00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna
White Paper

VeeamUP, Numer 9: Jak dyrektor IT może sobie zapewnić miejsce w zarządzie

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: listopad, 2015

Jeśli dyrektor IT chce wejść do zarządu firmy oraz mieć istotny głos w opracowywaniu i realizowaniu jej strategii biznesowej, jego rola musi się zmienić. Musi on dobrze poznać wyzwania stojące przed dyrektorami z innych obszarów funkcjonalnych, a także współdziałać z tym gronem w celu osiągnięcia pożądanych efektów.

W tym numerze przedstawiamy głównych członków zarządu i analizujemy, jak dyrektor IT może z nimi współpracować, aby pomóc im w realizacji celów oraz pokazać strategiczną wartość swojego działu w firmie. Bez dyrektora IT zmiany są niemożliwe.

Jeśli dyrektor IT chce wejść do zarządu firmy oraz mieć istotny głos w opracowywaniu i realizowaniu jej strategii biznesowej, jego rola musi się zmienić. Musi on dobrze poznać wyzwania stojące przed dyrektorami z innych obszarów funkcjonalnych, a także współdziałać z tym gronem w celu osiągnięcia pożądanych efektów.

W tym numerze przedstawiamy głównych członków zarządu i analizujemy, jak dyrektor IT może z nimi współpracować, aby pomóc im w realizacji celów oraz pokazać strategiczną wartość swojego działu w firmie. Bez dyrektora IT zmiany są niemożliwe.

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.