Nowy pakiet Veeam Availability Suite v9 oferuje replikację maszyn wirtualnych w chmurze, umożliwia także świadczenie usług Disaster Recovery

Rozwiązanie Veeam Cloud Connect zapewni klientom w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne usuwanie skutków awarii, znacznie zwiększając wskaźnik RTO

Baar, Szwajcaria, 9 czerwca 2015 r.: Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność nowoczesnych centrów danych – Availability for the Modern Data Center – poinformował, że rozwiązanie Veeam Cloud Connect zostanie rozszerzone o zaawansowane funkcje replikacji obrazów maszyn wirtualnych. Możliwości te będą częścią nowego pakietu Veeam Availability Suite v9, którego ogólną dostępność zapowiedziano jeszcze w tym roku. Dzięki rozszerzonej funkcjonalności usługodawcy będą mogli oferować swoim klientom usługi usuwania skutków awarii w chmurze (Disaster Recovery-as-a-Service, DRaaS) z wykorzystaniem nowego rozwiązania Veeam Cloud Connect Replication for Service Providers.

Rozwiązanie Veeam Cloud Connect, wprowadzone po raz pierwszy w Veeam Availability Suite v8, ułatwia dotychczasowym klientom rozszerzenie infrastruktury backupu w celu tworzenia kopii zapasowych w chmurze, poza siedzibą firmy. W wersji v9 klienci Veeam zyskują w pełni zintegrowany, bezpieczny i efektywny sposób tworzenia replik w chmurze, który umożliwia ochronę krytycznych aplikacji ze znacząco lepszymi wskaźnikami czasu przywracania danych (recovery time objectives, RTO). Dzięki technologii, która bezpiecznie łączy użytkowników Veeam z dostawcami usług, klienci nie muszą  budować i utrzymywać centrum usuwania skutków awarii poza siedzibą firmy, co znacznie zmniejsza koszty i złożoność infrastruktury IT. Usługa Veeam Cloud Connect to kompleksowe, chmurowe rozwiązanie Disaster Recovery, które gwarantuje ciągłość biznesową – Always-On Business – oraz nieprzerwane działanie krytycznych aplikacji, jednocześnie zapewniając działom IT pełną widoczność i kontrolę.

Zaawansowana replikacja obrazów maszyn wirtualnych za pośrednictwem Veeam Cloud Connect obejmuje:

  • wbudowaną obsługę wielu dzierżawców umożliwiająca bezpieczne współdzielenie procesora, pamięci operacyjnej, pamięci masowej oraz zasobów sieciowych hosta lub klastra między różnymi użytkownikami;
  • przełączanie awaryjne całego centrum danych do lokalizacji dostawcy usług kilkoma kliknięciami myszy w zabezpieczonym portalu, w tym koordynację przełączania według zdefiniowanych planów oraz przełączanie częściowe (tylko wybranych maszyn wirtualnych);
  • wbudowane przedłużacze sieci, które utrzymują komunikację z maszynami wirtualnymi i pomiędzy nimi bez względu na ich położenie;
  • przełączanie poawaryjne na istniejącą lub nową infrastrukturę w celu przywrócenia zwykłej działalności biznesowej;
  • testowanie przełączania awaryjnego w celu zasymulowania awarii bez zakłócania produkcyjnych obciążeń roboczych;
  • jednoportową łączność z dostawcą usług przez zabezpieczone, niezawodne połączenie SSL;
  • wiele technologii ograniczania ruchu, w tym wbudowaną akceleracja WAN, inicjowanie repliki oraz replikacja z kopii zapasowej.

„Przechowywanie kopii danych zarówno lokalnie, jak i poza siedzibą firmy ma kluczowe znaczenie — powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam. — Veeam Cloud Connect stwarza użytkownikom taką możliwość bez inwestowania w zewnętrzną infrastrukturę.  Dostawcy  usług mogą z kolei uzyskać nowe, cykliczne przychody od istniejących klientów, rozwijać swoją obecność na rynku DRaaS oraz nawiązać relacje z nowymi klientami”.

Veeam Cloud Connect Replication for Service Providers to oddzielnie licencjonowany produkt, który stanowi doskonałą okazję do zwiększenia przychodów poprzez sprzedaż usług DRaaS nowym i istniejącym klientom. Rozwiązanie to sprawia, że korzystanie z usług DRaaS jest łatwe, niedrogie i praktyczne w każdym środowisku klienta. Usługodawcy nie konkurują z firmą Veeam, ponieważ nie ma ona swojej chmury i nie oferuje własnych usług DRaaS swoim klientom – zamiast tego umożliwia to swoim partnerom.

„Usługi ochrony danych w chmurze (tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych po awarii) stają się głównym problemem dla działów IT" – powiedział Mehdi Bekkai, Product Manager w OVH / SoYouStart, platynowy partner w  programie Veeam Cloud Connect (VCP). - "Dane są kluczowym zasobem dla wszystkich firm, a Veeam poprzez nowe, opłacalne rozwiązanie Veeam Cloud Connect Replication, dostarcza elastyczne i bezpieczne chmuorwe narzędzie do usuwania skutków awarii w celu ochrony krytycznych aplikacji”.

Bezpłatna wersja próbna rozwiązania Veeam Cloud Connect for Service Providers jest dostępna dla członków programu VCP.

Rozwiązanie Veeam Cloud Connect Replication, część nowego pakietu Veeam Availability Suite v9, będzie ogólnie dostępne w drugiej połowie 2015 r.

Dodatkowe informacje:

Konferencja VeeamON 2015: The World’s Premier Data Center Availability Event odbędzie się w dniach 26-29 października 2015 r. w Aria Resort and Casino w Las Vegas w Newadzie. Drugi rok z rzędu Veeam zaprasza ekspertów branżowych, partnerów i klientów, którzy dowiedzą się, jak zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie firmy – Always-On Business. Rozpoczęła się już wstępna rejestracja.