Veeam wprowadza na rynek nową generację rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych danych w ramach długo oczekiwanego pakietu NEW Veeam Availability Suite v10

W pakiecie V10 dostępnych jest ponad 150 nowych opcji i rozszerzeń, takich jak obsługa nowoczesnej sieciowej pamięci masowej (NAS), funkcja odzyskiwania danych Multi-VM Instant Recovery i lepsze zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem typu ransomware. Taka ochrona danych zwiększa ich dostępność, przenośność i rozszerzalność na potrzeby zarządzania danymi w chmurze (Cloud Data Management).

Baar, Szwajcaria, 18 luty 2020 r. — Veeam Software, lider rynku rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają zarządzanie danymi w chmurze (Cloud Data Management), poinformował o udostępnieniu rozwiązania NEW Veeam Availability Suite v10 — pakietu obejmującego funkcje ochrony danych nowej generacji zwiększające dostępność, przenośność i rozszerzalność danych. Veeam Availability Suite to flagowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, wprowadzone po raz pierwszy na rynek w 2008 roku jako Veeam Backup & Replication. Jego najnowsza wersja została wyposażona w nowoczesne funkcje ochrony danych przeznaczone dla sieciowych pamięci masowych (NAS), rozszerzoną ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem typu ransomware oraz rozwiązanie Multi-VM Instant Recovery do automatyzacji odzyskiwania danych po awarii. Udostępniając bardziej rozszerzalną platformę, możliwość eksploracji danych za pomocą interfejsów API i ponad 150 ważnych rozszerzeń, Veeam zaoferował najbardziej efektywne i niezawodne w branży rozwiązanie do kompleksowego zarządzania danymi i ich ochrony w środowiskach chmur hybrydowych.

Gdy przedsiębiorstwa wdrażają strategie chmur hybrydowych w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej, dane stają się kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie. Firmy zorientowane na dynamiczny rozwój skupiły się więc na innowacjach dotyczących danych, co spowodowało pojawienie się nowych wyzwań związanych z zapewnieniem elastyczności i dostępności informacji oraz ich połączenia z siecią. Jak wynika z raportu Veeam Cloud Data Management Report za rok 2019, 73% firm nie zaspokaja potrzeb użytkowników w zakresie nieprzerwanego dostępu do aplikacji i danych, a wiele przedsiębiorstw chciałoby korzystać z narzędzi do zarządzania danymi w chmurze, aby lepiej spełnić wymagania dotyczące ochrony i wykorzystać potencjał tkwiący w danych. Veeam rozszerzył i pogłębił swoje rozwiązanie. Zapewnił szerszą obsługę platform oraz zaawansowane funkcje, które umożliwiają przedsiębiorstwom lepszą kontrolę nad danymi niezbędną do osiągnięcia najważniejszych celów biznesowych.

„Pakiet v10 jest najbardziej zaawansowaną wersją produktu w historii firmy Veeam. Wprowadzone w nim rozszerzenia podnoszą poziom ochrony danych. To najprostsze, najbardziej elastyczne i najbardziej niezawodne rozwiązanie dla środowisk chmur hybrydowych” — powiedział Danny Allan, dyrektor ds. technicznych i wiceprezes ds. strategii produktów w firmie Veeam. „Jako lider rynku rozwiązań do zarządzania danymi w chmurze postanowiliśmy, że skupimy się głównie na innowacyjnych rozwiązaniach najwyższej klasy oraz dostosowaniu produktów do potrzeb klientów. Pakiet NEW Veeam Availability Suite v10 jest zgodny z tymi celami. Pomaga firmom różnej wielkości w zapewnieniu ciągłej dostępności, przenoszalności i bezpieczeństwa danych w każdej chmurze i na każdej platformie. Dzięki temu

przedsiębiorstwa mogą inteligentnie wykorzystywać dane w celu szybszego osiągania sukcesów biznesowych i planowania przyszłych potrzeb”.

Veeam Availability Suite v10 chroni obciążenia przetwarzane we współczesnych środowiskach informatycznych na dużą skalę. Udostępnia szerszy zestaw funkcji tworzenia kopii zapasowych, a dzięki niezmienialnym kopiom zapasowym tworzonym za pomocą funkcji S3 Object Lock zapewnia większe bezpieczeństwo. Umożliwia także głębszą integrację interfejsu API ekosystemu. Wszystko to pozwala przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas, obniżyć koszty i przekroczyć planowane cele związane z odzyskiwaniem danych.

„Wiele przedsiębiorstw, z którymi rozmawiam, dużych i małych, znajdujących się na różnych etapach wdrażania technologii chmurowych, coraz bardziej potrzebuje zabezpieczeń opartych na chmurze” — powiedział Henry Baltazar, wiceprezes ds. badań w firmie 451 Research. „Takie rozwiązania, jak najnowsza wersja v10 pakietu Veeam, zapewniają przedsiębiorstwom skalowalność potrzebną do realizacji obecnych i przyszłych zadań. Nowe funkcje zarządzania danymi w chmurze umożliwiają szybsze, automatyczne kopiowanie danych do obiektowej pamięci masowej oraz używanie funkcji S3 Object Lock, co chroni dane przed takimi zagrożeniami, jak ransomware, ataki wewnętrzne i szkodliwe oprogramowanie przejmujące funkcje administratora”.

Pakiet Veeam Availability Suite v10 umacnia firmę Veeam na pozycji lidera rynku kompleksowych rozwiązań do zarządzania danymi w chmurze. Zapewnia znakomitą ochronę wszystkich aplikacji i danych w każdym środowisku chmurowym. Nowe funkcje, zapewniające prostotę, elastyczność i niezawodność rozwiązania, umożliwiają firmom osiągnięcie następujących celów:

  • Modernizacja i uproszczenie ochrony dużych współużytkowanych zasobów plikowych i serwerów plików poprzez efektywne tworzenie kopii zapasowych w sieciowej pamięci masowej (NAS).
  • Zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa za pomocą mechanizmu Instant Recovery nowej generacji oraz rozwiązania Multi-VM Instant Recovery, które umożliwia odzyskiwanie danych po awariach i długich przestojach w centrach przetwarzania danych.
  •  Uproszczenie tworzenia kopii zapasowych w zdalnej lokalizacji oraz zapewnienie 100-procentowej ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem ransomware i zagrożeniami wewnętrznymi dzięki rozszerzonej integracji obiektowej pamięci masowej S3 i niezmienialnym kopiom zapasowym.
  • Ponowne wykorzystanie danych z kopii zapasowych w celu pozyskania nowych informacji przydatnych w działaniu, a także włączenie kopii zapasowych w procesy dzięki większej rozszerzalności platformy oraz uproszczonej integracji oprogramowania do analizy danych innych firm z interfejsem API pakietu NEW Veeam Data Integration.
  • Obsługa większej liczby platform i ekosystemów oraz nowe, zaawansowane funkcje do systemów Linux, Nutanix AHV, PostgreSQL, MySQL i innych.

Pakiet Veeam Availability Suite v10 jest już dostępny. Informacje o cenach i sposobie zakupu produktów Veeam można znaleźć na stronie https://www.veeam.com/pl/backup-solution-pricing.html Więcej informacji o pakiecie NEW Veeam Availability Suite v10 znajduje się pod adresem www.veeam.com.