00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna
White Paper

Opis rozwiązania: Uzupełnienie strategii konwergentnej infrastruktury IT przy użyciu systemów hiperkonwergentnych Hewlett Packard Enterprise i rozwiązania Veeam

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: czerwiec, 2016

Wdrożenie lub rozszerzenie strategii konwergencji to znakomity sposób na uproszczenie procesów, maksymalne zwiększenie efektywności działu IT oraz umożliwienie skalowalności na miarę zmieniających się potrzeb biznesowych. W przypadku systemów hiperkonwergentnych HPE korzyści wynikające z konwergencji można dodatkowo zwiększyć przez integrację oprogramowania na potrzeby różnych aplikacji.

Jednak nawet po wdrożeniu rozwiązania konwergentnego lub hiperkonwergentnego zapewnienie dostępności aplikacji i danych oraz nieprzerwanej obsługi obciążeń może być trudne. Tworzenie migawek i replikacja wymagają zarządzania przy użyciu ograniczonych zasobów IT oraz wymuszają długotrwałe ręczne procesy przywracania plików, danych i aplikacji.

Dlatego strategię hiperkonwergencji warto uzupełnić, wprowadzając zintegrowane rozwiązanie obejmujące pamięć masową, wirtualizację oraz oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych danych i zapewniania dostępności. Wdrożenie oprogramowania Veeam pozwala rozwiązać częste problemy dotyczące odzyskiwania danych i aplikacji, replikacji, zarządzania kopiami zapasowymi oraz dostępności aplikacji, a tym samym zaoszczędzić sporo czasu i pracy działowi IT.

Wdrożenie lub rozszerzenie strategii konwergencji to znakomity sposób na uproszczenie procesów, maksymalne zwiększenie efektywności działu IT oraz umożliwienie skalowalności na miarę zmieniających się potrzeb biznesowych. W przypadku systemów hiperkonwergentnych HPE korzyści wynikające z konwergencji można dodatkowo zwiększyć przez integrację oprogramowania na potrzeby różnych aplikacji.

Jednak nawet po wdrożeniu rozwiązania konwergentnego lub hiperkonwergentnego zapewnienie dostępności aplikacji i danych oraz nieprzerwanej obsługi obciążeń może być trudne. Tworzenie migawek i replikacja wymagają zarządzania przy użyciu ograniczonych zasobów IT oraz wymuszają długotrwałe ręczne procesy przywracania plików, danych i aplikacji.

Dlatego strategię hiperkonwergencji warto uzupełnić, wprowadzając zintegrowane rozwiązanie obejmujące pamięć masową, wirtualizację oraz oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych danych i zapewniania dostępności. Wdrożenie oprogramowania Veeam pozwala rozwiązać częste problemy dotyczące odzyskiwania danych i aplikacji, replikacji, zarządzania kopiami zapasowymi oraz dostępności aplikacji, a tym samym zaoszczędzić sporo czasu i pracy działowi IT.

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.