Veeam podważa roszczenia firmy Symantec w Amerykańskim Biurze Patentów

Po trzyletniej batalii prawnej wytoczonej przez firmę Symantec w celu ograniczenia konkurencji, Veeam odparł zarzuty naruszenia patentów

BAAR, Szwajcaria: 13 maja 2015 r.Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają wysoką dostępność nowoczesnych centrów danych (Availability for the Modern Data Center) poinformował, że rada procesów i apelacji patentowych Amerykańskiego Biura Patentów i Znaków Towarowych (USPTO) wydała ostateczne, pisemne decyzje w czterech kolejnych postępowaniach kontradyktoryjnych na korzyść Veeam. Zgodnie z ich treścią, wszystkie pozostałe roszczenia patentowe zgłoszone przez Symantec (NASDAQ:SYMC) przeciwko Veeam w drugim postępowaniu przed sądem okręgowym w Karolinie Północnej są nieważne, potwierdzając tym samym słuszność innowacyjnego podejścia Veeam do produktów, które zapewniają wysoką dostępność nowoczesnych centrów danych.

Decyzje te dotyczą patentów nr 7,831,861; 7,024,527; 8,117,168 i 7,480,822, zarejestrowanych w Amerykańskim Biurze Patentów i Znaków Towarowych.

Do dziś USPTO unieważniło roszczenia dotyczące łącznie siedmiu patentów Symantec, uznając je za oczywiste lub oczekujące na zatwierdzenie w Biurze Patentów. W ten sam sposób w lipcu 2014 r. USPTO unieważniło roszczenia Symantec w trzech innych postępowaniach stanowiących część pierwszej sprawy wytoczonej przeciwko Veeam – były to patenty nr 7,093,086; 6,931,558 i 7,191,299).

„Ostateczne decyzje USPTO oznaczają, że Symantec nie może ponownie wnosić tych samych roszczeń patentowych przeciwko produktom Veeam — powiedział Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam. — Jesteśmy bardzo zadowoleni z postanowień USPTO świadczących o tym, że amerykański system patentowy nie chroni patentów, które nie reprezentują autentycznych innowacji”.

Decyzje USPTO to zwycięstwo Veeam po trwającej trzy lata sprawie zainicjowanej przez firmę Symantec, której tradycyjne, fizyczne produkty do backupu fizycznych środowisk nie mogły konkurować z innowacyjnym podejściem Veeam do rozwiązań, które zapewniają wysoką dostępność na potrzeby nowoczesnych centrów danych. Branżowy gigant Symantec, zaniepokojony sukcesami Veeam, wniósł dwie oddzielne sprawy do sądu okręgowego północnego dystryktu Kalifornii – pierwszą w lutym 2012 r., drugą w październiku 2012 r. twierdząc, że produkty Veeam naruszają kilka patentów Symantec związanych z przechowywaniem, przywracaniem i tworzeniem kopii zapasowych danych. Decyzje te oznaczają, że wszystkie roszczenia patentowe zgłoszone przez Symantec przeciwko Veeam zostały uznane albo za nieważne przez USPTO, albo pozwy ich dotyczące zostały wycofane przez Symantec. 

W pracach zespołu reprezentującego Veeam w postępowaniach przed sądem okręgowym i USPTO uczestniczyli Sterne Kessler, Mark Fox Evens, Lori A. Gordon, Byron L. Pickard, Michael Q. Lee, Michael B. Ray, Jonathan M. Strang, Daniel S. Block oraz dr Peter H. Dykstra.