+31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET
NL

Veeam Availability Suite 9.5: Vergelijking van versies

Availability voor ALLE workloads

  • Veeam Backup & Replication
  • Veeam ONE
  • Veeam Agent voor Linux
  • Veeam Agent voor Microsoft Windows
Capability
Community
Standard
Enterprise
Enterprise Plus
Veeam Backup & Replication

Gratis voor
maximaal 10 instances


GRATIS DOWNLOAD

Vanaf $400 USD
per jaar

GRATIS TRIALS
DOWNLOADEN

Vanaf $800 USD
per jaar

GRATIS TRIALS
DOWNLOADEN

Vanaf $1,200 USD
per jaar

GRATIS TRIALS
DOWNLOADEN

ULTRASNEL HERSTEL
Herstel van complete VM
       
Volledig VM-herstelHerstel een volledige VM op de oorspronkelijke host of op een andere host. Inclusief snelle rollback-functionaliteit waarbij alleen gewijzigde blokken worden hersteld.
       
Instant VM Recovery® Herstel snel de dienstverlening aan gebruikers door een VM te starten rechtstreeks vanaf een back-upbestand op een reguliere back-upopslag.
       
Herstel van VM-bestanden en virtuele schijvenHerstel afzonderlijke VM-bestanden (zoals VMX) en virtuele schijven.
       
Veeam Direct Restore to AWS, Microsoft Azure, Azure Stack - onderdeel van Veeam Cloud MobilityHerstel of migreer on-premises, Windows- of Linux-VM’s, fysieke servers en endpoints rechtstreeks naar AWS, Microsoft Azure en Microsoft Azure Stack.NEW        
Herstel op bestandsniveau        
Instant File-Level Recovery Herstel bestanden vanaf 19 veelgebruikte bestandssystemen die worden gebruikt door Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris en Unix. 1
       
Herstel op itemniveau Partial Partial    
Veeam Explorer™ voor storage snapshots Herstel afzonderlijke VM's, guestbestanden en applicatie-items vanaf storage snapshots. (een volledige lijst met opslagpartners bekijken)
       
Veeam Explorer for Microsoft Active Directory Zoek en herstel alle AD-objecttypen (Active Directory), zoals gebruikers, groepen, computeraccounts en contactpersonen, inclusief herstel van gebruikers- en computerwachtwoorden. Alle versies, inclusief de Community Edition, ondersteunen herstel van één gebruiker en computeraccount via export in LDIFDE-indeling of terugzetten naar AD, plus de mogelijkheid om wachtwoorden te herstellen. De Enterprise- en Enterprise Plus-versie ondersteunen ook het herstel van meerdere items tegelijk en van containers, herstel van groepsbeleidsobjecten, herstel van met AD geïntegreerde DNS-records en herstel van configuratiepartitieobjecten.
Partial Partial    
Veeam Explorer for Microsoft Exchange Kijk rechtstreeks in back-ups van Microsoft Exchange 2010, 2013 en 2016 voor herstel van afzonderlijke Exchange-items (zoals e-mails, afspraken, notities en contactpersonen), Online Archive-postvakken en permanent verwijderde items. Maak gebruik van uitgebreide e-Discovery-functionaliteit, zoals queryresultaten, omvangprognoses en gedetailleerde exportrapporten. Alle versies, inclusief de Community Edition, ondersteunen herstel van Exchange-mailboxitems via opslaan, verzenden en exporteren naar PST. De Enterprise-versie en Enterprise Plus-versie ondersteunen ook herstel naar de oorspronkelijke mailbox.
Partial Partial    
Veeam Explorer for Microsoft SQL Server Herstel eenvoudig afzonderlijke SQL-databases, zonder dat u veel ervaring met SQL hoeft te hebben of moet zoeken naar database- en transactielogbestanden. Alle versies, inclusief de Community Edition, ondersteunen lokaal herstel van SQL-databases naar een specifiek tijdstip. Met de Enterprise- en Enterprise Plus-versie is back-up en afspelen van transactielogs zonder agents mogelijk, en kunnen databases en SQL-objecten (tabellen, opgeslagen procedures, weergaven, enzovoort) op transactieniveau worden teruggezet naar de oorspronkelijke of de nieuwe SQL-server.
Partial Partial    
Veeam Explorer for Microsoft SharePoint Kijk rechtstreeks in SharePoint-back-ups met geavanceerde zoek- en bladerfuncties voor snel herstel van afzonderlijke SharePoint-items en complete sites. Alle versies, inclusief de Community Edition, ondersteunen herstel van SharePoint-items via opslaan, verzenden en exporteren. De Enterprise- en Enterprise Plus-versie ondersteunen ook herstel van complete sites en siteverzamelingen, evenals herstel naar de oorspronkelijke locatie.
Partial Partial    
Veeam Explorer for Oracle Herstel eenvoudig afzonderlijke Oracle-databases, zonder dat u veel ervaring met Oracle hoeft te hebben of moet zoeken naar database- en transactielogbestanden. Met de Enterprise en Enterprise Plus-versies kunnen transactielogs agentless worden opgeslagen en opnieuw worden afgespeeld, kunnen gearchiveerde logbestanden worden gearchiveerd en kunnen databases op transactieniveau worden teruggezet naar de oorspronkelijke of de nieuwe Oracle-server.
       
Selfservice     Partial  
Portal voor 1-click bestands- en VM-herstel door helpdeskmedewerkersHerstel guestbestanden en VM's met één muisklik via een webgebruikersinterface.
       
Portal voor herstel van Microsoft Exchange-items door helpdeskmedewerkersZet ontbrekende postvak-items via een webgebruikersinterface met één muisklik terug naar het oorspronkelijke postvak.
       
Portal voor databaseherstel door Microsoft SQL DBA'sHerstel afzonderlijke databases naar de oorspronkelijke server of naar een nieuwe SQL-server met één muisklik via een webgebruikersinterface.
       
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC)Delegeer rollen en bevoegdheden aan gebruikers zodat ze back-ups kunnen maken, herstellen en monitoren; synchroniseer bevoegdheden in delegatiesystemen van derden met VMware vSphere-bevoegdheden; gebruik individuele accounts of beveiligingsgroepen om back-upopslaglocaties en quota te beheren. NEW        
Selfservice-portal voor bestandsherstel door applicatie- eigenarenPortal voor bestandsherstel met automatische VM-detectie en automatische bevoegdheden op basis van het lidmaatschap van de lokale beheerdersgroep.
       
Bevoegdheden bij herstelSchakel volledige selfservice in voor herstel via de webgebruikersinterface door herstel voor afzonderlijke VM's en groepen VM's toe te wijzen aan specifieke gebruikers of groepen, zoals lokale IT-medewerkers, applicatie-eigenaren en afdelingsmedewerkers.
       
PREVENTIE VAN DATAVERLIES
Backup Partial Partial Partial  
Applicatiebewuste image-based back-upsMaak applicatieconsistente VM-back-ups op imageniveau met geavanceerde applicatiebewuste verwerking (inclusief transactielogafkapping).
       
VeeamZIP™ Stroomlijn incidentele back-ups van actieve VM's voor archiveringsdoeleinden.
       
Quick Backup Voer snelle incrementele back-ups van afzonderlijke VM's uit met de bestaande back-uptaak.
       
Veeam Cloud Tier Gebruik native objectopslagintegraties met on-premises opslagoplossingen, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud en meerdere S3-compatibele opslagoplossingen. Helpt een einde te maken aan de “toeslag voor de public cloud” en voorkomt dat u door gebruik van secundaire opslagapparaten aan één leverancier bent gebonden. NEW        
ROBO Guest Interaction ProxyVerminder de belasting van de centrale back-upserver en vereenvoudig de schaalbaarheid voor grote ondernemingen met een groot aantal ROBO’s (Remote Offices/Branch Offices) bij het uitvoeren van application-aware processing en de indexering van guestbestandssystemen.
       
Backup I/O control Stel het maximaal acceptabele I/O-latencyniveau voor productiedatastores in zodat back-up- en replicatieactiviteiten geen nadelige invloed hebben op de opslagbeschikbaarheid voor productieworkloads. De Enterprise-versie heeft een algemene latency-instelling en bij de Enterprise Plus-versie kunnen de instellingen per datastore worden ingesteld.
    Partial  
Back-ups maken van storage snapshotsMaak zo vaak als nodig image-based back-ups en replica's van snapshots van 's werelds belangrijkste opslagproviders met weinig of geen impact op de productie. (opslagpartners bekijken)2        
Back-up vanaf NetApp SnapMirror en SnapVault en gerepliceerde kopieën van NimbleVoorkom extra impact als gevolg van back-upactiviteiten op de productieopslag door VM-gegevens op te halen uit secundaire opslagsystemen van NetApp SnapMirror of SnapVault en gerepliceerde kopieën van Nimble, in plaats van uit het primaire opslagsysteem.3
       
Secundaire back-up naar NetApp- of Nimble-opslagMaak een tweede, applicatieconsistente back-up op basis van storage snapshots naar NetApp Data ONTAP-opslag, inclusief arrays van FAS, FlexArray (V-serie), Data ONTAP Edge VSA en IBM N-serie of Nimble CS- en AF-serie. Back-up van snapshots op secundaire opslagarrays is met alle versies mogelijk. Met de Enterprise-versie kunt u bovendien secundaire back-ups naar NetApp SnapMirror uitvoeren en back-ups naar SnapVault maken; met de Enterprise Plus-versie kunt u een gerepliceerde kopie maken.3
Partial Partial Partial  
Back-ups opslaan Partial Partial Partial  
Synthetische volledige back-upU heeft geen periodieke volledige back-ups meer nodig omdat u progressieve back-ups maakt waarmee u tijd en opslagruimte bespaart.
       
Ingebouwde deduplicatie, compressie en uitsluiting van wisselbestandenVerminder de vereisten voor back-upopslag en beperk netwerkverkeer met ingebouwde deduplicatie; dankzij verschillende compressieopties kunt u de optimale balans vinden tussen opslagverbruik en belasting van de back-upproxy. Door het uitsluiten van wisselbestanden neemt de back-up minder ruimte in en verbeteren de prestaties.
       
BitLooker™ Analyseert de NTFS Master File Table (MFT) om blokken te identificeren die toebehoren aan verwijderde bestanden, en laat deze blokken weg uit verwerking op imageniveau om de omvang van back-upbestanden en het bandbreedteverbruik bij replicatie te verminderen.
       
Backup Copy-takenKopieer alle of een deel van de VM-back-ups automatisch naar de DR-opslaglocatie van uw voorkeur; inclusief validatie en herstel zodat kopieën gegarandeerd beschikbaar en betrouwbaar zijn.
       
Veeam Cloud Connect Backup Sla uw back-ups offsite op dankzij volledig geïntegreerde, snelle en veilige back-up naar de cloud en herstel vanuit de cloud via de serviceprovider van uw voorkeur.        
End-to-end encryptieBeveilig back-upgegevens en netwerkoverdrachten met end-to-end AES 256-bits-encryptie zonder dat dit een nadelige invloed heeft op de datareductie van de ingebouwde compressie en WAN-acceleratie. Alle versies maken gebruik van encryptie aan de bron (tijdens back-up), tijdens het verplaatsen (netwerkverkeer) en bij opslag (tape). De Enterprise- en Enterprise Plus-versie bieden ook bescherming tegen verlies van wachtwoorden.
Partial Partial    
Native tape-ondersteuningVERBETERD Maak back-ups en archiveer bestanden en VM-back-ups op stand-alone tapes, tapebibliotheken en virtuele tapebibliotheken die met een Microsoft Windows-server in uw omgeving zijn verbonden. Alle versies ondersteunen het kopiëren van Windows-, Linux- en VM-back-upbestanden naar tape, parallelle verwerking, onbekende mediawisselaar (via native SCSI-opdrachten), failover naar SCSI en algemene mediagroepen. De Enterprise- en Enterprise Plus-versie bieden bovendien nauwe integratie met back-uptaken en ondersteunen volledige tracering van VM’s en herstelpunten zowel op tape als in mediakluizen. Deze versies ondersteunen ook algemene mediagroepen (verspreid over meerdere tapebibliotheken) en een speciaal type mediagroep om GFS-retentie (Grandfather/Father/Son) te vereenvoudigen. Enterprise Plus biedt bovendien onbeperkte NDMP-naar-tape-ondersteuning (geen kosten per TB). NEW Partial Partial    
Proxy-affiniteitVereenvoudig het maken van taken en breng rechtstreekse verbindingen tussen proxy's en back-up repository's in kaart.
       
Deduplicerende opslagoplossingenZorg voor snellere back-upprestaties door back-ups te maken naar deduplicerende opslagoplossingen (Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst en ExaGrid Accelerated Data Mover).
       
Back-upbestanden per VM voor deduplicerende opslagSla iedere VM op in een apart back-upbestand om de back-upprestaties te verbeteren bij het maken van back-ups naar deduplicerende opslag. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van parallelle VM-verwerking om meerdere gelijktijdige schrijfstromen mogelijk te maken.
       
Bestandsselectieve verwerking op imageniveauSluit individuele bestanden en mappen uit tijdens back-up en replicatie. Hierdoor wordt de hoeveelheid gegevens die moet worden overgebracht en opgeslagen, verminderd.
       
Ingebouwde WAN-acceleratieSla back-ups tot 50x sneller offsite op en bespaar bandbreedte met back-upkopieertaken zonder agents. De Enterprise-versie ondersteunt ingebouwde WAN-acceleratie alleen naar Veeam Cloud Connect-doelen. De Enterprise Plus-versie ondersteunt ingebouwde WAN-acceleratie naar elk doel.
    Partial  
Scale-out Backup Repository™ Creëer een abstractielaag over afzonderlijke opslagapparaten zodat er één virtuele opslagpool voor uw back-ups ontstaat. Met de Enterprise-versie kunnen gebruikers één Scale-out Backup Repository met drie actieve gebieden en één inactief gebied (in onderhoudsmodus) maken. De Enterprise Plus-versie kent geen beperkingen met betrekking tot het aantal repository’s of gebieden.
    Partial  
Veeam-plug-in voor Oracle RMANStream RMAN-back-ups naar Veeam-repository’s met ondersteuning voor Oracle RAC, fysieke ASM en Oracle-containerdatabases; voer herstel uit met Veeam Explorer voor Oracle als native restore niet mogelijk is; beheer simultane RMAN-back-ups naar meerdere doelen. Vereist de Enterprise Plus-versie en een afzonderlijke licentie voor de plug-in voor Oracle RMAN. NEW        
Veeam-plug-in voor SAP HANAGebruik native SAP HANA-functies en vereenvoudig back-ups en herstel met geavanceerde enterprise-class functies; stream SAP-HANA-back-ups naar Veeam-repository’s; gebruik geavanceerde functies en use cases voor bestaande scripts en planningsmethoden; beheer simultane back-upkopieën naar meerdere back-updoelen. NEW        
Replicatie Partial Partial Partial  
Image-based VM-replicatieRepliceer VM’s onsite voor High Availability of offsite voor DR.
       
Veeam Cloud Connect Replication Waarborg Availability van uw bedrijfskritische applicaties met volledig geïntegreerde, snelle en veilige cloud-based DR via een DRaaS-provider (Disaster Recovery-as-a-Service) van uw keuze.
       
Begeleide failover en failbackRollback van replica's en begeleide failover en failback.
       
Replicatie vanaf een back-upMaak replica's rechtstreeks vanaf VM-back-upbestanden zonder dat dit gevolgen heeft voor de productie.
       
Geplande failoverFaciliteer datacentermigraties zonder enig gegevensverlies.
       
1-click failover orchestrationIngebouwde failover plan orchestration met eenvoudige 1-click site failover om niet-geplande downtime tot een minimum te beperken.
       
Ingebouwde WAN-acceleratieSla replica's tot 50x sneller offsite op en bespaar bandbreedte. De Enterprise-versie ondersteunt ingebouwde WAN-acceleratie alleen naar Veeam Cloud Connect-bestemmingen. De Enterprise Plus-versie ondersteunt ingebouwde WAN-acceleratie naar iedere bestemming.
    Partial  
GEVERIFIEERDE HERSTELBAARHEID
Veeam DataLabs - Secure RestoreScan en verifieer back-ups in realtime met behulp van optionele antivirusscans voor een betere beveiliging en afname van onderbrekingen vanwege virussen; herstel naar een veilig, bonafide herstelpunt; onafhankelijke ondersteuning voor Windows Defender, ESET en Symantec Protection Engine, en de mogelijkheid dit eenvoudig uit te breiden met antivirustools van derden. NEW        
SureBackup® Test en controleer automatisch of iedere VM-back-up kan worden hersteld door de VM rechtstreeks vanaf het back-upbestand uit te voeren (een volledig VM-herstel is niet vereist), inclusief ondersteuning voor aangepaste applicatietestscripts.
       
SureReplicaTest en controleer automatisch of iedere VM-replica kan worden hersteld, inclusief ondersteuning voor aangepaste applicatietestscripts.3
       
GEOPTIMALISEERDE DATA
Veeam DataLabs - Staged Restore Gebruik aangepaste scripts en automatisering om het proces voor verwijdering van GDPR-gegevens (recht om te worden vergeten) te stroomlijnen; test gegevens in een afgesloten, productieachtige omgeving voordat u deze veilig en snel naar productie terugzet. NEW        
On-Demand Sandbox™ Voer een of meer VM’s rechtstreeks vanaf een back-up uit in een geïsoleerde omgeving om problemen op te sporen, te testen en te oefenen met een werkende kopie van de productieomgeving, zonder dat bedrijfsactiviteiten hiervan hinder ondervinden.
       
On-Demand Sandbox for Storage SnapshotsGebruik storage snapshots om snel complete geïsoleerde kopieën van uw productieomgeving te maken waarmee u snel en eenvoudig tests kunt uitvoeren en problemen kunt opsporen en verhelpen.3
       
VOLLEDIGE ZICHTBAARHEID
Ondersteuning voor VMware vSphere en Microsoft Hyper-VOndersteuning voor VMware vSphere 4.1 of later en Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 of later. Bekijk beide hypervisors vanuit één console.
       
Ingebouwd beheer voor Veeam AgentsAgentlicenties voor Veeam Agentvoor Linux en Veeam Agent voor Microsoft Windows worden afzonderlijk verkocht. Biedt gecentraliseerde implementatie en beheer, één venster voor het bekijken van alle back-ups en restores evenals Microsoft Windows-ondersteuning van failoverclusters.
       
vSphere Web Client Plug-inVoer VeeamZIP en Quick Backup uit; monitor back-ups, identificeer eenvoudig niet-beveiligde VM's en vereenvoudig capaciteitsplanning, allemaal rechtstreeks vanuit de vSphere Web Client.3
       
Stand-alone consoleInstalleer de console los van de back-upserver voor installatie op laptops en desktops, zodat RDP-sessies (Remote Desktop Protocol) naar een back-upserver niet meer nodig zijn.
       
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC)Delegeer rollen en bevoegdheden aan gebruikers zodat ze back-ups kunnen maken, herstellen en monitoren; synchroniseer bevoegdheden in delegatiesystemen van derden met VMware vSphere-bevoegdheden; gebruik individuele accounts of beveiligingsgroepen om back-upopslaglocaties en quota te beheren.3NEW        
Webgebruikersinterface van gecentraliseerd beheer (Veeam Enterprise Manager)U krijgt een webgebaseerd, geconsolideerd overzicht van uw gedistribueerde implementatie in één venster zonder dat u zich hoeft aan te melden bij afzonderlijke back-upservers, inclusief federatie van meerdere back-upservers, gecentraliseerde rapportage en geconsolideerde signalering. Alle versies beschikken over monitoring en rapportage voor meerdere back-upservers en kunnen taken beginnen en beëindigen. De Enterprise- en Enterprise Plus-versies hebben bovendien uitgebreide taakbeheerfuncties en kunnen herstelacties uitvoeren.
  Partial    
Indexering guestbestandssysteemEen catalogus van guestbestanden waarin gemakkelijk kan worden gezocht naar afzonderlijke bestanden zodat een bestand kan worden gevonden en hersteld zonder dat de precieze bestandslocatie of het tijdstip van verwijdering bekend zijn. Alle versies bieden een catalogus van guestbestanden in back-ups die momenteel op de schijf staan. De Enterprise- en Enterprise Plus-versies bieden bovendien een catalogus van gearchiveerde back-upbestanden en kunnen bestanden met één muisklik rechtstreeks vanuit de zoekresultaten herstellen.
Partial Partial    
vCloud Director-ondersteuningMaak een back-up van vApp- en VM-metagegevens en -attributen en zet vApps en VM’s rechtstreeks terug naar vCloud met volledige ondersteuning voor fast-provisioned VM’s. Alle versies bieden geïntegreerd inzicht in de vCloud Director-infrastructuur, back-up via VeeamZIP (inclusief back-up van vApp- en VM-metagegevens en -attributen) en direct herstel naar vCloud. De Enterprise-versie ondersteunt geplande incrementele back-uptaken van vCloud-VM’s evenals integratie met de klantenportal via RESTful API. De Enterprise Plus-versie ondersteunt selfservice, tenant-beheerde back-up en herstel via Enterprise Manager, evenals native vCloud Director-authenticatie.3
Partial Partial Partial  
OVERIGE FUNCTIES
Meerdere opties voor toegang tot opslagMaak back-ups en repliceer rechtstreeks vanaf SAN- en NFS-opslag via hypervisor-I/O-stack of via LAN.
       
Changed block trackingMinimaliseer de back-uptijd en maak frequentere back-up en replicatie mogelijk. Ondersteuning voor VMware en Hyper-V.
       
BestandsbeheerIntegreert bestandsbeheer (Veeam FastSCP™) in de operatorconsole.
       
Quick MigrationMigreer VMware-VM's tussen hosts en datastores met behulp van VMware vMotion, Storage vMotion en door Veeam geleverde migratietechnologie.3
       
Automatisering van takenAlle versies ondersteunen PowerShell. De Enterprise Plus-versie ondersteunt ook RESTful API.
Partial Partial Partial  
1 Sommige bestandssystemen alleen ondersteund voor VMware
2 alleen VMware, maar met native ondersteuning voor Hyper-V
3 alleen VMware
FUNCTIES
Community
STANDARD 
ENTERPRISE 
ENTERPRISE PLUS
Veeam ONE

Gratis voor
maximaal 10 instances

GRATIS DOWNLOAD

Vanaf $900 USD per jaar


GRATIS TRIALS DOWNLOADEN
MONITORING & RAPPORTAGE
Monitoring en signalering voor Veeam Backup & Replication
   
Business ViewVERBETERDCategoriseer en groepeer vanuit Veeam Monitor clusters, hosts, VM’s en datastores op criteria als businessunit, afdeling, doel en SLA. Zet VMware-tags in ter ondersteuning van op rollen gebaseerd toegangsbeheer en voorkom menselijke fouten, inclusief het taggen van gevoelige gegevens op basis van locatie om aan compliancevereisten te voldoen. Monitor applicaties eenvoudig, ongeacht de geografische locatie ervan, en deel Business View-objecten op basis van meerdere parameters in om inzichtelijk te maken hoe investeringen in de infrastructuur worden benut; wijs beheerders toe om specifieke parameters te beheren.
NEW
   
Audit van de Veeam-back-upinfrastructuurBiedt een complete change tracking-engine voor back-upomgevingen: voer forensische analyses op de back-upinfrastructuren uit door de originele en de gewijzigde builds te vergelijken om verschillen vast te stellen; achterhaal welke wijzigingen zijn aangebracht en wanneer en door wie dat is gedaan; houd controle op problemen door audits van back-upserver, back-upproxy and back-uprepository.
NEW
   
Agentmonitoring en -rapportageVERBETERD
Ondersteuning van monitoring voor Veeam-back-upagents inclusief alerts en een statusoverzicht van taken. Ook inbegrepen is een aantal belangrijke rapporten, waaronder een rapport met historische informatie over de back-uppolicy voor Veeam Agents om trends te analyseren en te bepalen hoe policy’s en back-uptaken zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld; een rapport over de back-upstatus van agents; een rapport over agents zonder back-upkopieën; een rapport over beveiligde en niet-beveiligde agents, waaronder aantal en typen beveiligde agents, back-upstatus met aantal succesmeldingen, waarschuwingen en fouten en redenen waarom agents niet-beveiligd zijn.
NEW
   
Veeam Cloud ConnectDit Report Pack biedt informatie over de infrastructuur van Veeam Cloud Connect, inclusief quotaverbruik van gebruikers, capaciteitsplanning voor cloudrepository’s en configuratiegegevens voor cloud gateways en repository’s. NEW    
Rapportage voor back-upcomplianceDeze rapporten bieden zowel ondersteuning bij interne optimalisatie en beheer van gegevens als bij externe compliance. Veeam ONE Business View biedt een vooraf gedefinieerd type geolocatie waarmee objecten op geografische locatie worden gegroepeerd. In een beveiligingsrapport Geolocatie van gegevens zijn alle gegevensbronnen gegroepeerd op productielocatie en de locatie van de kopieën en/of replica’s ervan. In een rapport Gegevens met niet-overeenkomende geolocatie zijn alle gegevensbronnen opgenomen met één of meer kopieën op een andere locatie dan de productiegegevens.
   
Veeam Backup - OverviewDit Report Pack bevat een algemeen configuratieoverzicht voor back-upservers en back-uptaken en geeft informatie over de meest voorkomende alerts voor objecten in de back-upinfrastructuur.
   
Veeam Backup - AssessmentDit Report Pack analyseert de configuratie en prestaties van uw back-upomgeving vergeleken met een set aanbevolen basisinstellingen en implementaties, controleert gebieden waar problemen optreden en helpt risico’s te verkleinen.
   
Veeam Backup - MonitoringDit Report Pack geeft prestatiestatistieken voor uiteenlopende typen back-uptaken weer, geeft beschermde en geverifieerde VM’s aan en helpt u bij het uitvoeren van een statusbeoordeling van de infrastructuur om de efficiëntie ervan te verbeteren.
   
Veeam Backup - BillingDit Report Pack biedt functies voor chargeback van back-up en herstel voor de back-upinfrastructuur.
   
Veeam Backup - Capacity PlanningDit Report Pack is bedoeld voor het maken van een prognose over het moment waarop de beschikbare resources in de back-upinfrastructuur het minimale niveau bereiken.
   
Veeam Backup - Tape reportsDit Report Pack geeft informatie over tapekluizen, mediapools en tapeback-uptaken.
   
Monitoring op applicatieniveauWaarborg Availability van bedrijfskritische applicaties; monitor een geselecteerde groep applicaties; maak extra alerts voor het monitoren van VM-servicestatuswaarden; zorg ervoor dat processen niet meer resources gebruiken dan beschikbaar; ga na of kritische applicaties zoals antivirusprogramma’s zijn uitgeschakeld, en of ongewenste wijzigingen zijn doorgevoerd. Met de Community Edition kunt u een onbeperkt aantal applicaties op maximaal drie VM’s monitoren.NEW    
Prestatiemonitoring en signalering voor Veeam Cloud ConnectGeef alleen taken voor Veeam Cloud Connect-back-upservers weer, met inbegrip van de laatste status en prestatiestatistieken. Opmerking: Voor het monitoren van en rapporteren over beheerde clients hoeft Veeam ONE alleen op de locatie van de tenant te worden geïmplementeerd. De Community Edition is beperkt tot de prestaties van één week.
   
E-mailmeldingen en -alertsOntvang een melding van alerts via e-mailberichten op maat. E-mailberichten kunnen in de Community Edition niet worden aangepast en de e-mails bevatten niet alle alertdetails, zoals tijd en betrokken object.
   
Heatmaps Plan resourcegebruik en optimaliseer back-upactiviteiten eenvoudig met realtime inzicht in back-uprepository’s en -proxy’s. De Community Edition is beperkt tot drie proxyservers en drie repository’s. NEW    
Monitoring en beheer van processenBekijk en beheer processen op servers, hosts en VM’s. In de Community Edition zijn procesnamen verborgen en zijn de alerts beperkt tot drie VM’s.
   
Prestatiemonitoring en -signalering voor back-upactiviteitenGeeft Veeam Backup & Replication™-taken weer, met inbegrip van de meest recente status en prestatiestatistieken.
   
Aangepaste alertsZorg voor complete monitoring door aangepaste alerts te creëren voor events die uniek zijn voor uw virtuele omgeving.
   
AlertmodelleringModelleer een alert aan de hand van historische prestatiegegevens om inzicht te krijgen in de potentiële alertfrequentie en om problemen zoals een onbedoelde overvloed aan alerts en gemiste events te voorkomen.
   
Monitoring en signalering voor de virtuele infrastructuur
   
Overzicht - Microsoft Hyper-VDit Report Pack bevat een algemeen configuratieoverzicht voor SCVMM’s, volumes, clusters, hosts en VM’s en geeft informatie over de meest voorkomende alerts voor objecten in de virtuele infrastructuur.
   
Overzicht - VMware vSphereDit Report Pack bevat algemene configuratiegegevens voor vCenter Servers, datastores, clusters, hosts en VM’s.
   
Optimalisatie - Microsoft Hyper-V en VMware vSphereMet afzonderlijke Report Packs (voor vSphere en Hyper-V) kunt u de efficiëntie van het resourcegebruik evalueren en de inzet van VM-resources optimaliseren, wat u helpt om een betere uitvoer en een hogere ROI voor uw gevirtualiseerde omgeving te realiseren.
   
Multi-tenant rapportages en monitoringDelegeer rapportage voor een beperkt aantal toegewezen VM’s aan systeembeheerders (alleen VMware vSphere).
   
Rapporten voor evaluatie van de infrastructuur
   
Evaluatie van de infrastructuur - VMware vSphereDe evaluatierapportage die is ontwikkeld om uw VMware vSphere-infrastructuur te verifiëren, voldoet aan alle bekende best practices.
   
Evaluatie van de infrastructuur - Microsoft Hyper-VDe evaluatierapportage die is ontwikkeld om uw Microsoft Hyper-V-infrastructuur te verifiëren, voldoet aan alle bekende best practices.
   
Evaluatie van de infrastructuur - Veeam Backup & Replication™De evaluatierapportage die is ontwikkeld om uw Veeam Backup & Replication-installatie te verifiëren, voldoet aan alle bekende best practices.
   
Prestatierapportage en configuratie voor virtuele infrastructuren
   
Configuratietracking - VMware vSphereDit Report Pack geeft informatie over bevoegdheden die in uw virtuele omgeving zijn toegewezen, en helpt u bij het bewaken van uitgevoerde configuratiewijzigingen.
   
Monitoring - VMware vSphere en Microsoft Hyper-VHet Report Pack voor Hyper-V bevat prestatiestatistieken voor clusters, CSV’s (Cluster Shared Volumes), lokale schijven, hosts en VM’s, terwijl het Report Pack voor vSphere prestatiestatistieken bevat voor clusters, hosts, resourcepools, vApps en VM’s. Beide Packs traceren bovendien de uptime van VM’s, geven een overzicht van getriggerde alerts en helpen u bij het uitvoeren van statusbeoordelingen van de infrastructuur om de efficiëntie te verbeteren.
   
Visio-rapportenMaak Visio-diagrammen om uw complete virtuele infrastructuur te documenteren. De Community Edition is beperkt tot configuratie- en opslagrapporten.
   
Analyse van onbewerkte gegevensMaak aangepaste Microsoft Excel-rapporten met sjablonen die u zelf definieert.
   
Rapporten aanpassen en automatiseren
   
Aangepaste rapportsjablonenPas rapportsjablonen aan en sla ze op om rapporten te maken die qua informatie en opmaak voldoen aan uw specifieke vereisten. In de Community Edition kunt u slechts één aangepaste rapportsjabloon opslaan.
   
Rapporten automatisch genereren en verspreidenPlan dat rapporten automatisch worden gegenereerd en in uw mailbox, dashboards, webportals of archieven worden afgeleverd. Met de Community Edition kunt u één aangepast rapport maken en plannen.
   
Report BuilderVoeg gegevens uit elk veld en uit elk rapport samen in één allesomvattend document. Zo krijgt u een beter inzicht en meer controle.
   
INTELLIGENTE AUTOMATISERING
Veeam Intelligent Diagnostics Profiteer van proactieve identificatie en signalering van bekende problemen in uw Veeam-omgeving, met self-support oplossingen via hotfixes of herconfiguraties. NEW    
HerstelactiesVerlaag IT-beheerkosten via vooraf gedefinieerde en geautomatiseerde oplossingen voor veelvoorkomende problemen met betrekking tot de back-up- en virtuele infrastructuur, met herstelacties voor zelfherstel. In de Community Edition zijn herstelacties beschikbaar, maar is handmatige goedkeuring vereist.NEW    
DASHBOARDS
Vooraf gedefinieerde prestatiedashboards voor VM’s, hosts en clustersBekijk welke VM’s, hosts en clusters de meeste CPU-, geheugen-, netwerk- en datastoreresources gebruiken.
   
Vooraf gedefinieerd prestatiedashboard voor datastoresBekijk gegevens over datastoregebruik, inclusief gegevens met betrekking tot VM-snapshots en gebruik van guestschijfruimte.
   
Vooraf gedefinieerd dashboard voor back-upHeldere overzichten van back-uptaken en de back-upinfrastructuur.
   
Aangepaste rapportagedashboardsMaak zelf heldere overzichten van uw virtuele omgeving. In de Community Edition kan één aangepaste rapportagedashboard worden gemaakt en gepland.
   
CAPACITEITSPLANNING
Capaciteitsplanning - Vmware vSphere en Microsoft Hyper-VEr zijn afzonderlijke Report Packs (voor VMware vSphere en Microsoft Hyper-V) ontwikkeld voor het maken van een prognose over het moment waarop de beschikbare resources in de virtuele infrastructuur het minimale niveau bereiken. De Packs geven aanbevelingen over resourcetoewijzing en load balancing om de prestaties en het resourcegebruik in uw virtuele omgeving te optimaliseren en mogelijke knelpunten in de prestaties te voorkomen.NEW    
ImplementatieprojectrapportenGebruik volledig geautomatiseerde ’what-if’-modelleringsscenario’s om veilig VM’s of hosts toe te voegen of uit uw infrastructuur te verwijderen en om de vereiste resources voor elk project nauwkeurig te berekenen.
   
CHARGEBACK EN FACTURERING
VM Configuration ChargebackWijs VM’s toe aan specifieke klanten/afdelingen; bepaal de top 10 van duurste VM’s, vergelijk het gebruik tussen afdelingen/klanten en bepaal de prijzen op basis van opslag-, CPU- en RAM-gebruik.
   
VM Performance ChargebackWijs chargeback toe op basis van GB- en RAM-gebruik. Breng kosten in rekening bij afdelingen/klanten op basis van het verbruik van resources om ervoor te zorgen dat de grootste verbruikers het grootste deel van de kosten voor hun rekening nemen.
   
Hardware Configuration ChargebackBepaal de totale hostkosten, definieer de hostprijs en bereken de kosten van fysieke stores en GB’s aan geheugen om optimaal inzicht te krijgen in de efficiëntie van uw virtuele infrastructuur.
   
Chargeback op basis van gebruik van hostresourcesBreng kosten in rekening op basis van prestaties (bijvoorbeeld hardwareprestaties in plaats van hardwardeconfiguratie).
   
FUNCTIES
Free Workstation Server

VEEAM AGENT VOOR LINUX

Licentie per instance, verkocht in bundels van 10 instances.

Gratis voor een onbeperkt
aantal endpoints

GRATIS DOWNLOAD

Vanaf $400 USD
per jaar


GRATIS TRIALS DOWNLOADEN

Vanaf $1,200 USD
per jaar


GRATIS TRIALS DOWNLOADEN

BACK-UPTYPEN, -DOELEN EN -OPTIES
Partial Partial  
Volledige computerVoer image-based back-ups uit vanuit de guest, zowel op bestands- als op volumeniveau.
     
VolumeniveauVoer image-based back-ups uit vanuit de guest, zowel op bestands- als op volumeniveau.
     
BestandsniveauVoer image-based back-ups uit vanuit de guest, zowel op bestands- als op volumeniveau.
     
Ingebouwde volumesnapshotsMaak volledig online Linux-back-ups met de ingebouwde volumesnapshots van Veeam’s kernelmodule.
     
Ingebouwd CBT-stuurprogramma (Changed Block Tracking)Maak volledig incrementele back-ups met de CBT-functie (Changed Block Tracking) van Veeam’s kernelmodule.
     
Handmatig actieve volledige back-up via CLIMaak actieve volledige back-ups via de opdrachtregelinterface van Veeam Agent voor Linux.
     
Encryptie aan de bronzijdeBeveilig back-upgegevens en netwerkoverdrachten met encryptie aan de bronzijde zonder dat dit een nadelige invloed heeft op back-upverwerking.
     
BTRFS-ondersteuning (B-tree bestandssysteem)Maak back-ups met snapshots voor volledige computers met CBT (Changed Block Tracking).NEW      
Back-up op bestandsniveau zonder snapshotsMaak back-ups van bestanden uit bestandssystemen die niet door de veeamsnap-kernelmodule worden ondersteund.NEW      
CompressieVerminder de vereisten voor back-upopslag en beperk netwerkverkeer met ingebouwde compressie. Dankzij verschillende compressieopties kunt u de optimale balans vinden tussen opslagverbruik en prestaties.
     
Bestanden indexeren en doorzoekenVia een catalogus kunnen individuele bestanden moeiteloos gevonden en hersteld worden zonder de precieze locatie of het tijdstip van verwijdering te weten.
     
Pre-freeze- en post-thaw-snapshotscriptsGeef scripts op voor application-aware processing om transactioneel consistente back-ups te maken.
     
Pre-/post-job scriptsVoer aangepaste scripts uit voor en/of na de back-uptaak.
     
SchemaMet een planningsfunctie op basis van Cron kunt u opgeven wanneer van uw servers of workstations een back-up wordt gemaakt.
     
Lokale opslagMaak back-ups op lokale opslag.
     
Gedeelde mapMaak back-ups op een SMB- of NFS-share.
     
Veeam-back-up repositoryMaak optimaal gebruik van Veeam-back-uprepository’s als doellocaties voor de back-uptaken van Veeam Agent voor Linux.
     
Actieve volledige ondersteuningVoer een actieve volledige back-up uit zonder dat u een nieuwe back-uptaak hoeft te maken.
     
Veeam Scale-out Backup RepositorySla Veeam Agent-back-ups op met Veeam Scale-out Backup Repository.
     
Veeam Cloud Connect-repositorySla uw back-ups offsite op met volledig geïntegreerd, snel en veilig back-up en herstel vanaf de cloud via een Veeam-powered serviceprovider van uw voorkeur.
     
Application-aware processing voor OracleMaak applicatieconsistente back-ups met geavanceerde application-aware processing voor Oracle-databases.
     
HERSTELOPTIES
     
Bare-metal herstelHerstel uw volledige systeem naar dezelfde of naar andere hardware.
     
Herstel op volumeniveauHerstel defecte schijven of partities.
     
Herstel op volumeniveauHerstel afzonderlijke bestanden binnen enkele minuten.
     
Exporteren als virtuele schijfHerstel computerschijven als VHD-bestanden.
     
Opstartbare herstelmediaGebruik ons opstartbaar herstelimage inclusief de benodigde hersteltools die u kunt gebruiken mocht uw computer niet opstarten.
     
Bestanden naar herstelmedia pushenBewaar de belangrijkste bestanden zoals netwerk- of opslaginstellingen op herstelmedia.
     
De stuurprogramma's vanuit het oorspronkelijke besturingssysteem verzamelenVoeg de originele stuurprogramma's van het besturingssysteem toe.
     
IMPLEMENTATIE, CONFIGURATIE EN INTEGRATIE MET VEEAM BACKUP & REPLICATION
Partial    
Vooraf ingestelde, digitaal ondertekende binaire bestandenEenvoudiger installeren en beveiligen.
     
Configuratie, back-up en herstel via console-UI of opdrachtregelKies voor een opdrachtregelinterface of een wizard die via de opdrachtregel kan worden gestart en uitgevoerd zodat gebruik ervan zelfs mogelijk is op serverinstallaties zonder gebruikersinterface.
     
Gecentraliseerd beheerVolledige integratie met Veeam Backup & Replication — implementeer en configureer Veeam Agent voor Linux automatisch via de Veeam Backup & Replication-console.
     
Exporteren als virtuele schijfHerstel computerschijven als VMDK-, VHD- of VHDK-bestanden.
     
Direct Restore to Microsoft AzureHerstel of migreer on-premises fysieke Linux-servers, -workstations en -endpoints rechtstreeks naar Azure.
     
LicentiedistributieserverBeheer en distribueer agentlicenties via de Veeam Backup & Replication-console.
     
Zoeken en 1-click terugzettenHerstel guestbestanden met één muisklik via een webgebruikersinterface.
     
ONDERSTEUNDE DISTRIBUTIES
     
Red Hat Enterprise Linux 6.0-7.5Upgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
SUSE Linux Enterprise Server 15 SPOUpgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4, 12 (SP1-SP3)Upgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
SUSE Linux Enterprise Server for SAP SP4, 12 (SP1-SP3)Upgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
Oracle Linux RHCK 6.0-7.5Upgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
Oracle Linux UEK R1-R4 U7Upgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
Debian 6.0-9.4Upgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
Ubuntu 10.04 - 18.04Upgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
CentOS 6.0-7.5Upgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
Fedora 23-28Upgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
openSUSE 11.3 - 15Upgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
openSUSE Leap 42.2, 42.3Upgrade met het volste vertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Linux-distributies.
     
TECHNISCHE SUPPORT
Partial    
24.7.365 technische supportOntvang enterprise-class technische ondersteuning wanneer het nodig is.
Partial    
FUNCTIES
Free Workstation Server

VEEAM AGENT VOOR MICROSOFT WINDOWS

Licentie per instance, verkocht in bundels van 10 instances.

Gratis voor een onbeperkt
aantal endpoints

 

GRATIS DOWNLOAD

Vanaf $400 USD
per jaar


GRATIS TRIALS DOWNLOADEN

Vanaf $1,200 USD
per jaar


GRATIS TRIALS DOWNLOADEN

BACK-UPTYPEN, -DOELEN EN -OPTIES
Partial Partial  
Volledige computerVoer image-based back-ups uit vanuit de guest, zowel op bestands- als op volumeniveau.
     
System stateVoer image-based back-ups uit vanuit de guest, zowel op bestands- als op volumeniveau.
     
VolumeniveauVoer image-based back-ups uit vanuit de guest, zowel op bestands- als op volumeniveau.
     
BestandsniveauVoer image-based back-ups uit vanuit de guest, zowel op bestands- als op volumeniveau.
     
Herstellen naar identieke of verschillende hardwareHerstel uw volledige systeem naar dezelfde of naar andere hardware.
     
Herstellen naar een kleinere of grotere schijfWijzig tijdens herstelacties de grootte van volumes, waarbij het volume zowel verkleind als vergroot kan worden.
     
Herstel op volumeniveauHerstel defecte schijven of partities.
     
Herstel op volumeniveauHerstel afzonderlijke bestanden binnen enkele minuten.
     
Opstartbare herstelmediaMaak een opstartbaar herstelimage van uw computer, inclusief hersteltools om te gebruiken als uw computer weigert op te starten.
     
De stuurprogramma's vanuit het oorspronkelijke besturingssysteem verzamelenVoeg de originele stuurprogramma's van het besturingssysteem toe.
     
Bescherming tegen verlies van wachtwoordenZorg voor naadloos bare-metal herstel vanaf versleutelde back-ups door decoderingssleutels in de herstelmedia op te nemen.
     
Lokale opslagMaak back-ups op lokale opslag.
     
Back-ups van externe USB-stationsMaak back-ups van externe USB-drives in het back-upbestand.NEW      
Verwisselbare usb-mediaSla uw back-upbestanden op meerdere externe harde schijven op.
     
Gedeelde mapMaak back-ups op een SMB-share.
     
Veeam-back-up repositoryMaak optimaal gebruik van Veeam-back-uprepository's als doellocatie voor back-uptaken van Veeam Agent voor Microsoft Windows.
     
Actieve volledige back-upsVoldoe aan de beleidsregels van uw bedrijf door periodieke, actieve volledige back-ups in te plannen in de instellingen van de back-uptaak.
     
Stand-alone volledige back-upSla op elke locatie en op elk moment een volledige back-up op die niet door retention wordt beïnvloed.
     
Encryptie aan de bronzijdeBeveilig back-upgegevens en netwerkoverdrachten met encryptie aan de bronzijde zonder dat dit een nadelige invloed heeft op back-upverwerking.
     
Compressie en deduplicatieVerlaag de vereisten voor back-upopslag en netwerkverkeer met behulp van ingebouwde deduplicatie. Bereik dankzij meerdere compressieopties de optimale balans tussen opslagverbruik en prestaties.
     
Microsoft OneDriveMaak back-ups van uw desktop of laptop rechtstreeks naar Microsoft OneDrive. Met de Free Edition kunnen alleen back-ups van het besturingssysteem gemaakt worden.
Partial    
Veeam Cloud Connect-repositorySla uw back-ups offsite op met volledig geïntegreerd, snel en veilig back-up en herstel vanaf de cloud via een Veeam-powered serviceprovider van uw voorkeur.
     
Ondersteuning voor meerdere back-uptakenMaak een onbeperkt aantal back-uptaken naar Cloud Connect.NEW      
Back-upcacheMaak een back-up naar een lokale cache wanneer de opgegeven bestemming niet beschikbaar is en synchroniseer uw back-ups in de cache zodra de verbinding weer tot stand is gebracht.
     
Synthetisch volledigZorg ervoor dat u geen periodieke volledige back-ups meer nodig heeft door forever incrementele back-ups te maken, waarmee u tijd en opslagruimte bespaart.
     
CBT-stuurprogramma (Changed Block Tracking)Optimaliseer de back-upprestaties voor bedrijfskritische serverworkloads.
     
APPLICATION-AWARE PROCESSING
     
Application-aware processingMaak applicatie-consistente back-ups dankzij geavanceerde application-aware processing (inclusief transactieloglimitering).
     
Bestanden indexeren en doorzoekenVia een catalogus kunnen individuele bestanden moeiteloos gevonden en hersteld worden zonder de precieze locatie of het tijdstip van verwijdering te weten.
     
Transactielogback-upsRealiseer lage RPO’s voor Microsoft SQL- en Oracle-databases.
     
RETENTIE, PLANNING & VOORTGANG VAN TAKEN
Partial Partial Partial
Ingebouwde e-mailmeldingenOntvang via e-mail statusrapporten over back-uptaken zonder dat u hoeft in te loggen op elk afzonderlijk Windows-systeem om te beveiligingsstatus ervan te bekijken.
     
TaakbalkapplicatieStart back-up- en herstelbewerkingen, bekijk statistieken van gemaakte back-ups en nog veel meer.
     
Dagen waarop de computer is gebruiktProfiteer van gebruikersvriendelijke retention op basis van dagen waarop uw computer is gebruikt.
     
Daily schedule and backup events Protect laptops and desktops daily or based on user activity via backup events.
     
HerstelpuntenMaak gebruik van server-based retentionlogica om de meest kritische servertoepassingen te beveiligen.
     
Continu, dagelijks, wekelijks en maandelijks schemaKies uit flexibele opties die zijn ontwikkeld om zo vaak als nodig back-ups van uw kritische applicatieservers te maken.
     
Aanpasbaar back-up windowDefinieer de tijdsintervallen voor uw back-uptaken om ongewenste overhead voor productie-applicaties te voorkomen.
     
IMPLEMENTATIE, CONFIGURATIE EN INTEGRATIE MET VEEAM BACKUP & REPLICATION
Partial Partial  
Installatie en upgrade op de achtergrondImplementeer of upgrade uw agents zonder toezicht.
     
Exporteren als virtuele schijfHerstel computerschijven als VMDK-, VHD- of VHDX-bestanden.
     
Instant Recovery naar Microsoft Hyper-V-VMHerstel snel de dienstverlening aan gebruikers door een virtual machine (VM) rechtstreeks te starten vanuit een Veeam Agent voor Microsoft Windows-back-upbestand.
     
Veeam Restore to Microsoft AzureHerstel of migreer on-premises fysieke Windows-servers, workstations en endpoints rechtstreeks naar Microsoft Azure.
     
Configuratie-APIConfigureer uw agents via een eenvoudige opdrachtregelinterface.
     
AgentbeheerImplementeer en beheer back-upagents via de Veeam Backup & Replication-server. Opmerking: De functie voor het beheer van agents kan alleen worden geactiveerd als de licentie op de Veeam Backup & Replication-server is geïnstalleerd.
     
Beheerde takenControleer en beheer back-upactiviteiten voor servers en fail-overclusters.
     
Beheerd beleidConfigureer back-uptaken en distribueer deze over laptops en desktops.
     
Selfservice-portalPortal voor bestandsherstel met automatische back-updetectie en automatische overdracht op basis van lidmaatschap van de lokale beheerdersgroep.
Partial Partial  
Zoeken en 1-click terugzettenHerstel guestbestanden en VM’s met één klik via een webinterface.
  Partial  
Herstel van applicatie-itemsGebruik Veeam Explorers™ voor het zoeken en herstellen van items in Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL Server en Oracle.
     
ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN
     
Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10 and 10 April 2018Upgrade met zelfvertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Microsoft-besturingssystemen.
     
Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016, 1803Upgrade met zelfvertrouwen dankzij volledige ondersteuning voor de nieuwste Microsoft-besturingssystemen.
     
TECHNISCHE SUPPORT
Partial    
24.7.365 technische supportOntvang enterprise-class technische ondersteuning wanneer het nodig is.
Partial    

Productdemo bekijken

Gehost door een Veeam-systeemengineer

Contact

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan en ontdek meer over Veeam Software

Kopen

Licentieopties,
prijzen en pakketten