Informacja firmy Veeam dotycząca ochrony prywatności

Ostatnia aktualizacja: 29 lipca 2021 r.

Firma Veeam dąży do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów z zakresu prywatności danych. W niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności wyjaśniono praktyki firmy Veeam odnoszące się do zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, przekazywania, ochrony i/lub ujawniania danych osobowych. Firma Veeam nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie udostępnia danych osobowych w sposób inny od opisanego w tym dokumencie.

W niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności omówiono następujące zagadnienia:

Kim jesteśmy?

Firma Veeam jest globalnym liderem w obszarze rozwiązań do zarządzania danymi i ochrony danych, który oferuje różne programy do tworzenia kopii zapasowych i replikacji danych. Działamy w ponad 160 krajach i mamy biura w ponad 35 krajach świata. 

W rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) firma Veeam Software Group GmbH jest „administratorem danych” w odniesieniu do zebranych danych osobowych, które podlegają tej informacji dotyczącej ochrony prywatności. Oto adres firmy Veeam Software Group GmbH:

Linden Park Lindenstrasse 16
Baar, CH-6340
Szwajcaria

Ponadto ewentualne pytania dotyczące tej informacji można kierować e-mailem na adres privacy@veeam.com.

Zakres tej informacji

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych (zdefiniowanych poniżej), które możemy zbierać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem naszej witryny internetowej www.veeam.com, w tym ewentualnych poddomen lub stowarzyszonych witryn internetowych, które są połączone z tą informacją dotyczącą ochrony prywatności, a także ewentualnych innych zasobów cyfrowych oznaczonych marką Veeam;
 • podczas kontaktu z obecnymi i potencjalnymi klientami, na przykład związanego z bezpłatnym pobieraniem produktów albo prośbami o materiały marketingowe lub inne informacje o produktach;
 • podczas wydarzeń zawodowych, konferencji branżowych, w tym wydarzeń organizowanych lub sponsorowanych przez firmę Veeam;
 • za pośrednictwem witryn internetowych i platform podmiotów zewnętrznych, w/na których dane kontaktowe lub inne dane osobowe użytkownika są upublicznione i dostępne dla innych użytkowników.

Uwaga: Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych, które firma Veeam może zbierać w procesie rekrutacji pracowników. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat danych osobowych, które zbieramy w ramach tego procesu, oraz sposobów ich wykorzystywania, udostępniania i zabezpieczania, należy się zapoznać z informacją dotyczącą ochrony prywatności w procesie rekrutacji firmy Veeam.

Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe to informacje mogące służyć do bezpośredniego lub pośredniego ustalania tożsamości osoby fizycznej, której dotyczą. W tej informacji dotyczącej ochrony prywatności sformułowanie „dane osobowe” ma to samo znaczenie co sformułowania „informacje osobowe”, „dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej” lub inne terminy przywołane w odpowiednich przepisach prawa. Oprócz danych ogólnodostępnych dane osobowe zbierane przez firmę Veeam zależą od tego, jak użytkownik kontaktuje się z nami. W poniższej tabeli wymieniono możliwe rodzaje zbieranych danych osobowych:
Działanie Możliwe rodzaje zbieranych danych osobowych
Odwiedzanie naszych witryn internetowych
 • Identyfikator urządzenia (w tym adres IP)
 • Nazwa domeny witryny internetowej, która skierowała użytkownika do naszej witryny
 • Liczba odwiedzin użytkownika w naszej witrynie internetowej
 • Średni czas spędzony na stronie
 • Przeglądane strony

Więcej informacji zawiera poniższa sekcja „Pliki cookie”.

Wydarzenia zawodowe
 • Dane kontaktowe, w tym potencjalnie imię i nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz preferencje dotyczące kontaktu
Witryny lub platformy podmiotów zewnętrznych
 • Dane kontaktowe, w tym potencjalnie imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika
 • Ewentualna nazwa użytkownika, którą użytkownik posługuje się w danej witrynie lub na danej platformie
 • Ewentualne inne dane, które użytkownik może udostępnić wszystkim lub autoryzowanym użytkownikom witryny albo platformy
Aktywność na forach online firmy Veeam
 • Dane kontaktowe, w tym potencjalnie imię i nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz preferencje dotyczące kontaktu
 • Dane logowania (numer konta, hasło)
 • Dane kont w mediach społecznościowych
Prośby o materiały marketingowe (w tym biuletyny, dokumenty White Paper itp.)
 • Dane kontaktowe, w tym potencjalnie imię i nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz preferencje dotyczące kontaktu
 • Dane logowania (numer konta, hasło)
 • Preferencje marketingowe
 • Dane kont w mediach społecznościowych
Prośby o możliwość pobrania produktów
 • Dane kontaktowe, w tym potencjalnie imię i nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz preferencje dotyczące kontaktu
 • Dane logowania (numer konta, hasło)
 • Preferencje marketingowe
 • Dane kont w mediach społecznościowych
Obsługa klienta
 • Dane kontaktowe
 • Informacje na temat pytania lub problemu, w sprawie którego użytkownik kontaktuje się z nami, dobrowolnie podane przez użytkownika
Interaktywne elementy witryny internetowej (np. fora lub komentarze na blogu)
 • Nazwa użytkownika i inne dane kontaktowe
 • Wszelkie informacje zamieszczone przez użytkownika na forach lub w miejscach publicznych
Przeciągnij, aby wyświetlić większy obszar tabeli

Oprócz informacji ogólnodostępnych oraz informacji zbieranych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii (zobacz poniżej) wszystkie wyżej wymienione dane osobowe są pozyskiwane od użytkownika. W niektórych przypadkach są one pozyskiwane od użytkownika bezpośrednio przez firmę Veeam (na przykład gdy użytkownik wprowadza te dane w naszej witrynie internetowej, aby pobrać określone materiały), natomiast w innych przypadkach są one pozyskiwane przez partnera firmy Veeam i udostępniane firmie Veeam (na przykład gdy użytkownik (i) rejestruje się na konferencję branżową, której sponsorem jest firma Veeam, (ii) klika reklamę firmy Veeam na platformie podmiotu zewnętrznego, (iii) kupuje produkt u autoryzowanego sprzedawcy produktów Veeam, a zamówienie jest przekazywane firmie Veeam lub (iv) rejestruje się na szkolenie dotyczące oprogramowania Veeam i/lub ubiega się o certyfikację w firmie Veeam). 

Dane osobowe użytkownika są przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w tej informacji dotyczącej ochrony prywatności, chyba że obowiązujące prawo zawiera inne wymagania lub zezwolenia.

Korzystanie z danych osobowych

Zebrane dane osobowe są przez nas wykorzystywane w następujących celach:

 • Dostarczanie żądanych informacji lub materiałów albo przetwarzanie rejestracji na wydarzenia, programy lub konferencje. Przykładowo możemy wykorzystać dane osobowe, aby dostarczyć żądane materiały na temat określonego produktu, odpowiedzieć na zadane pytanie dotyczące sposobu działania produktu, umożliwić pobranie żądanego produktu lub dostarczyć klucze licencyjne odpowiadające kupionym licencjom produktu albo przetworzyć dokonaną przez użytkownika rejestrację na konferencję lub wydarzenie firmy Veeam.
 • Marketing naszych produktów i usług. Przykładowo możemy wykorzystywać dane osobowe, aby dostarczać materiały marketingowe i promocyjne na temat produktów i usług oferowanych przez firmę Veeam. Dane przekazane przez użytkownika podmiotom zewnętrznym mogą być łączone z już posiadanymi przez nas danymi na jego temat w celu tworzenia bardziej spersonalizowanych reklam i produktów. Informacje na temat tego, jak w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych lub wycofać zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, są dostępne w sekcji „Prawa użytkownika związane z prywatnością danych”.
 • Analizy biznesowe. Przykładowo możemy wykorzystywać dane osobowe, aby w sposób zagregowany/anonimowy śledzić zachowanie w celu identyfikowania i poznawania trendów dotyczących użytkowania oraz różnych rodzajów kontaktu z naszymi witrynami internetowymi i treściami marketingowymi, a także ustalania skuteczności naszych działań marketingowych.
 • Optymalizacja witryny internetowej. Przykładowo możemy wykorzystywać dane osobowe na potrzeby administrowania naszą witryną internetową i wykonywania wewnętrznych operacji związanych z jej obsługą, takich jak rozwiązywanie problemów, analiza danych oraz prowadzenie testów, badań i analiz statystycznych, polepszania wrażeń użytkowników oraz w ramach działań mających na celu dbanie o bezpieczeństwo naszych witryn internetowych.
 • Wykonywanie obowiązków prawnych. Przykładowo możemy używać danych osobowych, aby identyfikować osoby odwiedzające witrynę internetową, w tym do celów uwierzytelniania kont, wykonywać nasze obowiązki i egzekwować prawa wynikające z dowolnej umowy, której stroną jest firma Veeam, oraz odpowiadać na uzasadnione prawnie wnioski o informacje.
 • Zapobieganie oszustwom. Przykładowo możemy używać danych osobowych, aby zapobiegać oszustwom, nadużyciom oraz innym rodzajom nieprawidłowego albo niezgodnego z prawem użytkowania naszych produktów lub usług, zabezpieczać się przeciwko takim działaniom, prowadzić prace wyjaśniające w ich sprawie bądź doprowadzić do ich sądowego ścigania.
 • Roszczenie prawne. Możemy wykorzystać dane osobowe w celu wniesienia lub zachowania roszczenia prawnego albo poprowadzenia obrony przed takim roszczeniem.
 • Inne cele związane z kontaktami użytkownika z firmą Veeam. Przykładowo możemy wykorzystać dane osobowe w celu zarejestrowania użytkownika na wydarzenie, zaproponowania użytkownikowi możliwości udziału w konkursie lub promocji, dostarczenia użytkownikowi nagrody konkursowej lub materiałów promocyjnych (z zastrzeżeniem ewentualnego regulaminu takiego konkursu lub promocji), utworzenia konta użytkownika w naszej witrynie internetowej, zapewnienia obsługi klienta (jeśli użytkownik jest naszym klientem), udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na konkretne pytanie albo zarejestrowania użytkownika na kurs lub certyfikację, które mogą być oferowane przez firmę Veeam lub jej partnerów.

Firma Veeam będzie zbierać, wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności.

Zwracamy uwagę, że niektóre witryny internetowe firmy Veeam zawierają elementy interaktywne, takie jak fora dyskusyjne i blogi, umożliwiające indywidualnym użytkownikom publikowanie własnych treści, które następnie są udostępniane innym użytkownikom. Wszelkie informacje zamieszczone na tych blogach i forach stają się publiczne, co oznacza, że mogą je w dowolny sposób czytać, archiwizować i wykorzystywać inni użytkownicy.

Podstawy prawne przetwarzania. W niektórych jurysdykcjach możemy przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego odpowiednią podstawę prawną. Wyżej opisane czynności z zakresu przetwarzania mają następujące podstawy prawne:

 • Wykonywanie umowy. W niektórych przypadkach, na przykład gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu wysłania mu żądanych informacji, powodem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie usługi, której użytkownik zażądał od firmy Veeam.
 • Uzasadnione interesy. W wielu przypadkach przetwarzamy dane, ponieważ leży to z naszym uzasadnionym interesie, którego nie uchylają interesy użytkownika związane z prywatnością. Przykładowo dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe w ramach programu zapobiegania oszustwom, gdzie naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie odpowiedniego korzystania z naszych usług i produktów, lub gdy zbieramy dane z zakresu analiz biznesowych, gdzie naszym uzasadnionym interesem jest doskonalenie naszej działalności, usług i produktów.
 • Zgoda. W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe użytkownika wyłącznie pod warunkiem, że uzyskaliśmy jego zgodę. W szczególności nie wysyłamy użytkownikowi materiałów marketingowych, jeśli nie wyraził zgody na ich otrzymywanie.
 • Obowiązek prawny. W niektórych przypadkach zbieramy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe, ponieważ mamy taki obowiązek prawny. Jeśli przykładowo toczy się wobec nas ważne postępowanie sądowe, możemy być zmuszeni do przekazania wnioskowanych danych.

Ujawnianie podmiotom zewnętrznym, usługodawcom i innym stronom

Firma Veeam może udostępniać dane osobowe swoim międzynarodowym partnerom (np. partnerom z obszarów marketingu, edukacji, dystrybucji i sprzedaży, operatorom rynków online, podmiotom hostującym dane oraz innym podmiotom świadczącym usługi firmie Veeam lub w jej imieniu) na potrzeby realizowania jednej lub kilku wyżej wymienionych funkcji albo celów w imieniu firmy Veeam.

W szczególności dane osobowe zebrane przez nas lub przekazane przez użytkownika możemy ujawniać w następujących okolicznościach:

 • Naszym partnerom, usługodawcom i innym podmiotom zewnętrznym, którym udostępniamy dane osobowe, aby uzyskać wsparcie naszych działań z zakresu dostarczania oferowanych usług i produktów (np. w obszarach analizowania danych, hostowania danych, zapewniania obsługi klienta, realizowania szkoleń dotyczących naszych produktów oraz dostarczania wiadomości marketingowych online i offline).
 • Zgodnie z wymogami prawa, na przykład w celu wykonania nakazu sądowego lub wezwania do okazania dokumentów albo zapewnienia zgodności z innym postępowaniem prawnym lub sądowym bądź gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, wyjaśnienia przypadku oszustwa albo udzielenia odpowiedzi na wniosek władz lub organów regulacyjnych.
 • Powiązanym podmiotom firmy Veeam do celów związanych z obsługą klienta, marketingiem, operacjami technicznymi i zarządzaniem kontem.
 • Nabywcy lub innemu następcy w przypadku fuzji, sprzedaży bądź przeniesienia części lub całości aktywów firmy Veeam.
 • Firma Veeam może także udostępniać dane osobowe określonym partnerom biznesowym, takim jak współsponsorzy wydarzeń i konferencji, aby zrealizować zamówione przez użytkownika transakcje, umożliwić partnerom przekazanie użytkownikowi informacji na temat ich produktów i usług, do celów badań lub analiz związanych z dowolnym wydarzeniem lub dowolną konferencją, na które użytkownik się zarejestrował, albo w przypadkach, gdy partner biznesowy ma odpowiednią podstawę prawną.

Podmioty zewnętrzne, którym udostępniamy dane osobowe, muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych i/lub warunków zachowania poufności.

Pliki cookie

W witrynach internetowych, reklamach, e-mailach i usługach online firmy Veeam mogą być używane technologie automatycznego zbierania danych, takie jak pliki cookie, sygnalizatory internetowe i znaczniki pikselowe, które umożliwiają pozyskiwanie danych o użytkownikach, w tym danych osobowych. Dane te pomagają nam poznawać zachowania użytkowników, ich wyszukiwania w Internecie oraz odwiedzane przez nich obszary naszych witryn internetowych. Stosujemy pliki cookie, które pozwalają rozróżniać poszczególnych użytkowników naszych witryn internetowych, pomagają w zapewnianiu wysokiego komfortu obsługi i umożliwiają doskonalenie witryn.

Bardziej szczegółowy opis sposobu korzystania z plików cookie i podobnych technologii przez firmę Veeam można znaleźć w informacji na temat plików cookie.

Prawa użytkownika związane z prywatnością danych

Zagadnienia ogólne

Veeam jest firmą globalną i zbieramy dane osobowe dotyczące osób fizycznych z całego świata. Staramy się przestrzegać wszystkich obowiązujących na świecie przepisów z zakresu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych, w tym RODO, CCPA (California Consumer Privacy Act) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Dlatego oferujemy szereg narzędzi, które dają użytkownikowi maksymalną kontrolę nad posiadanymi przez firmę Veeam danymi na jego temat.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości, może kontrolować rodzaje informacji na temat produktów i usług otrzymywanych od firmy Veeam oraz sposób ich otrzymywania, określając preferencje dotyczące wiadomości i szczegółowe ustawienia subskrypcji na stronie preferencji dotyczących subskrypcji.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, ale później uzna, że nie chce już otrzymywać od nas e-maili marketingowych lub pozatransakcyjnych, powinien przejść do sekcji „My Account” („Moje konto”) w naszej witrynie internetowej albo skorzystać z linku rezygnacji dostępnego w każdej wiadomości i na stronie rezygnacji firmy Veeam. Zwracamy uwagę, że nie dotyczy to e-maili związanych z transakcjami biznesowymi między użytkownikami a firmą Veeam.

Jeśli użytkownik nie poda określonych danych osobowych, uniemożliwi to nam udzielanie pełnych lub zadowalających odpowiedzi na jego pytania albo dostarczanie mu aktualizacji lub informacji na temat naszych produktów i usług. W takim przypadku będziemy nadal korzystać z danych osobowych użytkownika, ale wyłącznie w ograniczonym zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wysyłania ważnych informacji dotyczących zakupów użytkownika, zmian w naszych zasadach i umowach lub z innych powodów dozwolonych na mocy obowiązującego prawa.

Prawa użytkownika związane z prywatnością na mocy RODO i CCPA

Tam, gdzie do zebranych przez nas danych osobowych mają zastosowanie RODO i CCPA, użytkownikowi mogą przysługiwać pewne prawa, z których może on skorzystać w określonych okolicznościach. Mogą one obejmować:

 • Prawo dostępu / prawo do wiedzy / prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo zwrócenia się do firmy Veeam o ujawnienie jego danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy lub udostępniamy, a także naszych praktyk z obszaru prywatności danych.
 • Prawo do usunięcia. Użytkownik może mieć prawo zwrócenia się do nas o usunięcie danych osobowych, które zebraliśmy od niego lub na jego temat.
 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik może mieć prawo do sprzeciwu wobec określonych czynności przetwarzania wykonywanych przez firmę Veeam w odniesieniu do jego danych osobowych lub zrezygnowania z tych czynności.
 • Prawo do poprawienia. Użytkownik może mieć prawo do poprawienia ewentualnych niepełnych lub nieścisłych danych osobowych na swój temat przechowywanych przez firmę Veeam.
 • Prawo do niedyskryminacji. Firma Veeam nie będzie dyskryminować użytkownika w zakresie korzystania z któregokolwiek z tych praw.
 • Prawo do złożenia skargi. Zgodnie z RODO jest to prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie ds. ochrony danych, jeśli użytkownik ma zastrzeżenia dotyczące sposobu przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Firma Veeam nie „sprzedaje” danych osobowych użytkownika.

Z części wymienionych praw można skorzystać na stronie preferencji dotyczących subskrypcji. Przykładowo użytkownik może poprawić niektóre przechowywane przez nas dane osobowe na jego temat, cofnąć zgodę lub wyrazić sprzeciw wobec niektórych czynności przetwarzania, a także ograniczyć niektóre czynności przetwarzania.

W sprawie innych wniosków o skorzystanie z praw do prywatności przysługujących użytkownikowi na mocy RODO i CCPA prosimy o wiadomość na adres e-mail privacy@veeam.com lub o wysłanie wniosku przez wypełnienie tego formularza.

Zwracamy uwagę, że ze względu na potrzebę ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności danych osobowych przed rozpatrzeniem wniosku użytkownika może być wymagane zweryfikowanie jego tożsamości. W pewnych przypadkach do zweryfikowania tożsamości użytkownika może być wymagane zebranie dodatkowych danych, takich jak urzędowy dowód tożsamości.

I wreszcie zgodnie z CCPA użytkownik może korzystać z wymienionych praw samodzielnie lub wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, aby składał odpowiednie wnioski w jego imieniu. Jeśli użytkownik wybierze tę możliwość, możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu uzyskania pewności, że użytkownik faktycznie upoważnił przedstawiciela do złożenia wniosku.

Bezpieczeństwo danych

Firma Veeam z powagą podchodzi do bezpieczeństwa danych osobowych. Aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą albo modyfikacją, firma Veeam stosuje oparte na ryzyku techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które mają zapobiegać nieautoryzowanemu ujawnieniu i dostępowi. Przykładowo firma Veeam wdrożyła rygorystyczne mechanizmy kontroli zabezpieczeń, oprogramowanie do wykrywania włamań oraz procesy mające na celu ostrzeganie o potencjalnych i rzeczywistych włamaniach do naszych systemów informatycznych.

Przechowywanie i przekazywanie danych osobowych

Firma Veeam jest przedsiębiorstwem globalnym, więc dane udostępnione jej przez użytkownika mogą być przekazywane podmiotom firmy Veeam w Szwajcarii i innych krajach, a podmioty te mogą uzyskiwać do nich dostęp. Niezależnie od tego, gdzie firma Veeam przechowuje dane osobowe lub uzyskuje do nich dostęp, są one zbierane, wykorzystywane, udostępniane i chronione zgodnie z tą informacją dotyczącą ochrony prywatności.

W odniesieniu do przekazywania danych zebranych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do krajów trzecich firma Veeam stosuje zatwierdzone standardowe klauzule umowne.

Firma Veeam przestrzega także transgranicznego systemu reguł ochrony prywatności w państwach organizacji Współpracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku (APEC). Jest to ramowy system, zgodnie z którym przedsiębiorstwa zapewniają ochronę danych osobowych przekazywanych między podmiotami gospodarek APEC. 

Prywatność dzieci

Firma Veeam nie zbiera świadomie danych osobowych żadnych osób, które według przepisów lokalnych są niepełnoletnie, chyba że wcześniej uzyska na to zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych, jeśli taka zgoda jest wymagana na mocy obowiązującego prawa. Firma Veeam nie kieruje swoich produktów, usług i witryn internetowych do dzieci. W przypadku wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych osoby, która według prawa jest niepełnoletnia, firma Veeam zwróci się do rodziców lub opiekunów prawnych tej osoby o stosowną zgodę w celu zapewnienia jej ochrony.

Linki do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych

Firma Veeam odpowiada wyłącznie za procedury ochrony prywatności obowiązujące w firmie Veeam i jej witrynach internetowych. Witryna firmy Veeam może zawierać linki do innych witryn internetowych pozwalające uzyskać dodatkowe informacje i zwiększające wygodę użytkowania. Firma Veeam nie kontroluje tych innych witryn internetowych, nie popiera ich ani nie składa oświadczeń na ich temat i nie ponosi odpowiedzialności za procedury ochrony prywatności obowiązujące w tych witrynach.

Zmiany w tej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Ponieważ jesteśmy firmą technologiczną, nasze systemy dojrzewają i zmieniają się z upływem czasu. To samo będzie dotyczyć tej informacji dotyczącej ochrony prywatności. Zmiany wprowadzone w informacji dotyczącej ochrony prywatności razem z datą najnowszej wersji będą publikowane w witrynie www.veeam.com. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby powiadamiać użytkowników o istotnych zmianach w informacji dotyczącej ochrony prywatności przez publikowanie tych zmian w tym miejscu lub kontaktowanie się z użytkownikami pocztą e-mail.

Pytania

Firma Veeam zobowiązała się do wykonywania uzasadnionych wniosków o dokonanie przeglądu posiadanych danych osobowych użytkowników oraz zmodyfikowanie, poprawienie lub usunięcie ewentualnych nieścisłości. Aby złożyć wniosek o zmodyfikowanie, poprawienie lub usunięcie danych osobowych albo zadać pytanie, na które nie odpowiada ta informacja dotycząca ochrony prywatności, można skontaktować się z nami pod adresem Veeam Software Group GmbH, Linden Park Lindenstrasse 16 Baar, CH-6340, Szwajcaria, lub pod adresem e-mail privacy@veeam.com.