https://login.veeam.com/tr/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vdHIvd2hhdHMtbmV3LWF2YWlsYWJpbGl0eS1jb25zb2xlLmh0bWwifQ
+33 (805) 080 476 | 10:00 - 20:00 TRT
TR

Veeam Availability Console'daki Yenilikler Nelerdir?

Veeam® Availability Console, özellikle bir yönetilen hizmetler işletmesi kurmak ve devam ettirmek isteyen Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) ortakları ve bayileri için geliştirilen, bulut özelliğine sahip bir platformdur. Veeam Availability Console aracılığıyla özel bağlantı gereksinimleri olmadan sanal, fiziksel ve bulut tabanlı Veeam ortamlarını uzaktan kurabilir, yönetebilir ve izleyebilirsiniz. Böylece kazancınızı arttırabilir ve tüm müşterilerinize değer katabilirsiniz. 

Veeam Availability Console v3: Yenilikler

YENİ Bayi rolü

3000'i aşkın lisanslı sağlayıcı, Veeam müşterilerine Cloud Connect hizmetleri sunuyor ve Veeam kanal ekosistemi de bunun öneminin farkında! YENİ Bayi rolü; iş ortaklarının bir araya gelip ortak müşterilerine daha fazla değer katmasına yardımcı olarak bayiler, yönetilen hizmetler sağlayıcıları (MSP'ler) ve Cloud Connect sağlayıcıları arasındaki ortaklığa daha büyük katkı sağlıyor.

Bu işlevin hazır sunduğu avantajlar şunlardır:

Kullanıma hemen hazır portal: Bayiler ve Yönetilen Hizmetler Sağlayıcıları artık önceden hazırlanmış bir web tabanlı portal kullanarak müşterilerine Veeam destekli hizmetler sunabilir. Bu portal, Veeam Availability Console'da oluşturulan her bayi hesabı için otomatik olarak sağlanır.

Marka tanınırlığı: Bayiler tüm web tabanlı portalları kendi ürünleri gibi satabilir. Böylece müşteriler faturalarda, raporlarda ve web tabanlı UI'de sağlayıcılarının logosunu görebilir.

Yönetim verimliliği: Kanal ortakları, önceden hazırlanmış şirket ve kullanıcı yönetimi işlevini kullanarak bulut sağlayıcı ortaklarınca tanımlanmış kotalar içerisinde tüm günlük işlerini kendileri yapabilir. Bu olanak, kanal ortaklarının onay talep etmesini ve sağlayıcının gerekli tüm görevleri ve değişikleri yerine getirmesini beklemek zorunda kalmasını ortadan kaldırır.

Görünürlük: Kanal ortakları; kullanımı kolay paneller, uyarı sistemleri ve sunduğunuz hizmetlerin gerçek değerini ortaya koymanızı kolaylaştıracak, PDF olarak kullanıma hazır, müşteriye özel raporlar aracılığıyla tüm müşterilerinin yedekleme ortamlarının tam görünürlüğünü ve kontrolünü sağlayabilir.

Otomatik faturalandırma: Yerleşik faturalandırma yetenekleri sayesinde kanal ortakları artık müşterileri için yerel abonelik planları oluşturabilir ve her ay başında otomatik olarak müşterilerine fatura gönderebilir.

YENİ büyütülebilir mimari

Servis sağlayıcılar farklı coğrafyaları ve bulut ortamlarını kapsayan sistemler geliştirerek Cloud Connect hizmetlerine yönelik gittikçe artan talebi karşılamaya çalışıyor. Bu sürüm, ölçeklenebilir bir şekilde Veeam destekli hizmetler sunmayı daha da kolaylaştırıyor.  

Yeni mimarinin kullanıma hemen hazır avantajları:

Tek bir konsoldan yönetim: Dünyanın farklı yerlerinde birden çok Cloud Connect sunucusu olan servis sağlayıcılar, altyapılarının tamamının durumunu tek bir kullanıcı arayüzünden değerlendirebilir. Veeam Availability Console, tüm kurulumlardaki verileri birleştirir ve önceden tanımlanmış görünüm ve panellerle Cloud Connect altyapısının durumuyla ilgili ölçümleri görüntüler. 

Kesintisiz hizmet: Birden çok Cloud Connect sunucusu kullanan veya edinmeyi planlayan servis sağlayıcılar, yedekleme portalını kullanan mevcut müşterilere hizmet sunmaya devam ederken Veeam Availability Console'a yeni sunucular ekleyebilir.

Daha fazla güvenlik için yeni kullanıcı rolleri: Farklı siteleri temsil eden birçok Cloud Connect sunucusuna sahip servis sağlayıcılar, Veeam Availability Console v3 ile artık Cloud Connect altyapısına parçalı olarak yönetici erişimini kontrol edebilecek.

Daha fazla müşteri yönetimi kapasitesi: Veeam Availability Console, genişletme yeteneğinin yanı sıra büyütme olanağı da sunarak daha fazla müşterinin, Veeam Backup & Replication™ sunucusunun ve Veeam Agent'ın yönetilebilmesine imkan tanır.

Lisanslama, kullanım raporlama ve faturalandırma

YENİ Veeam Availability Console v3, aylık kullanım raporlamasına bulut ve yönetilen hizmet sağlayıcılar için kiralık faturalandırma programını son derece kolay bir hale getirecek geliştirmeler yapıyor.

Kolaylaştırılmış lisanslama: Veeam Availability Console'un önceki sürümlerinde desteklenen ürüne özel lisanslama yönteminden vazgeçen v3 sürümü, YENİ Veeam Instance Lisanslama (Veeam Availability Suite™ 9.5 Güncelleme 4 ile kullanıma sunuldu) modelini destekler ve kullanır. Bu sayede Veeam Availability Platform™ boyunca farklı ürünlerden yararlanma deneyimini daha kolay hale getirir.

VCSP kiralık lisans yönetimi: Şimdi Veeam Availability Console'u lisanslama altyapısı olarak kullanıp kiralık Veeam Instance lisanslarınızı müşterilerinizin sitelerine kurabilirsiniz. Ayrıca güncellenmiş lisans anahtarlarının otomatik kurulumunu yapabilir veya devre dışı bırakmak istediğiniz ortamlarda lisans anahtarlarını kaldırabilirsiniz.

Not: Veeam Availability Console'u Microsoft Windows için Veeam Agent kurulumunuzun merkezi yönetim konsolu olarak kullanıyorsanız (veya kullanmayı planlıyorsanız), v3 bu kurulum stratejisini desteklemeye devam ediyor.

Genişletilmiş kiralık kullanım raporlama yetenekleri: Veeam Availability Console, raporlama yeteneklerini kiralık bir Veeam Instance lisansından yararlanan tüm Veeam kurulumlarını destekleyecek şekilde genişletir. Bu kurulumlar:

 • Veeam Backup & Replication/Veeam Availability Suite
 • Microsoft Windows için Veeam Agent (Veeam Backup & Replication veya Veeam Availability Console aracılığıyla kurulduysa)
 • Linux için Veeam Agent (Veeam Backup & Replication aracılığıyla kurulduysa)
 • Veeam Cloud Connect

Geniş destek aralığı sayesinde kullanım raporlaması için tek ve doğru bir kaynak elde ederek aylık kiralık kullanım raporlamasına harcanacak zahmetten ve belirsizlikten kurtulursunuz.

Müşteriye özel lisans kullanımı: Müşterilerinizi altyapı tüketimi/aylık yönetim ücreti yerine lisans anahtarı tüketimine göre faturalandırırsanız, geliştirilmiş kiralık kullanım raporlaması yeteneğini kullanarak müşteriye özel lisans tüketimini detaylı olarak görebilirsiniz.

Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon: Birleştirilmiş veya kiracıya özel lisans kullanımı raporlarını RESTful API'leri aracılığıyla mevcut faturalandırma sistemlerine entegre edin. Bu entegrasyona ConnectWise Manage ile kullanıma hemen hazır entegrasyon da dahildir.

Entegrasyon ve otomasyon

Müşterilerinin portallarını yöneten servis sağlayıcıları genişletilmiş RESTful API'si desteğiyle Veeam Availability Console'u ve bu ürünün verilerini mevcut uygulamalara kolayca entegre ederek müşterilerine alışmış oldukları tutarlı kullanıcı deneyimini sunar. YENİ Veeam Availability Console v3, mevcut konfigürasyon, faturalandırma ve yedekleme yönetimi entegrasyonlarına ek olarak müşteri ve bayi yönetimi, lisans yönetimi, alarmlar ve daha fazlası için entegrasyon ekler veya var olan talepleri geliştirir.

RESTful API'si geliştirmelerinin en büyük avantajları:

Entegrasyon: Yönetilen hizmetler sağlarken, altyapı durumunu izlemek söz konusu olduğunda proaktif olabilmek büyük önem taşır. Veeam Availability Console v3 artık RESTful API'ler aracılığıyla tetiklenen alarmları sorgulamanıza olanak sağlar. Böylece servis sağlayıcının mevcut yardım masası uygulamasında otomatik bilet oluşturabilirsiniz.

Otomasyon: Servis sağlayıcılar, Veeam Availability Console yeteneklerini portallarına entegre ederek bayi hesaplarının yanı sıra şirket oluşturma sürecini de otomatik hale getirebilir. Geliştirilmiş RESTful API’leri kiracı yönetiminin günlük iş akışları için tam yönetim yetenekleri sunuyor.

Platform desteği

Veeam Availability Console v3'ün tam destek sağladığı ve yakın zamanda sunulan Veeam platform güncellemeleri:

 • Veeam Backup & Replication 9.5 Güncelleme 4: v3 harici havuzlar ve Veeam Bulut Katmanı için uyumluluk desteği sunar.
 • Veeam Cloud Connect 9.5 Güncelleme 4: Servis sağlayıcılar şimdi doğrudan Veeam Availability Console arayüzü üzerinden yönetilen şirketlere bulut ağ geçidi atayabilir.
 • Microsoft Windows için Veeam Agent 3.0: Veeam Availability Console artık bağımsız bir Veeam Agent için çoklu görev oluşturmayı yerel olarak destekliyor. Bu da yönetilen müşterilerin yedekleri yerel olarak depolayabilmelerini ve bu yedekleri doğrudan bir bulut havuzuna gönderebilmelerini sağlıyor.

v3 ayrıca VMware vCloud Director 9.5 desteğine de sahiptir. Servis sağlayıcılar VMware vCloud Director'da oluşturulmuş kiracıları ve diğer kullanıcıları şirket kurmak ve yedekleme portalı kiracılarının hesaplarına giriş yapmak için kullanabilir.

Diğer geliştirmeler

YENİ Veeam Availability Console v3, mevcut AR-GE çalışmalarının ve müşteri geribildirimlerinin bir sonucu olarak yukarıda bahsedilen önemli özelliklerin yanı sıra birçok başka geliştirme sunar. Bu geliştirmelerden en önemlileri:

Cloud Connect faturalandırması: Bulut kotası kullanımını faturalandırmak için artık kiracının yedekleme sunucusundaki uzak yönetim kutucuğunu etkinleştirmek gerekmiyor.

Windows olay günlüğü: Olay günlüğü tetiklenen alarmlara bağlıdır. Böylece üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon mümkündür.

Bilgisayar yönetimi: Uzak bilgisayarlar artık Veeam Availability Console arayüzü üzerinden uzaktan yeniden başlatılabilir.

Bildirim motoru: Bildirim yapılandırma arayüzü yeniden tasarlandı ve yenilendi.

E-posta konusu değişkenleri: Üçüncü taraf yardım masası sistemleriyle daha iyi entegrasyon sağlamak için alarm e-postası bildiriminin konu bölümüne değişkenler eklendi.

E-posta bildirimleri için önceden tanımlanmış alıcılar: Kullanıcılar alarm yapılandırmasında "E-posta bildirimi gönder" seçeneğini işaretlerken önceden tanımlanmış listeden kullanıcı gruplarını belirleyebilecek.

Kurulum: Kurulum sürecini kolaylaştırmak amacıyla değerlendirme ve üretim dağıtımı süreçleri farklı iş akışlarına ayrıldı.

Güvenlik: Artık Veeam Availability Console'a özel bir güvenlik sertifikası gereklidir. 

Ölçeklenebilirlik

YENİ Veeam Availability Console v3 ölçeklenebilirliğin sınırlarını bir üst seviyeye taşıyarak büyümekte olan Veeam destekli bir hizmetin yönetimini hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Altyapı ve arayüz güncellemesi ile artık çok daha fazla destek sunuluyor:

 • 50 Veeam Cloud Connect Sunucusu
 • 500 bayi
 • 15.000 Veeam Agent (her biri iki veya üç yedekleme görevi çalıştırır)
 • 1000 Veeam Backup & Replication sunucusu (her biri 150 sanal makine korur)
 • 1000 aktif yedekleme portalı kullanıcısı

Not: Destek kapasitesindeki bu artış, laboratuvar ortamındaki testlere dayalıdır ve kurulum senaryosu, altyapı yapılandırması ve yedekleme görevi planlama yapılandırmasında değişiklik gösterebilir.

Veeam Availability Console v2 Güncelleme 1:
Yenilikler

Veeam Agent'lar için geliştirilmiş destek
Veeam Availability Console Update 1, Veeam Backup & Replication tarafından yönetilen Veeam Agent'lar için destek sunar. Bu destek sayesinde, Veeam Agent'ları yerel bir Veeam Backup & Replication sunucusuyla yöneten ancak kendilerine sunabileceğiniz uzmanlıktan faydalanmak isteyen Veeam müşterilerine izleme hizmetlerinizi sunabilirsiniz. Bu yeni özellik, Veeam Backup & Replication tarafından yönetilen Microsoft Windows için Veeam Agent ve Linux için Veeam Agent örneklerine yönelik izleme olanağı ve alarmlar da sunar.
Yeni kullanıcı rolü
Kendi BT ekiplerine Veeam Availability Console'a erişim yetkisi vermek isteyen VCSP ortaklarımız, yeni operatör rolünü kullanarak ekiplerine tam kontrol yetkisi vermeden erişim sunabilir. Bu rol müşteri ortamlarının uzaktan izlenmesi ve yönetimine dair tüm temel unsurlara erişim sağlar ancak Veeam Availability Console konfigürasyon ayarlarına erişim sağlamaz.
ConnectWise Manage eklentisi
Veeam Availability Console Update 1, ConnectWise Manage ile yerel entegrasyon özelliğine sahiptir. Bu entegrasyon sayesinde VCSP ortakları, iki uygulama arasında şirket hesaplarınızı eşleştirebilir ve senkronize edebilir. Böylece yönetilen tüm hizmetler tek bir yönetim görünümünde bir araya getirilir. Bu entegrasyon faturalandırma için de kullanılabilir. ConnectWise Manage ile kiracılarınız için kullanıma dayalı olarak faturalar oluşturabilirsiniz. Bu yerel eklenti Veeam Availability Console'da tetiklenen alarmlara göre de bilet oluşturmanızı sağlar. Bu biletleri yönetilen bilgisayara referansla birleştirir. ConnectWise Manage'da buna "konfigürasyon" da denir.
Geliştirilmiş Veeam Backup & Replication izleme
Yeni bilgiler toplamak için olay bazlı tetikleyicileri kullanan veri toplama motorunda yaptığımız iyileştirmeler sayesinde müşteri sorunlarını eskisinden de hızlı çözebilirsiniz.
Yeni yedekleme ilkesi türleri
Müşterilerinizin verilerini daha da güvende tutabilmeniz için genel ve özel olmak üzere iki adet yeni yedekleme ilkesi türü sunuyoruz. Genel yedekleme ilkeleri tüm müşteriler tarafından görülebilirken, özel yedekleme ilkeleri yalnızca bu ilkeleri atadığınız şirketler tarafından görüntülenebilir.
Geliştirilmiş bulut yedekleme ilkeleri ayarları
Artık yedekleme ilkesi konfigürasyonunun bir parçası olarak önceden alt kiracı hesapları oluşturabilir ya da bulut havuzunu hedef olarak kullanan tüm Veeam Agent'lar için tek bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz.
Bulut havuzlarında depolanan sanal makineleri izleme alarmı
Bu yeni alarm sayesinde bulut havuzundaki müşteri sanal makinelerinin sayısı belirli bir eşiği geçtiğinde size haber verilir.
Üçüncü taraf araçlarla kurulan Veeam Agent'lar için geliştirilmiş destek
Üçüncü taraf yazılım yönetimi araçlarıyla kurulan Veeam Agent'ları artık ana yönetim ajanına veya Veeam Availability Console için Veeam Agent parçaları barındıran Veeam güncelleme sunucularına bağlanarak güncelleyebilirsiniz. Bu sayede ana yönetim ajanı çevrimdışıysa veya uzaktan bilgisayarlara erişerek güncelleme sürecini düzenlemek için yönetici kimlik bilgileri yoksa bile yedekleme ajanı güncellemesini gerçekleştirebilirsiniz.
Geliştirilmiş alt kiracı yönetimi
Alt kiracı hesaplarının yönetimi kolaylaştırıldı. Artık tüm alt kiracı hesapları, Veeam Availability Console arayüzünde ayrı bir kullanıcı rolü olarak görüntülenir.
RESTful API geliştirmeleri

Artık yeni RESTful API'si özellikleriyle Veeam Availability Console konfigürasyon veritabanında depolanan aşağıdaki gibi bilgileri sorgulayabilir ve bunlara erişebilirsiniz:

 • Yönetilen yedekleme sunucu lisansları
 • Kiracı açıklamaları
 • Kullanıcılar, bulma kuralları ve bilgisayarlar için üst nesnelere referanslar
Ölçeklenebilirlik geliştirmeleri
Her bir Veeam Availability Console kurulumu için yönetilen Veeam Backup & Replication sunucusu sayısına ilişkin ölçeklenebilirlik sınırı büyük oranda yükseltildi. En iyi yönetimi ve performansı sağlarken 10.000'e kadar Veeam Agent ve her birinde 150-200 sanal makineyi koruyabileceğiniz 600'e kadar Veeam Backup & Replication sunucusunu yönetebilirsiniz.