https://login.veeam.com/nl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vbmwvc3VjY2Vzcy1zdG9yaWVzL3ZlZWFtLWJpZWR0LWdlbWVlbnRlLXJvZXJtb25kLWJldHJvdXdiYXJlLWJhY2stdXAuaHRtbCIsImhhc2giOiI0MmRlZDQzNC0zNWE3LTQzYmQtOThmZi1iMDdiNzA2YzYyMzIifQ
+31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET
NL
Veeam biedt Gemeente Roermond betrouwbare back-up

De business case

Roermond is een gemeente in het midden van de provincie Limburg en telt 56.255 inwoners. Binnen de gemeente Roermond speelt IT een essentiële rol bij de dienstverlening richting haar burgers en daarom werkt de organisatie continu aan de optimalisatie van haar IT-infrastructuur. “Alle diensten die onze baliemedewerkers aan burgers verlenen, zoals het verschaffen van persoonlijke documenten, worden gefaciliteerd door IT,” vertelt Joost Poulissen, facilitair netwerkbeheerder bij de gemeente Roermond. “Het is voor onze dienstverlening van essentieel belang dat we kunnen vertrouwen op onze IT-omgeving.”

De IT-omgeving van de gemeente Roermond ondersteunt zes verschillende locaties. Dagelijks maken ongeveer 550 medewerkers gebruik van de IT-voorzieningen. De gemeente beschikt over twee datacenters, 22 hosts, 150 virtuele machines (VM’s) van Windows en 20 Linux VM’s. Sinds de IT-omgeving in 2007 volledig gevirtualiseerd is, maakt de organisatie geen gebruik meer van fysieke servers. “Destijds al zagen we de voordelen die virtualisatie onze organisatie kon bieden. Ten opzichte van andere organisaties zijn wij vroeg gestart met het virtualiseren van onze IT-infrastructuur. Hier zaten wel haken en ogen aan, want virtualisatie was toen nog lang niet zo ver doorontwikkeld als dat het nu is. Uiteindelijk is het virtualisatietraject vrij soepel verlopen. Voor ons levert het beheerwinst op, want een virtuele server is nu eenmaal veel eenvoudiger te beheren dan een fysieke server,” aldus Poulissen.

De gemeente Roermond heeft er bewust voor gekozen de stap naar virtualisatie zelfstandig te maken, zonder hulp van een reseller of adviseur. “Onze filosofie was dat wanneer we zelf zorgdragen voor het virtualisatieproces, we de IT-omgeving ook beter kunnen beheren. Je verhoogt hiermee het kennisniveau van de medewerkers, hetgeen de organisatie uiteindelijk weer ten goede komt,” legt Poulissen uit.

Nadat de gemeente Roermond haar IT-omgeving had gevirtualiseerd, ontstond de behoefte aan een goede back-upoplossing. “We maakten toentertijd gebruik van een back-upoplossing die meer gericht was op fysieke omgevingen. We realiseerden ons echter dat de nieuwe gevirtualiseerde omgeving om een ander soort product vroeg. Destijds werkten we met een virtuele tape. De software dacht dat het tapes waren, maar in feite waren het ‘stukjes’ harde schijf. Dit was toen financieel interessanter dan het daadwerkelijk aanschaffen van tapes. Het nadeel was wel dat de constructie nogal eens haperde.”

De Veeam-oplossing

Na uitvoerige overwegingen koos gemeente Roermond voor Veeam® Backup & Replication™. “Naast dat Veeam Backup & Replication meer features en innovaties biedt, waren we met name onder de indruk van de mogelijkheden voor compressie en deduplicatie op de back-up files. Hierdoor is er voor de back-upstorage niet veel meer ruimte nodig dan de daadwerkelijke actieve kopie.”

De belangrijkste voorwaarde waaraan een back-upoplossing moest voldoen, was dat het de volledige virtuele omgeving kon back-uppen. Daarnaast wilde de gemeente voor het offsite halen van de back-up gebruik maken van discs in plaats van tapes. “Dit doen we door middel van EMC SANs, oftewel mirroring. We beschikken over twee grote datacenters, elk voorzien van een Veeam back-upserver die een back-up van de lokale site maakt. Vervolgens worden die back-ups weggeschreven naar de beide SANs die in sync zijn, waardoor we altijd over een live-kopie beschikken. De back-ups van locatie A worden weggeschreven naar locatie B en vice versa. Wanneer we te maken krijgen met een calamiteit – bijvoorbeeld brand – treedt ons uitwijkscenario in werking. Als er ondanks de live-kopie toch data corrupt is geraakt, moeten we kunnen vertrouwen op de back-up van die server,” vertelt Poulissen.

De oplossing van Veeam heeft de gemeente Roermond vooral tijdswinst opgeleverd. “Voorheen was er dagelijks iemand bezig met het controleren en terugzetten van back-ups. Nu ontvang ik aan het begin van de dag een e-mail met een update van de uitgevoerde back-ups. Ik kan zeggen dat 95% van alle back-ups succesvol verlopen. Waar ik vroeger anderhalve dag per week bezig was met restoren, kost dit me nu slechts een half uur per week.”

Momenteel werkt de gemeente Roermond aan een samenwerkingsverband met de gemeente Weert en Venlo. Onderdeel van deze samenwerking is een gezamenlijke ITinfrastructuur, waarbij alle drie de gemeentes met de software van Veeam gaan werken. “Omdat ik ervaring heb met deze oplossing en lid ben van de Veeam Community, informeren andere gemeentes naar onze gebruikservaringen. Op basis van onze ervaringen raad ik Veeam Backup & Replication actief aan. Veeam is volledig geënt op virtualisatie, dat is hun kracht,” aldus Poulissen.

De samenwerking met Weert en Venlo heeft ertoe geleid dat de gemeente Roermond momenteel de mogelijkheden onderzoekt om meer producten van Veeam te gaan gebruiken. Voor het monitoren van de virtuele omgeving maakt de gemeente nu nog gebruik van een open source platform, maar overweegt om hier Veeam ONE voor te gaan gebruiken. “Een gezamenlijke infrastructuur vraagt om betere monitoringtools. Ook op dit gebied zou Veeam een belangrijke rol kunnen spelen in het beheer van onze ITinfrastructuur,” besluit Poulissen.

De resultaten

Betrouwbare back-up van de complete virtuele omgeving
De gemeente Roermond maakt iedere nacht een volledige back-up. Dankzij een dagelijkse update per e-mail is de gemeente Roermond altijd direct op de hoogte van het verloop van de back-ups.

Zeer snelle recovery op iedere mogelijke manier
Veeam Backup & Replication biedt imaged-based back-ups waardoor een complete VM, een bestand of applicatie-item snel kan worden hersteld. Dit biedt de gemeente Roermond de garantie dat applicaties na een eventueel incident zeer snel weer beschikbaar zijn.

Back-up-to-disk voor optimale bescherming van gegevens
Doordat Veeam een back-up-to-disk-oplossing is, is de gemeente Roermond in staat backups snel offsite te halen in geval van een incident. Als er ondanks de live-kopie toch data corrupt is geraakt, kan de organisatie vertrouwen op de back-up van de server.

Gemeente Roermond
Geef aan hoe nuttig u dit artikel vond:
4.6van 5 op basis van 6 beoordelingen
Bedankt dat u ons helpt om het beter te doen.
An error occurred during voting. Please try again later.

Bedrijf:

Roermond is een gemeente in het midden van de provincie Limburg en telt 56.255 inwoners. De gemeente draagt zorg voor haar burgers en hun woonomgeving. Of het nu gaat om de kwaliteit van wonen en werken, de verbetering van wegen en fietspaden of om de versterking van Roermond als centrum voor de omliggende gemeenten. De gemeente Roermond streeft naar een gezamenlijke aanpak waarin stadsbestuur, medewerkers en inwoners samenwerken.

Uitdaging:

Het vinden van een betrouwbare, gebruiksvriendelijke oplossing voor het back-uppen en beheren van de volledige virtuele omgeving.

Resultaten:

  • Betrouwbare back-up van de complete virtuele omgeving
  • Zeer snelle recovery op iedere mogelijke manier
  • Back-up-to-disk voor optimale bescherming van gegevens
Gemeente Roermond
Geef aan hoe nuttig u dit artikel vond:
4.6van 5 op basis van 6 beoordelingen
Bedankt dat u ons helpt om het beter te doen.
An error occurred during voting. Please try again later.