Veeam İşe Alma – Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: 29 Temmuz 2021

Veeam, gizliliğinizi korumaya ve güvende tutmaya, bunun yanı sıra veri toplama yöntemlerini net ve şeffaf bir şekilde belirtmeye ve veri koruma yükümlülüklerini karşılamaya büyük önem vermektedir.

Bu İşe Alım Gizlilik Bildirimi, işe alım ve istihdam süreçlerimizle ilgili aşağıdaki konuları ele alır:

Kişisel verileriniz ve Veeam'in bu kişisel verileri ele alma şekli konusundaki görüş ve uygulamalarımızı anlamak adına lütfen bu Bildirimi dikkatle okuyun. Veeam ile geleneksel işe alım süreçleri dışında etkileşime girerseniz (örneğin, ürünlerle ilgili materyal talep etmek veya yazılım indirmek için Veeam'in web sitesini ziyaret ederseniz) sizden toplayabileceğimiz tüm kişisel bilgiler Veeam'in Gizlilik Bildirimine tabi olacaktır.

Biz Kimiz?

Veeam farklı veri yedekleme ve replikasyon yazılım ürünleri sunan, veri yönetimi ve veri koruma çözümleri konusunda dünya lideri bir şirkettir. 160'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz ve dünyada 35'ten fazla ülkede ofisimiz var.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") doğrultusunda Veeam Software Group GmbH, bu Gizlilik Bildirimine tabi olarak toplanan Kişisel Bilgiler için "veri sorumlusu"dur. Şirket adresimiz şu şekildedir:

Linden Park Lindenstrasse 16
Baar, CH-6340
İsviçre

Buna ek olarak bu Gizlilik Bildirimi hakkında sorularınızı privacy@veeam.com adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Bu Bildirimin Kapsamı

Bu Bildirim, Veeam'de (ve iştiraki olan tüm varlıklarında) çalışmak üzere kişilerin işe alınması ve istihdam edilmesi sürecinde toplayabileceğimiz Kişisel Bilgiler (aşağıda tanımlandığı şekilde) için geçerlidir.

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanımı

Kişisel Bilgiler ("Kişisel Bilgiler" veya "Kişisel Veriler"), bilgilerle ilişkili kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri ifade eder. Bu İşe Alım Gizlilik Bildiriminde kullanıldığı üzere Kişisel Bilgiler; "kişisel bilgiler", "kişisel veriler", "kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler" veya ilgili yasada belirtilen her türlü benzer tanım ile aynı anlamı ifade eder. 

İşe alım sürecinde Veeam, işe başvuran kişilerle ilgili kişisel bilgileri toplayacak ve işleyecektir. Veeam bu bilgileri başvuru ve işe alım sürecinde farklı şekillerde toplar. Örneğin:

 • Kamuya açık kaynaklardan;
 • Personel danışmanlarından veya işe alım uzmanlarından;
 • Kişisel verilerinizi bize sağladığınızda (ör. e-posta ile özgeçmişinizi gönderdiğinizde) sizden veya
 • İş görüşmenizde notlar alarak.

Veeam bazı durumlarda üçüncü taraflardan sizinle ilgili kişisel veriler toplayabilir. Bunlara örnek olarak eski işverenlerden sağlanan referanslar, istihdam geçmişi kontrol sağlayıcılarından alınan bilgiler ve yasaların izin verdiği ölçüde sabıka kayıtlarından edinilen bilgiler verilebilir. 

Amaçlar: Veeam'in sizinle sözleşme imzalamadan önce verilerinizi işlemesi gerekir. Bunun yanı sıra sizinle bir istihdam sözleşmesi imzalamak ve söz konusu istihdam sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için verileri işlememiz gerekir. Veeam özellikle aşağıdaki amaçlar doğrultusunda aşağıdaki bölümde belirtilen bir dizi Kişisel Bilgiyi toplar ve işler:

 • Hizmet alınan personel danışmanları ve farklı araçlar üzerinden potansiyel çalışanlara aktif şekilde erişmek için (işe alım);
 • Uygun sayıda ve seviyede personele sahip olmayı sağlamak dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla küresel çapta insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek için;
 • Yatırım kararları için;
 • Potansiyel çalışan yetenekleri doğrultusunda planlamak ve yönetmek için;
 • Farklı iletişim yöntemleri (ör. e-posta veya LinkedIn) yoluyla alınan başvuruları işlemek için;
 • Başvuru sürecini düzenlemek için;
 • Yasal taleplerin oluşturulması, yürütülmesi veya bunlara karşı savunma oluşturulması için ve
 • Farklı iş fırsatları ile ilgili olarak, başvuranları bir veya daha fazla iş olanağı doğrultusunda değerlendirmek için.

Kişisel Bilgi Kategorileri

 • ad
 • akademik unvanlar dahil olmak üzere unvan (Bay/Bayan vb.)
 • son ek
 • fotoğraf (sunulduysa)
 • cinsiyet (sunulduysa)
 • adres
 • doğum tarihi/yeri
 • sürücü belgesi (var/yok)
 • e-posta adresi
 • telefon numarası
 • medeni durumu ve çocuk sayısı
 • uyruk
 • vize (çalışma izni)
 • pasaport
 • başvurulan pozisyonlar
 • engellilik durumu
 • başvuru türü (ör. e-posta, LinkedIn, spekülatif başvuru var/yok)
 • en erken başlama tarihi
 • bildirim dönemi
 • istenilen maaş
 • özgeçmiş
 • askerlik durumu
 • eğitim (okul, üniversite, eğitimler)
 • önceki profesyonel deneyimi
 • profesyonel yetenekler ve yetkinlikler
 • imza
 • sertifikalar ve raporlar
 • iş görüşmesi ile ilgili notlar
 • iletişim verileri (e-posta trafiği dahil)
 • işe başvuru sürecinde sağlanılan diğer tüm bilgiler

Yasal Dayanaklar: Yukarıda belirtilen kişisel veri kategorilerini, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") Madde 6(1)(f) uyarınca geçerli ve uygun çıkarlarımız doğrultusunda, etkin bir işe alım sürecini sağlamak ve ilgili pozisyonları uygun başvuru sahipleriyle doldurmak üzere işleriz.

Veeam, engelli başvuru sahipleri için işe alım sürecinde makul düzenlemeler yapılması gerektiğinde sağlık bilgilerini işler. 

Farklı bir süreçte, gelecekte ortaya çıkabilecek istihdam olanakları ve/veya pazarlama iletişimleri ile ilgili sizinle iletişim kurma amacıyla kişisel verilerinizi tutmak için izninizi isteyebiliriz (GDPR Madde 6(1)(a)).

Olası Sonuçlar: İşe alım sürecinde Veeam'e herhangi bir bilgi sağlamakla yükümlü değilsiniz. Bununla birlikte, belirli bilgiler talep edildiğinde bunları sağlamazsanız Veeam işe alım için başvurunuzu uygun şekilde veya hiç işleyemeyebilir. Eşit fırsat izleme amacıyla herhangi bir bilgi sağlamakla yükümlü değilsiniz ve söz konusu bilgilerin sağlanmaması durumunda herhangi bir yaptırımla karşılaşmazsınız. Kişisel verilerin sağlanması yasayla zorunlu tutuluyorsa bu konuda sizi ayrıca bilgilendiririz.

Otomatik Karar Alma: İşe alım kararlarımız sadece otomatik karar alma süreçlerine bağlı değildir.

Veri Saklama: Veeam kişisel verilerinizi en azından başvuru süreci boyunca saklayacaktır. Gelecekte oluşabilecek istihdam fırsatları ile ilgili olarak başvurunuzu saklamamız konusunda bize izin vermeniz durumunda en azından izninizi geri çekene kadar başvurunuz saklanacaktır.

Her durumda verileriniz; herhangi bir yasal talebin öne sürülmesi veya bir talebe karşı savunma yapılması için kişisel verilerin gerekli olduğu olası yasal talepler dahil olmak üzere uymamız gereken yasal ve diğer resmi yükümlülükler doğrultusunda, gerektiği kadar saklanacaktır.

Başvurunuz işe alım için uygun bulunursa işe alım sürecinde toplanan kişisel verileriniz kişisel dosyanıza aktarılacak ve size o sırada sağlanacak bir çalışan veri gizlilik bildirimine tabi olacaktır.

Bilgilerin Üçüncü Taraflara, Servis Sağlayıcılara ve Diğerlerine Açıklanması

Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek adına kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcılara aktaracağız:

 • Kullandığımız BT sağlayıcılarına ve diğer servis sağlayıcılara.

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan bazı alıcılar ülkeniz dışında yer alıyor veya kişisel verileri ülkeniz dışında işliyor olabilir. Başka bir ülkedeki veri koruma seviyesi ülkenizdeki veri koruma seviyesine denk olmayabilir. Buna karşın kişisel verilerinizi sadece AB Komisyonunun yeterli veri korumasına sahip olduğunu beyan ettiği ülkelere göndeririz veya yeterli veri koruması sağlamak adına gerekli önlemleri alırız. Bunu, Standart Sözleşme Hükümleri (2010/87/AT ve/veya 2004/915/AT) uyarınca uygun veri aktarım sözleşmeleri gerçekleştirerek vb. yaparız.

Çerezler

Veeam ile etkileşim yönteminize bağlı olarak Veeam web sitelerine, reklamlarına, e-postalarına veya diğer çevrimiçi hizmetlerine erişebilirsiniz. Bunlar genellikle çerezler, web işaretçileri ve piksel etiketleri gibi otomatik veri toplama teknolojileri kullanarak Kişisel Bilgiler dahil olmak üzere çeşitli veriler toplar. Bu veriler kullanıcılarımızın davranışlarını, internet aramalarını ve web sitelerimizde ziyaret ettikleri sayfaları anlamamıza yardımcı olur. Web sitemizi kullanan farklı kullanıcıları ayırt etmek, web sitemizde gezindiğinizde size iyi bir deneyim sunabilmek ve web sitemizi geliştirmek için çerezlerden yararlanıyoruz.

Veeam'in Çerezleri ve benzer teknolojileri kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez Bildirimimize göz atın.

Veri Gizliliği Haklarınız

Genel

Veeam küresel bir şirkettir ve dünyanın dört bir yanından kişisel bilgiler toplar. GDPR, California Tüketici Gizliliği Yasası ("CCPA") ve diğer geçerli yasalar dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında ilgili tüm gizlilik ve veri güvenliği yasalarına uymayı hedefleriz. Bu hedef doğrultusunda Veeam'in sizinle ilgili sahip olabileceği bilgiler üzerindeki kontrolünüzü en üst düzeye yükseltmek için bir dizi araç sunuyoruz.

Veeam'den pazarlama iletişimleri almak üzere Veeam'e Kişisel Bilgilerinizi saklaması için izin verdiyseniz abonelik tercihleri sayfasında iletişim tercihlerinizi ve abonelik bilgilerinizi belirleyerek Veeam'den ürünler ve hizmetlerle ilgili hangi bilgileri alacağınızı ve bu bilgileri nasıl edineceğinizi belirleyebilirsiniz.

İzin verdiyseniz ancak bizden pazarlama e-postaları ve/veya işlem içermeyen e-postalar almak istemiyorsanız web sitemizdeki "Hesabım" bölümünden bunu belirtebilir veya ister bir e-postadaki "abonelikten çık" bağlantısını ister Veeam abonelikten çık sayfasını kullanarak izninizi tercihlerinize göre şekillendirebilirsiniz. Bu ayarların, Veeam ile iş ilişkisi olan kullanıcılara gönderilen, işlemlerle ilgili e-postalara uygulanmadığını unutmayın.

Veeam'de gelecekte ortaya çıkabilecek iş fırsatları için Veeam'e Kişisel Bilgilerinizi saklama izni verdiyseniz ve gelecek iş fırsatları için göz önünde bulundurulmaya yönelik izninizi geri çekmek istiyorsanız bunu belirten bir ifade ve adınızla birlikte privacy@veeam.com adresine bir e-posta gönderin.

Çeşitli Kişisel Bilgilerinizi sağlamamayı tercih etmeniz durumunda başvurunuzu inceleyemeyebilir, sorularınıza tam veya yeterli şekilde yanıt veremeyebilir, size başvurduğunuz pozisyonlar veya ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncellemeler ve/veya bilgiler sağlayamayabiliriz. Bununla birlikte satın alımlarınız, politikalarımız ve sözleşmelerimizle ilgili değişiklikler veya ilgili yasaların izin verdiği diğer nedenler ile ilgili olarak size önemli bildirimler göndermek amacıyla Kişisel Bilgilerinizi kullanmaya devam ederiz.

GDPR ve California Gizlilik Haklarınız

Toplanan Kişisel Bilgiler için GDPR ve CCPA'in geçerli olduğu durumlarda çeşitli koşullarda yararlanabileceğiniz bazı haklarınız vardır. Bunlara aşağıdakiler dahil olabilir:

 • Erişim Hakkı/Bilme Hakkı/Veri Taşınabilirliği Hakkı: Veeam'den, hakkınızda topladığımız, kullandığımız veya paylaştığımız Kişisel Bilgileri sizinle paylaşmasını ve veri gizliliği uygulamalarımız hakkında size bilgi sağlamasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Silme/Sildirme Hakkı: Sizden veya sizinle ilgili topladığımız Kişisel Bilgilerin silinmesini talep etme hakkına sahip olabilirsiniz.
 • İtiraz Etme Hakkı: Veeam'in Kişisel Bilgilerinizle ilgili olarak gerçekleştirdiği çeşitli işlemlere itiraz etme veya bunlara yönelik onayınızı geri çekme talebinde bulunma hakkına sahip olabilirsiniz.
 • Düzeltme Hakkı: Veeam'in sizinle ilgili sahip olduğu eksik veya yanlış Kişisel Bilgileri düzeltme hakkına sahip olabilirsiniz.
 • Ayrımcılık Yapmama Hakkı: Veeam bu hakların uygulanması ile ilgili olarak size ayrımcılık yapmayacaktır.
 • Şikayette Bulunma Hakkı: Kişisel Bilgilerinizi işleme şeklimiz ile ilgili endişeleriniz varsa GDPR uyarınca ilgili veri koruma otoritesine şikayette bulunabilirsiniz.

Veeam kişisel bilgilerinizi "satmaz".

Bu hakların bazıları abonelik tercihleri sayfası üzerinden kullanılabilir. Örneğin, sizinle ilgili sahip olduğumuz çeşitli Kişisel Bilgileri düzeltebilir, çeşitli işlemelere yönelik onayınızı geri çekebilir veya bunlara itiraz edebilir ve çeşitli işlemelerin yapılmasını sınırlayabilirsiniz.

GDPR ve CCPA gizlilik haklarınızı kullanmaya yönelik diğer talepleriniz için lütfen privacy@veeam.com adresine e-posta gönderin.

Kişisel Bilgilerinizin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için talebinizi işlemeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerektiğini unutmayın. Bazı durumlarda kimliğinizi doğrulamak üzere devletin sağladığı kimliğiniz gibi ek bilgiler toplamamız gerekebilir.

Son olarak, CCPA uyarınca bu hakları ister kendiniz kullanabilir isterseniz de sizin adınıza bu talepleri belirtecek yetkili bir aracı belirleyebilirsiniz. İkinci seçeneği tercih etmeniz durumunda talepte bulunmak üzere gerçekten bir aracı belirlediğinizi doğrulamak için ek bilgi talep edebiliriz.

Veri Güvenliği

Veeam, Kişisel Bilgilerin güvenliğini ciddiye alır. Kişisel Bilgilerin kazara veya yetkisiz şekilde yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini engellemek üzere Veeam, izinsiz ifşa veya erişimi önlemek için makul ölçüde tasarlanmış risk tabanlı teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerinden yararlanır. Örneğin Veeam, bilgi sistemlerine olası veya mevcut bir izinsiz giriş durumunda uyarılmak üzere sıkı güvenlik kontrolleri, izinsiz giriş algılama yazılımı ve çeşitli süreçler uygular.

Kişisel Bilgilerin Depolanması ve Aktarılması

Veeam küresel bir kuruluştur. Bu nedenle Veeam'e sağladığınız bilgiler Veeam'in İsviçre'deki veya dünyanın farklı ülkelerindeki kurumsal varlıkları tarafından aktarılabilir veya erişilebilir. Veeam'in Kişisel Bilgileri depoladığı veya bu bilgilere eriştiği konumdan bağımsız olarak bunlar, söz konusu Gizlilik Bildirimi doğrultusunda toplanır, kullanılır, paylaşılır ve korunur.

Veeam, Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde ve İsviçre'de toplanan Kişisel Bilgilerin üçüncü ülkelere aktarımı için onaylı Standart Sözleşme Hükümleri kullanır.

Veeam ayrıca Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC) Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları Sistemine uyar. APEC CBPR sistemi, katılımcı APEC ekonomileri arasında Kişisel Bilgilerin aktarımının korumalı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere kuruluşlar için bir çerçeve sunar. 

Çocuklar İçin Gizlilik

Veeam yerel yasalarca tanımlanmış şekilde yetişkin olmayan kişilerden, söz konusu yasaların şart koşması durumunda önceden ebeveynlerinden onay almaları konusunda ısrar etmeden, bilinçli olarak Kişisel Bilgi toplamayacaktır. Yasal olarak yetişkin olmayan bir kişinin Kişisel Bilgilerini kullanması veya açıklaması durumunda Veeam, yasal olarak yetişkin olmayan kişiyi korumak üzere yerel yasa ve yönetmelikler doğrultusunda kişinin ebeveynlerinden izin almaya çalışacaktır.

Bu İşe Alım Gizlilik Bildirimi ile İlgili Değişiklikler

Bir teknoloji şirketi olarak sistemlerimiz gelişmekte ve değişmektedir; bu doğrultuda söz konusu İşe Alım Gizlilik Bildirimi de değişmektedir. Bu İşe Alım Gizlilik Bildirimi ile ilgili değişiklikler ve en güncel düzenlenme tarihi www.veeam.com adresinde duyurulacaktır.Değişiklikleri burada yayınlayarak veya size e-posta ile ulaşarak bu İşe Alım Gizlilik Bildirimi ile ilgili önemli değişiklikleri size bildirmek adına gerekli adımları atacağız.

Sorular

Veeam, sahip olabileceğimiz Kişisel Bilgilerinizi incelemeye ve bunlarla ilgili düzeltme, değiştirme veya yanlışlıkları silmeye yönelik makul taleplerinize yanıt vermeye hazırdır. Bilgilerinizin değiştirilmesini, düzeltilmesini veya silinmesini istiyorsanız ya da bu Gizlilik Bildiriminde yanıtlanmayan sorularınız varsa Veeam Software Group GmbH, Linden Park Lindenstrasse 16 Baar, CH-6340 adresinden veya privacy@veeam.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.