Nowy portal do zarządzania kopiami zapasowymi umożliwia partnerom Veeam wprowadzanie na rynek nowych usług oraz szybsze generowanie przychodów związanych z rozwiązaniami chmurowymi

Nowy produkt upraszcza świadczenie usług w zakresie tworzenia kopii zapasowych (także w formie usługi w chmurze – BaaS), promując w ten sposób dostępność uzyskiwaną dzięki rozwiązaniom chmurowym. Ponadto ułatwia on partnerom pozyskiwanie nowych klientów, stanowiąc nowe źródło przychodów

Baar, Szwajcaria, 30 października 2015 r.: IDC przewiduje, że światowy rynek hostingu w prywatnej chmurze, który w 2014 roku był warty 8,9 miliarda USD, będzie rozwijał się ze średnią roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 35,4 proc. i do 2019 roku osiągnie wartość 40,6 miliarda USD[i]. Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań zapewniających dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non-stop (Availability for the Always-On Enterprise), dąży do umożliwienia swoim partnerom maksymalnego wykorzystania potencjału tego rynku. Cel ten realizuje poprzez dostarczanie rozwiązań zapewniających dostępność z wykorzystaniem chmury, takich jak Veeam Managed Backup Portal dla dostawców usług, który dziś ma swoją premierę. Veeam wspiera także partnerów pomagając im poszerzyć lub wytyczyć nowe drogi wejścia na ten rynek.

Veeam Managed Backup Portal jest dostępny poprzez Microsoft Azure Marketplace. Usługodawcy, w tym resellerzy zainteresowani rozpoczęciem działalności usługowej, mogą w łatwy sposób zaproponować klientom usługi tworzenia kopii zapasowych (w tym Backup-as-a-Service) obsługiwanych przez Veeam. Jest to kompleksowe rozwiązanie biznesowe („business-in-a-box”), które usługodawcom oferuje portal administracyjno-rozliczeniowy do zdalnego monitorowania i zarządzania kopiami zapasowymi klientów, z kolei klientom daje narzędzie do samoobsługowego monitoringu i konfigurowania usługi. Nowa oferta stanowi fundament pod dostarczanie usług o wartości dodanej, umożliwiając uzyskanie przewagi nad konkurencją. Skorzystać z tej szansy mogą zarówno usługodawcy o ustalonej pozycji, jak i partnerzy poszukujący nowych możliwości w ramach działalności usługowej.

„Dostawcy rozwiązań IT napotykają obecnie szereg uciążliwych problemów, które będą także dotkliwe w kolejnych latach. Aby odnieść sukces, muszą oni zaoferować możliwości Trzeciej Platformy, czyli usługi oparte o chmurę, analitykę IT, mobilność i sieci społecznościowe. Potrzebują też prezentować bardziej strategiczne podejście względem swoich klientów oraz zdolność do wykorzystania potencjału nowej gospodarki konsumpcyjnej. Tradycyjni partnerzy muszą przewartościować sposób, w jaki prowadzą swoją działalność. Jedną z kluczowych, pozytywnych zmian, jakie mogą wprowadzić, powinno stać się zaproponowanie rozwiązań opartych zarówno o chmurę jak i usługi zarządzane. Chmura stanowi wielką okazję dla tych partnerów, którzy będą mieli na tyle otwarte podejście, aby wprowadzić zmiany” – skomentował Darren Bibby, wiceprezes ds. programów badawczych nad kanałami dystrybucji i sojuszami w firmie IDC.

„Kompleksowe strategie dostępności mogą opracować wyłącznie prawdziwi eksperci w tej dziedzinie i właśnie dlatego coraz więcej firm, które nie mają u siebie takich fachowców, poszukuje wsparcia zaufanych dostawców usług zarządzanych – stwierdził Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam.  Poprzez Veeam Managed Backup Portal dla dostawców usług nie tylko zapewniamy klientom spokój w kwestii ochrony ich krytycznych danych i aplikacji, lecz także tworzymy nowe okazje biznesowe dla naszych partnerów. Żaden uczestnik ekosystemu Veeam nie może na tym stracić”.

Veeam Managed Backup Portal dla dostawców usług, zintegrowany z funkcją Veeam Cloud Connect i dostępny w Microsoft Azure Marketplace, ułatwia pozyskiwanie nowych klientów oraz generowanie nowych źródeł dochodów dzięki następującym możliwościom:

  • Uproszczone wdrażanie klienta: Dzięki portalowi administracyjnemu dla usługodawcy tworzenie nowych kont klientów, świadczenie usług, a nawet zarządzanie rozliczeniami i fakturami jest wyjątkowo łatwe.
  • Sprawniejsze zdalne monitorowanie i zarządzanie: Codzienne monitorowanie zadań klientów i zarządzanie nimi jest uproszczone i bardziej komfortowe, a ponadto może być prowadzone bezpiecznie przez pojedynczy port z szyfrowaniem SSL/TLS (nie jest wymagana sieć VPN).
  • Portal dla klientów w architekturze multi-tenant: Dzięki portalowi klienci mogą konfigurować użytkowników i lokalizacje, monitorować w łatwy sposób stan kopii zapasowych, przeglądać wykorzystanie repozytorium chmury oraz zarządzać comiesięcznymi rozliczeniami.

„Ta premiera to coś więcej niż tylko kolejny dowód na to, jak bardzo Veeam dba o swój ekosystem partnerski. Veeam Managed Backup Portal dla dostawców usług stanowi nowy element naszej bogatej oferty, uzupełniającej funkcję Veeam Cloud Connect. Oferuje on ponadto kompleksową, bezpieczną platformę w architekturze multi-tenant, pozwalającą dostarczać usługę tworzenia kopii zapasowych w chmurze (BaaS) oraz usuwania skutków awarii z wykorzystaniem chmury (DRaaS), czym zajmuje się sieć usługodawców Veeam. Natomiast w ramach pakietu Veeam Availability Suite v9, który pojawi się jeszcze w tym roku, oferować będziemy rozszerzoną funkcjonalność, zapewniającą także usługodawcom możliwość dostarczenia swoim klientom usługi DRaaS” – dodaje Ratmir Timashev.

Veeam Managed Backup Portal dla dostawców usług stanie się ogólnodostępny w pierwszym kwartale 2016 roku, a początkowa oferta dostępna będzie tylko poprzez portal Microsoft Azure Marketplace. Ceny nie zostały jeszcze określone.

Pakiet Veeam Availability Suite v9 zostanie natomiast udostępniony jeszcze w tym roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://go.veeam.com/v9-pl.

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam rozumie, jak trudnym wyzwaniem dla firm z całego świata jest utrzymywanie ciągłości biznesowej (Always-On Business) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dlatego Veeam stworzył nowy rynek rozwiązań, które zapewniają wysoką dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non-stop — Availability for the Always-On Enterprise. W przeciwieństwie do „tradycyjnych” rozwiązań do backupu, które zapewniają wskaźniki czasu (RTO) i punktu przywracania (RPO) rzędu godzin lub dni, Veeam pomaga firmom uzyskać wskaźnik czasu i punktu przywracania (recovery time and point objectives, RTPO) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Jest to zasługą zupełnie nowego, kompleksowego rozwiązania, które oferuje szybkie przywracanie danych, zapobieganie ich utracie, zweryfikowaną ochronę, testowanie kopii zapasowych oraz pełną widoczność. Pakiet Veeam Availability Suite, w skład którego wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication, wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięci masowych i chmurę obliczeniową – czyli technologie nowoczesnego centrum danych – aby pomóc firmom oszczędzać czas, ograniczyć ryzyko oraz znacznie obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne.

Firma została założona w 2006 roku. Obecnie posiada ponad 34 500 partnerów (ProPartner) i ponad 168 000 klientów na świecie. Główna siedziba firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a biura znajdują się w wielu krajach. Więcej informacji pod adresem http://www.veeam.com/pl/.


[i] Źródło: Prognoza dla światowego hostingu usług w chmurze prywatnej 2015–2019: Nowe modele świadczenia usług infrastrukturalnych  (Worldwide Hosted Private Cloud Services Forecast, 2015–2019: New Models for Delivering Infrastructure Services), IDC, wrzesień 2015 r.