Veeam notuje 37. z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu sprzedaży, w tym 72-proc. wzrost w obszarze rozwiązań wielochmurowych i 84-proc. w zakresie nowych zamówień korporacyjnych

 • W trzecim kwartale br. firma odnotowała 34-procentowy wzrost ogólnej sprzedaży swoich rozwiązań w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku
 • Veeam odnotował 84-procentowy wzrost rok do roku w zakresie nowych zamówień z dużych przedsiębiorstw, finalizując więcej umów korporacyjnych w 2017 roku, niż łącznie w czterech poprzednich latach
 • Firma rozszerzyła możliwości obsługi wielu chmur w związku z rosnącym popytem na nieprzerwanie działające usługi cyfrowe
 • Veeam wspiera chmurową ofertę SaaS rozwiązaniem Veeam Backup dla Microsoft Office 365 1.5, które obecnie chroni ponad 2 mln skrzynek pocztowych Office 365
 • Firma pozyskała również przeszło 16,7 tys. partnerów będących dostawcami usług

 

Baar, Szwajcaria, 26 października 2017 r. — Firma Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), poinformowała, że osiągnęła kolejny kamień milowy, przekraczając liczbę 16 700 partnerów będących dostawcami usług. Ich pozyskaniu sprzyja duży popyt na rozwiązania chmurowe do zapewniania dostępności, ochrony i zarządzania danymi. Mając 10-letnie doświadczenie w zapewnianiu dostępności wirtualnych procesów IT, Veeam obecnie oferuje również obsługę środowisk fizycznych oraz wielu chmur – Microsoft Azure, Azure Stack, Amazon Web Services i IBM Cloud. Wspiera też aplikacje SaaS, m.in. dzięki nowemu narzędziu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 1.5. Szybki rozwój Veeam związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi cyfrowe działające non stop.

 

„Klienci wdrażają nasze wielochmurowe rozwiązania w rekordowym tempie. Osiągnięcie 50 mln dol. przychodu z zamówień na rozwiązania chmurowe zajęło nam sześć lat. Obecnie obroty wyniosły 54 mln dol. w ciągu zaledwie trzech kwartałów – powiedział Peter McKay, prezes i dyrektor współzarządzający Veeam. – W minionym kwartale wartość zamówień na nasze rozwiązania chmurowe przekroczyła to, co zarobiliśmy w tym segmencie w całym 2016 roku. Uzyskanie 72-procentowego wzrostu zamówień w obszarze rozwiązań chmurowych, a także fakt, że ponad milion maszyn wirtualnych chronionych jest przez wykorzystujące technologie Veeam usługi chmurowe naszych partnerów z programu Veeam Cloud & Service Provider, oznacza jedno – Veeam umocnił się na pozycji lidera w dziedzinie zapewniania dostępności każdego typu aplikacji i danych, w dowolnej chmurze. Pozostajemy na trajektorii szybkiego wzrostu i stopniowo przejmujemy udziały rynkowe dostawców rozwiązań starszej generacji. Partnerstwa i sojusze pozwalają nam skalować działalność tak, żeby osiągnąć cel 1,5 mld dol. przychodu z zamówień do 2020 roku”.

 

Na tle całej firmy wyniki polskiego oddziału Veeam Software wyglądają równie imponująco. W trzecim kwartale br. polski oddział firmy wygenerował (w ujęciu rok do roku):

 • 81-procentowy wzrost łącznej sprzedaży rozwiązań
 • 93-procentowy wzrost sprzedaży nowych licencji
 • 99-procentowy wzrost sprzedaży w sektorze dużych przedsiębiorstw
 • 77-procentowy wzrost liczby klientów z sektora dużych przedsiębiorstw

 

W dzisiejszej gospodarce cyfrowej organizacje wdrażają strategię wielochmurową, aby zwiększyć innowacyjność, przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek i zoptymalizować koszty. Jednak w miarę, jak wzrasta liczba procesów IT, a oczekiwania użytkowników odnośnie nieprzerwanej dostępności stają się coraz większe, wiele organizacji zmaga się z problemem podwyższonej podatności na awarie. Dynamika rozwoju Veeam w tym obszarze jest potwierdzeniem słuszności wizji firmy oraz jej zdolności do chronienia najbardziej krytycznych procesów IT w każdej chmurze.

 

Aby nadal spełniać potrzeby partnerów będących dostawcami usług, wspierać środowiska ich klientów oraz odróżnić się od konkurentów, Veeam rozszerzył swoją gamę produktów, chcąc zaoferować jeszcze więcej rozwiązań chmurowych. Nowe rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 w wersji 1.5 dodaje obsługę wielu dzierżawców i zwiększa skalowalność wdrożeń korporacyjnych u dostawców usług, którzy oferują zarządzanie usługą backupu Office 365. Wersja 1.5 została wydana 3 października, a produkt jest już używany przez ponad 22 tys. organizacji, zapewniając ochronę danych w ponad 2 milionach skrzynek pocztowych Office 365.

 

Veeam do końca roku oferuje bezpłatne licencjonowanie nowych produktów uczestnikom programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Veeam oferuje też partnerom VCSP rozwiązanie Veeam Service Provider Console jako bezpłatny produkt, co pokazuje, że firma jest zdeterminowana do rozwijania współpracy z dostawcami usług w celu zaspokojenia popytu na dostępność w chmurze.

 

Inne istotne wydarzenia w trzecim kwartale 2017 r.

 • Trzeci kwartał br. był 37. z rzędu okresem dwucyfrowego wzrostu oraz zwiększania udziałów w rynku kosztem dostawców tradycyjnego backupu. Veeam odnotował 34-proc. wzrost sprzedaży w ujęciu roku do roku.
 • W 2017 r. Veeam sfinalizował więcej transakcji o wartości ponad 500 tys. dol., niż łącznie w czterech poprzednich latach. W trzecim kwartale firma sfinalizowała też największą transakcję korporacyjną w swojej historii, bijąc poprzedni rekord ustanowiony w drugim kwartale. Do najważniejszych nowych klientów zdobytych w trzecim kwartale należy Nuance Communications, czołowy dostawca rozwiązań głosowych i językowych dla firm i konsumentów z całego świata; dostawca usług dla 41 tys. doradców i prawników podatkowych w Niemczech; jeden z czołowych światowych dostawców stali walcowanej wysokiej jakości; niemiecki dostawca bankowych usług IT, zatrudniający 6400 pracowników; SingleHop, jeden z najszybciej rozwijających się dostawców hostowanej chmury prywatnej oraz serwerów na żądanie; Industrial Scientific, czołowy światowy dostawca przenośnych detektorów gazu oraz usług detekcji gazu;oraz jeden z globalnych liderów w dziedzinie tworzenia, produkcji i dystrybucji treści rozrywkowych dla telewizji naziemnej i kablowej oraz platform VOD.
 • Veeam ma już 267,5 tys. klientów i co miesiąc zdobywa średnio 4 tys. nowych. Rozwiązania Veeam chronią obecnie ponad 15,3 mln maszyn wirtualnych.
 • Do ekosystemu Veeam dołączyło wielu partnerów oferujących rozwiązania klasy korporacyjnej; wśród ostatnio zapowiedzianych rozwiązań są integracje z Pure Storage, Nutanix, Starwind i N2WS. Veeam wprowadził na całym świecie wsparcie dla IBM Cloud. Ponadto rozwiązania Veeam trafiły do cenników Cisco i NetApp.
 • Veeam powiększył swój zespół kierowniczy, zatrudniając kilka znanych w branży osób, w tym Kate Hutchison jako głównego dyrektora ds. marketingu; Careya Stantona, wiceprezesa ds. globalnego rozwoju działalności i rozwiązań korporacyjnych; Shauna McLagana, starszego wiceprezesa na Azję, Pacyfik i Japonię; Marka Adamsa, regionalnego wiceprezesa w Wielkiej Brytanii i Irlandii; oraz Jimmy’ego Shi, dyrektora krajowego w Chinach.
 • Wyróżnienia. Gartner® drugi rok z rzędu umieścił Veeam w kwadrancie liderów w lipcowym raporcie 2017 Magic Quadrant™ for Data Center Backup and Recovery Solutions. Firma poprawiła swoje notowania w zakresie kompletności wizji i zdolności do jej realizacji, zajmując 4. miejsce wśród największych dostawców oprogramowania do backupu i przywracania danych w segmencie zarządzania pamięcią masową, za firmami Veritas, IBM i Dell. Drugi rok z rzędu Veeam znalazł się w rankingu Forbes 2017 Cloud 100 – liście 100 największych firm na świecie specjalizujących się w chmurze prywatnej, publikowanej przez Forbes we współpracy z Bessemer Venture Partners.

Dodatkowe komentarze

„Veeam nadal osiąga wyniki lepsze od średniej rynkowej. Wizja dostępności każdego typu aplikacji i danych w dowolnej chmurze predestynuje firmę do dalszego wzrostu, w czym pomaga jej dobrze znana na rynku umiejętność szybkiego spełniania potrzeb klientów w zakresie dostępności danych” – Laura DuBois, wiceprezes IDC ds. badań nad chmurowymi usługami IaaS, platformami obliczeniowymi, pamięcią masową i systemowym oprogramowaniem infrastrukturalnym.

 

„Veeam nieustannie potwierdza zaangażowanie w nasze partnerstwo. W miarę, jak rozwijamy działalność i dostarczamy niezawodne i efektywne kosztowo usługi chmurowe, Veeam znajduje nowe sposoby, aby pomóc nam w budowaniu rozwiązań dla współczesnych przedsiębiorstw, z którymi pracujemy. Nie możemy się doczekać ich następnego pomysłu!” – William Bell, wiceprezes ds. produktów w PhoenixNAP, „platynowym” partnerze programu Veeam Cloud & Service Provider.

 

„Dzięki wysokim kompetencjom Veeam SingleHop odnotował 100-procentowy wzrost rok do roku w ofercie zarządzania ciągłością biznesową. Cieszymy się z poszerzenia naszego partnerstwa i nacisku, jaki Veeam kładzie na te rozwiązania, zważywszy na znaczenie, jakie nasi klienci przywiązują do właściwych praktyk w zakresie DRaaS i backupu w chmurze” – Zak Boca, dyrektor generalny SingleHop, „platynowego” partnera Veeam Cloud & Service Provider.

 

„Veeam jest obecnie naszym najmocniejszym partnerem. OffsiteDataSync planuje wejście na rynek korporacyjny i nawiązuje partnerstwa i sojusze z dostawcami rozwiązań, a rozszerzona oferta produktów Veeam jest oczywistym motorem naszego sukcesu” – Matt Chesterton, dyrektor generalny OffsiteDataSync.

 

„Mamy ogromne bazy danych dotyczących kolekcji muzealnych. Wypożyczamy eksponaty z i do muzeów na całym świecie. Zagwarantowanie dostępności danych dotyczących kolekcji jest niezwykle ważne ze względu na bardzo rygorystyczne wewnętrzne i zewnętrzne wymagania w zakresie łańcucha odpowiedzialności. Może na co dzień obcujemy z historią, ale nasze systemy IT muszą działać tak, jak przystało na XXI wiek” – Michael Brady, dyrektor ICT w Australian Museum Trust.

 

„Pewność, że dane są chronione i mogą zostać przywrócone przez rozwiązania Veeam, zapewnia nam niezwykle ważną gwarancję widoczności i niezawodności. Utrata czegokolwiek byłaby prawdziwą katastrofą dla społeczności nauczycieli, uczniów i absolwentów, której służymy. Jednak z Veeam ten koszmar niedostępności po prostu nam nie grozi. Rozwiązanie zapewnia dobry wgląd w system oraz raporty, które pozwalają nam czuć się komfortowo. Jeśli cokolwiek się wydarzy, jesteśmy alarmowani, wiemy, na czym polega problem i co zrobić, żeby go rozwiązać. A jeśli nie umiemy go rozwiązać, możemy polegać na całodobowym wsparciu Veeam” – Winston Mattson, dyrektor ds. systemów i infrastruktury w Ivanhoe Grammar School.

 

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam rozumie, jak trudnym wyzwaniem dla firm z całego świata jest utrzymywanie ciągłości biznesowej (Always-On Enterprise) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dlatego Veeam stworzył nowy rynek rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop — Availability for the Always-On Enterprise — pomagając firmom i instytucjom uzyskać wskaźnik czasu i punktu przywracania (recovery time and point objectives, RTPO) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Jest to możliwe dzięki zupełnie nowemu rozwiązaniu, które oferuje szybkie przywracanie danych, zapobieganie ich utracie, zweryfikowane odzyskiwanie, testowanie kopii zapasowych oraz pełny wgląd. Pakiet Veeam Availability Suite, w skład którego wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication, wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięci masowych i chmurę obliczeniową – czyli technologie nowoczesnego centrum danych. Czyni to, aby pomóc firmom oszczędzać czas, ograniczyć ryzyko oraz znacznie obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne. W ten sposób wspiera klientów Veeam w realizowaniu ich bieżących i przyszłych celów biznesowych.

 

Firma została założona w 2006 roku. Obecnie posiada ponad 51 tys. partnerów (ProPartner) i ponad 267,5 tys. klientów na świecie. Główna siedziba firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a biura znajdują się w wielu krajach. Więcej informacji pod adresem https://www.veeam.com/pl.