnieniem niskich wartości RPO w przypadku laptopów i tabletów używanych przez pracowników mobilnych poza siecią firmową. Urządzenia końcowe wymagają szczególnej ochrony, ponieważ od nich zaczyna się większość złośliwych ataków. Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa pomagają w zapewnieniu integralności danych i obniżeniu ryzyka ich utraty z urządzeń końcowych pracowników mobilnych.

NOWOŚĆ Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows v3

Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows v3NOWOŚĆ — jeden z kluczowych komponentów platformy Veeam Availability Platform™ — zapełnia lukę, która występuje w nowoczesnych przedsiębiorstwach dysponujących dużymi, heterogenicznymi lub wielochmurowymi środowiskami IT, oraz umożliwia bardziej elastyczne lokowanie obciążeń dzięki kompleksowemu tworzeniu kopii zapasowych stacji roboczych, serwerów fizycznych i instancji chmurowych z systemem Windows.

Najnowsza wersja narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows zapewnia następujące korzyści:

 • Większa elastyczność backupuNOWOŚĆ. Funkcja obsługi wielu zadań sprawia, że użytkownicy mogą zaoszczędzić czas i zasoby dzięki jednoczesnemu zarządzaniu wieloma zadaniami tworzenia kopii zapasowych serwerów fizycznych i stacji roboczych z systemem Windows.
 • Rozszerzona ochrona urządzeń końcowychNOWOŚĆ. Funkcja backupu dysków zewnętrznych pozwala tworzyć kopie zapasowe zewnętrznych dysków twardych USB, aby chronić krytyczne dane zawarte w kopiach zapasowych urządzeń końcowych oraz łagodzić skutki ewentualnej utraty danych ze stacji roboczych.
 • Funkcje zarządzania sieciąNOWOŚĆ. Rozszerzone funkcje zarządzania siecią sprawiają, że można dbać o pomyślne tworzenie kopii zapasowych za pomocą narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows v3NOWOŚĆ przez ograniczenie wykorzystania sieci na potrzeby połączeń VPN lub taryfowych.
 • I nie tylko!
veeam-agent-for-microsoft-windows.png

NOWOŚĆ Narzędzie Veeam Agent dla Linuxa v3

Narzędzie Veeam Agent dla Linuxa v3NOWOŚĆ — jeden z kluczowych komponentów platformy Veeam Availability Platform™ — zapełnia lukę, która występuje w nowoczesnych przedsiębiorstwach dysponujących dużymi, heterogenicznymi lub wielochmurowymi środowiskami IT, oraz umożliwia bardziej elastyczne lokowanie obciążeń dzięki kompleksowemu tworzeniu kopii zapasowych stacji roboczych, serwerów fizycznych i instancji chmurowych z systemem Linux.

Najnowsza wersja narzędzia Veeam Agent dla Linuxa zapewnia następujące korzyści:

 • Większe możliwości backupu. Dzięki dodaniu obsługi systemu plików B-Tree File System (BTRFS) użytkownicy mogą kompleksowo tworzyć kopie zapasowe całego komputera, wykorzystując w tym celu macierzystą technologię migawek systemu BTRFS.
 • Prostsze tworzenie kopii zapasowychNOWOŚĆ. Przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji Oracle pozwala obniżyć stopień złożoności operacji backupu i przywracania fizycznych serwerów Linux w zarządzanych zadaniach serwera kopii zapasowych.
 • Dodatkowe opcje tworzenia kopii zapasowychNOWOŚĆ. Bezmigawkowy tryb backupu pozwala tworzyć kopie zapasowe krytycznych danych w nieobsługiwanych systemach plików, otwierając drogę do kompleksowego backupu wszystkich firmowych danych.
 • I nie tylko!
veeam-agent-for-linux.png

NOWE Veeam Agents dla IBM AIXOracle Solaris

Rozszerzanie hiperdostępności w skali przedsiębiorstwa

Dzięki narzędziom Veeam Agents dla IBM AIX i Oracle SolarisNOWOŚĆ firma Veeam rozszerza czołowe w branży mechanizmy ochrony danych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, oferując jedno kompleksowe rozwiązanie do ochrony danych, aplikacji i systemów wykorzystywanych w środowisku przedsiębiorstwa.

Kiedyś nowoczesne przedsiębiorstwa chcące zapewnić ochronę serwerów fizycznych musiały korzystać z wielu rozwiązań do ochrony danych, w tym z tradycyjnych narzędzi do backupu. Obecnie dzięki narzędziom Veeam Agents dla IBM AIXOracle SolarisNOWOŚĆ firmy mogą używać produktów Veeam jako podstawowego rozwiązania do ochrony danych oraz zyskać dostęp do platformy Hyper-Availability Platform™ NOWOŚĆ. Ta nowa platforma Veeam pomaga firmom dbać o to, aby dane były stale chronione, zgodne z przepisami i dostępne w razie potrzeby.

veeam-agent-for-unix.png

Wypróbuj

Veeam Agent dla Linuxa

Wypróbuj

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety