Kennisgeving van Veeam over cookies

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2021

Veeam’s websites, advertenties, e-mails en online services maken mogelijk gebruik van bepaalde automatische gegevensverzamelingstechnologieën zoals cookies, webbakens en pixeltags, waarmee gegevens over u, waaronder persoonsgegevens, verzameld worden. Met behulp van deze gegevens krijgen wij beter inzicht in het gedrag van onze gebruikers, de zoekopdrachten die ze op internet uitvoeren en de onderdelen van onze website die ze bezoeken. We gebruiken cookies om u van andere gebruikers van onze website te onderscheiden. Zo kunnen wij u een betere ervaring bieden wanneer u onze website bezoekt en kunnen we onze websites verbeteren.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt verzonden naar of geopend in uw webbrowser of op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat meestal het domein waaruit het cookie afkomstig is (zoals veeam.com), de “levensduur" van het cookie (bijv. wanneer het verloopt) en een willekeurig gegenereerde ID. Een cookie kan ook apparaatspecifieke informatie bevatten, zoals informatie over de browser, het besturingssysteem, enzovoort. Als een gebruiker naar www.veeam.com (of een andere website van Veeam) gaat, herkent onze server het cookie. Hierdoor kunnen wij de gebruiker een betere ervaring bieden (bijv. als de gebruiker de website in een bepaalde taal wil bekijken). En in combinatie met informatie uit cookies van andere gebruikers krijgen we in de loop van de tijd een globaal beeld over hoe bezoekers de websites van Veeam gebruiken.

Typen cookies

Cookies die door Veeam worden ingesteld op websites en andere digitale vormen van Veeam worden eigen cookies genoemd en zijn bedoeld om uw ervaring op de websites van Veeam mogelijk te maken en te verbeteren. We hebben deze cookies zorgvuldig geselecteerd en hebben maatregelen genomen om te waarborgen dat uw privacy en persoonsgegevens altijd beschermd en gerespecteerd worden. Cookies van derden worden geplaatst door derden die services aan Veeam en/of aan u verlenen. Cookies van derden kunnen worden gebruikt door advertentieservices om u op de website van Veeam advertenties op maat aan te bieden, of door derden die analyses voor Veeam uitvoeren.

Cookies zijn onder te verdelen in sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijk en zijn alleen op de computer of het apparaat aanwezig vanaf het moment dat u de websites van Veeam bezoekt totdat u de browser sluit. Met behulp van sessiecookies wordt bijgehouden hoe u de websites van Veeam gebruikt. Permanente cookies blijven gedurende een vooraf gedefinieerde periode op de computer of het apparaat staat en worden bij elk bezoek aan de website van Veeam geactiveerd. Deze cookies bevatten uw voorkeuren en andere informatie voor huidige en toekomstige bezoeken.

Naast cookies maakt Veeam mogelijk ook gebruik van webbakens, pixeltags of andere traceringstechnologieën om onze websites aan te passen en uw ervaring te verbeteren.

Ga naar www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies, webbakens en andere gegevensverzamelingstechnologieën.

Zo maakt Veeam gebruik van gegevensverzamelingstechnologieën

Met behulp van de gegevens die wij via cookies verzamelen, krijgen wij beter inzicht in het gedrag van onze gebruikers, de zoekopdrachten die ze op internet uitvoeren en de onderdelen van onze website die ze bezoeken. We gebruiken cookies om u van andere gebruikers van onze website te onderscheiden. Zo kunnen wij u een betere ervaring bieden wanneer u onze website bezoekt, en kunnen we onze websites verbeteren.

Veeam maakt met name gebruik van de volgende typen cookies (klik op elk type cookie om een lijst te bekijken met cookies die in elke categorie vallen, evenals specifieke informatie over wie het cookie plaatst en hoe lang het op uw apparaat blijft staan):

  • Absoluut noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn vereist voor de goede werking van de website, bijvoorbeeld om gebruikers in staat te stellen zich bij de website te registreren of aan te melden. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.
Absoluut noodzakelijke cookies
Naam Domein Vervalt na Beschrijving
sso-auth-flag .veeam.com 1 dag Het cookie wordt gebruikt om aan te geven dat de gebruiker een sessie is gestart. Gemaakt bij aanmelden en verwijderd bij afmelden.
veeamId .veeam.com 1 dag Dit cookie wordt gebruikt om een geregistreerde Veeam-gebruiker te identificeren.
Vzz8KVDTBFkPuU6b .veeam.com 1 maand Dit cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker bij het systeem aanmeldt met een e-mailadres dat eindigt op @veeam.com. Het is bedoeld om support van de site gemakkelijker te maken.
o365-demos .veeam.com Sessie Targeting van gebruikers om de content weer te geven zonder registratie voor https://www.veeam.com/nas-backup-demo.html
vas-demos .veeam.com Sessie Targeting van gebruikers om de content weer te geven zonder registratie op https://www.veeam.com/application-backup-demos.html
hc_navpane_width .veeam.com 1 jaar Gebruikt om de breedte van het navigatievenster voor specifieke pagina's op te slaan.
keyrequested .veeam.com 1 minuut Dit cookie wordt gebruikt om verzonden kennisgeving over de licentie te tonen.
eula_accepted .veeam.com 1 jaar Dit cookie wordt gebruikt voor de tracering van Veeam-gebruikers die tijdens het downloaden van Veeam-producten de EULA hebben geaccepteerd.
hpe_tss_paris go.veeam.com Sessie Targeting van gebruikers om content weer te geven zonder registratie.
[abcdef0123456789]{32} .veeam.com Sessie Sessiecookie voor behoud van de functionaliteit van de website veeam.com
_ALGOLIA community.veeam.com 6 maanden Maakt zoekopdrachten binnen de site mogelijk op community.veeam.com
Sessie community.veeam.com Sessie Slaat de sessievoorwaarden van gebruikers op community.veeam.com op
CookieScriptConsent .veeam.com 1 maand Dit cookie wordt door de service Cookie-Script.com gebruikt om de voorkeuren voor de toestemming van gebruikers voor cookies te onthouden. Dit cookie is vereist voor de juiste werking van de cookiebanner Cookie-Script.com.
JSESSIONID www.veeam.com Sessie Platformsessiecookie voor algemene doeleinden, gebruikt door sites die in JSP zijn geschreven. Meestal gebruikt om een anonieme gebruikerssessie door de server mogelijk te maken.
x_page .veeam.com 5 jaar Intern ontwikkeld cookie dat de pagina of het document weergeeft dat de gebruiker opent. Hiermee worden de pagina's vastgelegd die resources bevatten (documentatie, advertenties, informatie over producten). Markeert dat de gebruiker een resource heeft gedownload.
x_referrer .veeam.com 5 jaar Intern ontwikkeld cookie dat weergeeft van waaruit de gebruiker de pagina/het document heeft geopend (andere portals, zoekmachines zoals Google, enzovoort).
AWSELB www.veeam.com 15 minuten Deze cookienaam hoort bij de functie Elastic Load Balancing van Amazon Web Services voor het routeren van clientaanvragen op de server.
check .veeam.com Sessie Intern ontwikkeld cookie.
_gid .veeam.com 1 dag Deze cookienaam hoort bij Google Analytics. Het cookie wordt gebruikt door gtag.js- en analytics.js-scripts en volgens Google Analytics kan met dit cookie onderscheid worden gemaakt tussen gebruikers.
_dc_gtm_UA-154008-5 .veeam.com 1 minuut Dit cookie hoort bij sites die Google Tag Manager gebruiken om andere scripts en code op een pagina te laden. Wanneer het wordt gebruikt, is het een absoluut noodzakelijk cookie omdat andere scripts zonder dit cookie niet correct werken. De naam eindigt met een uniek nummer dat ook een ID is voor een bijbehorend Google Analytics-account.
x_time .veeam.com 5 jaar Intern ontwikkeld cookie dat vastlegt wanneer is begonnen met het openen van een pagina of document.
ga_PMJS81E58L .veeam.com 2 jaar Deze cookienaam hoort bij Google Universal Analytics. Dit cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen unieke gebruikers door toewijzing van een willekeurig gegenereerd nummer als klant-ID. Het maakt deel uit van elke pagina-aanvraag in een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van sites. Standaard vervalt dit cookie na 2 jaar, maar dit kan door eigenaars van websites worden aangepast.
_ga .veeam.com 2 jaar Deze cookienaam hoort bij Google Universal Analytics, een aanzienlijke uitbreiding van de meer gangbare analyseservice van Google. Dit cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen unieke gebruikers door toewijzing van een willekeurig gegenereerd nummer als klant-ID. Het maakt deel uit van elke pagina-aanvraag in een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van sites. Standaard vervalt dit cookie na 2 jaar, maar dit kan door eigenaars van websites worden aangepast.
LocalSiteOfChoice .veeam.com 1 jaar Wordt maar één keer ingesteld wanneer een gebruiker de website voor het eerst bezoekt. Met dit cookie wordt de taal van de browser automatisch gedetecteerd. Ook wordt in het initiële pop-upvenster waarin de gebruiker de voorkeurstaal kan selecteren, automatisch de in de browser gedetecteerde taal ingevuld. De gebruiker kan nog steeds achteraf de gewenste taal selecteren in de vervolgkeuzelijst voor taal die permanent op de site beschikbaar is.
PHPSESSID .veeam.com Sessie Cookie dat door applicaties wordt gegenereerd op basis van de PHP-taal. Dit is een ID voor algemene doeleinden die wordt gebruikt voor behoud van de variabelen van de gebruikerssessie. Doorgaans is dit een willekeurig gegenereerd getal. Hoe dit wordt gebruikt kan per site verschillen, maar een goed voorbeeld is het aangemeld houden van de gebruiker wanneer deze naar een andere pagina gaat.
NewVisitorDevice .veeam.com 1 jaar Intern ontwikkeld cookie.
dateTimeOffset www.veeam.com Sessie Intern ontwikkeld cookie.
BLOGSESSID www.veeam.com Sessie Cookie dat wordt gebruikt voor opslag van de sessie-ID voor gebruikers van de Veeam-blog.
hideCookieNotice .veeam.com Sessie Dit cookie wordt gebruikt om de kennisgeving over cookies te tonen of verbergen.
BrowserId_sec veeam--c.documentforce.com 1 jaar Gebruikt voor het vastleggen van veilige browsersessies/bezoeken voor alleen interne productanalyses.
x-bz-refresh-attendee-token-30976 events.bizzabo.com 2 jaar 8 maanden Bizaboo-cookie voor verwerking van events.
bz-cookie events.bizzabo.com 5 minuten Bizaboo-cookie voor verwerking van events.
Swipe om meer van de tabel weer te geven
  • Prestatiecookies. Met deze cookies kunnen we nagaan hoeveel gebruikers onze websites bezoeken en hoe ze op de websites navigeren, en kunnen we de functies van de website verbeteren.
Prestatiecookies
Naam Domein Vervalt na Beschrijving
AMCV_[ABCDEF0123456789]{24}%40AdobeOrg .veeam.com 2 jaar AMCV is een cookie dat door Adobe wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren.
AMCVS_[ABCDEF0123456789]{24}%40AdobeOrg .veeam.com Sessie Het AMCVS-cookie dient als markering om aan te geven dat de sessie is geïnitialiseerd. De waarde is altijd 1 en het cookie wordt stopgezet zodra de sessie is beëindigd.
mboxSession .veeam.tt.omtrdc.net 31 minuten Adobe Target - met behulp van dit cookie kunnen tests op websites worden uitgevoerd om te bepalen welke menu's, links, content en banners het beste werken.
mboxPC .veeam.tt.omtrdc.net 2 jaar Adobe Target - met behulp van dit cookie kunnen tests op websites worden uitgevoerd om te bepalen welke menu's, links, content en banners het beste werken.
mbox .veeam.com 31 minuten Cookie dat wordt ingesteld door de analysesoftware Adobe SiteCatalyst. Wordt gebruikt voor het meten van de prestaties van paginacontent met A/B-tests.
_mkto_trk .veeam.com 2 jaar Dit cookie hoort bij een e-mailmarketingservice van Marketo. Met dit traceringscookie kan een website het gedrag van een bezoeker koppelen aan de ontvanger van een e-mailmarketingcampagne om de effectiviteit van de campagne te meten.
xlly_s .youku.com 1 dag Hiermee worden gegevens verzameld over de interactie van de bezoeker met de videocontent van de website. Deze gegevens worden gebruikt om de videocontent van de website relevanter te maken voor de bezoeker.
_sp_ses.7c84 .events.bizzabo.com 30 minuten Dit cookie hoort bij Snowplow en wordt gebruikt voor de opslag van de unieke sessie-ID voor analyse van de prestaties van de website.
_sp_id.7c84 .events.bizzabo.com 2 jaar Dit cookie hoort bij Snowplow en wordt gebruikt voor de opslag van de unieke gebruikers-ID voor analyse van de prestaties van de website.
Swipe om meer van de tabel weer te geven
  • Cookies voor targeting. Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen bezoekers op verschillende websites, zoals contentpartners en bannernetwerken. Met behulp van deze cookies kunnen bedrijven een profiel van de interesses van bezoekers samenstellen of relevante advertenties op andere websites tonen.
Cookies voor targeting
Naam Domein Vervalt na Beschrijving
pr-pr .veeam.com 1 jaar Codering van e-mailadres gebruiker voor functionaliteit progressieve profilering.
bargain_site .veeam.com Sessie Controle of de gebruiker is doorverwezen door de Bargain-website.
_gcl_au .veeam.com 3 maanden Wordt gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.
MUID .bing.com 1 jaar Dit cookie wordt op grote schaal door Microsoft gebruikt als unieke gebruikers-ID. Het kan worden ingesteld door ingesloten Microsoft-scripts. Algemeen wordt aangenomen dat het synchroniseert tussen veel verschillende Microsoft-domeinen om tracering van gebruikers mogelijk te maken.
6suuid .6sc.co 2 jaar Registreert gedrag van gebruikers en navigatie op de website, plus alle interactie met actieve campagnes. Dit wordt gebruikt voor optimalisatie van advertenties en efficiënte re-targeting.
test_cookie .doubleclick.net 15 minuten Dit cookie wordt ingesteld door DoubleClick (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de bezoeker cookies ondersteunt.
_uetsid .veeam.com 1 dag Met behulp van dit cookie wordt in Bing bepaald welke advertenties moeten worden weergegeven die mogelijk relevant zijn voor de eindgebruiker die de site bekijkt.
_uetvid .veeam.com 16 dagen 6 uur Gebruikt voor het traceren van bezoekers op meerdere websites om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
_gd_svisitor www.veeam.com 2 jaar Hiermee worden bezoekersgegevens verzameld over bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de tijd die gemiddeld op de website is doorgebracht en de pagina's die zijn geladen, met als doel om gerichte advertenties weer te geven.
_an_uid www.veeam.com 7 dagen Hiermee krijgt de gebruiker relevante content en advertenties te zien. De service wordt verleend door externe reclamehubs waar adverteerders in realtime biedingen kunnen doen.
_gd_visitor www.veeam.com 2 jaar Hiermee worden bezoekersgegevens verzameld over bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de tijd die gemiddeld op de website is doorgebracht en de pagina's die zijn geladen, met als doel om gerichte advertenties weer te geven.
_gd_session www.veeam.com 4 uur Hiermee worden bezoekersgegevens verzameld over bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de tijd die gemiddeld op de website is doorgebracht en de pagina's die zijn geladen, met als doel om gerichte advertenties weer te geven.
personalization_id .twitter.com 2 jaar Met dit cookie wordt informatie verzameld over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt, en over de advertenties die de gebruiker mogelijk heeft gezien voorafgaand aan een bezoek aan deze website.
UserMatchHistory .linkedin.com 1 maand Met dit cookie worden bezoekers getraceerd zodat het mogelijk is om relevantere advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de gebruiker.
bcookie .linkedin.com 2 jaar Dit is een eigen cookie van Microsoft MSN voor het delen van content van de website via social media.
lidc .linkedin.com 1 dag Dit is een eigen cookie van Microsoft MSN om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren werkt.
_fbp .veeam.com 3 maanden Gebruikt door Facebook voor het aanbieden van een reeks advertentieproducten zoals het bieden in realtime voor externe adverteerders.
fr .facebook.com 3 maanden Bevat een combinatie van browser en unieke gebruikers-ID voor targeting van advertenties.
bscookie .www.linkedin.com 2 jaar Gebruikt door LinkedIn, een service voor sociaal netwerken, voor het traceren van het gebruik van ingesloten services.
IDE .doubleclick.net 1 jaar Met dit cookie wordt informatie verzameld over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt, en over de advertenties die de gebruiker mogelijk heeft gezien voorafgaand aan een bezoek aan deze website.
YSC .youtube.com Sessie Dit cookie wordt ingesteld door YouTube om de weergave van ingesloten video's te traceren.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 maanden Dit cookie wordt ingesteld door YouTube om gebruikersvoorkeuren te traceren voor YouTube-video's die zijn ingesloten in sites. Hiermee kan ook worden bepaald of de bezoeker van de website de nieuwe of oude versie van de YouTube-interface gebruikt.
BrowserId_sec .force.com 1 jaar Hiermee worden gegevens over gedrag en interactie van de gebruiker verzameld om de website te optimaliseren en advertenties op de website relevanter te maken.
sp sp.bizzabo.com 1 jaar Dit cookie hoort bij Eventbrite en wordt gebruikt om content aan te bieden die is afgestemd op de interesses van de eindgebruiker en om betere content te maken. Dit cookie wordt ook gebruikt voor het boeken van events.
ce_need_secure_cookie .veeam.com Sessie Wordt gebruikt om de parameters voor cookiebeleid te bepalen voor Crazy Egg, een tool voor websiteoptimalisatie.
Swipe om meer van de tabel weer te geven
  • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om bezoekers te herkennen die terugkomen op de website en om alle andere aspecten van de website zoals bedoeld te laten functioneren, zoals personalisering en het onthouden van opgeslagen voorkeuren.
Functionele cookies
Naam Domein Vervalt na Beschrijving
PopupBannerRejected .veeam.com Sessie AMCV is een cookie dat door Adobe wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren.
tu community.veeam.com 2 jaar Ingesteld voor interne-communityevents - unieke hash.
anon:new_visit community.veeam.com 30 minuten Booleaanse waarde Waar/Onwaar.
t community.veeam.com Sessie Ingesteld voor interne-communityevents - sessiewaarde.
lastactivity community.veeam.com 6 maanden

String: timestamp.

Collapsed community.veeam.com 1 jaar Hiermee wordt samengevouwen content vastgehouden.
topics community.veeam.com 2 dagen Numerieke ID's van de onderwerpen die door de gebruiker zijn bezocht. Wordt gebruikt om bezoekers te identificeren die terugkomen op een onderwerppagina.
_wchtbl_do_not_process www.veeam.com 1 uur Functionele cookie die informatie onthoudt waarmee het gedrag of het uiterlijk van de website wordt gewijzigd.
_wchtbl_pixel_sync www.veeam.com 1 uur  Functioneel cookie dat informatie onthoudt waarmee het gedrag of het uiterlijk van de website wordt gewijzigd.
_wchtbl_uid www.veeam.com 1 jaar Functioneel cookie dat informatie onthoudt waarmee het gedrag of het uiterlijk van de website wordt gewijzigd.
_wchtbl_sid www.veeam.com Sessie Functioneel cookie dat informatie onthoudt waarmee het gedrag of het uiterlijk van de website wordt gewijzigd.
drift_campaign_refresh www.veeam.com 30 minuten Hiermee wordt een unieke ID voor de specifieke gebruiker ingesteld. Dit stelt de website in staat om via de chatfunctie relevante aanbiedingen op de gebruiker te richten.
drift_aid www.veeam.com 2 jaar Dit is een anoniem identificatietoken waarmee de gebruiker wordt gekoppeld aan het profiel in het Drift-systeem. Hiermee kan Drift bij volgende bezoeken aan de site de informatie onthouden die de gebruiker via chat heeft verstrekt.
driftt_aid www.veeam.com 2 jaar Dit is een anoniem identificatietoken waarmee de gebruiker wordt gekoppeld aan het profiel in het Drift-systeem. Hiermee kan Drift bij volgende bezoeken aan de site de informatie onthouden die de gebruiker via chat heeft verstrekt.
AnalyticsSyncHistory .linkedin.com 1 maand Gebruikt voor het opslaan van informatie over de tijd waarop een synchronisatie met het cookie lms_analytics is uitgevoerd voor gebruikers in gedefinieerde landen.
lang .ads.linkedin.com Sessie Gebruikt voor het opslaan van taalvoorkeuren om content in de opgeslagen taal te presenteren.
lang .linkedin.com Sessie Gebruikt voor het opslaan van taalvoorkeuren om content in de opgeslagen taal te presenteren.
BIGipServerabjweb-nginx-app_https go.veeam.com Sessie Voor Marketo-formulieren met Munchkins-functie.
isg .youku.com 6 maanden Hiermee kunnen gebruikers video's bekijken. Er zijn video's van het Youku-kanaal ingesloten. Hiermee worden mogelijk cookies op uw computer ingesteld zodra u op de Youku-videospeler klikt.
cna .youku.com 20 jaar Hiermee kunnen gebruikers video's bekijken. Er zijn video's van het Youku-kanaal ingesloten. Hiermee worden mogelijk cookies op uw computer ingesteld zodra u op de Youku-videospeler klikt.
cna .mmstat.com 1 dag Hiermee kunnen gebruikers video's bekijken. Er zijn video's van het Youku-kanaal ingesloten. Hiermee worden mogelijk cookies op uw computer ingesteld zodra u op de Youku-videospeler klikt.
sca .mmstat.com 10 jaar Hiermee kunnen gebruikers video's bekijken. Er zijn video's van het Youku-kanaal ingesloten. Hiermee worden mogelijk cookies op uw computer ingesteld zodra u op de Youku-videospeler klikt.
Swipe om meer van de tabel weer te geven
  • Niet-geclassificeerd. Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die niet tot een van de andere categorieën behoren en nog moeten worden ingedeeld door Veeam.
    De tabel wordt bijgewerkt om de juiste classificatie zo snel mogelijk weer te geven.
Niet-geclassificeerd
Naam Domein Vervalt na Beschrijving
countryCode_049b538c45f4d060a513c5e4d3def477 .veeam.com 1 dag  
cna .mmstat.com 10 jaar  
sca .mmstat.com Sessie  
atpsida .mmstat.com Sessie  
ce_need_secure_cookie .veeam.com Sessie  
_sp_ses.7c84 .events.bizzabo.com 30 minuten  
_sp_id.7c84 .events.bizzabo.com 2 jaar  
Swipe om meer van de tabel weer te geven

Cookies beheren

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt dit in de instellingen van uw browser blokkeren. De manier waarop u dit doet, verschilt per browser.

Wilt u meer weten over het beheren van cookies, kijk dan in de browser of bij de instellingen van het apparaat voor informatie over het beheren en weigeren van cookies, of gebruik de volgende links:

Apple Safari

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Android (Chrome)

Blackberry

iPhone of iPad (Chrome)

iPhone of iPad (Safari)

Daarnaast kunt u sommige externe cookies uitschakelen via de afmeldingstool van Network Advertising Initiative.

Als u cookies niet accepteert, werken sommige functies van onze websites mogelijk niet.