00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna
White Paper

Coroczny raport na temat ochrony danych — 2013: Edycja SMB

Vanson Bourne, Market Research Company

Coroczny raport na temat ochrony danych — 2013: Edycja SMB
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: sierpień, 2013
W 85% małych i średnich firm występują problemy związane z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem danych
Z raportu wynika, że 55% firm do 2014 roku zmieni stosowane narzędzie do backupu

Veeam ujawnia wnioski z niedawnego badania dotyczącego ochrony danych w małych i średnich firmach:
  • W 85% małych i średnich firm występują problemy z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem danych spowodowane wysokimi kosztami, w 83% firm — problemy związane niewystarczającymi funkcjami, a w 80% firm — problemy związane ze złożonością
  • 67% środowisk wirtualnych jest objętych tworzeniem kopii zapasowych, co oznacza, że niemal jedna trzecia infrastruktury wirtualnej małych i średnich firm jest pozbawiona ochrony
  • Więcej niż co szósta (ponad 17% ogółu) operacja odzyskiwania danych maszyny wirtualnej z kopii zapasowej wiąże się z problemami
  • 41% małych i średnich firm podało, że godzinny kosz przestoju spowodowanego awarią infrastruktury IT wynosi co najmniej 150 000 USD
Pobierz PEŁNĄ wersję raportu ze szczegółowymi informacjami!
W 85% małych i średnich firm występują problemy związane z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem danych
Z raportu wynika, że 55% firm do 2014 roku zmieni stosowane narzędzie do backupu

Veeam ujawnia wnioski z niedawnego badania dotyczącego ochrony danych w małych i średnich firmach:
  • W 85% małych i średnich firm występują problemy z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem danych spowodowane wysokimi kosztami, w 83% firm — problemy związane niewystarczającymi funkcjami, a w 80% firm — problemy związane ze złożonością
  • 67% środowisk wirtualnych jest objętych tworzeniem kopii zapasowych, co oznacza, że niemal jedna trzecia infrastruktury wirtualnej małych i średnich firm jest pozbawiona ochrony
  • Więcej niż co szósta (ponad 17% ogółu) operacja odzyskiwania danych maszyny wirtualnej z kopii zapasowej wiąże się z problemami
  • 41% małych i średnich firm podało, że godzinny kosz przestoju spowodowanego awarią infrastruktury IT wynosi co najmniej 150 000 USD
Pobierz PEŁNĄ wersję raportu ze szczegółowymi informacjami!
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
O autorze