89% van de organisaties schiet dramatisch tekort op het gebied van dataprotectie

Budgetten om de toenemende beveiligingsuitdagingen aan te pakken stijgen, ondanks kloof tussen verwachting en realiteit

Het Veeam Data Protection Trends Report 2022 onthult dat 67% van de organisaties zich richt op cloudgebaseerde oplossingen om data te beschermen. De mogelijkheid om data te herstellen van ransomware-aanvallen blijft continuïteitsstrategieën stimuleren

Utrecht, 22 februari 2022 - Volgens het Veeam Data Protection Trends Report 2022 is het gat tussen enerzijds de verwachtingen en anderzijds het vermogen van IT om te leveren nog nooit zo groot geweest. Zo vond het rapport onder meer dat 89% van de organisaties data niet adequaat beveiligen. Uit het onderzoek van Veeam Software, de leider in backup-, herstel- en datamanagement-oplossingen voor moderne dataprotectie, kwam verder naar voren dat 88% van de IT-leiders verwacht dat dataprotectiebudgetten naar verhouding harder zullen stijgen dan de IT-uitgaven in het algemeen. Dit is met name omdat data belangrijker worden voor succes en de uitdagingen om deze te beschermen steeds complexer worden. Meer dan tweederde richt zich tot cloudgebaseerde services om hun essentiële data te beschermen.

Voor het Veeam Data Protection Trends Report 2022 werden meer dan 3000 IT-beslissers en wereldwijd opererende organisaties gevraagd naar hun dataprotectie-strategieën voor de komende 12 maanden. Aan het onderzoek heeft ook een groot aantal respondenten uit de Benelux deelgenomen. Veeam onderzocht met dit grootste onderzoek in zijn soort hoe organisaties zich voorbereiden op de IT-uitdagingen van vandaag, waaronder een enorme groei in het gebruik van cloudservices en cloud-native infrastructuren en het uitbreidende aanvalslandschap. Als laatste werd onderzocht welke stappen organisaties nemen om een moderne dataprotectie-strategie toe te passen die bedrijfscontinuïteit garandeert.

“De hoeveelheid data heeft zich in de laatste twee jaar (sinds de pandemie) meer dan verdubbeld, mede dankzij de manier waarop we tegenwoordig werken en hoe we cloudgebaseerde services hebben omarmd”, zegt Anand Eswaran, Chief Executive Officer bij Veeam. “Omdat datavolumes geëxplodeerd zijn, zijn ook de risico’s met betrekking tot dataprotectie toegenomen. Ransomware is daar een goed voorbeeld van. Dit onderzoek toont aan dat organisaties deze uitdagingen erkennen en hier veel in investeren. Dit valt vaak te wijten aan het gegeven dat zij tekortgeschoten zijn in het leveren van de bescherming die werknemers (op afstand) nodig hebben. Daarnaast verliezen organisaties terrein nu de modernisatie van productieplatforms sneller gaat dan de modernisatie van protectiemethoden en -strategieën. Datavolumes en platformdiversiteit zullen steeds groter worden en het aanvalslandschap zal zich verder blijven uitbreiden. CXO’s moeten daarom investeren in een strategie die alle gaten dicht en kan voorzien in de toenemende dataprotectie-vereisten.”

Het dataprotectie-gat wordt groter
Respondenten uit de Benelux geven aan dat de mogelijkheden voor dataprotectie die zij op dit moment gebruiken de eisen van de organisatie niet kunnen bijhouden. 84% rapporteert een gat tussen de hoeveelheid data die ze kunnen verliezen na een storing versus hoe vaak data geback-upt worden. Dit gat is in de afgelopen 12 maanden met 13% toegenomen, wat aangeeft dat, hoewel data in volume en belang blijven groeien, ook de uitdagingen om deze goed te beschermen, toenemen. De belangrijkste reden voor deze dataprotectiekloof is dat de uitdagingen op het gebied van dataprotectie enorm groot zijn en steeds diverser worden.

Voor het tweede jaar op rij waren cyberaanvallen de één-na-grootste oorzaak van downtime. 66% van de organisaties in de Benelux rapporteerde ten minste één ransomware event in de laatste 12 maanden. Niet alleen is de frequentie van deze aanvallen alarmerend, zo ook hun impact. Per aanval konden organisaties slechts 29% van hun verloren data herstellen. Dit bewijst dat veel dataprotectie-strategieën momenteel niet goed genoeg zijn om bedrijven te helpen hun data te herstellen na een ransomware-aanval.

“Nu cyberaanvallen steeds geavanceerder worden en lastig te voorkomen zijn, worden back-up- en recovery-oplossingen essentiële fundamenten van een moderne dataprotectie-strategie”, zegt Danny Allan, CTO bij Veeam. “Organisaties moeten 100% zekerheid hebben dat back-ups worden voltooid binnen het toegewezen venster en dat herstel binnen de vereiste SLA's wordt geleverd. De beste manier om te garanderen dat data beveiligd en te herstellen zijn, is om een partnership aan te gaan met een specialist en te investeren in een geautomatiseerde en georkestreerde oplossingen die verschillende datacenters en cloudgebaseerde productieplatforms beschermen.”

Organisaties hebben te maken met een dataprotectie-noodgeval
Om het gat tussen de mogelijkheden die dataprotectie biedt en het groeiende dreigingslandschap te dichten, zullen organisaties 6% meer moeten uitgeven aan dataprotectie dan aan andere, bredere IT-investeringen. Hoewel dit niet alles oplost, is het wel goed om te zien dat CXO’s de dringende behoefte aan moderne dataprotectie erkennen.

Terwijl de cloud op weg is om het dominante dataplatform te worden, gebruikt 70% van de organisaties in de Benelux cloudservices nu al als onderdeel van hun dataprotectiestrategie. Daarnaast draait 49% al containers of is van plan dit te gaan doen in de komende 12 maanden. Verder zal platformdiversiteit in 2022 blijven toenemen, waarbij de inzet van datacenters (49%) en cloudservers (51%) steeds meer in balans komt. Dit is een van de redenen dat 27% van de organisaties in de Benelux de mogelijkheid om cloud-hosted workloads te beschermen, beoordeelt als de belangrijkste factor voor de inzet van enterprise dataprotectie in 2022. 40% van de Benelux-respondenten gelooft dat IaaS-/SaaS-mogelijkheden de belangrijkste kenmerken zijn van moderne dataprotectie.

“De kracht van hybride IT-architecturen stimuleert zowel productie- als protectiestrategieën door middel van cloudopslag en noodherstel met behulp van door de cloud gehoste infrastructuur”, concludeert Allan. “De voordelen van het investeren in moderne dataprotectie gaan verder dan alleen de gepaarde gemoedsrust, het garanderen van continuïteit of het hoog houden van klantvertrouwen. Om uitgaven te balanceren met strategische digitale initiatieven, moeten IT-leiders robuuste oplossingen implementeren tegen de laagst mogelijke kosten”

Veeam Data Protection Trends Report 2022 highlights Benelux:

  • Organisaties hebben een ‘availability gap’: 87% van de respondenten uit de Benelux bevestigt dat zij een availability gap hebben tussen hun verwachte SLA’s en hoe snel de productie daadwerkelijk hersteld kan worden.
  • Data blijven onbeschermd: Ondanks het feit dat back-up een fundamenteel onderdeel is van elke dataprotectiestrategie, heeft 14% van de organisaties uit de Benelux geen back-up. Daardoor zijn hun data volledig onbeschermd.
  • Er worden nog te vaak menselijke fouten gemaakt: Maar liefst 95% van de organisaties uit de Benelux had de laatste 12 maanden te maken met een storing. Technische fouten zijn hier de grootste oorzaak van, maar ook menselijke fouten kwamen vaak voor. Zo had 41% van de organisaties te maken met beheerfouten en werd 52% gehinderd door het per ongeluk verwijderen van data, het overschrijven van data of data-corruptie.
  • Het beschermen van externe werknemers: Slechts 35% van de organisaties in de Benelux gebruikt georkestreerde workflows om middelen weer connectie te laten maken met het netwerk tijdens een storing. 38% maakt hiervoor gebruik van voorgedefinieerde scripts en 29% configureert de verbinding met gebruikers handmatig.
  • Economische drijfveren blijven essentieel: Wanneer er gevraagd werd naar de belangrijkste factoren tijdens de aankoop van een enterprise data-oplossing, liet 25% van de IT-leiders uit de Benelux weten gemotiveerd te worden door de mogelijkheden die de oplossing biedt om kosten te besparen.

Het volledige Veeam Data Protection Trends Report 2022 is hier beschikbaar: www.veeam.com/data-protection-report-2022. Of bekijk de Benelux-resultaten in een heldere infographic.

Over het rapport
Veeam heeft het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Vanson Bourne opdracht gegeven om een kwantitatief onderzoek uit te voeren naar markttrends, acceptatie en percepties van dataprotectie in organisaties wereldwijd. Het onderzoek is uitgevoerd onder 3.000 IT-beslissers (bij organisaties met meer dan 1.000 medewerkers) uit 28 landen, waarbij een objectieve kwantitatieve benadering is gebruikt om onpartijdigheid voor de resultaten te waarborgen.

Over Veeam Software
Veeam is de leider in backup-, recovery- en datamanagement-oplossingen die moderne dataprotectie leveren. Veeam biedt één platform voor cloud-, virtuele-, fysieke-, SaaS- en Kubernetes-omgevingen. Onze klanten kunnen er zeker van zijn dat hun apps en data beschermd worden tegen ransomware, kwaadaardige actoren en andere rampen en altijd beschikbaar zijn met het meest eenvoudige, flexibele en betrouwbare platform in de industrie. Veeam beschermt meer dan 400.000 klanten wereldwijd, waaronder 81 procent van de Fortune 500 en 70 procent van de Global 2.000. Veeam's wereldwijde ecosysteem omvat 35.000+ transacting technology partners, resellers, serviceproviders en alliance partners en heeft vestigingen in meer dan dertig landen. Voor meer informatie: www.veeam.com. Of volg Veeam op LinkedIn: @veeam-software en Twitter: @veeam_benelux.