00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna
White Paper

Odzyskiwanie po awarii na platformie Microsoft Azure 4 powody, dla których Veeam PN to ułatwia!

Odzyskiwanie po awarii na platformie Microsoft Azure 4 powody, dla których Veeam PN to ułatwia!
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: czerwiec, 2017

Coraz większa popularność chmury, geograficzne rozproszenie przedsiębiorstw oraz dynamiczna globalizacja to główne czynniki, które w 2017 r. i w przyszłości trzeba brać pod uwagę przy wyborze rozwiązania Disaster Receovery as a Service (DRaaS). Jednak utrzymanie jedności organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zapewnienie pracownikom i klientom płynnego i niezakłóconego środowiska użytkowego wymaga spełnienia skomplikowanych wymagań związanych z siecią.

Rozwiązanie Veeam® PN dla Microsoft Azure całkowicie upraszcza realizację tego procesu. Ten nowy i BEZPŁATNY appliance ułatwia łączenie różnych fizycznych sieci i urządzeń końcowych w jedną wirtualną, dedykowaną prywatną sieć firmową , zapewniając kompleksową łączność na potrzeby firmowych obciążeń oraz umożliwiając odzyskiwanie awaryjne na żądanie w chmurze.

Ten dokument zawiera omówienie tego produktu, opis scenariuszy łączności typu lokalizacja-lokalizacja i punkt-lokalizacja oraz krótką listę przykładowych zastosowań. Z dokumentu dowiesz się, jak za pomocą rozwiązania Veeam PN administrator IT może:

  • utworzyć bezpieczne połączenie między zdalnymi biurami i lokalizacjami firmowymi
  • połączyć sieci lokalne i/lub sieci chmury prywatnej na platformie Microsoft Azure
  • umożliwić użytkownikom zdalnym bezpieczną łączność z siecią firmową

Coraz większa popularność chmury, geograficzne rozproszenie przedsiębiorstw oraz dynamiczna globalizacja to główne czynniki, które w 2017 r. i w przyszłości trzeba brać pod uwagę przy wyborze rozwiązania Disaster Receovery as a Service (DRaaS). Jednak utrzymanie jedności organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zapewnienie pracownikom i klientom płynnego i niezakłóconego środowiska użytkowego wymaga spełnienia skomplikowanych wymagań związanych z siecią.

Rozwiązanie Veeam® PN dla Microsoft Azure całkowicie upraszcza realizację tego procesu. Ten nowy i BEZPŁATNY appliance ułatwia łączenie różnych fizycznych sieci i urządzeń końcowych w jedną wirtualną, dedykowaną prywatną sieć firmową , zapewniając kompleksową łączność na potrzeby firmowych obciążeń oraz umożliwiając odzyskiwanie awaryjne na żądanie w chmurze.

Ten dokument zawiera omówienie tego produktu, opis scenariuszy łączności typu lokalizacja-lokalizacja i punkt-lokalizacja oraz krótką listę przykładowych zastosowań. Z dokumentu dowiesz się, jak za pomocą rozwiązania Veeam PN administrator IT może:

  • utworzyć bezpieczne połączenie między zdalnymi biurami i lokalizacjami firmowymi
  • połączyć sieci lokalne i/lub sieci chmury prywatnej na platformie Microsoft Azure
  • umożliwić użytkownikom zdalnym bezpieczną łączność z siecią firmową
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.