00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna
White Paper

Wykrywanie zagrożeń i ochrona danych

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: styczeń, 2018

Z perspektywy firm oprogramowanie ransomware należało do najpoważniejszych cyberzagrożeń 2016 roku. Wraz ze wzrostem wartości danych — oraz pojawianiem się nowych technologii — cyberprzestępcy będą nasilać ataki na słabe systemy i repozytoria krytycznych danych. Z badań wynika, że w 2019 r. naruszenia zabezpieczeń danych i straty ważnych informacji będą kosztować firmy na całym świecie około 2,1 biliona USD — czterokrotnie więcej niż w 2015 r.

Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania, które ma już 30-letnią historię i służy hakerom do wymuszania od przedsiębiorstw ogromnych kwot w zamian za przywrócenie dostępu do danych. Ransomware stało się jednym z największych zagrożeń w branży IT, a potencjalni cyberprzestępcy mogą nawet kupować je na wyspecjalizowanych platformach.

Klucz do walki z ransomware stanowi odpowiednie przygotowanie, polegające w głównej mierze na poznaniu przebiegu tego rodzaju ataków i związanego z nimi ryzyka. Natomiast uświadamianie w temacie ransomware stało się niezbędne w przedsiębiorstwach, którym zależy, aby ich pracownicy znali grożące im ryzyko oraz sposoby unikania złośliwych treści w Internecie.

Aby wzbogacić swoją wiedzę na temat ransomware, skorzystaj z tego krótkiego przewodnika, w którym znajdziesz omówienie następujących zagadnień:

  • Historia ransomware i jego wpływ na działalność firm
  • Zagrożenia dla przedsiębiorstw i czynniki, które powinni wziąć pod uwagę administratorzy systemów
  • Środki ostrożności, najlepsze praktyki i sposoby walki z różnymi rodzajami ransomware
  • ...i nie tylko!

Z perspektywy firm oprogramowanie ransomware należało do najpoważniejszych cyberzagrożeń 2016 roku. Wraz ze wzrostem wartości danych — oraz pojawianiem się nowych technologii — cyberprzestępcy będą nasilać ataki na słabe systemy i repozytoria krytycznych danych. Z badań wynika, że w 2019 r. naruszenia zabezpieczeń danych i straty ważnych informacji będą kosztować firmy na całym świecie około 2,1 biliona USD — czterokrotnie więcej niż w 2015 r.

Ransomware to rodzaj złośliwego oprogramowania, które ma już 30-letnią historię i służy hakerom do wymuszania od przedsiębiorstw ogromnych kwot w zamian za przywrócenie dostępu do danych. Ransomware stało się jednym z największych zagrożeń w branży IT, a potencjalni cyberprzestępcy mogą nawet kupować je na wyspecjalizowanych platformach.

Klucz do walki z ransomware stanowi odpowiednie przygotowanie, polegające w głównej mierze na poznaniu przebiegu tego rodzaju ataków i związanego z nimi ryzyka. Natomiast uświadamianie w temacie ransomware stało się niezbędne w przedsiębiorstwach, którym zależy, aby ich pracownicy znali grożące im ryzyko oraz sposoby unikania złośliwych treści w Internecie.

Aby wzbogacić swoją wiedzę na temat ransomware, skorzystaj z tego krótkiego przewodnika, w którym znajdziesz omówienie następujących zagadnień:

  • Historia ransomware i jego wpływ na działalność firm
  • Zagrożenia dla przedsiębiorstw i czynniki, które powinni wziąć pod uwagę administratorzy systemów
  • Środki ostrożności, najlepsze praktyki i sposoby walki z różnymi rodzajami ransomware
  • ...i nie tylko!
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.