00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna
White Paper

Wirtualizacja serwera Exchange 2016: jak zrobić to właściwie

Michael van Horenbeeck, Microsoft Certified Solutions Master, an Exchange Server MVP

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: luty, 2017

Chociaż Microsoft Exchange Server i wirtualizacja są znane już od dawna, wirtualizacja serwera Exchange jest nadal tematem kontrowersyjnym. Przyczyną tego są rozbieżności między najlepszymi praktykami i rekomendacjami dotyczącymi wirtualizacji serwera Exchange z punktu widzenia hypervisora a zaleceniami firmy Microsoft. W związku z tym administratorzy często nie są pewni, które podejście jest najlepsze.

Z niniejszego opracowania white paper czytelnicy dowiedzą się, jak najlepiej zwirtualizować serwer Exchange, dbając jednocześnie o możliwości obsługi wdrożenia bez względu na stosowaną platformę. Choć istnieją mocne argumenty przeciwko wirtualizacji serwera Exchange, warto pamiętać, że w pewnych warunkach jest on wręcz idealnym kandydatem do wirtualizacji.

W artykule opisano, jak najlepiej zwirtualizować serwer Exchange 2016 z perspektywy aplikacji, a także przedstawiono różne zalecenia oraz wytyczne w zakresie obsługiwanej konfiguracji i wyjaśniono, dlaczego są one ważne. Pomimo potencjalnych sprzeczności między zaleceniami pozostaje dużo miejsca na elastyczność, dlatego administratorzy mogą wykorzystać największe zalety wirtualizacji.

Po lekturze tego opracowania będziesz w stanie:

  • ocenić, kiedy warto zwirtualizować serwer Exchange, a kiedy nie;
  • prawidłowo wdrożyć zwirtualizowany serwer Exchange 2016 zgodnie z najlepszymi praktykami firmy Microsoft;
  • chronić dane przy użyciu wbudowanych funkcji serwera Exchange oraz łatwo odzyskiwać dane przy użyciu rozwiązania Veeam® Backup & Replication™.

Chociaż Microsoft Exchange Server i wirtualizacja są znane już od dawna, wirtualizacja serwera Exchange jest nadal tematem kontrowersyjnym. Przyczyną tego są rozbieżności między najlepszymi praktykami i rekomendacjami dotyczącymi wirtualizacji serwera Exchange z punktu widzenia hypervisora a zaleceniami firmy Microsoft. W związku z tym administratorzy często nie są pewni, które podejście jest najlepsze.

Z niniejszego opracowania white paper czytelnicy dowiedzą się, jak najlepiej zwirtualizować serwer Exchange, dbając jednocześnie o możliwości obsługi wdrożenia bez względu na stosowaną platformę. Choć istnieją mocne argumenty przeciwko wirtualizacji serwera Exchange, warto pamiętać, że w pewnych warunkach jest on wręcz idealnym kandydatem do wirtualizacji.

W artykule opisano, jak najlepiej zwirtualizować serwer Exchange 2016 z perspektywy aplikacji, a także przedstawiono różne zalecenia oraz wytyczne w zakresie obsługiwanej konfiguracji i wyjaśniono, dlaczego są one ważne. Pomimo potencjalnych sprzeczności między zaleceniami pozostaje dużo miejsca na elastyczność, dlatego administratorzy mogą wykorzystać największe zalety wirtualizacji.

Po lekturze tego opracowania będziesz w stanie:

  • ocenić, kiedy warto zwirtualizować serwer Exchange, a kiedy nie;
  • prawidłowo wdrożyć zwirtualizowany serwer Exchange 2016 zgodnie z najlepszymi praktykami firmy Microsoft;
  • chronić dane przy użyciu wbudowanych funkcji serwera Exchange oraz łatwo odzyskiwać dane przy użyciu rozwiązania Veeam® Backup & Replication™.
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
O autorze