https://login.veeam.com/tr/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vdHIvd2hhdHMtbmV3LW9uZS1tb25pdG9yaW5nLXRvb2wuaHRtbCJ9
+33 (805) 080 476 | 10:00 - 20:00 TRT
TR

Veeam ONE 9.5 Sürümünde Yeni Olan Ne Var?

Veeam Availability Suite™ ürününün bir parçası olan Veeam® ONE™ 9.5, sanal ve Veeam korumalı hem bulut hem fiziksel iş yükleriniz dahil olmak üzere tüm BT ortamınızda tam görünürlük sağlar. Veeam ONE; Veeam Backup & Replication™, Microsoft Windows ve Linux için Veeam Agent'lar, bunların yanı sıra bir de sanal ortamlar için destek sunarak etkileşimli araçlar üzerinden hem kapsamlı hem de akıllı izleme, raporlama ve otomasyon olanakları sunar. Böylece operasyonel bir etki oluşmadan önce sorunlar hakkında uyarılar alıp bu sorunları çözebilirsiniz. Aşağıda Veeam ONE 9.5 sürümü ve ilerideki güncellemelerinde yer alan başlıca yeni özellik ve işlevlerin bir listesini bulabilirsiniz.

Veeam ONE 9.5 Güncelleme 4: Yenilikler

Veeam ONE 9.5 Güncelleme 4 onlarca yeni geliştirme ve hata düzeltmesi sunar. Aşağıda en önemli geliştirmelerin bir listesini bulabilirsiniz.
Temel özellikler
 • Veeam Akıllı Teşhis. Bilinen altyapı problemlerini hazırlanmış geçici veya kalıcı çözümlerle proaktif bir şekilde tanımlayıp bu problemler hakkında uyarı alarak erişilebilirliği artırın, zamandan kazanın ve destek etkileşimlerini azaltın.
 • Düzeltici işlemler. Snapshot silinmesi ve elde edilemeyen RPO hedefleri gibi sık sık karşılaşılan yedekleme ve sanal altyapıyla ilgili sorunları çözerken düzenli olarak yapılan manuel işlemleri otomatikleştirin. Bu sayede yanıt sürelerini iyileştirin ve kesinti sürelerini azaltın.
 • Business View 2.0. Veeam ONE İzleme içinde yer alan yeniden oluşturulmuş kategorizasyon motoru sayesinde sanal makineleri ve bilgisayarları kolayca belirli iş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iş gruplarına ayırın. Bu sayede sanal ve ajan tabanlı altyapılar için görünürlüğü iyileştirin.
 • Uygulama seviyesinde izleme. Geliştirilmiş, proaktif uygulama seviyesinde izleme işlevi ile sanal makinelerde çalışan kritik uygulamalar için erişilebilirlik sağlayın. Ayrıca tek bir uygulamanın durum izleme takibini yapabilir, konuk hizmet ve işlemleri yönetebilirsiniz.
Genel

Kurulum

 • Microsoft Windows Server 2019 için destek. Tüm Veeam ONE bileşenleri Microsoft Windows Server 2019 platformuna kurulabilir.

Alarmlar

 • Görev ve disk tabanlı alarmlar için özelleştirilmiş görünüm. Her disk ve görev alarmı birbirinden bağımsız olarak tetiklenir.
 • Geliştirilmiş alarm bildirimi motoru. Belirli alarm nesnelerinin tüm tetikleyicileri şimdi eşsiz tanımlayıcılara sahip. Bu tanımlayıcılar üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon için kullanılabilir.
 • Geliştirilmiş SNMP izleme. Yönetim Bilgi Tabanı (MIB) dosyasına artık tanımlar ve Veeam SNMP kimlikleri de dahildir.
 • Alarm modelleme için kullanılabilirlik geliştirmeleri. Hem modelleme için nesnelerin kapsamını kolayca değiştirebilir hem de belirli alarmları seçebilirsiniz.
 • "Veeam ONE Reporter hizmet durumu" alarmı. Bu alarm kullanıcılara yüksek Veeam ONE Reporter hizmet yüklerini bildirerek sistemin kendi kendini izlemesini geliştirir. Bu sayede iş yükü kararlılığı sağlar.

Business View kategorizasyonu

 • Kategorizasyon için tek konsol. Kategorizasyon şimdi Veeam ONE Monitor’den tamamlanıp kontrol edilebilir. Ayrıca, kategorizasyon iş akışı basitleştirildi.
 • Basitleştirilmiş kategorizasyon iş akışı. Kategori ve gruplar şimdi tek bir sihirbazdan oluşturulup sanal altyapı ile eşitlenebilir.
 • Çoklu element için destek. Şimdi farklı nesneler aynı kategori altında yer alan birden fazla gruba dahil edilebilir.
 • Sanal altyapılar ile geliştirilmiş eşitleme. Business View kategori ve grupları, VMware vSphere etiketleri ve Microsoft Hyper-V özel öznitelikleri ile eşitlenebilir.
 • Veeam Agent desteği. Veeam Agent'lar tarafından korunan bilgisayarlar çeşitli parametreler dikkate alınarak iş ihtiyaçlarına göre kategorilere ayrılabilir.
 • Grup sahibi. Kategorilere ayrılmış nesnelerden oluşan her bir grup için bir sahip atanabilir. Bu şekilde sahip, grubunda bulunan nesnelerin durumu hakkında alarm bildirimleri alabilir.

Raporlama

 • Yeni rapor düzenleri. Şimdi tüm raporların yenilenmiş ve modern bir tasarımı var.
 • Geliştirilmiş oturum açma yetenekleri. Veeam ONE Reporter'da oturum açmak için artık KullanıcıAdı@EtkiAlanı formatı kullanılabilir.
 • Geliştirilmiş rapor markalama. Artık JPEG, BMP, GIF ve TIFF dosya uzantıları kullanılabilir. Görüntü boyutu gereksinimi ortadan kaldırıldı.
 • Geliştirilmiş panel oluşturma süresi. Panel oluşturma süreleri önemli ölçüde düşürüldü.
Yedekleme

İzleme

 • Geliştirilmiş Yedekleme Havuzları görünümü. Veeam ONE şimdi hem harici havuzlar hem de büyütülebilir yedekleme havuzlarındaki kapasite katmanı hakkında bilgiler sunar.
 • Geliştirilmiş Bulut Ağ Geçidi görünümü. Veeam ONE artık ağ geçidi havuzları hakkında bilgiler sunar.
 • Geliştirilmiş altyapı nesneleri yönetimi. Ana bilgisayarlar ve sunucular artık paralel olarak eklenip kaldırılabilir.

Alarmlar

 • Yeni "Etkinliği geri yükleme" alarmı. Bu yeni alarm, bir geri yükleme işlemi gerçekleştiğinde kullanıcıları bilgilendirir.
 • Yeni "Veri depolama snapshot'ı oluşturma arızası" alarmı. Entegre edilmiş bir veri depolama sistemi, bir Veeam yedekleme görevi tarafından tetiklenmiş veri depolama snapshot'ı oluşturma işlemini gerçekleştirirken arıza verirse, bu yeni alarm kullanıcıları bilgilendirir.
 • Yedekleme altyapısı teşhis alarmları. Veeam Akıllı Teşhis özelliğinin bir parçası olan bu alarm paketi, yedekleme altyapısında sık sık karşılaşılan hatalı yapılandırmaları ve olası sorunları tespit etmenizi sağlar.   

Raporlama

 • Yeni "Yedekleme Altyapısı Denetimi" raporu. Bu rapor, yedekleme ortamınızdaki konfigürasyon değişikliklerini izler ve her kullanıcıya meydana gelen her değişiklik hakkında ayrıntılı bir olay listesi sunar.
 • Yeni "Yedekleme Nesnesi Değişiklik İzleme" raporu. Bu rapor yedekleme altyapısındaki konfigürasyon değişiklikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar; geçmiş ve mevcut ayarları gösterir.
 • Yeni "Bilgisayar Yedekleme Durumu" raporu. Bu rapor Veeam Agent'lar tarafından korunan tüm bilgisayarlar için günlük yedekleme durumu bilgisi sunar.
 • Yeni "Arşiv Kopyasız Bilgisayarlar" raporu. Bu rapor ikincil yedek kopyası olmayan ajanları öne çıkarır.
 • Yeni "Ajan Yedekleme Görevi ve İlke Geçmişi" raporu. Bu rapor Veeam Agent yedekleme ilkeleri ve görevleri hakkında geçmiş bilgiler sunar.
 • Geliştirilmiş "Korunan Bilgisayarlar" raporu. RPO parametresi artık dakika bazında da ayarlanabilir.
 • Geliştirilmiş "Özel Yedekleme Altyapısı" raporu. Veeam Agent'lar tarafından korunan bilgisayarlar, rapor nesneleri listesine eklendi. Sanal makineler ve yedekleme havuzları için coğrafi konum parametresi eklendi. Ek sanal makine ve görev parametreleri, rapor parametreleri listesine eklendi. 
 • Geliştirilmiş "Korunan Sanal Makineler" raporu. Artık rapor ayrıntıları, korunmayan sanal makinelerin neden geri yükleme noktaları veya aşılmış RPO'ları olmadığına dair sebepler içerir. RPO parametresi artık dakika bazında da ayarlanabilir. Farklı diskler hakkında görev filtresi ve bilgiler de rapora eklendi.
 • Geliştirilmiş "Yedekleme Faturalandırma" raporu. Özet bölümü rapora eklendi.
 • Geliştirilmiş "Veeam Yedek Dosya Büyümesi" raporu. Sıkıştırma ve veri tekilleştirme oranları hakkındaki veriler rapora eklendi.
 • Geliştirilmiş "Konfigürasyon Görevi Değişiklik İzleme" raporu. Kullanıcı dostu etiketler şimdi raporda gösterilen görev parametrelerini isimlendirmek için kullanılabilir.
 • Geliştirilmiş "Kurtarma Doğrulamaya Genel Bakış" raporu. "Business View" kapsam seçeneğinin yanı sıra "Gruplandırma" seçeneği de rapor parametrelerine eklendi.
 • Geliştirilmiş "Yedekleme Envanteri" raporu. Yeni Veeam Backup & Replication'ın ağ geçidi havuzları, harici havuzlar ve büyütülebilir yedekleme havuzu kapasite katmanı gibi nesne türleri artık desteklenir. Ayrıca, rapor ayrıntılarında Veeam Instance Lisanslama bilgisi sağlanır.
 • Geliştirilmiş "Cloud Connect Envanteri" raporu. Yeni Veeam Backup & Replication'ın ağ geçidi havuzları, harici havuzlar ve büyütülebilir yedekleme havuzu kapasite katmanı gibi nesne türleri artık desteklenir. Ayrıca, rapor ayrıntılarında Veeam Instance Lisanslama bilgisi sağlanır. Donanım planı depolama verisi rapora eklendi.
 • Geliştirilmiş "En Güncel Görev Durumu" raporu. Yedekleme tarihi detaylı rapora eklendi.
 • Geliştirilmiş "Yedekleme Havuzları için Kapasite Planlama" raporu. Rapora analiz derinliğini seçmek için bir seçenek eklendi.
 • Geliştirilmiş "Altyapı Ücretlendirmesi" raporları. Katar Riyali para birimi seçeneklerine eklendi.
 • Geliştirilmiş "Teyp GFS Konfigürasyonları" ve "Teyp GFS Yedek Dosyaları" raporu. Günlük artırımlar hakkında bilgiler artık rapor ayrıntılarında sunulur.
 • Geliştirilmiş "Görev Geçmişi" (Geçmiş Yedekleme Görevi Bilgisi) raporu. Dosya Kopyalama Görevi rapor parametrelerine eklendi.
 • Geliştirilmiş "Görev Konfigürasyonu Dökümü" raporu. Rapora, Teybe Yedek ve Teybe Dosya görevleri hakkında bilgiler eklendi.
 • Geliştirilmiş "Veri Özgürlüğüne Genel Bakış" raporu. Artık belirli bir konumdaki tüm nesneler raporda gösterilir. Yedekleme altyapısı nesnelerini gösterme/gizleme seçeneği de rapor parametrelerine eklendi.
 • Geliştirilmiş "En Güncel Görev Durumu" raporu. Görev türü filtresi, Teybe Yedek ve Teybe Dosya görevleri rapora eklendi.
 • Geliştirilmiş "Yedek Dosya Büyümesi" raporu. Aralık seçeneği rapor parametrelerine eklendi.

Paneller ve öğeler

 • Yeni "Havuz Boş Alan" ısı haritası öğesi. Bu etkileşimli panel, yedekleme havuzlarınızdaki mevcut boş alan hakkında genel bir bakış sunar.
 • Yeni "Proxy Kullanımı" ısı haritası öğesi. Bu etkileşimli panel, yedekleme proksisi sunucularındaki iş yükleri hakkında genel bir bakış sunar; görev planlama ve yedekleme proksisi konfigürasyonları için optimizasyon sağlar.
 • Yeni "Havuz Kullanımı" pencere öğesi ısı haritası. Bu etkileşimli panel, yedekleme havuzlarındaki iş yükleri hakkında genel bir bakış sunar; görev planlama ve yedekleme havuzu konfigürasyonu için optimizasyon sağlar.
 • Geliştirilmiş "Korunan Sanal Makinelere Genel Bakış" öğesi. Bu öğe artık kullanıcının sahip olduğu korunmayan sanal makine sayısını vurgular.

Ölçeklenebilirlik

 • Veeam Backup & Replication veri toplama motoru için geliştirilmiş ölçeklenebilirlik. Yedekleme verileri artık paralel iş parçacıklarında alınabilir.
VMware vSphere

Raporlama

 • Geliştirilmiş "Özel Altyapı" raporu. "Ağ bağdaştırıcısı türü," sanal makine nesne parametreleri listesine eklendi. Sanal disk kullanım parametresi, artık lazy ve eager thick formatlarının kullanımlarını dikkate alır.
 • Geliştirilmiş "Sanal Makinelerin Çalışma Süresi" ve "Sanal Makineleri Kapatma" raporları. Mutlak çalışma ve kesinti süreleri değerleri raporlara eklendi.
 • Geliştirilmiş "Veri Deposu Alan Kullanımı Geçmişi" raporu. En çok ve en az boş alana sahip en iyi veri depoları rapora eklendi.
 • Geliştirilmiş "Veri Deposu Kapasitesi" raporu. Ayrıntılı rapor düzeninde veri deposunun kullanılan alanı yenilendi.
 • Geliştirilmiş "Ham Performans Verileri" raporu. Bu noktadan/Bu noktaya seçeneği rapor parametrelerine eklendi.
 • Geliştirilmiş "Sanal Makine Performansı," "Ana Bilgisayar Performansı" ve "Özel performans" raporları. Dönem seçeneği rapor parametrelerine eklendi.

Paneller ve öğeler

 • Geliştirilmiş "Kümede 1 Ana Bilgisayar Kaybedilse Ne Olurdu" pencere öğesi. Analiz edilmesi gereken arızalı ana bilgisayar sayısı artık seçilebilir.

Ölçeklenebilirlik

 • Veri toplama motoru için geliştirilmiş ölçeklenebilirlik. vSphere verileri artık paralel iş başlıklarında alınabilir. 
Microsoft Hyper-V

İzleme

 • Microsoft Hyper-V 2019 Desteği. Veeam ONE artık Microsoft Hyper-V 2019'u tamamen destekler.

Alarmlar

 • Sanal makine güç durumu alarmı. Bu yeni alarm bir sanal makinenin etkin ve işlevsel olup olmadığını belirtir.

Raporlama

 • Yeni "Ana Bilgisayar Çalışma Süresi" raporu. Bu rapor ana bilgisayar çalışma süresine genel bir bakış sunar. Buna en düşük ve en yüksek çalışma süresi değerlerine sahip ana bilgisayarların listesi de dahildir.
 • Geliştirilmiş "Sanal Makine Çalışma Süresi" raporu. Kesinti süresi, yeniden başlatmalar ve alarm sayıları rapor ayrıntılarına eklendi. Bunlara ek olarak, kullanıcılar alarm ve yeniden başlatma ayrıntılarını da içeren ayrıntılı raporlar oluşturabilir.
 • Geliştirilmiş "Ham Performans Verileri" raporu. Bu noktadan/Bu noktaya seçeneği rapor parametrelerine eklendi.
 • Geliştirilmiş "Sanal Makine Performansı," "Ana Bilgisayar Performansı" ve "Özel performans" raporları. Dönem seçeneği rapor parametrelerine eklendi.

Ölçeklenebilirlik

 • Geliştirilmiş Hyper-V verileri toplama. Hyper-V verileri artık daha hızlı ve daha stabil bir şekilde toplanır.

Diğer

 • Manuel veri saklama uygulaması. SQL verilerini temizlemek için artık veri saklamayı manuel olarak uygulayabilirsiniz.

Veeam ONE 9.5 Güncelleme 3: Yenilikler

Veeam ONE 9.5 Güncelleme 3'te onlarca geliştirme ve hata düzeltmesi bulunuyor. Aşağıda en önemli geliştirmelerin bir listesi bulunuyor:
Genel
 • Veeam Agents yedekleme izleme ve raporlama. Artık Veeam ONE'da Microsoft Windows için Veeam Agent ve Linux için Veeam Agent için izleme ve raporlama bulunuyor.
 • Konum etiketi desteği. Veeam ONE'ın önceden tanımlı raporları ve İzleme Arayüzü, artık veri özgürlüğünü gözlemlemek için Veeam Backup & Replication'da yapılandırılan sanal makineler, ana bilgisayarlar ve bilgisayarlar için konum etiketlerini destekliyor. 
 • Microsoft SQL Server 2017 desteği. Veeam ONE şimdi Microsoft SQL Server 2017'yi tamamen destekliyor.
 • Microsoft Windows Server 2016 Sürüm 1709 desteği. Veeam ONE artık Microsoft Windows Server 2016, sürüm 1709'u tamamen destekliyor
İzleme
 • Veeam Agent işlerini izleme. Veeam ONE artık Veeam Backup & Replication sunucularında yapılandırılan Veeam Agent yedekleme işlerini izleyebiliyor
 • Veeam Agent ilkelerini izleme. Veeam ONE artık Veeam Backup & Replication sunucularında yapılandırılan Veeam Agent yedekleme işlerini izleyebiliyor.
 • Gelişmiş Veeam yedekleme verisi toplama. Güncelleme 3 ile kullanıcılar Veeam Backup & Replication sunucularından özellikle de büyük ölçekli kullanımlarda daha hızlı veri toplama deneyimini elde edecek.
 • Gelişmiş Hyper-V veri toplama. Güncelleme 3 ile kullanıcılar, Microsoft Hyper-V'den özellikle de büyük ölçekli dağıtımlarda daha sabit veri toplama deneyimini elde edecek.
 • Veeam ONE sunucu yükü alarmı. Bu alarm iş yükü kararlılığını sağlamak için kullanıcıları yüksek Veeam ONE sunucu yükü hakkında uyarır
 • Yeni sanal makine ölçümleri. Veeam ONE artık "Veri Deposu başına SM Tarafından Kullanılan Alan" ve "Veri Deposu başına SM'ye Sağlanan Alan" sayaçlarını içeriyor. Bu sayaçları kullanarak sanal makineyle ilgili dosyaların veri deposunda ne kadar yer kapladığını öğrenebilirsiniz.
 • Performans önbelleği yolu ayarları. Veeam ONE artık kullanıcıların İzleme İstemcisi Arayüzündeki performans önbelleği konumunu değiştirmesine izin veriyor.
Raporlama
 • Korunan bilgisayarlar raporu. Bu rapor Veeam Agent çalıştıran tüm korumalı ve korumasız bilgisayarları listeler.
 • Veri özgürlüğüne genel bakış. Bu rapor konum etiketiyle gruplandırılan tüm korumalı nesneleri, yedekleri ve replikaları listeler.
 • Veri özgürlüğü ihlalleri. Bu rapor korunan tüm nesnelerdeki olası veri özgürlüğü ihlallerini gösterir.
 • Konum tabanlı raporlama. Veeam ONE artık Veeam Backup & Replication'da yapılandırılan konum etiketlerine dayalı rapor oluşturma seçeneği sunuyor.
 • Gelişmiş özel yedekleme altyapısı raporu. "Son Çalıştırma Süresi (sn)" rapor parametreleri listesine eklendi. 
Veeam Cloud & Service Provider'lar
 • Veeam Cloud Connect envanter raporu geliştirmesi. Bu rapor artık sanal makine başına lisans anahtarı kullanımını gösteriyor.
 • Gelişmiş vCloud Director entegrasyonu. Veeam ONE artık İzleme istemcisinde daha hızlı oturum açmaya izin vermek için kullanıcı kimlik bilgilerini önbelleğe alıyor. 
 • Kiracı kimlik bilgilerini önbelleğe alma. Bu özellik bir kiracı her oturum açtığında altyapı üzerindeki izinlerin kontrolüne harcanan zamanı azaltır. 

Veeam ONE 9.5 Güncelleme 1: Yenilikler

Veeam ONE 9.5 Güncelleme 1'de aralarında şunların da bulunduğu çok sayıda önemli geliştirme ve hata düzeltme bulunuyor:
Genel
 • VMware vSphere 6.5 desteği. Veeam ONE artık vSphere 6.5 ana bilgisayarlarında ve vCenter Server'da raporlama ve izlemeye olanak sağlıyor.
 • Asya yerel ayarları desteği. Veeam ONE konsolu artık Asya yerel ayarlarına sahip işletim sistemlerine kurulumu destekliyor. Güncelleme 1, Veeam QC tarafından en bilinen Asya yerel ayarlarında test edildi ve ilgili konumların yerel Veeam ekiplerince onaylandı.
İzleme 
 • Hyper-V 2016 sanal makineler için bellek talebi. Veeam ONE artık statik bellekle yapılandırılmış sanal makinelerin bellek talebini gösteriyor.
Raporlama
 • Gelişmiş özel yedekleme altyapısı raporu. Rapor parametreleri listesine daha fazla Veeam yedekleme nesne özelliği eklendi.
 • Gelişmiş sanal makine yedekleme durumu raporu. Bu rapor artık yedek kopyalama işlerine dayalı sanal makinelerin filtrelenmesine olanak sağlıyor.
Aşağıdakibilgi bankası makalesinde Veeam ONE 9.5 Güncelleme 1'e eklenen geliştirmeler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Veeam ONE 9.5'teki Yenilikler: Genel işlevler

Kurulum
 • Windows Server 2016 Desteği: Tüm Veeam ONE bileşenleri tek bir Windows Server 2016 platformuna kurulabilir
 • SQL Server AlwaysOn Desteği: Veeam ONE veritabanları artık bir AlwaysOn Kullanılabilirlik Grubuna dağıtılabiliyor
 • Web sitesi HTTP bağlantıları: Veeam ONE web siteleri artık varsayılan olarak tüm yeni yüklemeler için HTTP bağlantılarını kullanıyor.
Veri toplama motoru
 • Yedekleme verilerini toplama modu: Bu modda Veeam ONE, sadece Veeam Backup & Replication verilerini toplar ve sanal altyapı performans verilerini es geçer. Bu, Veeam ONE sunucunuzun ölçeklenebilirliğini artırmanıza olanak sağlar.
 • İyileştirilmiş gelişmiş ölçeklenebilirlik modu: Bu modda önceden tanımlanmış alarmlar ile raporlarda kullanılan performans ölçümleri toplanır. Böylece kullanıcılar Veeam ONE sunucularının ölçeklenebilirliğini artırabilirler.
 • Granüler performans ölçümleri seçimi: Gelişmiş veri toplama motoru sayesinde artık Veeam ONE sunucu ölçeklenebilirliğini artırmak isteyen kullanıcılar izlenen her nesne türü için (örn. sanal makineler, ana bilgisayarlar, veri depoları) performans ölçümlerini tek tek seçebilirler.
Paneller ve pencere öğeleri
 • Gelişmiş panel paylaşım motoru: Gelişmiş panel paylaşım motoru, tüm panellere erişim sağlamaya gerek kalmadan belirli panellerin diğer Windows kullanıcılarıyla paylaşılmasına olanak tanır.
Alarmlar
 • Fidye yazılım algılama alarmı: Bu yeni alarm, fidye yazılım etkinliği ihtimaline karşı izlenen sanal makinelerde anormal CPU kullanımı ve veri deposuna yüksek yazma etkinliği olması durumlarında kullanıcıyı uyarır.
 •  Disk önbelleği alarmı: Bu dahili alarm, kullanıcıların performans verilerinin sürücüdeki klasöre yazılması işlemi sırasında oluşabilecek hataları izlemelerini sağlar. 
 • Özel alarm oluşturucu: Gelişmiş sorun algılama için artık hem önceden tanımlanmış hem de özel alarmlar, başka bir özel alarm için tetikleyici olarak kullanılabilir. 
 • Gelişmiş alarmı devre dışı bırakma mantığı: Yeni motor, yedeklenmiş bir sanal makine ile aynı veri deposundaki tüm sanal makineler için gecikme alarmlarının geçici olarak devre dışı bırakılmasına olanak tanır. 
 • Alarmı geçici devre dışı bırakma seçenekleri: Kullanıcılar artık alarmları zaman aralığına ve yedekleme görevlerine göre devre dışı bırakabilirler. Önceki sürümlerde bunlardan sadece birini seçmek mümkündü.
 • Gelişmiş alarm oluşturma mantığı: Kaydedilmemiş ayarların yanlışlıkla kaybolmasını önlemeye yardımcı olması için alarm seçeneklerini değiştirme işlemi artık daha kullanıcı dostu. 
 • Gelişmiş alarm modelleme motoru: Alarm modelleme motoru artık birden çok kuralın belirtildiği alarmlar ile alarm gizleme ayarlarını dikkate alarak kapsamındaki belirli bir nesnenin seçilmesine olanak tanıyor. 
 • Gelişmiş alarm atama motoru: Başka bir Veeam ONE sunucusundan aktarılan alarmlar şimdi tek bir tıklamayla sanal nesnelere ve yedekleme altyapısı nesnelerine atanabilir. 
 • Gelişmiş sanal makine alarmlarını atama mantığı: Artık tüm sanal makine alarmları bir veri deposuna ve ana bilgisayar nesnelerine atanabilir. Önceki sürümlerde kullanıcılar sadece sanal makine nesnelerini seçebiliyordu. 
 • Veeam ONE'ın önceki sürümlerinde yapılandırılmış alarm tanımları desteği: Artık v8'de oluşturulmuş alarm tanımları Veeam ONE'ın sonraki sürümlerine aktarılabilir. Alarm tanımlarının bir yüklemeden diğer yüklemeye taşınması gerektiğinde bu seçenek kullanılabilir.
İzleme
 • Gelişmiş sanal makineye genel bakış sekmesi: Bu sekmede artık her bir veri deposu nesnesi için sanal makinedeki sanal disklerin harcadığı alanlar hakkında bilgiler bulunuyor. 
 • Her sanal makine için granüler izleme seçeneği: Veeam ONE 9.5 kullanıcıların izlemek için belirli sanal makineleri seçmesine olanak tanır. 
 • Gelişmiş performans sorunu algılaması: Artık, performans alarmları yalnızca bir performans ölçümü belirli bir süre boyunca sürekli olarak belirlenen eşiğin üzerindeyse tetiklenir. Önceki sürümlerde alarmlar belirli bir süre boyunca ortalama kullanıma bağlı olarak tetikleniyordu. 
 • Ağ bağlantısı kesintilerinde gelişmiş işleyiş: Ağ bağlantısında kısa süreli kesintiler artık veri toplama işlemini etkilemez
Raporlama
 • Sanal makine yapılandırma ücretlendirmesi raporu: Bir sanal makine denetimi oluşturan bu rapor, mevcut yapılandırmaya göre en pahalı ve en ucuz sanal makineleri belirler. 
 • Sanal makine performans ücretlendirmesi raporu: Bir sanal makine denetimi oluşturan bu rapor, CPU ve bellek kullanımı performans ölçümlerine göre en pahalı ve en ucuz sanal makineleri belirler. 
 • Ana bilgisayar yapılandırma ücretlendirmesi raporu: Altyapı maliyeti denetimi oluşturan bu rapor, donanım fiyatları ile mevcut sanal makine yapılandırmasına göre en pahalı ve en ucuz sanal makineleri belirler. 
 • Ana bilgisayar kaynak kullanımı ücretlendirmesi raporu: Ana bilgisayarın kullanılabilir kaynaklarına (CPU ve bellek) göre bir denetim oluşturan bu rapor, ana bilgisayar yapılandırmasına göre en pahalı ve en ucuz sanal makineleri belirler. 
 • Gelişmiş rapor oluşturma süresi: Veeam ONE 9.5 ile rapor oluşturma süreleri büyük ölçüde kısalmıştır.
Business View kategorizasyonu
 • VSphere etiketleri için yerel destek: Veeam ONE’ın Business View bileşeni, özel öznitelikler yerine vSphere etiketlerini kullanacak şekilde tamamen yeniden yapılandırılmıştır. 
 • Desteklenen kategori sayısı artırıldı: Kullanıcıların oluşturabileceği kategori sayısı 50'ye yükseltilmiştir. 
Dağıtım projeleri
 • Gelişmiş dağıtım projeleri motoru: Felaket kurtarma (DR) modellemesi veya kapasite planlama yapılırken sanal makine kapsamı artık tek site ile sınırlı değil. Artık altyapı kapsamının tamamını kullanarak rapor için sanal makineleri seçebilirsiniz. 
Diğer
 • Sanal makine başına lisans kullanımı raporu: Artık hizmet sağlayıcılar yerleşik raporlama motorunu kullanarak lisans kullanım raporları oluşturabilirler. 
 • Güncellenmiş Veeam ONE İzleme İstemcisi Kullanıcı Arayüzü: Veeam ONE kullanıcı arayüzü, daha fazla AFM dostu olması için yeni simgeler ve stillerle güncellenmiştir. 
 • Geliştirilmiş Veeam ONE İzleme İstemcisi Kullanıcı Arayüzü yanıt verme süresi: Kullanıcı arayüzü artık her gezinti bölmesi için artımlı bir şekilde güncellendi. 
 • Veeam ONE İzleme İstemcisi işlem adı değişikliği: Veeam ONE İzleme İstemcisi işleminin adı, aynı adı taşıyan mevcut uygulamaları içeren yükseltme işlemlerinde çakışmaları önlemek için değiştirilmiştir. 
 • Veeam ONE İzleme İstemcisi otomatik oturum açma seçeneği: Şimdi kullanıcılar Veeam ONE İzleme İstemcisi'ni otomatik oturum açma parametreleriyle başlatabilirler (AFM görünümleri için önerilir). 
 • Web sitelerinde oturum açma işlemlerinde geliştirmeler: Veeam ONE Reporter ve Veeam ONE Business View şimdi kullanıcı arayüzüne erişirken önceden oturum açmış Windows kullanıcı kimlik bilgilerini tekrar kullanabilir.
 • Gelişmiş bekletme ilkesi seçenekleri: Bekletme ilkesi 9.5 sürümünde performans verileri, etkinlikler ve Veeam yedek verileri için ayrı ayarlara sahiptir. 
 • Gelişmiş arama kontrolü davranışı: 9.5 sürümü ile arama kontrolü, sanal altyapı ile Business View ağaç nesneleri arasında geçiş yaparken nesneleri anında filtreler ve arama filtresini korur. 
 • Gelişmiş kullanıcı arayüzü kullanılabilirliği: Veeam ONE İzleme İstemcisi artık kullanıcı tarafından yürütülen tüm işlemler ve görevler için bir ilerleme çubuğu gösteriyor. 
 • Veeam ONE gelişmiş destek programı: Performans ölçümlerini artık ayrı ayrı izlemeyi seçebilirsiniz. Bu seçenek en çok maksimum esneklik ve daha fazla ölçeklenebilirlik gerektiğinde yararlıdır. 
 • Veeam ONE veritabanı bakım görevi: Veeam ONE 9.5 yerleşik olarak bir veritabanı bakım görevi içerir. 
 • Veeam ONE İzleme İstemcisi özet görünümleri için gelişmiş kullanılabilirlik: Artık, pasta grafiği görünümündeki öğeler alarm filtrelemesi için kullanılabilir. 

Yenilikler: Yedekleme

Paneller ve pencere öğeleri
 • Gelişmiş Veeam Backup & Replication pencere öğesi paketi: Artık tüm pencere öğeleri, "son yedi günlük" raporlama aralığına göre yapılandırılabilir. 
Alarmlar
 • Yedeği olmayan sanal makineler için gelişmiş alarm: Bu alarm artık bir sanal makine bir gruptan diğerine geçirildiğinde hatalı algılamaları devre dışı bırakacak şekilde Business View grupları için gelişmiş desteğe sahiptir. 
 • Yedek kopyalama işi veri transferi penceresi alarmı: Bu alarm, bir yedek kopyalama işi tanımlanmış veri transferi penceresini aştığında bu işin izlenmesini sağlar
Raporlama
 • Yedekleme altyapısı özel veri raporu: Bu rapor özel parametrelerle, filtrelerle, nesnelerle ve özelliklerle bir Veeam yedekleme raporu oluşturmanızı sağlar. Bu rapor, maksimum esneklik ihtiyacı olduğunda kullanmak için idealdir. 
 • Teyp DBO yedek dosyaları raporu: Bu rapor, DBO teyp medya havuzlarında depolanan eski yedeklerle ilgili bilgiler sunar. 
 • Yedek alarmların mevcut durumuna genel bakış raporunda geliştirmeler: Artık, kullanıcılar alarmları türüne göre filtrelemek için yeni parametreler seçebilir. 
 • Gelişmiş geri yükleme operatör aktivitesi raporu: Artık yeni zaman aralıkları (örn. son gün, son hafta veya son ay) seçebilirsiniz. 
 • Gelişmiş sanal makine yedekleme durumu raporu: Bu raporla artık kullanıcılar raporlama kapsamındaki yedek kopyalama işlerini seçebilir ve raporlama zaman aralığı olarak son yedi günü belirleyebilirler. 
 • Gelişmiş yedekleme görevi geçmiş bilgileri raporu: Detaylı rapor artık işlenen tüm sanal makineler için yedek taşıma modu içeriyor. 
 • Gelişmiş yedekleme envanter raporu: Bu raporda artık Veeam Backup & Replication lisans türü (örn. kiralamalar ve abonelikler) yer alıyor. 
 • Gelişmiş Veeam yedekleme dosyaları büyüme raporu: Bu raporda artık oluşturulan tüm yedek dosyalar için sıkıştırma ve veri tekilleştirme oranları gösterilir. Böylece tüm yedekleme dosya zincirindeki yedeklenmiş veri türlerini analiz edebilirsiniz. 
 • Gelişmiş SureBackup® işlerine genel bakış raporu: Raporda yer alan tüm SureBackup işleri için iş süresi artık görüntüleniyor
Diğer
 • Veeam Backup & Replication paket yapısı güncellemesi: Bu paket, daha iyi kullanılabilirlik ve rapor arama işlemleri için ayrı alt paketlere bölünmüştür. 
 • Gelişmiş Veeam Backup & Replication algılama motoru: Veeam ONE konsolunda Veeam Backup Enterprise Manager tarafından yönetilen kayıtlı bir Veeam Backup & Replication sunucusu varsa ve kullanıcılar Veeam Backup Enterprise Manager'ı yedekleme konsoluna eklemeye çalışırlarsa Veeam ONE kayıtlı yedekleme sunucusunu otomatik olarak Veeam Backup Enterprise Manager düğümüne yerleştirir. Böylece Veeam yedekleme raporlarında yinelemelerin ve hatalı yapılandırmaların ortaya çıkması önlenir.

Yenilikler: Veeam Cloud Connect

İzleme
 • Gelişmiş başlıca kiracılar görünümü: Bu görünümde artık Veeam Cloud Connect replikasyon işlerini kullanan kiracılar da gösteriliyor
Alarmlar
 • Bulut havuzundaki sanal makine yedekleri alarmı: Bu alarm, hizmet sağlayıcıların bulut havuzunda depolanan sanal makine yedeklerinin sayısını takip edebilmelerini sağlar.
Raporlama
 • Veeam Cloud Connect kullanıcı (replika) raporu: Bu rapor, Veeam Cloud Connect kullanıcısının son dönemdeki replikasyon etkinliği ve kota kullanımı hakkında veriler sunar. 
 • Gelişmiş Veeam Cloud Connect kullanıcı (yedekleme) raporu: Bu rapor artık raporlama için eklenen yeni düzen ve parametreleri (aktarılan veriler) içeriyor. 
 • Gelişmiş Cloud Connect envanter raporu: Bu raporda artık Veeam Backup & Replication sunucusu için yeni lisans türleri de yer alıyor. 
 • Kiracı yedekleme uyumluluğu raporu. Uyumsuzlukların önlenmesi için bu raporda kiracıların tüm yedekleme sunucularının ürün sürümleri gösterilir.

Yenilikler: Microsoft Hyper-V

İzleme
 • Konuk disk izleme: Veeam ONE artık konuk disk bölümlerinin kapasitesini ve boş alanlarını sorgulayabiliyor. Bu veriler her sanal makine için özet sekmesinde görüntülenmektedir. 
 • Veeam yedekleme etkinliklerini izleme: Artık Veeam Backup & Replication etkinliği sırasında tüm alarmların devre dışı bırakılması sağlanabilir. 
 • Koruyuculu sanal makineleri ve korunan Hyper-V ana bilgisayarları izleme olanağı: Veeam ONE artık BitLocker ile korunan sanal makinelerin performans ölçümlerini izleyebiliyor. 
Alarmlar
 • Konuk disk alarmı: Bu yeni alarm, konuk disklerde yer kalmadığında veya bu diskler önceden tanımlanmış depolama alanı eşiğini aştıkları zaman kullanıcıları uyarır. 
 • Gelişmiş mevcut memory pressure (bellek baskısı) alarmı: Bu alarm yeni "en iyi uygulamalar" varsayılan ayarları ile güncellenmiştir ve eşiklerin ayarlanması konusunda daha fazla esneklik sunar. 
 • Gelişmiş ana bilgisayar memory pressure (ortalama bellek baskısı) alarmı: Bu alarm yeni "en iyi uygulamalar" varsayılan ayarları ile güncellenmiştir ve eşiklerin ayarlanması konusunda daha fazla esneklik sunar. 
 • Ana bilgisayar sanal makineyi kapattı alarmı: Bu alarm, bir sanal makine bir Hyper-V ana bilgisayarı tarafından kapatıldığında tetiklenir. Kullanıcılar Veeam ONE İzleme İstemcisi'nde etkinleştirerek alarmı kullanmaya başlayabilirler. 
 • Konuk sanal makineyi kapattı alarmı: Bu alarm, bir sanal makine konuk işletim sistemi tarafından kapatıldığında tetiklenir. Kullanıcılar Veeam ONE İzleme İstemcisi'nde etkinleştirerek alarmı kullanmaya başlayabilirler.
Raporlama
 • Konuk diskteki boş alan raporu: Bu rapor sanal makine konuk disklerini analiz ederek konuk diskin kapasitesi, diskteki boş alan, disk alanı kullanım trendleri gibi bilgileri görüntüler. Ayrıca bir diskin belirlenen eşiğe ulaşmadan önce kaç gün kullanılabileceği konusunda bir tahmin yürütür. 
 • Alarmların mevcut durumuna genel bakış raporu: Bu rapor altyapının durumunu değerlendirerek kullanıcıların sorun giderme işlemlerini kolaylaştırır. 
 • Gelişmiş büyük boyutlu sanal makineler raporu: Statik bellek yapılandırmasına sahip sanal makineler için gerçek bellek kullanımı bilgisi eklenmiştir (sadece Hyper-V 2016 için). Bu, boşa harcanan kaynakların daha iyi şekilde ölçülmesine ve daha hassas öneriler verilmesine olanak tanır.
Paneller ve pencere öğeleri
 • Gelişmiş Hyper-V altyapısı paneli: Boşa harcanan kaynaklar pencere öğesi panele eklendi

Yenilikler: VMware vSphere

Raporlama
 • Alarmların mevcut durumuna genel bakış raporunda geliştirmeler: Veeam ONE 9.5'te artık bir özet bölümünün yanı sıra alarmları türe göre filtrelemek için yeni parametreler yer almaktadır. 
 • Gelişmiş çöp dosyalar raporu: Raporda görüntülenen her veri deposu için çöp dosyaların sayısı eklenmiştir. 
 • Gelişmiş konuk disk boş alan raporu: Detaylı raporda disk alanı kullanımı için hem göreceli hem de mutlak değerler eklendi. 
 • Gelişmiş VMware altyapısına genel bakış raporu: Ana bilgisayardaki kaynak tahsisi (CPU, Bellek, Depolama) bilgileri rapora eklendi.
vCloud Director
 • Birden çok vCloud Director sunucusu desteği: Veeam ONE artık aynı vCenter Server'ı kullanan birden çok vCloud Director altyapısını izleyebiliyor.