Veeam privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2021

Veeam stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en te voldoen aan alle geldende wetgeving inzake gegevensprivacy. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke werkwijzen Veeam hanteert met betrekking tot verzameling, gebruik, verwerking, opslag, overdracht, beveiliging en/of openbaarmaking van persoonsgegevens. Veeam verzamelt, gebruikt of deelt persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven.

In deze privacyverklaring komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wie zijn wij?

Veeam is wereldwijd marktleider op het gebied van oplossingen voor gegevensbeheer en -beveiliging en levert over de hele wereld een groot aantal softwareproducten voor back-up en replicatie van gegevens. We werken in meer dan 160 landen en hebben kantoren in meer dan 35 landen. 

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) is Veeam Software Group GmbH de “gegevensbeheerder” voor verzamelde persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring van toepassing is. Het adres van Veeam Software Group GmbH is:

Linden Park Lindenstrasse 16
Baar, CH-6340
Zwitserland

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons ook een e-mail sturen via privacy@veeam.com.

Reikwijdte van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die we op de volgende manieren verzamelen:

 • Onze website, www.veeam.com, inclusief alle subdomeinen of gelieerde websites waarop deze privacyverklaring van toepassing is, evenals alle andere digitale vormen met het merk Veeam;
 • Interacties met bestaande klanten en prospects, waaronder bijvoorbeeld gratis productdownloads, aanvragen van marketingmateriaal of andere productinformatie;
 • Professionele events, congressen, waaronder events die door Veeam worden gehost of gesponsord; en
 • Websites en platforms van derden waar uw contactgegevens of andere persoonsgegevens openbaar en beschikbaar zijn voor andere gebruikers.

Opmerking: deze privacyverklaring is NIET van toepassing op persoonsgegevens die Veeam mogelijk verzamelt als onderdeel van de recruitmentprocedure. Meer informatie over de persoonsgegevens die we als onderdeel van deze procedure verzamelen en de manier waarop we deze gegevens gebruiken, delen en beveiligen, is opgenomen in Veeam’s privacyverklaring inzake recruitment.

Verzameling van persoonsgegevens

Met persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) wordt verwezen naar informatie die kan worden gebruikt om zowel direct als indirect iemand te identificeren op wie deze gegevens van toepassing zijn. In deze privacyverklaring heeft de term persoonsgegevens dezelfde betekenis als “persoonlijke informatie”, “persoonlijke gegevens”, “persoonlijk identificeerbare informatie” of elke andere vergelijkbare term die in geldende wet- en regelgeving wordt gehanteerd. Naast openbaar beschikbare informatie zijn persoonsgegevens die Veeam verzamelt onderdeel van uw interactie met ons. Hieronder ziet u een diagram met persoonsgegevens die mogelijk worden verzameld:
Activiteit Voorbeelden van persoonsgegevens die worden verzameld
Bezoek aan onze websites
 • Apparaat-ID's (waaronder het IP-adres);
 • De domeinnaam van de website van waaruit u bent doorgeleid naar onze website;
 • Aantal keren dat u onze website heeft bezocht;
 • De gemiddelde tijd dat u een pagina heeft bekeken; en
 • Welke pagina's u heeft bekeken.

Zie "Cookies" voor meer informatie.

Professionele events
 • Contactgegevens, waaronder mogelijk uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren.
Sites of platforms van derden
 • Contactgegevens, waaronder mogelijk uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren.
 • Uw gebruikersnaam op die site of dat platform; en
 • Alle andere informatie die u beschikbaar maakt voor openbare of geautoriseerde gebruikers op die site of dat platform.
Deelname aan online Veeam Forums
 • Contactgegevens, waaronder mogelijk uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren;
 • Aanmeldgegevens (accountnummer, wachtwoord); en
 • Gegevens van accounts op social media.
Aanvragen van marketingmateriaal (waaronder nieuwsbrieven, whitepapers, etc.)
 • Contactgegevens, waaronder mogelijk uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren;
 • Aanmeldgegevens (accountnummer, wachtwoord);
 • Marketingvoorkeuren; en
 • Gegevens van accounts op social media.
Aanvragen van productdownloads
 • Contactgegevens, waaronder mogelijk uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren;
 • Aanmeldgegevens (accountnummer, wachtwoord);
 • Marketingvoorkeuren; en
 • Gegevens van accounts op social media.
Klantenservice
 • Contactgegevens; en
 • Informatie over de vraag of het probleem waarover u met ons contact opneemt en die u vrijwillig aan ons verstrekt.
Interactieve onderdelen van websites (zoals opmerkingen in forums of blogs)
 • Gebruikersnaam en andere contactgegevens;
 • Informatie die u plaatst op de forums of openbare borden.
Swipe om meer van de tabel weer te geven

Met uitzondering van openbaar beschikbare informatie of informatie die we verzamelen via cookies en vergelijkbare technologieën (zie hieronder), worden alle bovengenoemde persoonsgegevens van u verzameld. Soms worden deze gegevens van u direct door Veeam verzameld (bijvoorbeeld wanneer u gegevens in onze website invoert om bepaalde materialen te downloaden); in andere gevallen worden deze gegevens verzameld door een partner van Veeam en met Veeam gedeeld (bijvoorbeeld wanneer (i) u zich registreert voor een congres waarvan Veeam sponsor is, (ii) u klikt op een Veeam-advertentie op een platform van derden, (iii) u een product koopt bij een geautoriseerde reseller van Veeam-producten en de order aan Veeam wordt doorgegeven of (iv) u zich registreert voor een cursus over Veeam-software en/of informatie van Veeam vraagt). 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de doeleinden zoals in deze privacyverklaring vermeld, tenzij wettelijk anders vereist of toegestaan.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken we voor de volgende doeleinden:

 • Om aangevraagde informatie of materialen beschikbaar te stellen, of u voor evenementen, programma's of conferenties te registreren. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken voor het leveren van aangevraagde materialen over een specifiek product, voor het beantwoorden van een vraag over de werking van een product of voor het leveren van een aangevraagde productdownload of licentiesleutel voor aangeschafte productlicenties.
 • Voor de marketing van onze producten en services. Wij kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om marketing- en actie-informatie te verstrekken over producten en services die Veeam aanbiedt. Gegevens die u aan derden heeft verstrekt kunnen worden gecombineerd met gegevens die we al over u hebben en kunnen worden gebruikt om beter afgestemde advertenties en producten te genereren. Zie de sectie "Uw rechten inzake gegevensprivacy" voor informatie over hoe u zich op elk moment kunt afmelden voor marketingberichten van ons of uw toestemming voor de ontvangst van dergelijke berichten kunt intrekken.
 • Voor bedrijfsanalyses. We kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om geaggregeerd/anoniem gedrag bij te houden om trends in het gebruik van en de diverse interacties met onze websites te identificeren en inzichtelijk te maken en de effectiviteit van onze marketing te bepalen.
 • Voor website-optimalisatie. We kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het beheer van onze website en voor interne activiteiten van de website, zoals het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, research en statistieke doeleinden; om de ervaring voor gebruikers te verbeteren; en als onderdeel van onze inspanningen om onze websites veilig en beschermd te houden.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om bezoekers van onze website te identificeren, zoals voor accountverificatie; om onze verplichtingen na te komen en om onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit een overeenkomst waarvan Veeam een van de partijen is; en om te reageren op geldige wettelijke verzoeken om informatie.
 • Fraudepreventie. We kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken voor preventie van, verweer tegen, onderzoek naar of vervolging in verband met fraude, misbruik of ander onjuist gebruik of illegale activiteiten met onze producten of services.
 • Juridische claims. We kunnen persoonsgegevens gebruiken voor het vaststellen of behouden van een juridische claim or het verweer tegen een juridische claim.
 • Andere doeleinden in verband met uw interacties met Veeam. We kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om u te registreren voor een event, u de kans te geven om deel te nemen aan wedstrijden of acties, prijzen van wedstrijden of actiemateriaal aan u te geven (hiervoor gelden de algemene voorwaarden van een dergelijke wedstrijd of actie), een account voor u op onze websites aan te maken, klantenservice te verlenen (als u een klant bent), te reageren op een specifieke vraag of u te registreren voor cursussen of certificeringen die Veeam of zijn partners mogelijk aanbieden.

Veeam verzamelt, gebruikt of deelt persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die via deze privacyverklaring aan u kenbaar worden gemaakt.

Sommige websites van Veeam bevatten interactieve elementen zoals discussieforums en blogs waarop gebruikers hun eigen content kunnen publiceren die vervolgens beschikbaar wordt gesteld aan andere gebruikers. Alle informatie die op deze blogs en forums wordt geplaatst, wordt openbaar. Dit betekent dat deze informatie door andere gebruikers op welke wijze dan ook kan worden gelezen, verzameld of gebruikt.

Wettelijke grondslag voor verwerking. In sommige rechtsgebieden mogen wij persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslag voor de bovengenoemde verwerking behelst:

 • Uitvoering van het contract. Soms verwerken we persoonsgegevens om de service te verlenen waarom u Veeam heeft verzocht, bijvoorbeeld wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken om u de informatie te sturen waarom u heeft gevraagd.
 • Gerechtvaardigd belang. Vaak verwerken we gegevens omdat dit in ons gerechtvaardigd belang is, en dit belang wijkt niet voor uw privacybelangen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer we uw persoonsgegevens verwerken als onderdeel van ons programma voor fraudepreventie, waarbij het ons gerechtvaardigd belang is om het juiste gebruik van onze services en producten te waarborgen, of wanneer we gegevens voor bedrijfsanalyse verzamelen, waarbij het ons gerechtvaardigd belang is om onze activiteiten, services en producten te verbeteren.
 • Toestemming. Soms verwerken we uw persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Specifiek sturen we u geen marketingmateriaal tenzij u met de ontvangst ervan heeft ingestemd.
 • Wettelijke verplichting. Soms verzamelen, verwerken en delen we persoonsgegevens omdat we wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Als we bijvoorbeeld betrokken zijn bij een geldige juridische procedure hebben we geen andere keuze dan de gevraagde informatie te verstrekken.

Openbaarmaking aan derden, serviceproviders en anderen

Veeam kan persoonsgegevens delen met onze internationale partners (bijvoorbeeld partners voor marketing, opleiding, distributie, resellers, online marktplaatsen, partners die gegevens hosten en andere serviceproviders aan of voor Veeam) ten behoeve van de uitvoering van een of meer van de bovengenoemde functies of doeleinden namens Veeam.

Specifiek kunnen we persoonsgegevens die we verzamelen of die u aan ons doorgeeft, in de volgende omstandigheden openbaar maken:

 • Aan onze partners, serviceproviders en anderen met wie we persoonsgegevens delen ter ondersteuning van onze inspanningen om de door ons aangeboden services en producten te leveren (bijvoorbeeld voor het analyseren van gegevens, hosten van gegevens, ondersteunen van klanten, geven van cursussen over onze producten en aanbieden van online en offline marketingberichten).
 • Indien wettelijk verplicht, zoals om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, dagvaarding of andere wettelijke of juridische procedure, of wanneer we oprecht van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, onze veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, onderzoek te doen naar fraude of te reageren op een verzoek van de overheid of een wetgevende instantie.
 • Aan gerelateerde Veeam-entiteiten, ten behoeve van ondersteuning van klanten, marketing, technische activiteiten en accountbeheer.
 • Aan een koper of andere opvolgers bij fusie, verkoop of overname van sommige of alle activa van Veeam.
 • Veeam kan ook persoonlijke informatie delen met bepaalde zakelijke partners, zoals medesponsors van evenementen en conferenties, om transacties uit te voeren die u aanvraagt, of zodat onze partners u informatie kunnen verstrekken over hun producten en diensten, of voor onderzoek of analyse met betrekking tot elk evenement of congres waarvoor u zich heeft ingeschreven, of waar de zakenpartner een wettelijke basis heeft om dit te doen.

Alle derden met wie we uw persoonsgegevens delen, zijn gebonden aan alle relevante en geldende wetgeving en voorwaarden op het gebied van gegevensprivacy en/of bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid.

Cookies

Veeam’s websites, advertenties, e-mails en online services maken mogelijk gebruik van bepaalde automatische gegevensverzamelingstechnologieën zoals cookies, webbakens en pixeltags, waarmee gegevens over u, waaronder persoonsgegevens, verzameld worden. Met behulp van deze gegevens krijgen wij beter inzicht in het gedrag van onze gebruikers, de zoekopdrachten die ze op internet uitvoeren en de onderdelen van onze website die ze bezoeken. We gebruiken cookies om onderscheid te maken tussen gebruikers van onze website. Zo kunnen wij u een betere ervaring bieden wanneer u onze websites bezoekt, en kunnen we onze websites verbeteren.

Zie onze kennisgeving over cookies voor meer informatie over de manier waarop Veeam gebruikmaakt van cookies en vergelijkbare technologieën.

Uw rechten inzake gegevensprivacy

Algemeen

Veeam is een internationaal bedrijf en verzamelt persoonsgegevens van mensen van over de hele wereld. We doen ons uiterste best om te voldoen aan alle geldende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming in de hele wereld, waaronder de AVG/GDPR, de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) en andere geldende wetgeving. Met het oog daarop bieden we een aantal tools voor optimale controle over de gegevens die Veeam over u heeft.

Als u Veeam toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van berichten, kunt u zelf bepalen welke informatie u van Veeam over producten en services ontvangt en op welke manier dat gebeurt, door uw communicatievoorkeuren en abonnementsgegevens op te geven op de pagina met abonnementsvoorkeuren

Als u toestemming heeft gegeven, maar later geen marketing- en/of niet-transactionele e-mailberichten meer van ons wilt ontvangen geeft u dit op in het gedeelte "Mijn account" op onze website, klikt u op de link “Afmelden” onderaan een e-mailbericht of gaat u naar de afmeldingspagina van Veeam. Deze afmelding geldt niet voor transactionele e-mailberichten die verband houden met de zakelijke relatie van gebruikers met Veeam.

Als u bepaalde persoonsgegevens niet wilt opgeven, kunnen we mogelijk niet volledig of adequaat op uw vragen reageren, updates verstrekken en/of informatie over onze producten en services geven. Wij blijven echter gebruikmaken van uw persoonsgegevens, met uitsluitend als doel u belangrijke kennisgevingen te kunnen sturen met informatie over uw aankopen, over wijzigingen in ons beleid en overeenkomsten of om andere redenen die binnen de geldende wetgeving zijn toegestaan.

Uw rechten in het kader van de AVG/GDPR en de California Consumer Privacy Act.

Als de AVG/GDPR en CCPA van toepassing zijn op de persoonsgegevens die we hebben verzameld, kunt u in sommige situaties bepaalde rechten uitoefenen. Dit betreft onder andere:

 • Recht op inzage/recht om te weten/recht op gegevensportabiliteit: u heeft het recht om Veeam te vragen om openbaarmaking van de persoonsgegevens die we van u verzamelen, gebruiken of delen, evenals van informatie over onze werkwijzen met betrekking tot gegevensprivacy.
 • Recht op verwijderen/wissen: u heeft mogelijk het recht om ons te vragen de persoonsgegevens te verwijderen die we van u of over u hebben verzameld.
 • Recht om bezwaar te maken: u heeft mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen of u af te melden voor bepaalde verwerkingen die Veeam op uw persoonsgegevens uitvoert.
 • Recht op rectificatie: u heeft mogelijk het recht om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die Veeam over u bewaart, te laten corrigeren.
 • Recht op niet-discriminatie: Veeam discrimineert u niet wanneer u een van deze rechten uitoefent.
 • Recht om een klacht in te dienen: onder de AVG/GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthouder voor gegevensbescherming als u bezwaar heeft tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Veeam “verkoopt” uw persoonsgegevens niet.

Sommige van deze rechten kunt u uitoefenen via de pagina met abonnementsvoorkeuren. Hier kunt u bijvoorbeeld sommige persoonsgegevens die we over u hebben corrigeren, uw toestemming voor bepaalde verwerking intrekken of bepaalde verwerkingen beperken.

Voor andere aanvragen voor het uitoefenen van uw rechten onder de AVG/GDPR en CCPA kunt u ons een e-mail sturen via privacy@veeam.com of dit formulier invullen.

Met het oog op de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we uw aanvraag verwerken. Soms hebben we mogelijk extra gegevens nodig om uw identiteit te verifiëren, bijvoorbeeld een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs.

Onder de CCPA is het tot slot toegestaan om deze rechten zelf uit te oefenen of om een vertegenwoordiger aan te wijzen om dat namens u te doen. In dat laatste geval vragen we mogelijk om extra informatie om na te gaan of u de vertegenwoordiger echt heeft aangewezen voor de aanvraag.

Gegevensbeveiliging

Veeam neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging, hanteert Veeam technische en organisatorische risicogestuurde beveiligingsmaatregelen om redelijkerwijs openbaarmaking of toegang door onbevoegden te voorkomen. Veeam heeft bijvoorbeeld strenge beveiligingsmaatregelen, inbraakdetectiesoftware en processen geïmplementeerd die waarschuwen bij een potentiële of daadwerkelijke inbraak in onze informatiesystemen.

Opslag en overdracht van persoonsgegevens

Veeam is een internationale organisatie. Dat betekent dat gegevens die u aan Veeam verstrekt, mogelijk worden overgedragen aan of toegankelijk zijn voor bedrijfsentiteiten van Veeam in Zwitserland en andere landen over de hele wereld. Ongeacht waar Veeam persoonsgegevens opslaat of toegankelijk maakt, alle gegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beschermd conform deze privacyverklaring.

Veeam maakt gebruik van goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens die in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden verzameld.

Veeam houdt zich ook aan het CBPR-systeem (Cross-Border Privacy Rules) van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Het APEC CBPR-systeem biedt een kader voor organisaties voor het beschermen van persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen deelnemende APEC-economieën. 

Privacy van kinderen

Veeam zal niet bewust persoonsgegevens verzamelen van personen die volgens de lokale wet niet volwassen zijn, zonder erop te staan dat zij eerst toestemming aan hun ouders vragen, als dergelijke toestemming volgens de geldende wet is vereist. Veeam richt zich met betrekking tot zijn producten, services en websites niet op kinderen. Wanneer Veeam persoonsgegevens gebruikt of openbaar maakt van een persoon die volgens de wet niet volwassen is, zal Veeam toestemming van de ouders vragen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving ter bescherming van de persoon die volgens de wet niet volwassen is.

Links naar websites van derden

Veeam is uitsluitend verantwoordelijk voor privacyprocedures van Veeam en de websites van Veeam. De website van Veeam kan links naar andere websites bevatten voor extra informatie en gebruiksgemak. Veeam heeft geen controle over dergelijke andere websites, doet geen aanbevelingen voor of uitspraken over andere websites en is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures van deze andere websites.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij zijn een technologiebedrijf en dus zullen onze systemen groeien en veranderen, net zoals deze privacyverklaring. Bij wijzigingen in deze privacyverklaring wordt de meest recente revisie gepubliceerd op www.veeam.com. Wij informeren u over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring door de wijzigingen hier te publiceren of door via e-mail contact met u op te nemen.

Vragen

Veeam verplicht zich te reageren op redelijke verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens waarover wij mogelijk beschikken, en onjuistheden aan te passen, corrigeren of wissen. Als u uw gegevens wilt laten aanpassen, corrigeren of verwijderen, of als u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, kunt u contact opnemen met Veeam Software AG, Linden Park Lindenstrasse 16 Baar, CH-6340 of een e-mail sturen naar privacy@veeam.com.