Satış Hattı: +33 (805) 080 476 | 10:00 - 20:00 TRT | ENG, DEU, FRA, RUS
Türkçe

YENI Veeam Backup & Replication 9.5

Veeam Availability Suite'in bir Parçası

Sürüm Karşılaştırması

Veeam Backup & Replication Özelliği
Standard Sürüm
Enterprise Sürümü
Enterprise Plus Sürümü Notlar
Yüksek Hızlı Kurtarma
Sanal makinenin tamamının kurtarılması
Tam sanal makine kurtarma       Orijinal ana bilgisayarın veya farklı bir ana bilgisayarın tamamını kurtarın. Yalnızca değişen blokların geri yüklenmesi için hızlı geri alma işlevini içerir.
Instant VM Recovery® (Anında Sanal Makine Kurtarma)       Bir sanal makineyi normal yedekleme depolamasındaki bir yedekleme dosyasından doğrudan çalıştırarak kullanıcılara verilen hizmeti hızla yeniden sağlayın.
Sanal makine dosyalarını ve sanal diski kurtarma       Farklı sanal makine dosyalarını (VMX gibi) ve sanal diskleri kurtarın.
Veeam Restore to Microsoft Azure       İş yerlerinde Windows veya Linux tabanlı sanal makineleri, fiziksel sunucuları ve uç noktalarını geri yükleyin veya doğrudan Microsoft Azure’a geçiş yapın.
Dosya seviyesinde kurtarma
Instant File-Level Recovery (Anında Dosya Seviyesinde Kurtarma)       Dosyaları; Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris ve Unix tarafından kullanılan 19 yaygın dosya sisteminden kolayca kurtarın.3
Öğe seviyesinde kurtarma
Storage Snapshots için Veeam Explorer™1      

Depolama snapshot'larından tek tek sanal makineleri, konuk dosyaları ve uygulama öğelerini geri yükleyin (depolama iş ortaklarının tam listesine bakın)

Microsoft Active Directory için Veeam Explorer sınırlı Tüm sürümler, LDIFDE formatında dışarıya aktarma veya Active Directory’ye geri yükleme aracılığıyla tek bir kullanıcı ve bilgisayar hesabının geri yüklenmesini ve şifreleri geri yükleme özelliğini destekler. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, çoklu seçim geri yüklemeyi ve konteynır geri yüklemeyi, Grup İlkesi Nesneleri’ni (GPO) geri yüklemeyi, Active Directory ile entegre DNS kayıtlarını geri yüklemeyi ve Yapılandırma Bölümü nesnelerini geri yüklemeyi de içerir.
    Kullanıcı ve bilgisayar şifrelerinin kurtarılması da dahil olmak üzere, kullanıcılar, gruplar, bilgisayar hesapları ve kişiler gibi Active Directory (AD) nesne türlerinin tümünü arayıp geri yükleyin. Tüm sürümler, LDIFDE formatında dışarıya aktarma veya AD’ye geri yükleme aracılığıyla tek bir kullanıcı ve bilgisayar hesabının geri yüklenmesini ve şifreleri geri yükleme özelliğini destekler. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, çoklu seçim geri yüklemeyi ve konteynır geri yüklemeyi, Grup İlkesi Nesneleri’ni (GPO) geri yüklemeyi, AD ile entegre DNS kayıtlarını geri yüklemeyi ve Yapılandırma Bölümü nesnelerini geri yüklemeyi de içerir.
Microsoft Exchange için Veeam Explorer sınırlı Tüm sürümler; kaydetme, gönderme ve PST dışa aktarma aracılığıyla Exchange posta kutusu ögesi geri yüklemeyi desteklemektedir. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, orijinal posta kutusuna geri yüklemeyi destekler.
   

Farklı Exchange öğeleri (e-postalar, randevular, notlar, kişiler vb.), çevrimiçi arşiv posta kutuları ve kalıcı silinmiş öğelerin öğe seviyesinde kurtarılması için Microsoft Exchange 2010, 2013 ve 2016 yedeklerinin anlık görünümüne sahip olun. Arama sonucu, boyut tahmini ve detaylı dışa aktarma raporlarının da dahil olduğu kapsamlı e-bulma işlevinden faydalanın.

Tüm sürümler; kaydetme, gönderme ve PST dışa aktarma aracılığıyla Exchange posta kutusu ögesi geri yüklemeyi desteklemektedir. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri orijinal posta kutusuna geri yüklemeyi destekler.

Microsoft SQL Server için Veeam Explorer sınırlı Tüm sürümler, SQL veritabanı dosyalarının yerel olarak zamanda belirli bir noktadan dışa aktarılmasını desteklemektedir. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, ajansız işlem günlüğü yedekleme ve yeniden yüklemeyi, veri tabanlarının işlem düzeyinde kurtarılmasını ve SQL nesnelerinin (tablo, depolanmış prosedürler, görünümler vb.) orijinal veya yeni SQL Server'a geri yüklenmesini destekler.
   

Kapsamlı SQL bilgisine veya veritabanı ile işlem kayıt dosyalarında arama yapmaya gerek olmadan farklı SQL veritabanlarınızı kolayca geri yükleyin.

Tüm sürümler, SQL veritabanı dosyalarının yerel olarak zamanda belirli bir noktadan dışa aktarılmasını desteklemektedir. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, aracısız işlem günlüğü yedekleme ve yeniden yüklemeyi, veri tabanlarının işlem düzeyinde kurtarılmasını ve SQL nesnelerinin (tablo, depolanmış prosedürler, görünümler vb.) orijinal veya yeni SQL Server'a geri yüklenmesini destekler.

Microsoft SharePoint için Veeam Explorer sınırlı Tüm sürümler; kaydetme, gönderme ve dışa aktarma aracılığıyla SharePoint öğe geri yüklemeyi destekler. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, bir sitenin ve site koleksiyonlarının tamamının geri yüklenmesinin yanı sıra, orijinal konuma geri yüklemeyi de destekler.
   

Farklı SharePoint öğelerinin ve sitelerin tamamının hızlı kurtarılması için gelişmiş arama ve göz atma özellikleri ile SharePoint yedeklerine anında görünürlük kazandırın.

Tüm sürümler; kaydetme, gönderme ve dışa aktarma aracılığıyla SharePoint öğe geri yüklemeyi destekler. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, bir sitenin tamamının geri yüklenmesinin yanı sıra, orijinal konuma geri yüklemeyi de destekler.

Oracle için Veeam Explorer      

Kapsamlı Oracle bilgisine veya veritabanı ile işlem kayıt dosyalarında arama yapmaya gerek kalmadan farklı Oracle veritabanlarınızı kolayca geri yükleyin.

Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, aracısız işlem günlüğü yedeklemeyi, arşivlenmiş günlük yönetimini ve veri tabanlarının orijinal veya yeni Oracle sunucusuna işlem düzeyinde kurtarılmasını destekler.

U-AIR® (Universal Application-Item Recovery - Evrensel Uygulama Ögesi Kurtarma)       Sanal makineyi doğrudan izole bir ortamda yedekleme dosyasından başlatarak ve uygulamaya yerel yönetim araçları ile erişerek PostgreSQL ve MySQL veri tabanları da dahil sanallaştırılmış HER TÜRLÜ uygulama için farklı nesneleri kurtarın.
Self servis
Yardım masası operatörleri için tek tıkla dosya ve sanal makine kurtarma portalı       Web kullanıcı arayüzü aracılığıyla tek tıkla konuk dosyaları ve sanal makineleri geri yükleyin.
Yardım masası operatörleri için Microsoft Exchange öğe kurtarma portalı       Web kullanıcı arayüzü aracılığıyla tek tıkla kayıp posta kutusu öğelerini orijinal posta kutusuna geri yükleyin.
Microsoft SQL DBA'ları için veritabanı kurtarma portalı       Web kullanıcı arayüzü aracılığıyla tek tıkla farklı veritabanlarını orijinal sunucuya veya yeni bir SQL sunucusuna geri yükleyin.
Uygulama sahipleri için self servis dosya geri yükleme portalı       Otomatik sanal makine algılaması olan dosya geri yükleme portalı ve yerel yönetici grup üyeliği tabanlı otomatik atama.
Kurtarma delegasyonu       Farklı sanal makinelerin ve sanal makine gruplarının kurtarılmasını yerel BT personeli, uygulama sahipleri ve bölüm personeli gibi belirli kullanıcılara ve gruplara atayarak tüm web kullanıcı arayüzü kurtarma özellikleri için tam self servisi etkinleştirin.
Veri Kaybı Önleme
Yedekleme
Uygulama farkındalı, imaj tabanlı yedekler       Gelişmiş, uygulama farkındalı işleme ile (işlem günlük kesme dahil) imaj seviyesinde uygulama tutarlı sanal makine yedekleri oluşturun.
VeeamZIP™       Arşiv amaçlı olarak canlı sanal makinelerin geçici olarak yedeklenmesini kolaylaştırın.
Hızlı Yedekleme       Mevcut yedekleme göreviyle birlikte farklı sanal makinelerin artımlı yedeklemelerini hızla gerçekleştirin.
ROBO Konuk Etkileşim Proxy'si       Uygulama farkındalı işleme ve konuk dosya sistemi dizin oluşturma sırasında çok sayıda uzak ofis/şube (ROBO) sayesinde ölçeklenebilirliği kurumsal düzeydeki şirketler için kolaylaştırın ve merkezi yedekleme sunucusu üzerindeki yükü azaltın.
Yedekleme I/O kontrolü   sınırlı Enterprise sürümünde genel bir gecikme süresi ayarı bulunmaktadır. Enterprise Plus sürümü her bir veri deposu için ayar özelleştirme imkanı sunar.
  Yedekleme ve replikasyon etkinliklerinin, üretim iş yüklerine ayrılan depoların kullanılabilirliğini etkilemediğinden emin olmak için üretim veri depolarının kabul edilebilen en yüksek I/O gecikme süresi seviyesini belirlemenize olanak tanır. Enterprise sürümünde genel bir gecikme süresi ayarı bulunmaktadır. Enterprise Plus sürümü her bir veri deposu için ayar özelleştirme imkanı sunar.
Depolama Snapshot'larından Yedekleme (depolama iş ortaklarını görüntüleyin)2      

Dünyanın başlıca depolama sağlayıcıları tarafından sunulan snapshot'lardan, üretime herhangi bir etkisi olmadan, istediğiniz sıklıkta görüntü tabanlı yedekler ve replikalar oluşturun.

NetApp SnapMirror ve SnapVault1’tan ve Nimble Replike Kopyalarından1 Yedekleme       Birincil depolama sistemi yerine NetApp SnapMirror veya SnapVault ve Nimble Replike Kopyaları ikincil depolama sistemlerinden sanal makine verilerini alarak ana depolamanız üzerinde yedekleme etkinliklerinizin oluşturduğu ilave etkiyi kaldırın.
NetApp veya Nimble depolarına1 ikincil yedekleme SnapShot SnapShot
SnapMirror
SnapShot
SnapMirror
SnapVault
Replike kopya
FAS, FlexArray (V Serisi), Data ONTAP Edge VSA ve IBM N serisi veya Nimble CS ve AF serisi diziler de dahil olmak üzere, NetApp Data ONTAP tabanlı depolara ikincil, uygulama tutarlı depolama snapshot'ı tabanlı yedekler oluşturun.
Yedeklerin depolanması
Sentetik tam yedekleme       Zamandan ve disk alanından tasarruf sağlayan sonsuz artımlı yedekler oluşturarak periyodik tam yedeklere olan ihtiyacı ortadan kaldırın.
Yerleşik veri tekilleştirme, sıkıştırma ve takas dışlama       Yerleşik veri tekilleştirme ile yedekleme depolama gereksinimlerini ve veri trafiğini azaltın. Çoklu sıkıştırma seçenekleri, depolama tüketimi ile performans ve yedekleme proxy yükü arasındaki dengeyi kurmanızı sağlar; geçici dosyaları yedek dışında tutma ise yedek kullanım alanını azaltır ve performansı geliştirir.
BitLooker™
      NTFS Ana Dosya Tablosu’nu (MFT) analiz ederek silinmiş dosyalara ait blokları tespit eder ve bu blokları imaj seviyesi işlemede atlayarak yedek dosya boyutlarını ve replikasyon bant genişliği tüketimini azaltır.
Yedek Kopyalama işleri       Sanal makine yedeklerinizin tamamını veya bunlar arasından seçtiklerinizi dilediğiniz felaket kurtarma depolama konumuna otomatik olarak kopyalayın. Kopyaların kullanılabilir ve güvenilir olduğundan emin olmak için doğrulama ve düzeltmeyi de içerir.
Veeam Cloud Connect Backup       Tamamen entegre, hızlı ve güvenli bir yolla, seçtiğiniz bir hizmet sağlayıcı aracılığıyla, yedeklerinizi iş yeri dışına taşıyarak bulut ortamına yedekleyin ve buluttan geri yükleyin.
Uçtan uca şifreleme sınırlı Uçtan uca AES 256 bit şifreleme sayesinde, yerleşik sıkıştırma ve WAN hızlandırma veri azaltma oranları üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan, yedekleme verilerini ve ağ transferlerini koruma altına alın. Tüm sürümler, dosyaların kaynakta (yedekleme sırasında), hareket halindeyken (ağ trafiği) ve hareketsizken (teyp) şifrelenmesini içerir. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, kayıp şifre korumayı da içerir.
    Uçtan uca AES 256 bit şifreleme sayesinde, yerleşik sıkıştırma ve WAN hızlandırma veri azaltma oranları üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan, yedekleme verilerini ve ağ transferlerini koruma altına alın.
Yerel teyp desteği sınırlı Tüm sürümler Windows, Linux ve sanal makine yedek dosyalarının teybe kopyalanmasını destekler. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, yedekleme işlerine tam entegrasyonu ilave eder ve sanal makineler ile teypteki ve medya kasalarındaki geri yükleme noktalarının takibini destekler. Bu sürümler ayrıca, genel medya havuzları (birden çok teyp kütüphanesi kapsayan) desteğini ve Dede-Baba-Torun (DBO) saklamayı basitleştirmek için özel bir medya havuzu türünü de içerir.
   

Dosyaları ve sanal makine yedeklerini, ortamınızdaki herhangi bir Microsoft Windows sunucusuna bağlı olan bağımsız teyplere, teyp kütüphanelerine veya sanal teyp kütüphanelerine yedekleyip arşivleyin.

Tüm sürümler Windows, Linux ve sanal makine yedek dosyalarının teybe kopyalanmasını destekler. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, yedekleme işlerine tam entegrasyonu ilave eder ve sanal makineler ile teypteki ve medya kasalarındaki geri yükleme noktalarının takibini destekler. Bu sürümler ayrıca, genel medya havuzları (birden çok teyp kütüphanesi kapsayan) desteğini ve Dede-Baba-Torun (DBO) saklamayı basitleştirmek için özel bir medya havuzu türünü de içerir.

Proxy önceliği       Görevleri oluşturmayı basitleştirin ve proxy’ler ile yedekleme havuzları arasındaki doğrudan bağlantıları eşleştirin.
Veri tekilleştirici depolama entegrasyonları       Veri tekilleştirici depolama entegrasyonlarına (Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst ve ExaGrid Hızlandırılmış Veri Taşıyıcısı) yedekleme yaparak daha hızlı yedekleme performansı elde edin.
Veri tekilleştirici depolama için sanal makine başına yedekleme dosyaları       Veri tekilleştirici depolamaya yedeklenirken, yedekleme performansını artırmak için her bir sanal makineyi ayrı bir yedekleme dosyasında saklayın. Bu işlem, birden fazla eş zamanlı yazma akışı sağlamak için paralel sanal makine işlemeden faydalanarak gerçekleştirilir.
Dosya seçmeli, imaj düzeyi işleme       Yedekleme ve replikasyon sırasında farklı dosyaları ve klasörleri dışarıda bırakarak, transfer edilip depolanması gereken veri miktarını azaltın.
Yerleşik WAN Hızlandırma   sınırlı Enterprise sürümü yalnızca Veeam Cloud Connect hedeflerine giden Yerleşik WAN Hızlandırma’yı desteklemektedir. Enterprise Plus sürümü, herhangi bir hedefe giden Yerleşik WAN Hızlandırma’yı desteklemektedir.
  Aracısız Yedek Kopyalama işleri ile yedeklerinizi iş yeri dışına 50 kat daha hızlı bir şekilde taşıyarak bant genişliğinden tasarruf edin.
Scale-out Backup Repository™   sınırlı
  Farklı depolama cihazları üzerinde özet düzeyi sağlayarak yedekleriniz için tek bir sanal yedekleme deposu havuzu oluşturun. Lütfen unutmayın: Enterprise sürümünün satın alınmasıyla kullanıcılar, üç aktif kapsam ve üç pasif kapsam (bakım moduna yerleştirilmiştir) ile Scale-out Backup Repository oluşturabilir. Enterprise Plus Sürümü havuz veya kapsam sayısında herhangi bir sınır getirmez.
Replikasyon
Imaj tabanlı sanal makine replikasyonu       Sanal makineleri yüksek kullanılabilirlik için iş yerinde veya felaket kurtarma için iş yeri dışında replike edin.
Veeam Cloud Connect Replication       Seçtiğiniz bir DRaaS (Hizmet olarak Felaket Kurtarma) sağlayıcısı aracılığıyla tam entegre, hızlı ve güvenli bulut tabanlı felaket kurtarma ile iş için kritik uygulamalarınızın kesintisiz çalışırlığını sağlayın.
Kontrollü failover ve failback operasyonları       Replika geri alma ve kontrollü failover ve failback.
Yedekten replikasyon       Üretimi etkilemeden, doğrudan sanal makine yedek dosyalarından replika oluşturun.
Planlanmış yük devretme       Sıfır veri kaybıyla veri merkezi geçişlerini kolaylaştırın.
Tek tıkla Failover otomasyonu       Planlanmamış kesinti süresini en aza indirmek için dahili Failover Otomasyonunu kullanan tek tıkla Failover Planlaması.
Yerleşik WAN Hızlandırma   sınırlı Enterprise sürümü yalnızca Veeam Cloud Connect hedeflerine giden Yerleşik WAN Hızlandırma’yı desteklemektedir. Enterprise Plus sürümü, herhangi bir hedefe giden Yerleşik WAN Hızlandırma’yı desteklemektedir.
 

Replikaları 50 kat daha hızlı bir şekilde iş yeri dışına taşıyıp bant genişliğinden tasarruf edin.

Enterprise sürümü yalnızca Veeam Cloud Connect hedeflerine giden Yerleşik WAN Hızlandırma’yı desteklemektedir. Enterprise Plus sürümü, herhangi bir hedefe giden Yerleşik WAN Hızlandırma’yı desteklemektedir.

Doğrulanmış Kurtarılabilirlik
SureBackup®       Sanal makineyi doğrudan yedekleme dosyasından (tam sanal makine geri yüklemesi gerektirmez) çalıştırarak yedeklenmiş sanal makinelerden her birinin kurtarılabilirliğini otomatik olarak test edip doğrulayın. Özelleştirilmiş uygulama test komut dosyaları için desteği de içerir.
SureReplica1       Özelleştirilmiş uygulama test komut dosyaları için destek de dâhil olmak üzere, replika sanal makinelerin her birini otomatik olarak test edip doğrulayın.
Kullanılabilir Veriler
On-Demand Sandbox™ (İsteğe Bağlı Korumalı Alan)       Bir veya daha fazla sanal makineyi; sorun giderme, test yapma ve eğitim verme amacıyla izole bir ortamda doğrudan yedekten çalıştırın ve iş faaliyetlerini etkilemeden üretim ortamının çalışan bir kopyasını kullanın.
Depolama Snapshot'ları için On-Demand Sandbox (İsteğe Bağlı Korumalı Alan1       Hızlı, kolay test etme ve sorun giderme için üretim ortamınızın eksiksiz, izole kopyalarını hızlıca oluşturmak amacıyla depolama snapshot'larını kullanın.
Tam Görünürlük
VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V için Destek       VMware vSphere 4.1 ve Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 ile bu programların daha yeni sürümleri için destek. İki hipervizörü tek bir konsoldan görüntüleyin.
Veeam Agent'lar için Yerleşik Yönetim YENİ
      Linux için Veeam Agent ve Microsoft Windows için Veeam Agent'ın Ajan Lisansları ayrı olarak satılır. Merkezi kullanım ve yönetim, tüm yedekleri, geri yüklemeleri ve Microsoft Windows yük devretme kümesi desteğini tamamen görmek için tek konsol dahildir.
vSphere Web Client plug-in (VSphere Web İstemicisi Eklentisi)1       VeeamZIP ve Quick Backup'ı çalıştırın, yedeklemeleri izleyin, korunmayan sanal makineleri kolayca tespit edin ve kapasite planlamayı basitleştirin; tüm bunları doğrudan vSphere'den gerçekleştirin.
Bağımsız konsol       Dizüstü ve masaüstüne yapılan yüklemelerde konsolu yedekleme sunucusundan ayrı bir yere yükleyerek yedekleme sunucusuna açılan Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) oturumlarını ortadan kaldırın.
Merkezi Yönetim Web Arayüzü (Veeam Enterprise Manager) sınırlı Tüm sürümler, çoklu yedekleme sunucuları genelinde izleme ve raporlama ile işleri başlatıp durdurma yeteneklerini içerir. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, tam iş yönetimi işlevini ve geri yükleme yapma yeteneğini de içerir.
   

Çoklu yedekleme sunucuları federasyonu, merkezi raporlama ve birleştirilmiş uyarılar da dahil olmak üzere, dağıtık kurulumunuzun birleştirilmiş web tabanlı görünümüne, farklı yedekleme sunucularında oturum açmak zorunda kalmadan tek bir konsoldan erişin.

Tüm sürümler, çoklu yedekleme sunucuları genelinde izleme ve raporlama ile işleri başlatıp durdurma yeteneklerini içerir.

Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, tam iş yönetimi işlevini ve geri yükleme yapma yeteneğini de içerir.

Konuk dosya sistemi kataloglama. sınırlı Tüm sürümler, diskte bulunan yedeklerdeki konuk dosyaların kataloğunu sağlar. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, arşivlenmiş yedekleme dosyalarının kataloğunu da sağlar ve doğrudan arama sonuçlarından tek tıkla geri yükleme yapılması özelliğini sunar.
   

Farklı dosyaların çaba harcanmadan aranmasını ve silinme zamanı veya dosya konumunu tam olarak bilmeden dosyanın bulunup geri yüklenebilmesini mümkün kılan konuk dosya kataloğu.

Tüm sürümler, diskte bulunan yedeklerdeki konuk dosyaların kataloğunu sağlar. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri, arşivlenmiş yedekleme dosyalarının kataloğunu da sağlar ve doğrudan arama sonuçlarından tek tıkla geri yükleme yapılması özelliğini sunar.

vCloud Director desteği1 sınırlı Tüm sürümler, vCloud Director altyapısının entegre görünürlüğünü, VeeamZIP aracılığıyla yedeklemeyi (vApp ve sanal makine meta verileri ile öznitelikleri dahil) ve vCloud'a doğrudan geri yüklemeyi sağlar. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri aynı zamanda vCloud sanal makinelerinin zamanlanmış artımlı yedekleme görevini destekler.
sınırlı Tüm sürümler, vCloud Director altyapısının entegre görünürlüğünü, VeeamZIP aracılığıyla yedeklemeyi (vApp ve sanal makine meta verileri ile öznitelikleri dahil) ve vCloud'a doğrudan geri yüklemeyi sağlar. Enterprise ve Enterprise Plus sürümleri aynı zamanda vCloud sanal makinelerinin zamanlanmış artımlı yedekleme görevini destekler.
 

vApp ve sanal makine meta verisi ile özniteliklerini yedekleyin; hızlı kullanıma alınan sanal makineler için tam destekle vApps ve sanal makineleri doğrudan vCloud'a geri yükleyin.

Tüm sürümler, vCloud Director altyapısının entegre görünürlüğünü, VeeamZIP aracılığıyla yedeklemeyi (vApp ve sanal makine meta verileri ile öznitelikleri dahil) ve vCloud'a doğrudan geri yüklemeyi sağlar. Enterprise sürümü, vCloud sanal makinelerde işlerin planlı ve artımlı yedeklemesini desteklemenin yanı sıra RESTful API aracılığıyla müşteri portalı entegrasyonunu da destekler. Enterprise Plus sürümü; self servisi, Enterprise Manager aracılığı ile kiracı tarafından yönetilen yedekleme ve geri yüklemeyi ve bunların yanı sıra yerel vCloud Director kimlik doğrulamasını da destekler.

Diğer yetenekler
Çoklu depolama erişim seçenekleri       Hipervizör I/O yığını aracılığıyla ya da LAN üzerinden, doğrudan SAN'dan ve NFS depolamadan yedekleme ve replikasyon yapın.
Değişen blok takibi       Yedekleme zamanını en aza indirin ve daha sık yedekleme ve replikasyona olanak sağlayın. Hem VMware hem de Hyper-V'de desteklenir.
Dosya Yöneticisi       Dosya yönetimini (Veeam FastSCP™) operatör konsoluna entegre eder.
Quick Migration1       VMware vMotion, Storage vMotion ve Veeam tarafından sağlanan geçiş teknolojisini kullanarak VMware sanal makinelerinin ana bilgisayarlar ve veri depoları arasında geçiş yapmasını sağlayın.
Görev otomasyonu sınırlı Enterprise Plus sürümü RESTful API'yi de desteklemektedir.
sınırlı Enterprise Plus sürümü RESTful API'yi de desteklemektedir.
  Tüm sürümler Powershell’i destekler. Enterprise Plus sürümü RESTful API'yi de desteklemektedir.
1 Sadece VMware
2 Sadece VMware, ancak Hyper-V için de yerel olarak desteklenir
3 Bazı dosya sistemleri sadece VMware için desteklenir
Deneme sürümü indirin
Deneme sürümünün hiçbir işlevsel sınırlaması yoktur

Çevrimiçi eğitim videolarını izleyin

Canlı veya oturumu kaydedilen Veeam Sistem Mühendisi

Şimdi deneyin

Veeam'i laboratuvarınızda kullanın

Nasıl satın alınır

Lisanslama seçenekleri, fiyatlandırma ve paketleme